243705
Książka
W koszyku
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1345) 1271)
Monografia, którą oddajemy w Państwa ręce, powstała przede wszystkim w celu przeglądu i uzupełnienia zagadnień teoretycznych i narzędzi (w szerokim ujęciu) w dziedzinie marketingu miejsc i terytoriów. Jest też swego rodzaju opracowaniem naukowym i częściowo dydaktycznym na potrzeby pojawiających się coraz częściej kursów marketingu miejsc (w programach studiów częściej pod nazwą marketingu terytorialnego). Publikacja powinna zainteresować zarówno praktyków zatrudnionych w wyspecjalizowanych jednostkach administracji samorządowej, jak i osoby działające na rozwijającym się rynku usług marketingowych, których klientami coraz częściej są miasta i gminy. Za cel autorzy obrali również prace nad kwestiami porządkującymi i klasyfikującymi, związane z wyjaśnieniem pojęć, przeglądem bogatej literatury zagranicznej, otwarciem pola do dyskusji nad zestawem narzędzi i rozwiązań w marketingu miejsc. Dla realizacji celów posłużono się różnymi metodami, głównie przeglądem literatury, przykładami, własnymi obserwacjami, porównaniami. Opracowanie ma charakter poszukujący, starano się nie powielać już istniejących ujęć i tematów obecnych w literaturze krajowej odnoszącej się do marketingu miejsc i marketingu terytorialnego. [ze wstępu].
Pliki multimedialne:
Status dostępności:
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Na stronie tytułowej także tom 1345. oznaczający numer kolejny serii Rozprawy i Studia do numeru 74. wydawanej przez Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Szczecinie.
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy rozdziałach.
Uwaga dotycząca finansowania
Współfinansowanie: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Uwaga dotycząca języka
Streszczenie w języku angielskim.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej