Form of Work
Książki
(14)
E-booki
(1)
IBUK Libra
(1)
Status
available
(13)
unknown
(1)
Branch
Planeta 11
(1)
DGiOZ
(1)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(12)
Author
Borowiecki Ryszard (1943- )
(3)
Kwieciński Mirosław (ekonomista)
(2)
Caputa Wiesława
(1)
Chmielarz Witold
(1)
Ciecierski Marek
(1)
Drury Colin
(1)
Famielec Józefa
(1)
Jarugowa Alicja
(1)
Kowerski Mieczysław
(1)
Mendel Tadeusz (1933-2019)
(1)
Nogacki Robert
(1)
Olechnicka Agnieszka
(1)
Przeniczka Jerzy
(1)
Romanowska Maria (1947- )
(1)
Rutkowski Ireneusz Piotr
(1)
Stępień Marta (ekonomia)
(1)
Szyszko Mieczysław
(1)
Unold Jacek
(1)
Świderska Gertruda Krystyna (1942-)
(1)
Year
2010 - 2019
(2)
2000 - 2009
(9)
1990 - 1999
(4)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(15)
Language
Polish
(14)
English
(1)
Subject
Informacja gospodarcza
(14)
Systemy informatyczne zarządzania
(3)
Przedsiębiorstwo
(2)
Benchmarking
(1)
Decyzje
(1)
Informacja naukowa
(1)
Integracja europejska
(1)
Koszty
(1)
Marketing
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Przedsiębiorstwo handlowe
(1)
Przestępstwo komputerowe
(1)
Rachunkowość
(1)
Rachunkowość zarządcza
(1)
Regiony problemowe
(1)
Ryzyko gospodarcze
(1)
Systemy informacyjne
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Wywiad gospodarczy
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Zarządzanie wiedzą
(1)
Subject: time
1989-2000
(1)
Subject: place
Podlaskie, województwo
(1)
Genre/Form
Podręczniki akademickie
(3)
Podręczniki
(2)
17 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 6 (1 egz.)
Authority data
Informacja gospodarcza - ochrona (hasło przedmiotowe)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
DGiOZ
Egzemplarze w opracowaniu
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 38.4 (1 egz.)
Authority data
Informacja gospodarcza (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Informacja (hasło przedmiotowe)
zob. też Biura informacji gospodarczej (hasło przedmiotowe) ; Gospodarka (hasło przedmiotowe) ; Systemy informatyczne zarządzania (hasło przedmiotowe) ; System Wspomagania Kooperacji (hasło przedmiotowe) ; Wywiad gospodarczy (hasło przedmiotowe)
zob. też Prospekty emisyjne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Gospodarka - dokumentacja ; Gospodarka - informacja ; Informacja - gospodarka ; Informacja biznesowa ; Informacja dla zarządzania ; Informacja ekonomiczna
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 6 (1 egz.)
Book
In basket
Bezpieczeństwo informacyjne biznesu jest dzisiaj kwestią kluczową. Dzieje się tak z prostej przyczyny: informacja stała się strategicznym niematerialnym zasobem przedsiębiorstw. Współczesny biznes preferuje bardzo szybkie i zarazem odpowiedzialne działania oparte na aktualnej, trafnej, terminowej informacji, która w konsekwencji jest atutem w walce konkurencyjnej, daje szansę, aby zdobyć lepszą pozycję rynkową i pokonać konkurentów.
Ta książka nie jest rozprawą naukową. Nie było zamiarem ani ambicją autorów, aby rynek wydawniczy ujrzał kolejne opracowanie, w którym warstwa teoretyczna dominuje nad praktyczną, bo nie takiego kompendium oczekuje współczesny biznes. Dlatego pisząc, nie silili się oni na skomplikowany wywód, na mentorski, akademicki ton, nie obciążali nadmiarem przypisów. Starali się natomiast zwrócić uwagę czytelnika na zagrożenia wynikające z nie docenienia bezpieczeństwa informacji w działalności biznesowej. Ta książka adresowana jest do kadry zarządzającej wszystkich szczebli w przedsiębiorstwach wytwarzających, przechowujących i przetwarzających ważne informacje, których utrata mogłaby wpłynąć na pozycję konkurencyjną. Powinni ją przeczytać liczni już dzisiaj specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa informacyjnego, reprezentujący komórki bezpieczeństwa, wywiadu i kontrwywiadu w przedsiębiorstwach, „wywiadownie” gospodarcze, firmy windykacyjne itp. Publikacja ta może być pomocna przedsiębiorcy, który planuje rozpocząć działalność gospodarczą lub zamierza wkroczyć na nowe, zaawansowane informacyjnie obszary biznesu. Z grona potencjalnych czytelników nie sposób wykluczyć prawników, którzy na co dzień pracują w przedsiębiorstwach, reprezentując i chroniąc ich interesy. To przemyślana, instruktywna, dobrze napisana książka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Sieć (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 6 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 6 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 175.