Form of Work
Książki
(39)
Publikacje naukowe
(39)
Publikacje fachowe
(4)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(35)
unavailable
(5)
Branch
Planeta 11
(1)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(38)
Filia nr 2
(1)
Author
Kulińska Ewa
(2)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bombiak Edyta
(1)
Busławski Adam
(1)
Bąk-Grabowska Dominika
(1)
Cierniak-Emerych Anna
(1)
Cycoń Maciej
(1)
Czakowski Dariusz
(1)
Czyżewski Andrzej (1947- )
(1)
Domagała Wiktoria
(1)
Dragan Małgorzata
(1)
Długosz Piotr
(1)
Florczyk Mariusz
(1)
Gaschi-Uciecha Agnieszka
(1)
Goliszek Sławomir
(1)
Grabiwoda Barbara
(1)
Gregor Bogdan (1943- )
(1)
Gurba Krystian
(1)
Gwiaździński Emilian
(1)
Gąsiorkiewicz Lech (1946- )
(1)
Hadyński Jakub
(1)
Jagoda Agnieszka
(1)
Jedynak Tomasz
(1)
Jezierska-Thöle Aleksandra
(1)
Kirenko Janusz (1954- )
(1)
Klimek Sabina (1980- )
(1)
Klonowska-Matynia Maria
(1)
Kobus-Ostrowska Dorota
(1)
Komornicki Tomasz (1963- )
(1)
Kowalczyk Karol
(1)
Krakowiak-Bal Anna
(1)
Krause Ewa
(1)
Kulawczuk Przemysław (1961- )
(1)
Kutkowska Barbara (1952- )
(1)
Kędzior Dorota (rachunkowość)
(1)
Kędzior Marcin (1977- )
(1)
Ludwiczak Agata
(1)
Ludwikowska Katarzyna
(1)
Markowska-Przybyła Urszula
(1)
Masłowski Dariusz
(1)
Masłyk Tomasz
(1)
Matysiak Ilona
(1)
Nieżurawska-Zając Joanna
(1)
Okoń-Horodyńska Ewa
(1)
Pawłowska-Szawara Ewelina
(1)
Pichlak Magdalena
(1)
Piwowar-Sulej Katarzyna
(1)
Pomianowski Wojciech
(1)
Poszewiecki Andrzej
(1)
Przekota Grzegorz
(1)
Płonka Maria
(1)
Radlińska Kamila
(1)
Rembeza Jerzy
(1)
Richert-Kaźmierska Anita
(1)
Rosik Piotr
(1)
Sarzyńska-Mazurek Ewa
(1)
Sekuła Alicja
(1)
Sierotowicz Tomasz
(1)
Stanienda Jolanta
(1)
Szarata Andrzej
(1)
Szejgiec-Kolenda Barbara
(1)
Szorc Alojzy (1935-2010)
(1)
Tomaszewska Renata
(1)
Wichowska Anna
(1)
Wisła Rafał
(1)
Wnuk Magdalena (1987- )
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Wołoszyn Andrzej
(1)
Wyszkowska Dorota
(1)
Zając Czesław
(1)
Śleszyński Przemysław (1973- )
(1)
Year
2020 - 2021
(9)
2010 - 2019
(28)
2000 - 2009
(1)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(38)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(39)
Language
Polish
(39)
Audience Group
Menedżerowie
(2)
Doradcy personalni
(1)
Doradcy zawodowi
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Rodzice
(1)
Studenci
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Przedsiębiorstwo
(5)
Rynek pracy
(4)
Kobieta
(3)
Konsumenci (ekonomia)
(3)
Rozwój regionalny
(3)
Wsie
(3)
Zatrudnienie
(3)
Aspiracje
(2)
Bezrobocie
(2)
Budżety gminne
(2)
Controlling personalny
(2)
Kapitał społeczny
(2)
Konkurencyjność
(2)
Motywacja pracy
(2)
Młodzież
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Partycypacja społeczna
(2)
Pokolenie Z
(2)
Polityka regionalna
(2)
Praca
(2)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(2)
Rozwój zrównoważony
(2)
Samorząd gminny
(2)
Zarządzanie
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Adaptacja społeczna
(1)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Aktywność zawodowa
(1)
Alkoholicy
(1)
Alkoholizm
(1)
Analiza wielokryterialna
(1)
Aspiracje zawodowe
(1)
Baby boomers
(1)
Bezpieczeństwo
(1)
Budżety terenowe
(1)
Czas pracy
(1)
Dobre praktyki
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
(1)
Dostępność komunikacyjna
(1)
Dotacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Ekonomia eksperymentalna
(1)
Emigracja polityczna
(1)
Emigranci
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarstwo domowe
(1)
Handel elektroniczny
(1)
Innowacje
(1)
Innowacje ekologiczne
