Form of Work
Książki
(27)
Publikacje naukowe
(10)
E-booki
(3)
IBUK Libra
(3)
Publikacje dydaktyczne
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(24)
unavailable
(5)
Branch
Planeta 11
(6)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(18)
Filia nr 4
(1)
Filia nr 5
(2)
Filia nr 12
(1)
Author
Kawczyńska-Butrym Zofia
(2)
Kirenko Janusz (1954- )
(2)
Sarzyńska-Mazurek Ewa
(2)
Adamczyk-Garbowska Monika (1956- )
(1)
Baczewski Grzegorz
(1)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bojarczyk Bartosz
(1)
Bondos Ilona
(1)
Bujnicki Tadeusz (1933- )
(1)
Duda Marlena
(1)
Dymmel Anna
(1)
Gorzym-Wilkowski Waldemar
(1)
Kanios Anna
(1)
Karwatowska Małgorzata
(1)
Kirenko Janusz
(1)
Klimczak Wioletta
(1)
Korzeniowska Anna (ekonomia)
(1)
Kotuła Sebastian Dawid
(1)
Kuryłowicz Marek (1944- )
(1)
Kwiatkowska Grażyna Ewa
(1)
Lachowska Bogusława
(1)
Lachowski Stanisław (socjolog)
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Lipowski Marcin
(1)
Maleszyk Piotr
(1)
Misterek Wojciech
(1)
Morawska Iwona
(1)
Myna Artur
(1)
Myrdzik Barbara (1940- )
(1)
Nazar Katarzyna
(1)
Pielecki Andrzej (1951-2020)
(1)
Shmeruk Chone (1921-1997)
(1)
Sienkiewicz Mariusz Wiktor
(1)
Siudem Anna
(1)
Sobczyk Genowefa
(1)
Sokół Wojciech (1960- )
(1)
Stępnik Krzysztof
(1)
Szpyra-Kozłowska Jolanta (1956- )
(1)
Słowikowska Inga
(1)
Tarkowska Joanna
(1)
Tosiek Piotr
(1)
Trojanowska Ewa
(1)
Wojtak Maria (1952- )
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Ziętek Agata
(1)
Year
2020 - 2021
(2)
2010 - 2019
(16)
2000 - 2009
(12)
Time Period of Creation
2001-
(10)
Country
Poland
(30)
Language
Polish
(30)
Audience Group
Szkoły wyższe
(3)
Doradcy zawodowi
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Rodzice
(1)
Subject
Praca
(4)
Bezrobocie
(3)
Innowacje
(2)
Literatura polska
(2)
Osobowość
(2)
Osoby z niepełnosprawnością
(2)
Rozwój regionalny
(2)
Aspiracje zawodowe
(1)
Brodski, Josif
(1)
Cudzoziemcy
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Historia
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Integracja społeczna
(1)
Jakość życia
(1)
Język polski
(1)
Kariera
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kobieta
(1)
Konsumpcja (ekonomia)
(1)
Kryminologia
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Literaturoznawstwo
(1)
Makroekonomia
(1)
Miasta
(1)
Migracje
(1)
Młodzież
(1)
Ojczyzna
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby w wieku średnim
(1)
Parlament Europejski
(1)
Perspektywa czasowa (psychologia)
(1)
Pisarze żydowscy
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Polityka społeczna
(1)
Postawy
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Prawo rzymskie
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć kulturowa
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Rynek pracy
(1)
Satysfakcja (psychologia)
(1)
Shmeruk, Chone
(1)
Sienkiewicz, Henryk
(1)
Singer, Isaac Bashevis
(1)
Szkolenie zawodowe
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Sztuka
(1)
Ubóstwo
(1)
Uczniowie
(1)
Uczniowie gimnazjów
(1)
Wsparcie społeczne
(1)
Wybory
(1)
Wykształcenie
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zachowanie
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-
(4)
2001-0
(3)
1989-
(2)
1801-
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Województwo lubelskie (1999- )
(2)
Azja Środkowa
(1)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Rosja
(1)
Województwo lubuskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Monografia
(7)
Podręcznik
(2)
Raport z badań
(2)
Dane statystyczne
(1)
Listy żydowskie
(1)
Literatura żydowska
(1)
Materiały konferencyjne
(1)
Poezja rosyjska
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publicystyka
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(5)
Psychologia
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
30 results Filter
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.2 (1 egz.)