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 13 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 40.2 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści część I. Informacja gospodarcza w zarządzaniu Maria Romanowska Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny 1. Zarządzanie wartością firmy a strategia 2. Informacja jako zasób strategiczny przedsiębiorstwa 3. Zarządzanie kapitałem intelektualnym w przedsiębiorstwie 3.1. Zarządzanie zasobami informacyjnymi 3.2. Zarządzanie procesami uczenia się w organizacji Mariusz Bratnicki Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości 1. Czym jest przedsiębiorczość i dlaczego informacja jest dla niej ważna? 2. Zorganizowany spryt w przestrzeni informacyjnej 3. Informacje kołem zamachowym wprawności organizacji 4. Przedsiębiorczość jako nadawanie sensu Ryszard Borowiecki Wpływ restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw na wzrost ich zdolności konkurencyjnych 1. Przedsiębiorstwo w strukturze podmiotowej gospodarki 2. Przymus restrukturyzacji i poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw 3. Efekty restrukturyzacji przedsiębiorstw 4. Bariery systemowe restrukturyzacji przedsiębiorstw 5. Pragmatyka działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie Agnieszka Sopińska Rola systemu informacyjnego w procesie zarządzania strategicznego 1. Procesowe ujęcie zarządzania strategicznego 2. Rola systemu informacyjnego w procesie zarządzania strategicznego Mirosław Kwieciński Wywiad gospodarczy a wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw 1. Determinanty wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw 2. Wywiad gospodarczy narzędziem wzrostu konkurencyjności 3. Podstawowe obszary i metody penetracji wywiadowczych Łukasz Wacławik Strategia czuwania - metoda antycypacyjnej analizy otoczenia konkurencyjnego 1. Pojęcie strategii czuwania 2. Rodzaje monitoringu strategii czuwania 3. Metodyka strategii czuwania 4. Przykład zastosowania strategii czuwania Bernard Ziębicki Benchmarking jako metoda zarządzania wiedzą o konkurentach 1. Geneza i istota benchmarkingu 2. Metodyczne aspekty benchmarkingu 3. Informacyjne wspomaganie benchmarkingu część II. Projektowanie i wdrażanie systemu informacji strategicznej Agieszka Sopińska Model Systemu Informacji Strategicznej w przedsiębiorstwie 1. Pojęcie i funkcje Systemu Informacji Strategicznej 2. Budowa SIS-u 2.1. Pozyskiwanie informacji strategicznych 2.2. Przetwarzanie informacji strategicznych 2.3. Przechowywanie informacji strategicznych 2.4. Przekazywanie informacji strategicznych 2.5. Ochrona informacji strategicznych 3. Zasady tworzenia SIS-u w przedsiębiorstwie 4. Rola informatyzacji w tworzeniu i funkcjonowaniu SIS-u 5. Wyznaczniki efektywności SIS-u Michał Jaworski Cykl wywiadu ekonomicznego 1. Ustalenie potrzeb informacyjnych i planowanie działań 2. Zbieranie danych 3. Przetwarzanie i przechowywanie informacji 4. Analiza informacji 5. Dostarczenie wyników analizy i otrzymanie informacji zwrotnej Sylwester Gregorczyk Potrzeby informacyjne związanie z portfelem działalności przedsiębiorstwa 1. Definicja portfela działalności przedsiębiorstwa 2. Parametry kształtujące portfel działalności przedsiębiorstwa 3. Podstawa informacyjna decyzji powtarzalnych podejmowanych w obrębie aktualnego portfela działalności przedsiębiorstwa Piotr Wachowiak Określenie potrzeb informacyjnych związanych z kształtowaniem łańcucha wartości przedsiębiorstwa 1. Łańcuch wartości przedsiębiorstwa 2. Decyzje strategiczne dotyczące funkcji przedsiębiorstwa 2.1. Badanie i rozwój 2.2. Zaopatrzenie 2.3. Produkcja 2.4. Marketing, sprzedaż i usługi posprzedażne . 