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Inżynieria produkcji
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Kapitał obcy przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kariera
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Komunikacja marketingowa
(1)
Komunikacja miejska
(1)
Kreatywnoś
(1)
Kredyt mieszkaniowy
(1)
Kształcenie
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Lojalność pracowników
(1)
Marketing mobilny
(1)
Mieszkańcy wsi
(1)
Modele
(1)
Mężczyzna
(1)
NEET
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Odbiór społeczny
(1)
Odwrócona hipoteka
(1)
Organizacja pracy
(1)
Osobowość
(1)
Partycypacja polityczna
(1)
Patriotyzm
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Podróże
(1)
Pokolenie X
(1)
Pokolenie Y
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Popyt
(1)
Postawy
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Produkcja
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo produkcyjne
(1)
Przemysł rolno-spożywczy
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Subject: time
2001-
(35)
1901-2000
(7)
1989-2000
(7)
1945-1989
(3)
1401-1500
(1)
Subject: place
Polska
(25)
Województwo małopolskie (1999- )
(2)
Austria
(1)
Diecezja warmińska (obszar ; 1243-1992)
(1)
Dolny Śląsk
(1)
Euroregion Bałtyk (obszar)
(1)
Kraje OECD
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Niemcy Wschodnie
(1)
Opole (woj. opolskie)
(1)
Polska (część północna)
(1)
Polska (część zachodnia)
(1)
Szwecja
(1)
Ukraina
(1)
Warmia
(1)
Województwo dolnośląskie (1999- )
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(1)
Województwo lubelskie (1999- )
(1)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(1)
Włochy
(1)
Genre/Form
Raport z badań
(39)
Monografia
(17)
Opracowanie
(4)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(19)
Socjologia i społeczeństwo
(12)
Zarządzanie i marketing
(12)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Transport i logistyka
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Rolnictwo i leśnictwo
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Historia
(1)
Psychologia
(1)
40 results Filter
Authority data
Raport z badań (hasło przedmiotowe)
zob. też Nauka (hasło przedmiotowe) ; Pomiary (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Wydawnictwa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Raport (hasło przedmiotowe) ; Raport (hasło przedmiotowe)
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 265)
Głównymi celami opracowania są rozpoznanie i wyjaśnienie współczesnej istoty i specyfiki organizacji pracy w przedsiębiorstwie, diagnoza jej poszczególnych elementów oraz wskazanie kierunków jej rozwoju w przyszłości. Przedstawiono i usystematyzowano terminologię z zakresu organizacji pracy, w celu uzyskania ogólnego obrazu badanego problemu zdecydowano się na zastosowanie podejścia o charakterze ilościowym z zastosowaniem badań kwestionariuszowych. Badania te posłużyły identyfikacji rozwiązań stosowanych w obszarze organizacji pracy oraz wynikających z nich ocen respondentów. W zakończeniu publikacji zawarto rekomendacje dotyczące procesu uelastyczniania pracy dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw oraz ograniczenia i perspektywy dalszych systematycznych badań w obszarze organizacji pracy.[http://ekonomiczna24.osdw.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 14.2 (1 egz.)
Book
In basket
Przedsiębiorczość kobiet w Polsce i jej wpływ na rozwój gospodarczy kraju / Sabina Klimek. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2020. - 226 stron : tabele, wykresy ; 23 cm.
