Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(14)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Filmy i seriale
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Status
available
(25)
unavailable
(2)
Branch
Planeta 11
(2)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(21)
Filia nr 5
(1)
Filia nr 9
(1)
Filia nr 13
(1)
Author
Nurzyńska Iwona
(3)
Wilkin Jerzy (1947- )
(2)
Baer-Nawrocka Agnieszka
(1)
Bartkowski Jerzy
(1)
Bańkowska Katarzyna (ekonomia)
(1)
Benoît-Rohmer Florence
(1)
Bołtromiuk Artur
(1)
Chmielewska Barbara
(1)
Domagała Wiktoria
(1)
Dragan Małgorzata
(1)
Dragan Wojciech Łukasz
(1)
Drygas Mirosław
(1)
Drzazga Edyta (prawnik)
(1)
Fedyszak-Radziejowska Barbara (1949- )
(1)
Firlej Krzysztof
(1)
Frenkel Izasław (1929-2020)
(1)
Golinowska Stanisława (1947- )
(1)
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena
(1)
Grabowska-Lusińska Izabela
(1)
Grzyb Magdalena
(1)
Herbst Jan
(1)
Iniewicz Grzegorz
(1)
Klebes Heinrich (1928- )
(1)
Kukułka Józef (1929-2004)
(1)
Kurcz Ida (1930- )
(1)
Kuć Małgorzata (nauki prawne)
(1)
Lesińska Magdalena
(1)
Masłyk Tomasz
(1)
Matysiak Ilona
(1)
Mazur Jadwiga (socjolog)
(1)
Nowicki Marek Antoni (1953- )
(1)
Okólski Marek (1944- )
(1)
Olejniczak Jarosław (ekonomia)
(1)
Poczta Walenty (1955- )
(1)
Pondel Hanna
(1)
Ptak Arkadiusz (politolog)
(1)
Rosińska-Kordasiewicz Anna
(1)
Rzeszutek Marcin
(1)
Sadura Przemysław (1977- )
(1)
Schier Katarzyna (1958- )
(1)
Smutek Halina
(1)
Trutkowski Cezary
(1)
Zegar Józef Stanisław (1940- )
(1)
Łuczka Władysława
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(15)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(16)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
szkoły wyższe
(1)
Demographic Group
Film polski
(1)
Literatura polska
(1)
Subject
Wsie
(3)
Polityka rolna
(2)
Polityka społeczna
(2)
Płeć
(2)
Rolnictwo ekologiczne
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Aktywność zawodowa
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dzieci
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kariera
(1)
Kobieta
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Lis-Turlejska, Maja
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Mieszkańcy wsi
(1)
Migracje
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Orientacje seksualne
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Potraumatyczny wzrost
(1)
Produktywność (ekonomia)
(1)
Profesorowie
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Psycholodzy
(1)
Rada Europy
(1)
Rodzice
(1)
Rola społeczna
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd wiejski
(1)
Seksualność
(1)
Socjolingwistyka
(1)
Sołtys
(1)
Społeczności lokalne
(1)
Stres pourazowy
(1)
Swobodny przepływ osób
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Trauma
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wiejskie regiony problemowe
(1)
Wieś
(1)
Więź rodzinna
(1)
Więź społeczna
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wykluczenie społeczne
(1)
Wykształcenie
(1)
Zapobieganie
(1)
Zarządzanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Zielona gospodarka
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Życie seksualne
(1)
Subject: time
2001-
(9)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
1945-1989
(2)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(10)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Kraje OECD
(1)
Świat
(1)
Genre/Form
Opracowanie
(6)
Monografia
(3)
Praca zbiorowa
(3)
Raport z badań
(3)
Dane statystyczne
(2)
Podręcznik
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczenstwo obywatelskie
(1)
Wykład
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(7)
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Historia
(2)
Psychologia
