Form of Work
Książki
(7)
Publikacje naukowe
(6)
Publikacje promocyjne
(1)
Status
available
(7)
Branch
Planeta 11
(2)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(5)
Author
Pulińska Urszula
(2)
Radziszewska Maria (pedagog)
(2)
Buszko Andrzej
(1)
Chrobocińska Katarzyna
(1)
Juchniewicz Małgorzata
(1)
Napiórkowska-Baryła Agnieszka
(1)
Nasalski Zbigniew
(1)
Ostrouch-Kamińska Joanna (1974- )
(1)
Skorwider-Namiotko Anna
(1)
Stupienko Elwira
(1)
Wichowska Anna
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Świdyńska Natalia Karolina
(1)
Year
2020 - 2021
(4)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(7)
Country
Poland
(7)
Language
Polish
(7)
Subject
Konkurencyjność
(2)
Pedagogika
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Administracja rządowa
(1)
Budżety gminne
(1)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
(1)
Finansowanie
(1)
Gminy
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Hałas drogowy
(1)
Hałas przemysłowy
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Jakość powietrza atmosferycznego
(1)
Nadzór administracyjny
(1)
Nieruchomości rolne Skarbu Państwa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnicy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
(1)
Województwa
(1)
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Olsztyn)
(1)
Zadania publiczne
(1)
Zasoby wodne
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(4)
1989-2000
(4)
1945-1989
(2)
Subject: place
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(3)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(2)
Polska
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(3)
Księga pamiątkowa
(2)
Monografia
(2)
Case study (studium przypadku)
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Edukacja i pedagogika
(2)
Historia
(2)
Nauka i badania
(2)
Ochrona środowiska
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
7 results Filter
Book
In basket
Występowanie szarej strefy w gospodarce implikuje określone efekty ekono-miczne. Szara strefa często jest postrzegana jako istotna bariera rozwoju gospodar-czego, szczególnie w kontekście wzrostu zrównoważonego. Większe natężenie tego zjawiska jest widoczne w regionach peryferyjnych, których lokalizacja, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, uwarunkowania historyczne czy też kultu¬rowe znacząco odbiegają od standardów przyjętych w regionach rozwiniętych. Te przesłanki skłoniły autorów do podjęcia wieloaspektowych badań mających na celu identyfikację finansowych i pozafinansowych uwarunkowań rozwoju szarej strefy, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Poziom szarej strefy i jej efekty są mierzone i obserwowane różnymi metodami. Obszarem ciągle mało zbadanym jest identyfikacja zagrożenia wystąpienia szarej strefy. Tylko zrozumienie mechanizmów powstawania szarej strefy umożliwi podjęcie działań zapobiegających lub ograniczających rozwój tego typu działalności. W opracowaniu zwrócono uwagę na wiele nowych aspektów, nieporu¬szanych szeroko w literaturze przedmiotu. Po pierwsze za nowatorskie należy uznać spojrzenie na stopień zagrożenia szarą strefą w regionach Polski... [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 22 (1 egz.)
Book
In basket
Celem monografii Małgorzaty Juchniewicz i Zbigniewa Nasalskiego była identyfikacja najważniejszych czynników konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Jest ona syntezą badań prowadzonych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2013-2018. Składa się ze wprowadzenia, czterech rozdziałów, podsumowania, bibliografii, streszczenia w języku polskim i angielskim oraz spisu rysunków i tabel. Autorzy, za pomocą metody sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety, badali grupę gospodarstw rolniczych zlokalizowanych na Warmii i Mazurach, której właściciele wykorzystują grunty kupione lub dzierżawione z ZWRSP (w 2013 r. - 87 gospodarstw, w 2014 r. - 179, w 2015 r. - 181, w 2016 r. - 138, w 2017 r. - 167). Analizowane uwarunkowania podzielono na trzy podstawowe grupy: wewnętrzne i zewnętrzne czynniki konkurencyjności oraz badanie pozycji konkurencyjnej podmiotów użytkujących grunty z ZWRSP i czynników ją wzmacniających. Dokonano gruntownej interpretacji definicyjnej, przedstawiając równocześnie specyfikę, źródła i czynniki konkurencyjności. Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników. Sformułowane w niej wnio-ski mogą być przydatne zarówno naukowcom, studentom, jak i praktykom życia gospodarczego. Należący do ostatniej z wymienionych grup powinni zrozumieć, że każde z przedsiębiorstw powinno być monitorowane, właściwie zarządzane i w miarę potrzeby modernizowane, aby można było poprawić jego pozycję rynkową. [wydawnictwo]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 93 (1 egz.)