Rola przedsiębiorczości kobiet w polskiej gospodarce jest przedmiotem wielu badań naukowych. Jednak występuje luka badawcza dotycząca wymiernego wpływu kobiet przedsiębiorców na rozwój gospodarczy, w tym ich udziału w tworzeniu PKB. Publikacja ta to przede wszystkim szeroka analiza przedsiębiorczości kobiet w Polsce, zawierająca zarówno rys historyczny pokazujący ich emancypację, jak i sytuację na rynku pracy, zmieniającą się przedsiębiorczość kobiet w latach 1989 do 2019. W książce porównano przedsiębiorczość kobiet w Polsce do sytuacji kobiet przedsiębiorców w innych krajach. W monografii zawarte są pierwsze w Polsce wykonane przez autorkę obliczenia makroekonomiczne wskazujące, jaki procent krajowego PKB wytwarzane jest przez kobiety przedsiębiorców. Dodatkowo autorka zaprezentowała wyniki własnych badań przeprowadzonych w 2018 roku wśród próby 266 kobiet przedsiębiorców z całej Polski. [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 80.2 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści: Kapitał społeczny ; Konceptualizacja niepełnosprawności ; U podstaw kapitału społecznego w Polsce ; Kapitał społeczny osób niepełnosprawnych - perspektywa ilościowa ; Zrozumieć istotę - kapitał społeczny osób niepełnosprawnych w perspektywie jakościowej.
Prezentowana książka podejmuje ważki społecznie temat, proponując jego nowatorskie ujęcie. Zawiera obszerne części teoretyczne, jak i wykorzystuje badania własne Autora. W części teoretycznej omawia dwa ważne tematy - teorię kapitału społecznego, w nowszym ujęciu Nan Lina, oraz społeczne podejście do zjawiska niepełnosprawności. Badania własne są zrealizowane w dwu dopełniających się ujęciach: ilościowym i jakościowym, ich wyniki zwracają uwagę na ważny wymiar problemu niepełnosprawności - sieci społeczne, w których uczestniczy niepełnosprawny." z recenzji dr. hab. Jerzego Bartkowskiego, prof. UW
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.2 (1 egz.)
Book
In basket
Dzieje Warmii 1454-1660 : stan badań i postulaty badawcze / ks. Alojzy Szorc. - Olsztyn : "Hosianum", 1999. - 156, [4] strony : ilustracje ; 24 cm.
(Rozprawy Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie, ISSN 1425-302X ; nr 14.)
Ks. Alozjy Szorc - polski historyk, regionalista, ksiądz katolicki, profesor nauk humanistycznych, pierwszy dziekan Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. [wiki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WiM Historia (1 egz.)
Book
In basket
E-konsumenci jutra : pokolenie Z i technologie mobilne / Barbara Grabiwoda. - [Siedliska] : Wydawnictwo Nieoczywiste - GAB Media, copyright 2018. - 310 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Spis treści: Pokolenie Z w dobie ekspansji mowych technologii informacyjnych ; Proces podejmowania decyzji zakupowych jako element zachowań konsumenckich ; technologie mobilne i ich wpływ na proces podejmowania decyzji zakupowych wśród przedstawicieli pokolenia Z ; Wykorzystywanie technologii mobilnych przez polskich reprezentantów pokolenia Z w procesie podejmowania decyzji zakupowych - wyniki badań empirycznych ; Znaczenie technologii mobilnych w procesie podejmowania decyzji zakupowych wśród reprenentantów pokolenia Z w Polsce ; Działania marketingowe skierowane do przedstawicieli pokolenia Z z wykorzystaniem technologii mobilnych - rekomendacje i przykłady.