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
23 results Filter
Book
In basket
Segregacja zawodowa według płci w krajach OECD / Wiktoria Domagała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 200 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Do oryginalnych osiągnięć naukowych zaprezentowanych w monografii należy m.in. zaliczyć: • skonstruowanie miernika segregacji zawodowej według płci; • określenie zakresu występowania zjawiska poziomej i pionowej segregacji zawodowej według płci w krajach OECD; • dokonanie kategoryzacji uwarunkowań segregacji zawodowej i budowa modelu teoretycznego uwarunkowań segregacji zawodowej według płci. [z recenzji dr. hab. prof. US Wojciecha Jareckiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 28.1 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest wyrazem hołdu i wdzięczności dla wybitnej polskiej uczonej, profesor Mai Lis-Turlejskiej, za jej wieloletni, bogaty dorobek naukowy z zakresu psychotraumatologii. Profesor Lis-Turlejska jest znanym autorytetem w kraju i na świecie. […] W zakresie dokonań naukowych trafnie można Ją określić, jako „niestrudzoną propagatorkę badań nad traumą”. […] Składające się na ten tom teksty dotykają różnych tematów związanych z problematyką traumy i stresu traumatycznego. Oparte są na aktualnej literaturze i nowoczesnej metodologii badań. Dzięki tym walorom publikacja będzie atrakcyjnym źródłem wiedzy dla wszystkich czytelników zainteresowanych tematyką traumy psychicznej i jej różnorakich kontekstów. Opracowania znajdujące się w tomie oparte są na badaniach naukowych i charakteryzują się podejściem krytycznym, polemicznym i wskazują nowe obszary badań. [ recenzji profesor Anny Bokszczanin]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 29 (1 egz.)
Book
In basket
W kwestii uwarunkowań orientacji seksualnej czy też różnych aspektów funkcjonowania osób z grup mniejszościowych zgromadzono dotychczas dużo danych naukowych. To właśnie one, a nie mityczny spisek lobby LGBTQ+, były podstawą do depatologizacji i demedykalizacji orientacji nieheteronormatywnych w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. To właśnie one pokazały orientację seksualną jako jedną z podstawowych składowych zróżnicowania człowieka. [ze wstępu]
siążka stanowi wartościowy wkład do literatury naukowej poświęconej orientacji seksualnej i funkcjonowaniu osób nieheteronormatywnych. Jest obszernym i usystematyzowanym źródłem wiedzy dla naukowców prowadzących badania w obszarze seksualności człowieka, jak również klinicystów, którzy niosą pomoc terapeutyczną osobom doświadczającym trudności w związku z ich tożsamością i orientacją seksualną. Książka może być zatem adresowana nie tylko do lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, lecz także do studentów kierunków biomedycznych i humanistycznych. [prof. CMKP dr hab. med. Michał Lew-Starowicz fragment recenzji]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 80 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka jest niewątpliwie bardzo interesującą, a pod wieloma względami pionierską w polskiej literaturze kryminologicznej, pracą poświęconą omówieniu i analizie wybranych nowych nurtów oraz koncepcji, które pojawiły się w kryminologii w ostatnim czasie. Zawarte w niej opracowania są napisane w sposób kompetentny, z wielką niekiedy znajomością rzeczy i z uwzględnieniem bogatej literatury światowej przedmiotu. [z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Krajewskiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 74 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści:Specyfika polskich oddziałów wiejskich ; Znaczenie samorządu gminnego w funkcjonowaniu obszarów wiejskich ; Rozwój zrównoważony obszarów wiejskich ; Bibliografia.
Celem książki jest prezentacja, analiza i ocena ważniejszych procesów oraz zjawisk towarzyszących rozwojowi polskich obszarów wiejskich, zarówno obecnie, jak i w dłuższej perspektywie. Zamierzeniem autorów jest ukazanie specyfiki tych terenów, a także tendencji rozwojowych wynikających z cech charakterystycznych obszarów wiejskich oraz zmiennych warunków otoczenia. Zaprezentowane treści mogą z jednej strony stanowić uzupełnienie luki badawczej dotyczącej współczesnych wyzwań rozwojowych obszarów wiejskich, prezentując wieloaspektowe oraz interdyscyplinarne ujęcie problemu, z drugiej stanowią podstawę zagadnień omawianych podczas wykładów i ćwiczeń w ramach przedmiotów, obejmujących m.in. politykę rozwojową obszarów wiejskich, finansowanie rozwoju wsi, zrównoważony rozwój terenów wiejskich. ze wstępu Monografia stanowi spójne opracowanie dotyczące wybranych elementów rozwoju obszarów wiejskich. […] Przeprowadzone rozważania teoretyczne i analityczne oraz sformułowane na ich podstawie oceny diagnozują w sposób kompleksowy omawiany problem badawczy. [z recenzji dr hab. Małgorzaty Juchniewicz].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 93 (1 egz.)
Book
In basket
ata 1990-2015 były okresem szczególnym, czasem budowania, a nie walki. Tworzenie rynkowego systemu gospodarczego i demokracji liberalnej, mimo ekonomicznego sukcesu i społecznego poparcia, generowało koszty. Syntetycznym ich wyrazem było ubóstwo i wykluczenie części społeczeństwa z uzyskiwania korzyści z budowy nowych warunków życia. Stanisława Golinowska, od lat kierująca projektami badań na temat polskiej biedy, opisuje i wyjaśnia w książce ten proces. Prezentuje dane, metody badawcze oraz informacje o literaturze przedmiotu. Książka Stanisławy Golinowskiej, napisana zrozumiałym i komunikatywnym językiem, stanowi bardzo dobry przegląd kategorii analitycznych i metod badania problematyki ubóstwa w Polsce i w innych krajach. Praca ta wykorzystuje bogatą bazę empiryczną, (…) jest ważnym wkładem w analizę procesów społeczno-ekonomicznych dokonujących się w okresie tzw. transformacji postsocjalistycznej. Czytałem ją z wielkim zainteresowaniem i zarazem uznaniem. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jerzego Wilkina Na uznanie zasługuje także wykraczające poza zdefiniowane w tytule ramy czasowe omówienie problematyki najhojniejszego świadczenia pieniężnego wprowadzonego już po 2015 roku, czyli 500+, i rozważania na temat jego potencjalnych konsekwencji. Z recenzji wydawniczej dr. Wojciecha Woźniaka.[scholar.com].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.2 (1 egz.)
Book
In basket
W opracowaniu przedstawiono wybrane modele zintegrowanego zarządzania, za pomocą których podjęto próbę wskazania jakie elementy należy łączyć, aby zwiększać efektywność i skuteczność zarządzania w szybko zmieniającym się otoczeniu współczesnych przedsiębiorstw. Tematyka pracy obejmuje wiedzę o koncepcji zintegrowanego zarządzania wraz z potencjalnymi koncepcjami jak wprowadzić i wykorzystać różne podsystemy w zarządzaniu. W koncepcji tej ma miejsce próba integracji rzeczowo – racjonalnych i społeczno – emocjonalnych obszarów zarządzania przedsiębiorstwem, co wpłynęło na uwzględnienie w strukturze pracy problemów dotyczących społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, koncepcji zarządzania społecznego oraz zarządzania wiedzą w organizacjach uczących się. Przedstawiona propozycja jest odpowiedzią na potrzeby związane z koniecznością usystematyzowania kategorii pojęciowych związanych z koncepcją zarządzania zintegrowanego, która stanowi próbę odpowiedzi na zapotrzebowania współczesnych organizacji poszukujących możliwości doskonalenia systemów zarządzania. [www.naukowa.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.1 (1 egz.)
Book
In basket
Psychologia języka i komunikacji / Ida Kurcz. - Wydanie 2., nowe. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", copyright 2005. - 265, [1] strona : rysunki ; 25 cm.