Book
In basket
Wydano dwa, znakomicie opracowane i zilustrowane albumowe Księgi Jubileuszowe: Urszuli Paulińskiej i Marii Radziszewskiej :50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Narodziny-konteksty-wyzwania" Olsztyn 2019, ss. 196) oraz pod red. Marii Fafińskiej "50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Księga jubileuszowa" (Olsztyn 2019, ss. 177). Absolwenci olsztyńskiej pedagogiki oraz jej pracownicy, także będący już na emeryturze odnajdą na kartach obu tytułów solidnie opracowaną na materiałach archiwalnych, danych statystycznych, źródłach narracyjnych i publicystycznych historię, by "(...) przybliżyć wkład zarówno pedagogicznych jednostek organizacyjnych, zespołów badawczych, jak i poszczególnych pracowników naukowych w rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej" (s. 182).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Pedagogika (1 egz.)
Book
In basket
Wydano dwa, znakomicie opracowane i zilustrowane albumowe Księgi Jubileuszowe: Urszuli Paulińskiej i Marii Radziszewskiej :50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Narodziny-konteksty-wyzwania" Olsztyn 2019, ss. 196) oraz pod red. Marii Fafińskiej "50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Księga jubileuszowa" (Olsztyn 2019, ss. 177). Absolwenci olsztyńskiej pedagogiki oraz jej pracownicy, także będący już na emeryturze odnajdą na kartach obu tytułów solidnie opracowaną na materiałach archiwalnych, danych statystycznych, źródłach narracyjnych i publicystycznych historię, by "(...) przybliżyć wkład zarówno pedagogicznych jednostek organizacyjnych, zespołów badawczych, jak i poszczególnych pracowników naukowych w rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej" (s. 182).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Pedagogika (1 egz.)
Book
In basket
"Autorka wybrała do analizy zagadnienie, które nie stanowiło dotychczas w doktrynie przedmiotu kompleksowego opracowania monograficznego. Oczywiście problematyka wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) zadań publicznych, których realizacja związana jest z zaspokajaniem podstawowych, bieżących potrzeb wspólnot samorządowych, przewija się jako temat w podręcznikach akademickich, artykułach naukowych. Jednakże w tym przypadku mamy do czynienia z opracowaniem szczególnym, albowiem Autorka podmiotem rozważań uczyniła nie zagadnienie własnych realizowanych przez organy j.s.t. - z czym mamy najczęściej do czynienia - lecz z tematem równie istotnym i ciekawym z punktu widzenia zaspokajania naszych potrzeb, jako mieszkańców, czyli problematyką realizowania przez organy j.s.t. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. (...) Z całą pewnością można stwierdzić, że recenzowana monografia (...) zainteresuje z pewnością szerokie grono Czytelników i będzie stanowiła ważny wkład w doktrynę prawa administracyjnego, finansowego i prawa samorządu terytorialnego". [Dr hab. Kamil Sikora, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77 (1 egz.)
Book
In basket
W publikacji podjęto próbę identyfikacji determinant poziomu i struktury budżetów gmin na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego oraz oceny siły ich związku z wielkościami opisującymi budżety. Cel ten zrealizowano przez charakterystykę i pomiar zróżnicowania budżetów gmin województwa warmińsko-mazurskiego, identyfikację i klasyfikację potencjalnych determinant poziomu i struktury budżetów badanych gmin oraz określenie związków i ich siły między determinantami a wskaźnikami budżetowymi gmin badanego województwa. Podjęto także próbę ustalenia czynników determinujących budżety w poszczególnych typach administracyjnych gmin, wyjaśnienia wykazanych związków oraz sformułowania rekomendacji dla polityki gmin.... [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.2.1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again