Pokolenie Z to młode osoby, w 2018 r. w wieku 6–23 lat, dla których podłączenie do internetu stanowi nieodłączny element codzienności. Celem publikacji jest charakterystyka wykorzystania technologii mobilnych przez reprezentantów tego pokolenia w procesie podejmowania decyzji zakupowych oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i jak działania marketingowe przedsiębiorstw w środowisku technologii mobilnych wpływają na przebieg tego procesu wśród młodych konsumentów.[pwn].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 27.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Dissertationes WUW, ISSN 0509-7177 ; 486)
Psychiatrzy i psycholodzy kliniczni od wielu lat zajmują się związkiem między doświadczeniami traumatycznymi a uzależnieniem od alkoholu. W ramach tej problematyki podstawowymi zagadnieniami są rozpowszechnienie i natura doświadczeń traumatycznych oraz ich konsekwencje dla osób mających problemy z alkoholem. Głównym celem badań opisanych w książce jest próba empirycznego określenia stopnia rozpowszechnienia różnego rodzaju zdarzeń traumatycznych w ciągu życia oraz bieżącego rozpowszechnienia zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) wśród pacjentów leczących się z powodu uzależnienia od alkoholu, jak również analiza porównawcza pacjentów uzależnionych od alkoholu, u których stwierdzono występowanie doświadczeń traumatycznych i/lub PTSD z pacjentami bez doświadczeń traumatycznych i PTSD w zakresie różnych zmiennych dotyczących przebiegu uzależnienia i leczenia. Opisane badania dostarczyły cennych danych na temat skali rozpowszechnienia doświadczeń traumatycznych wśród pacjentów leczących się z powodu uzależnienia od alkoholu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że ponad 80% badanych doświadczyło przynajmniej jednego zdarzenia traumatycznego, a ponad połowa - więcej niż jednego. Najbardziej rozpowszechnione okazały się: przemoc fizyczna w dzieciństwie, przemoc fizyczna w wieku dorosłym, groźny dla życia wypadek, napad z użyciem siły fizycznej, bycie świadkiem zabójstwa lub przemocy oraz traumatyczna utrata bliskiej osoby. Wskaźnik bieżącego występowania PTSD wyniósł 25%. [taniaksiazka.pl]
Spis tresci: PTSD i uzależnienie od alkoholu: definicje, metody pomiaru i epidemiologia ; Występowanie doświadczeń traumatycznych i PTSD u pacjentów uzależnionych: przegląd badań i implikacje praktyczne ; Kontekst teoretyczny i empiryczny badań nad rozpowszechnieniem zdarzeń traumatycznych i PTSD wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu ; Rozpowszechnienie zdarzeń traumatycznych i PTSD w grupie pacjentów uzależnionych od alkoholu. Badania własne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.3 (1 egz.)
Book
In basket
W czasach ciągłych zmian potrzebni są ludzie, którzy będą potrafili wykonywać zadania i szybko przystosowywać się do zmiennych warunków. Nabywanie kompetencji potrzebnych aktualnie i w przyszłości odbywa się w procesie rozwoju, którego podstawowym elementem jest szkolenie pracowników. Aby szkolenia przeniosły oczekiwane efekty, należy nimi odpowiednio zarządzać, spełniając takie tradycyjne funkcje zarządzania, jak planowanie, organizowanie, motywowanie i kontrola. Monografia nie tylko zawiera bogaty przegląd literatury, ale też prezentuje zebrane w procesie badań empirycznych wskazówki dla osób zarządzających szkoleniami (menedżerów i specjalistów HR) oraz realizatorów szkoleń (trenerów). Przedstawia także problemy i wyzwania, które mogą się stać podstawą prowadzenia dalszych badań w analizowanym obszarze.[http://www.ksiegarnia.ue.wroc.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 14.3 (1 egz.)
Book
In basket
W opracowaniu przedstawiono wyniki analiz dotyczących sezonowości zatrudniania i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej. Stanowią one podsumowanie prac realizowanych w ramach projektu badawczego "Sezonowość zatrudnienia i bezrobocia w Polsce i krajach Unii Europejskiej", sfinansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.[ze wstępu].
Spis treści:Wahania sezonowe w gospodarce ; Sezonowe zmiany zatrudnienia i bezrobocia w krajach Unii Europejskiej ; Przestrzenne zróżnicowanie sezonowości bezrobocia w wybranych krajach Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.2 (1 egz.)
Book
In basket
Nierówności dochodowe gospodarstw domowych w Polsce i ich uwarunkowania społeczno-ekonomiczne / Andrzej Wołoszyn. - Wydanie I. - Warszawa : PWN, 2020. - 234 strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Jedna z nielicznych publikacji przedstawiających całościowe ujęcie problemu nierówności dochodowych gospodarstw domowych na tle przemian makroekonomicznych w Polsce. Podstawę informacyjną stanowią m.in. niepublikowane dane jednostkowe nieidentyfikowalne, dotyczące pojedynczych gospodarstw domowych. W książce Autor odpowiada na następujące pytania badawcze: Czy nierówności dochodowe ogółu gospodarstw domowych w Polsce zmniejszyły się w 2015 roku w porównaniu do lat 2005 i 2010? Czy uległy zmianie nierówności międzygrupowe i wewnątrzgrupowe mierzone względem wyodrębnionych grup gospodarstw domowych w tym okresie? Jakie czynniki kształtowały nierówności dochodowe gospodarstw domowych?[empik].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 19.4 (1 egz.)
Book
In basket
Podmiotem empirycznym badania było 2 478 gmin w Polsce, z których odrębnie analizowano poszczególne rodzaje, tj. gminy: miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie i miasta na prawach powiatu, ze względu na ich specyfikę. Zakres przedmiotowy badania obejmował dane budżetowe, które oddziałują na samodzielność finansową i potencjał inwestycyjny gmin. Do oceny zróżnicowania poziomu samodzielności i potencjału gmin wykorzystano następujące miary statystyczne: wskaźnik minimum i maksimum, miary położenia rozkładu - kwartyle, średnią arytmetyczną oraz miary zróżnicowania rozkładu - odchylenie standardowe, współczynnik zmienności. Do oceny zależności między samodzielnością finansową a potencjałem inwestycyjnym gmin zastosowano analizę liniowej regresji wielorakiej, która umożliwia ilościowe ujęcie związków między wieloma zmiennymi niezależnymi (objaśniającymi) a zmienną zależną (kryterialną, objaśnianą). Użycie tej metody wymagało oprogramowania komputerowego do statystycznej analizy danych- SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). W rozprawie przede wszystkim wykorzystano: dane statystyczne pochodzące z rocznych sprawozdań z wykonania budżetów gmin gromadzone w zbiorach sprawozdawczości budżetowej Ministerstwa Finansów (MF), dane dotyczące wpłat subwencji równoważącej pochodzące z zasobów MF i dane Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ocena poziomu samodzielności finansowej oraz potencjału inwestycyjnego została przeprowadzona za lata 2006-2016", natomiast analiza liniowej regresji wielorakiej z wykorzystaniem danych za rok 2016 jako ostatniego roku, dla którego są dostępne dane budżetowe gmin. Układ rozprawy podporządkowano: problemowi badawczemu, celom pracy oraz sformułowanym hipotezom badawczym. Praca została podzielona na sześć rozdziałów.[ksiegarnia.ekonomiczna.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.2.1 (1 egz.)
Book
In basket
Choć żyjemy w czasach pełnych innowacyjnych rozwiązań, niepełnosprawni mają znacznie większą szansę popaść w ubóstwo, doświadczyć izolacji, a nawet upokorzenia niż ludzie sprawni. Niezwykle niepokojącą kwestią, podejmowaną w niniejszej książce, jest wysoki poziom bierności zawodowej osób z niepełnosprawnością w Polsce. Zdaniem autorki sytuacja ta wymaga jak najszybszych zmian, żeby w analizowanej grupie aktywność zawodowa stała się cechą dominującą. Aby sprostać nowym wyzwaniom, trzeba uwzględnić potrzeby osób z różnym rodzajem dysfunkcji, różnym stopniem niepełnosprawności oraz w różnym wieku. Wieloletnie doświadczenia w realizacji projektów skierowanych na aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością w Polsce nie przyniosły znaczących efektów. Niezbędne staje się więc pochylenie nad innymi sprawdzonymi już rozwiązaniami, stosowanymi w takich krajach europejskich, jak: Dania, Finlandia, Francja, Szwecja czy Wielka Brytania, które zostały zaprezentowane w tej publikacji. [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.2 (1 egz.)
Book
In basket
Innowacje ekologiczne, zdolności dynamiczne i efektywność organizacji / Magdalena Pichlak. - Wydanie I. - Warszawa : CeDeWu, 2020. - 226 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstw, w tym intensyfikacja procesów produkcji i konsumpcji, implikują konieczność uwzględnienia wymiaru ekologicznego w prowadzonej przez organizacje działalności innowacyjnej. Nie ma wątpliwości, że minimalizacja negatywnego oddziaływania na środowisko dzięki tworzeniu i wdrażaniu innowacji ekologicznych jest podstawą budowania konkurencyjności w perspektywie długookresowej. Niniejsza książka wpisuje się w nurt badań nad ekoinnowacyjnością przedsiębiorstw w ujęciu strategicznym.Łącząc teorię innowacji z koncepcją zdolności dynamicznych, podjęto próbę opracowania i empirycznego sprawdzenia modelu zarządzania ekoinnowacjami we współczesnym kontekście rynkowym. W pierwszej kolejności przedstawiono wybrane zagadnienia teorii i metodologii ekoinnowacji. Następnie w oparciu o systematyzację zarówno polskiej, jak i zagranicznej literatury przedmiotu zbudowano koncepcyjny model zarządzania prowadzoną przez przedsiębiorstwa działalnością ekoinnowacyjną.Empiryczna weryfikacja modelu w innowacyjnych polskich organizacjach wykazała, że dzięki lepszemu zrozumieniu roli i znaczenia zdolności dynamicznych przedsiębiorcy mogą usprawnić zarządzanie ekoinnowacjami, szczególnie w kontekście elastycznego modyfikowania stosowanych procesów, istniejących struktur i realizowanych modeli biznesowych. „Monografia wzbogaca dotychczasowy dorobek z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw. Stanowi opracowanie nowatorskie, o istotnych walorach poznawczych i metodycznych. Wnosi nowe wątki i wskazuje na nowe kierunki badań w obszarze innowacji ekologicznych. Zaprezentowany model koncepcyjny może być wykorzystany w dalszych badaniach dotyczących wpływu ekoinnowacji na efektywność organizacji. Wysoko oceniam jakość badań empirycznych oraz sformułowanych na tej podstawie wniosków i rekomendacji dla praktyki gospodarczej". Z recenzji prof. dr hab. Krystyny Poznańskiej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie [profinfo.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 5.3 (1 egz.)
Book
In basket
Celem opracowania jest systematyzacja, analiza i ocena elastycznych form zatrudnienia oraz elastycznych form organizacji czasu pracy dokonana na podstawie przeglądu literatury i wyników badań empirycznych przeprowadzonych przez jego autorów. Monografia została podzielona na cztery rozdziały. Przedstawiono w nich modele zatrudnienia wyodrębnione według kryteriów cyklu rozwojowego organizacji, warunków otoczenia i znaczenia elastycznych form zatrudnienia dla współczesnego rynku pracy oraz przyszłościowe modele i koncepcje zatrudnienia. Scharakteryzowano formy zatrudnienia i zaprezentowano elastyczne formy organizacji czasu pracy. W ostatnim rozdziale dokonano analizy i oceny wyników autorskich ilościowych i jakościowych badań empirycznych dotyczących elastycznych form zatrudnienia w przedsiębiorstwach funkcjonujących na Dolnym Śląsku. [ksiegarnia.ue.wroc.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28 (1 egz.)
Book
In basket
W monografii zostały podjęte ważne i aktualne problemy, które zajmują również ukraińskich naukowców, w tym socjologów, politologów, pedagogów oraz wszystkich tych, którym nie jest obojętny los współczesnego młodego pokolenia, szczególnie w realiach obecnie dla Ukrainy tak trudnych. Dlatego niewątpliwie prezentowana monografia ma ważne znaczenie tak teoretyczne, jak i praktyczne.[lubimyczytac.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 92 (1 egz.)