(Wykłady z Psychologii ; t. 2)
Rozważania tej książki koncentrują się na dwóch podstawowych funkcjach języka: reprezentatywnej w stosunku do rzeczywistości i komunikacyjnej służącej porozumiewaniu się. Każda z nich ma swe korzenie w biologicznej ewolucji gatunku Homo sapiens. Te funkcje języka realizowane są przez dwie kompetencje naszego umysłu: ściśle językową i komunikacyjną. W książce przedstawiono ich charakterystykę, filogenezę i ontogenezę, podstawy neurofizjologiczne, jak też związki z myśleniem i komunikowaniem się niewerbalnym. Książka adresowana jest do psychologów, językoznawców, dziennikarzy i szerzej do osób zainteresowanych procesami komunikacji społecznej. [lubimyczytac.pl]
This item is available in 5 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 37 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 80/81 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 80 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 8 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 8 (1 egz.)
Book
In basket
Książka jest użytecznym kompendium wiedzy o jednym z najważniejszych procesów społecznych XX i XXI wieku – współczesnych migracjach ludności. Dlaczego historia człowieka to historia migracji? Kim jest migrant, uchodźca, repatriant? Jakie są przyczyny procesów migracyjnych i jakie są ich skutki dla jednostki, rodziny i społeczeństwa? Jaka będzie przyszłość migracji? Kim są i jak funkcjonują cudzoziemcy w Polsce? Dlaczego migranci są populacją trudną do zbadania? Na te i wiele innych ważnych pytań odpowiadają w prezentowanej pracy specjaliści z różnych dyscyplin naukowych, m.in.: demografii, socjologii, ekonomii, nauk politycznych, prawa, historii, geografii i antropologii.[empik].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.5 (1 egz.)
Book
In basket
Konstrukcja opracowania, zakres problemowy, wnikliwość zawartych analiz i przejrzystość przytoczonych i omówionych wyników badań, w tym własnych, sprawiają, że opracowanie stanowi kompendium wiedzy na temat rolnictwa ekologicznego w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym. [dr hab. Katarzyna Brodzińska] Rozważania prowadzone w pracy wpisują się w jeden z aktualnych i budzący szerokie zainteresowanie nurt dyskusji nad kształtem, rolą i znaczeniem rolnictwa ekologicznego we współczesnym rozwoju społeczno-gospodarczym państw i regionów świata w kontekście niekorzystnych zjawisk i pilnych potrzeb środowiskowych. [dr hab. Dorota Komorowska].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 93 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści: Kapitał społeczny ; Konceptualizacja niepełnosprawności ; U podstaw kapitału społecznego w Polsce ; Kapitał społeczny osób niepełnosprawnych - perspektywa ilościowa ; Zrozumieć istotę - kapitał społeczny osób niepełnosprawnych w perspektywie jakościowej.
Prezentowana książka podejmuje ważki społecznie temat, proponując jego nowatorskie ujęcie. Zawiera obszerne części teoretyczne, jak i wykorzystuje badania własne Autora. W części teoretycznej omawia dwa ważne tematy - teorię kapitału społecznego, w nowszym ujęciu Nan Lina, oraz społeczne podejście do zjawiska niepełnosprawności. Badania własne są zrealizowane w dwu dopełniających się ujęciach: ilościowym i jakościowym, ich wyniki zwracają uwagę na ważny wymiar problemu niepełnosprawności - sieci społeczne, w których uczestniczy niepełnosprawny." z recenzji dr. hab. Jerzego Bartkowskiego, prof. UW
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.2 (1 egz.)