2.5. Planowanie i organizacja działalności 2.6. Finanse 2.7. Zasoby ludzkie 3. Potrzeby informacyjne dotyczące podejmowania decyzji o kształtowaniu funkcji przedsiębiorstwa 3.1. Badanie i rozwój 3.2. Zaopatrzenie 3.3. Produkcja 3.4. Marketing, sprzedaż i usługi posprzedażne 3.5. Planowanie i organizacja działalności 3.6. Finanse 3.7. Zasoby ludzkie Eugeniusz Cilecki Penetracja rynku a metody uzyskiwania informacji gospodarczych ze źródeł zagranicznych 1. Pojęcie penetracji rynku 2. Strategia penetracji rynku a wywiad gospodarczy 3. Uzyskiwanie informacji gospodarczych ze źródeł zagranicznych Tomasz Aleksandrowicz Informacje w biznesie i administracji 1. Cel analizy informacji 2. Opracowania analityczne w biznesie i w administracji część III. Realizacyjne problemy wdrażania wywiadu Andrzej Żebrowski Walka informacyjna u progu XXI wieku 1. Obszar walki informacyjnej 2. Pozamilitarny obszar walki informacyjnej 3. Przykłady walki informacyjnej Krzysztof Jerzy Kosiński Problemy prawne ochrony informacji w działalności przedsiębiorstwa 1. Państwowe jednostki organizacyjne 2. Przedsiębiorcy 3. Realizacja umów związanych z dostępem do informacji niejawnych 4. Dodatkowe zalecenia służb ochrony państwa 5. Instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego 6. Wady ustawy o ochronie informacji niejawnych Krzysztof Tor Problemy prawnej ochrony danych osobowych w działalności przedsiębiorstwa 1. Zasady zbierania, opracowywania i udostępniania danych przez przedsiębiorstwo 1.1. Zgoda osoby na przetwarzanie jej danych osobowych przez przedsiębiorstwo 1.2. Przepisy szczególne zezwalające na przetwarzanie danych osobowych 1.3. Możliwości przetwarzania danych osobowych ze względu na realizację zadań publicznych 1.4. Niezbędność danych osobowych przetwarzanych przez przedsiębiorstwo dla innego podmiotu, jednakże bez naruszenia praw i wolności osób, które te dane dotyczą 2. Próba oceny przedstawionych regulacji prawnych Paweł Lula, Jacek Wołoszyn Informatyczne metody i środki ochrony zasobów informacyjnych przedsiębiorstwa 1. Bezpieczeństwo systemów informacyjnych przedsiębiorstwa 2. Polityka bezpieczeństwa 3. Informatyczne metody ochrony systemów komputerowych 4. Bezpieczeństwo usług internetowych 5. Ochrona zasobów informacyjnych w Polsce w świetle badań empirycznych Adam Peszko System informacji strategicznej i wywiad gospodarczy w praktyce zarządzania średnim przedsiębiorstwem 1. Zakres i metodologia badań 2. Prezentacja wyników badań Jerzy Wojciech Wójcik Kryminologiczne i kryminalistyczne problemy funkcjonowania wywiadu gospodarczego 1. Pojęcie i zakres wywiadu gospodarczego 2. Nieuczciwa konkurencja i wywiad gospodarczy jako zagrożenia o charakterze ponadnarodowym 3. Wybrane osiągnięcia wywiadów gospodarczych w różnych krajach 4. Rozpoznane zagrożenia 5. "Biały wywiad" jako podstawowa metoda zbierania informacji 6. Metody Dalekiego Wschodu 7. Gra operacyjna, dezinformacja i inne metody 8. Szpiegostwo komputerowe i podsłuch komputerowy jako formy wywiadu gospodarczego 9. Formy i metody podsłuchu komputerowego 10. Sabotaż komputerowy - realne zagrożenia 11. Wszystkie metody prowadzą do celu 12. Przepisy prawne przeciwko szpiegostwu gospodarczemu 13. Tajemnica przedsiębiorstwa a nieuczciwa konkurencja 14. Wybrane kryminologiczne i kryminalistyczne formy zapobiegania Grzegorz Zając Bariery i dylematy wdrażania wywiadu gospodarczego w polskich spółkach (na przykładzie ,,Stomil Sanok SA") 1. Definicja potrzeb informacyjnych 2. Rozstrzygnięcia organizacyjne 3. Bariery wdrażania wywiadu gospodarczego Zbigniew Wysokiński Ochrona informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w Telekomunikacji Polskiej SA 1. Wprowadzenie instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa w Telekomunikacji Polskiej SA 2. Podstawowe zasady i procedury obowiązujące w Telekomunikacji Polskiej SA 3. Odpowiedzialność za ochronę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. 3.1. Odpowiedzialność za ochronę informacji na podstawie kodeksu pracy 3.2 Odpowiedzialność za nieuczciwą konkurencję 3.3. Odpowiedzialność karna za ochronę informacji na podstawie kodeksu karnego Konrad Kolegowicz Benchmarking jako narzędzie wywiadu gospodarczego 1. Zastosowanie benchmarkingu w zestawie narzędzi wywiadu gospodarczego 2. Etyka postępowania benchmarkingu w wywiadzie gospodarczym
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 6 (1 egz.)
E-book
In basket
Tytuł poświęcony jest teoretycznym i empirycznym pracom z zakresu ilościowych badań regionalnych, a zwłaszcza analiz i prognoz rozwoju gospodarczego oraz ocen koniunktury gospodarczej, przedsiębiorczości, innowacji, kapitału intelektualnego, rynku pracy na poziomie regionalnym a także współpracy międzyregionalnej i transgranicznej. W kwartalniku prezentowane są artykuły i komunikaty z badań z zastosowaniem metod analizy statystycznej, opracowywania badań ankietowych, modelowania ekonometrycznego, taksonomii, klasyfikacji oraz pozyskiwania wiedzy.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again