Book
In basket
Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania to publikacja o dosyć szeroko zakrojonym wachlarzu obejmowanych problemów, zjawisk, sytuacji, w której podjęto próbę ich przeanalizowania z zastosowaniem różnych perspektyw badawczych i metod naukowych. Łącza je pojęcia "zdrowie" oraz "bezrobocie", bowiem Autorzy uczynili te "obrazy społeczne" wiodącymi zagadnieniami w swoich refleksjach oraz analizach. Wartością książki i zarazem osiągnięciem Autorów jest przede wszystkim to, że przy dość wyraźnym skoncentrowaniu się na zdrowiu a zatem na interdyscyplinarności i transdyscyplinarności pedagogiki zdrowia (w wymiarze praca-edukacja / socjalizacja-człowiek-zdrowie), udało się im uniknąć jednostronności w podejściu do poszczególnych obszarów tegoż zagadnienia. Interdyscyplinarność pedagogiki, która dziś wydaje się nie tylko modą, ale raczej chyba i koniecznością, uzewnętrznia się w tej publikacji książkowej w dobrym tego słowa znaczeniu. Wyraźnie widać, iż Autorom zależało, aby ich namysł nad problematyką stał się także przedmiotem dalszej dyskusji i poszukiwań badawczych, co wynika z przekonania, iż dokonane analizy nie pretendują do rozwiązań wyczerpujących. [z recenzji dr hab. Mirosława Kowalskiego prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Zarządzanie)
Budowa konkurencyjności obszarów wiejskich, zwłaszcza w świetle założeń zrównoważonego rozwoju, jest współczesnym wyzwaniem zarówno praktycznym dla władz samorządo¬wych regionalnych i krajowych, jak i teoretycznym dla przedstawicieli różnych nauk, w tym: społecznych, przyrodniczych czy rolniczych. Jednocześnie konkurencyjność jest rezultatem działań wielu czynników i interesariuszy zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich. Głównym celem opracowania jest zdefiniowanie i ocena zrównoważonej konkurencyjności obszarów wiejskich za pomocą wielokryterialnych narzędzi analizy. Uwzględniono znaczenie uwarunkowań gospodarczych i społecznych, dbałości o środowisko, innowacyjności, a także właściwego zarządzania wiedzą, które stanowią komplementarne zdolności i we wzajemnym powiązaniu ułatwiają zdobycie przewagi konkurencyjnej. Monografia ma charakter zarówno teoretyczno-badawczy, jak i praktyczny (adaptacja i weryfikacja metodyki i metod badawczych), wiąże problemy zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności gmin oraz obszarów wiejskich. Praca stanowi interesujące studium na temat konkurencyjności obszarów wiejskich. Istotnym elementem badań jest kwestia określenia zrównoważonej konkurencyjności obszarów wiejskich. Z tej perspektywy podjęty temat jest ważny, zarówno z poznawczego, jak i metodologicznego punktu widzenia. Praca została starannie przemyślana, a zamierzony cel i postawione hipotezy zostały w większości zrealizowane i udokumentowane. Dr hab. Jakub Hadyński Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Autorka wykazała się doświadczeniem badawczym, swobodnie analizując zagadnienia na tle teorii ekonomicznych, dobierając i wykorzystując w poszczególnych rozdziałach bardzo bogatą i wszechstronną literaturę oraz realizując badania własne. Na szczególne podkreślenie zasługuje różnorodność zastosowanych metod badawczych. Zaprezentowana w pracy umiejętność analizy i syntezy podjętych zagadnień, świadczy o dojrzałości naukowej Autorki. Prof. dr hab. Barbra Kutkowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. [profinfo.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 93 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie procesem produkcji / Ewa Kulińska, Adam Busławski. - Wydanie pierwsze. - Warszawa : Difin, 2019. - 234 strony : ilustracje, wykresy ; 23 cm.