Book
In basket
Autorka koncentruje się na specyficznej i dotychczas w niewielkim stopniu badanej grupie mieszkańców wsi - młodych ludziach z wyższym wykształceniem. Poszukuje odpowiedzi na pytanie, jaką rolę odgrywają oni w społecznościach, w których żyją. Sprawdza, kim są, dlaczego zdecydowali się na życie na wsi i co z tego wynika. Podjęta problematyka ma istotne znaczenie dla przyszłości polskiej wsi. Książka została oparta na różnorodnym, ilościowym i jakościowym materiale empirycznym, zebranym przez autorkę. Jej ramy teoretyczne wyznacza teoria kapitału kulturowego Pierre’a Bourdieu oraz obszerna analiza dynamicznych przemian, jakie współcześnie przechodzi polska wieś. [znak.com.pl]
Spis treści: Charakterystyka współczesnych przemian obszarów wiejskich w Polsce a kapitał kulturowy mieszkańcółw wsi ; Metodologia badań własnych ; Społeczno-demograficzna charakterystyka badanych ; Wybory edukacyjne młodych mieszkańców wsi ; Motywacje badanych do życia na wsi ; Praca zawodowa młodych mieszkańców wsi ; Zaangażowanie badanych na rzecz społeczności lokalnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 93 (1 egz.)
Book
In basket
Termin „marginalizacja” przyjęty w tytule pracy został zainspirowany pośrednio pracami Z. Baumana wprowadzającego kategorię „ludzi odpadów”. Określenie to jest dość dosadne, trudne do oswojenia, ale jednocześnie staje się klamrą spinającą te sytuacje, w których może się znaleźć każda jednostka i grupa, często z przyczyn niezawinionych, wynikających z mechanizmów funkcjonowania w epoce ponowoczesnej. Patrząc z tej perspektywy, zmarginalizowanym będzie ubogi, bezrobotny, imigrant, uchodźca, kredytobiorca mający problemy ze spłatą kredytu i zagrożony zabraniem mu całego dorobku przez bank, ale i osoba niepełnosprawna czy każdy, kto z różnych przyczyn znalazł się poza nawiasem społecznym, bez względu na pochodzenie, wykształcenie czy status społeczny i ekonomiczny. [Ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.2 (1 egz.)
Book
In basket
Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) przedkłada Czytelnikom jubileuszową, dziesiątą edycję polsko-angielskiego raportu wydawanego od 2000 roku w ramach serii raportów o stanie wsi. Jubileusz raportu zbiega się z jubileuszem 30-lecia Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA). W bieżącym roku obchodzimy również stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Dzięki swojemu interdyscyplinarnemu wymiarowi Polska wieś 2018. Raport o stanie wsi ukazuje przemiany społeczno-gospodarcze, polityczne, demograficzne, a także przyrodnicze, które dokonują się na obszarach wiejskich. Redaktorzy naukowi tegorocznej edycji raportu, prof. Jerzy Wilkin i dr Iwona Nurzyńska, wraz z zespołem uznanych ekspertów w swoich dziedzinach kontynuują przyjęte wcześniej założenia metodologiczne, dzięki czemu Czytelnik od 18 lat może śledzić, porównywać i oceniać zmiany, jakich doświadcza polska wieś i rolnictwo. Raport o stanie wsi jest przede wszystkim diagnozą, czyli opisem oraz wyjaśnieniem najważniejszych procesów, struktur i problemów występujących na obszarach wiejskich w Polsce. W tegorocznym raporcie, ze względu na szczególny kontekst jubileuszowo-historyczny, zamieszczamy specjalny rozdział prezentujący w bardzo syntetyczny sposób ewolucję wsi i rolnictwa w Polsce w latach 1918-2018. Wątki historyczne występują też w innych rozdziałach raportu, zwłaszcza tych poświęconych zagadnieniom społeczności wiejskich i organizacjom pozarządowym na wsi. Wiele uwagi poświęcamy również wyjaśnieniu i zaprezentowaniu przebiegu i efektów integracji europejskiej w odniesieniu do rolnictwa i obszarów wiejskich. Z dzisiejszej perspektywy oceniamy, że okres po wejściu Polski do UE w 2004 r. to niewątpliwie najkorzystniejsze dla rolników i mieszkańców wsi lata w całej historii polskiej wsi i rolnictwa.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 93 (1 egz.)
Book
In basket
Sołectwa w lokalnym systemie władzy / Arkadiusz Ptak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016. - 261 s. : il. (w tym kolor.) ; 24 cm.
Arkadiusz Ptak poświęcił swą książkę funkcjonowaniu sołectw. Jest to zagadnienie rzadko badane w naukach społecznych i prawnych. Autor przedstawia trzy obszary działalności sołectw. Pierwszy obejmuje zebrania wiejskie realizujące ideę demokracji bezpośredniej; drugi dotyczy rywalizacji wyborczej w sołectwach; trzeci zaś - relacji między sołtysem a wójtem. Szczególnie cenne są w książce analizy empiryczne dotyczące wyborów sołtysów i ich cech społeczno-demograficznych oraz kapitału społecznego.[http://scholar.com.pl].
Spis treści: Teoretyczne i metodologiczne podstawy badań lokalnych systemów władzy ; Uwarunkowania działalności sołectw i sołtysów w Polsce ; Rola i znaczenie zebrań wiejskich ; Rywalizacja wyborcza w sołectwach ; Sołtys w lokalnym systemie władzy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77 (1 egz.)
Book
In basket
To pierwsza w Polsce książka poświęcona edukacji obywatelskiej w działaniu. Autorzy omawiają w niej doświadczenia klasycznej edukacji obywatelskiej, partycypacji uczniowskiej w szkole i samorządzie lokalnym, doświadczenia w animowaniu społeczności lokalnych i partycypacyjne podejście do pracy z młodzieżą. Badają podłoże ideowe i teoretyczne edukacji obywatelskiej w działaniu, czerpiąc między innymi z praktyki polskiej, brytyjskiej i niemieckiej. Czytelnicy znajdą w książce krytykę traktowania partycypacji i upodmiotowienia jako uniwersalnego remedium na kryzys demokracji i społeczeństwa obywatelskiego. Adresatami publikacji są kręgi akademickie zajmujące się edukacją obywatelską i partycypacją, a także „refleksyjni praktycy” - organizacje pozarządowe i urzędnicy - pracujący z młodzieżą oraz tworzący dokumenty strategiczne i programy. [scholar.com.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Socjologia (1 egz.)
Book
Movie
DVD
In basket
Książka dostarcza wielu praktycznych informacji i wzorów, odnoszących sie do ważnej kwestii transparentności i działania jednostek samorządu terytorialnego jako podstawowej metody zagrożeń korupcyjnych.
Spis treści:Międzynarodowe doświadczenia w przeciwdziałaniu korupcji w administracji publicznej ; Przeciwdziałanie korupcji w Polsce ; Prawne aspekrty zjawisk korupcyjnych ; Konflikt interesów ; Etyka w działaniu urzędnika publicznego ; Przepływ informacji w urzędzie ; Obsługa klienta urzędu ; Polityka rekrutacyjna ; Polityka informacyjna urzędu gminy ; Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna ; lokalne strategie antykorupcyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 76.2 (1 egz.)
Book
In basket
Pierwsza część książki dotyczy prawa ┬konstytucyjnego" Rady Europy, to znaczy szeroko pojętego prawa statutowego. Obejmuje statut z 1949 roku, który wraz z innymi tekstami statutowymi organizacji ustanawia cele Rady, określa jej skład oraz sposoby działania. W drugiej części opisano rolę Rady Europy - która zawsze aktywnie uczestniczyła w ustalaniu standardów - w harmonizacji prawa krajowego państw europejskich. Trzecia część przedstawia prawo Rady Europy w kontekście europejskim. Przeanalizowano w niej między innymi zakres, w jakim konwencje Rady Europy zostały włączone do prawa krajowego oraz w jaki sposób współistnieją obok siebie prawo Rady Europy i prawo Unii Europejskiej. Spis treści: Cz. I Statut ┬konstytucyjny├ Rady Europy ─ 1. Rada Europy : podstawy (Cel, Obszar kompetencji, Środki, Przywileje i immunitety, Języki urzędowe i robocze, Siedziba Rady Europy) ; 2. Źródła ┬konstytucyjne├ (Statut z 1945 r., Uchwały statutowe, Konwencje ┬statutowe├, Deklaracje końcowe ┬szczytów├); 3. Członkowie i statusy specjalne, 4. Organizacja Rady Europy (Organy statutowe Rady Europy: Komitet Ministrów i Zgromadzenie Parlamentarne, Sekretariat Sekretarza Generalnego, Organy wyspecjalizowane). Cz. II Harmonizacja prawa państw członkowskich ─ 1. Traktaty ─ zasady, 2. Inne metody harmonizacji prawa. Cz. III Prawo Rady Europy ─ 1. W stronę wspólnej przestrzeni prawnej (Rozszerzenie geograficzne i zobowiązania nowych państw członkowskich, Inkorporacja konwencji Rady Europy do prawa wewnętrznego, Prawo Rady Europy jako prawo międzynarodowe regionalne), 2. Rada Europy i inne organizacje międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 85 (1 egz.)
Book
In basket
Treść : Rozdział 1 Struktura, podmiotowe sprawstwo (agency) i powiązania między nimi : kariery zawodowe migrantów (Struktura i agency w studiach migracyjnych , Ścieżki zawodowe współczesnych migrantów z Polski jako przestrzeń dla struktury i agency) ; Rozdział 2 Badacz w przestrzeni struktury i podmiotowego sprawstwa : metodyka badań karier zawodowych migrantów (Specyfika danych migracyjnych , Źródła danych , Paradygmat i strategie dociekania naukowego zastosowane w monografii ) ; Rozdział 3 Mobilność przestrzenna i zawodowa współczesnych migrantów z Polski (Mobilność przestrzenna Polaków: formy i selektywność migracji , Mobilność na rynku pracy, Profil społeczno-demograficzny migrantów i niemigrantów w Polsce, Migranci i niemigranci w strukturze społecznej, Zachowania migrantów na rynku pracy, Mobilność przestrzenna i zawodowa w odniesieniu do modelu podmiotowego sprawstwa w strukturze ) ; Rozdział 4 Kariery zawodowe migrantów i niemigrantów (Ramy koncepcyjne i interpretacyjne kariery zawodowej , Uwarunkowania kształtowania się współczesnych karier zawodowych, Typy karier zawodowych współczesnych migrantów z Polski w kontekście karier zawodowych niemigrantów , Kariery zawodowe migrantów w toku transformacji systemowej, Migranci bez pierwszej pracy w Polsce, Stabilność i zmienność karier zawodowych migrantów i niemigrantów) ; Rozdział 5 Znaczenie migracji w życiu zawodowym (Nowe wzorce karier zawodowych, Decyzja o migracji w życiu zawodowym : careership - Habitus migracyjny: pomiędzy strukturą i podmiotowym sprawstwem, Habitus migracyjny i decyzja o migracji zarobkowej, Typy znaczeń migracji w przebiegu życia zawodowego - "Utrwalacz" , "Przypadek" , "Eksploracja" , "Projekt" , Zróżnicowanie typów znaczeń migracji w życiu zawodowym a agency, Refleksyjność w budowaniu znaczeń migracji w życiu zawodowym , Agency i typy znaczeń migracji w życiu zawodowym , Matryca agency i znaczeń migracji w życiu zawodowym - podsumowanie).,
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.5 (1 egz.)
Book
In basket
Pierwsza w Polsce naukowa monografia zjawiska parentyfikacji, czyli odwrócenia ról w rodzinie. Oznacza ono, że dziecko opiekuje się dorosłym (najczęściej rodzicem) i jest to zadanie przekraczające jego możliwości. Autorka analizuje konsekwencje parentyfikacji w dzieciństwie dla funkcjonowania w dorosłości. Na podstawie wyników badań przedstawia związek pomiędzy odwróceniem rół i depresją, trudnościami regulacji emocji oraz zaburzeniami obrazu ciała. [z okł.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Psychologia (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again