Książka obejmuje swoim zakresem fragment wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej efektywnego zarządzania i sterowania procesami produkcyjnymi poprzez zestaw wskaźników odnoszących się do kosztów, jakości, dostaw, bezpieczeństwa i morale zespołów produkcyjnych przedsiębiorstw gospodarczych. Autorzy przedstawili metody oraz narzędzia kontroli i sterowania procesami produkcji. Oprócz podstawowych informacji dotyczących struktur i harmonogramów produkcji autorzy zamieścili szczegółowe dane empiryczne ponad 60 badanych przedsiębiorstw. Dane te posłużyły do wytypowania wskaźników priorytetowych, które mają kluczowy wpływ na sprawne, skuteczne i efektywne zarządzanie procesami produkcyjnymi. Książka jest adresowana zarówno do pracowników naukowych, jak i menadżerów średniego i wysokiego szczebla oraz praktyków zarządzania produkcją. [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 12.1 (1 egz.)
Book
In basket
"(...) mamy niewątpliwie do czynienia z wybitnym opracowaniem naukowym. Jestem pod olbrzymim wrażeniem dojrzałości pisarskiej i rzetelności naukowej. Prawie każde zdanie, myślę tu o części teoretycznej pracy, zawiera przypisy z literatury przedmiotu, a Autorka (...) zestawia opinie i dokonania poszczególnych uczonych i tworzy z ich wypowiedzi własną wysoce naukową narrację". Z recenzji prof. UE dra hab. Andrzeja Rączaszka "Przedstawiona do recenzji monografia jest wartościową pracą naukową opartą na oryginalnych badaniach empirycznych i znakomitej znajomości podstaw teoretycznych przedmiotu. Autorka podjęła zagadnienie ważne w sensie naukowym. (...) Zaproponowała i zastosowała odpowiednie metody badań pozwalające na weryfikację wcześniejszych wyników, co jest niewątpliwym wkładem w dotychczasowy stan badań nad problematyką kapitału społecznego, a także przeprowadziła dojrzałą dyskusję naukową uwzględniającą uzyskane wyniki z badaniami innych autorów (...). Fundamentem pracy jest rozdział czwarty, w którym zaprezentowano autorskie zastosowanie wybranych metod eksperymentalnych do oceny regionalnego zróżnicowania kapitału społecznego w Polsce (...). Przegląd wcześniejszych badań pozwala Autorce na słuszne stwierdzenie, że w badaniach polskich nie podjęto dotąd próby obiektywizacji oceny kapitału społecznego, polegającej na weryfikacji deklaracji respondentów różnych badań pytanych o zaufanie, wiarygodność czy skłonność do współpracy, co oznacza, że podejście Autorki stanowi wkład do badań nad kapitałem społecznym w regionach i rozszerza naszą wiedzę na temat możliwości jego pomiaru". Z recenzji prof. dra hab. Janusza Słodczyka
Niniejsza publikacja jest kontynuacją badań nad kapitałem społecznym zmierzających w kierunku poszukiwania nowych źródeł danych, nowych metod pomiaru zjawiska, pozwalających na konfrontację z dotychczasową wiedzą. Przedmiotem pracy jest analiza kapitału społecznego oraz jego związków z rozwojem gospodarczym o charakterze zarówno teoretycznym, jak i empirycznym. Ze Wstępu
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.7 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja stanowi próbę połączenia teorii i praktyki, dotyczących zagadnienia pracy i jej wartości w percepcji adolescentów. Dotychczasowa literatura polska poświęcona tej problematyce nie często eksponuje to zagadnienie, a przecież wyzwania edukacyjno-zawodowe stojące przed młodymi ludźmi to zagadnienie niezwykle ważne zarówno z perspektywy samych zainteresowanych, jak i społeczeństwa, zwłaszcza w przyszłościowej perspektywie. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości pomocy młodym osobom w zakresie ukazania im możliwości edukacyjnych i zawodowych, a także w zakresie kształtowania ich kompetencji społecznych i tworzenia obrazu siebie, tak aby dokonywali wyborów zawodowych z pełną świadomością i zgodnie ze swoimi możliwościami i aspiracjami. [poczytaj.pl]
Spis treści : Praca jako ważny obszar funkcjonowania człowieka ; Młodzież - perspektywa przyszłej kariery ; Założenia metodologiczne badań ; Wyniki badań własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 92 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again