Book
In basket
Praca zbiorowa Region Azji Centralnej jako obszar wpływów międzynarodowych podejmuje niezwykle ważną problematykę, ściśle związaną z najnowszymi orientacjami gry politycznej wielkich mocarstw. Azja Centralna i obszary przyległe stanowią dziś teren szczególnego zainteresowania mediów, na nich skupia się uwaga wybitnych dziennikarzy, politologów, ekspertów rządowych (...} Niniejsza publikacja jest ważna i istotna dla różnych obszarów nauk politycznych. Ma też znaczenie szersze, wychodząc naprzeciw zainteresowaniu mediów rejonem Azji Centralnej, może być atrakcyjna dla kulturoznawców, antropologów kultury, dziennikarzy, socjologów oraz innych badaczy. Tematyka jest ważna dla każdego rejonu szybkiej transformacji, w tym dla Europy Środkowo-Wschodniej. Praca zbiorowa pod redakcją Agaty Ziętek i Bartosza Bojarczyka może stanowić poszukiwaną na różnych wydziałach humanistyki pomoc naukową dla studentów i wykładowców. Ma też istotne znaczenie w wymiarze naukowym i popularyzacyjnym. Stanisław Tokarski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : 1. Tło teoretyczne, 2. Ustawodawstwo, Województwo lubelskie ľ realia planowania przestrzennego (Planowanie przestrzenne w okresie międzywojennym, Początki Polski Ludowej, Pierwsza ustawa o planowaniu przestrzennym, Uproszczenie systemu planowania przestrzennego po roku 1984, Okres po transformacji ustrojowej) ; 3. Tło międzynarodowe (Planowanie przestrzenne w regionach Europy) ; 5. Próba porządkowania pojęć (Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Planowanie regionalne, Polityka przestrzenna, Instrumenty polityki przestrzennej) ; 6. Województwo w planowaniu przestrzennym (Propozycja ujęcia modelowego).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 178.2 (1 egz.)
Book
In basket
Nie ulega wątpliwości, że obraz obu płci w języku nie zawsze jest paralelny, lecz wykazuje znaczne zróżnicowanie. Dlaczego męska rozmowa dotyczy ważnych, zasadniczych spraw, babskie gadanie zaś to paplanie o błahostkach, o rzeczach niemających większego znaczenia? Dlaczego mówimy ,"klient nasz pan", a brak wyrażenia ,"klientka nasza pani"? Dlaczego brak żeńskich odpowiedników takich funkcji, jak prezydent, rektor czy ambasador, podczas gdy istnieją liczne paralelne pary, takie jak: nauczyciel - nauczycielka, aktor - aktorka, sprzedawca - sprzedawczyni? Pytania tego typu zapewne niejednokrotnie przychodziły i przychodzą na myśl wielu Polkom i Polakom. [ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Język polski (1 egz.)
Book
In basket
Treść: 1. Ogólna problematyka migracji 1.1. Pojęcie i rodzaje migracji, 1.2. Migracje nie tylko zarobkowe 1.2.1. Migracje przymusowe - polityczny kontekst doświadczeń i tło repatriacji, 1.2.2. Migranci - grupy specjalne (uchodźcy i azylanci, turystyka handlowa, handel ludźmi), 1.3. Rozmiary migracji, 1.4. Przyczyny migracji zarobkowej, 1.5. Konsekwencje migracji ; 2. Problemy wywołane migracją zarobkową, 2.1. Problemy migrantów w kraju pochodzenia, 2.2. Problemy migrantów w kraju przyjmującym, 2.3. Zdrowotne konsekwencje migracji ; 3. Polacy na emigracji, 3.1. Warunki pracy i życia, 3.2. Społeczne relacje migrantów ; 4. Cudzoziemcy w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.5 (1 egz.)
Book
In basket
Treść: Rozdz. I Założenia badawcze ( Bezrobocie i niepełnosprawność jako podstawowe kategorie podjętych analiz, Cel badań i problematyka badawcza, Charakterystyka badanych osób), Rozdz. II (Potrzeby psychiczne badanych osób ( Wprowadzenie w problematykę potrzeb, Potrzeby osób bezrobotnych i z niepełnosprawnością - przegląd badań, Potrzeby psychiczne osób badanych, Nasilenie potrzeb psychicznych badanych, Typy nasilenia potrzeb psychicznych, Podsumowanie), Rozdz. III Psychospołeczne funkcjonowanie badanych osób ( Samoocena, Radzenie sobie w sytuacjach trudnych, Wsparcie społeczne, Postawy społeczne ), Rozdz. IV Czynniki związane z potrzebami psychicznymi badanych osób ( Potrzeba Aktywności, Poczucia bezpieczeństwa, Potrzeba Izolacji-Afiliacji, Rozrywki, Równowagi, Zależności, Potrzeba Bycia w centrum uwagi).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.2 (1 egz.)
Book
In basket
Generalnie należy podkreślić, iż badania monitorujące jakość życia jednostek bezrobotnych winny być niezwykle ważne; posiadanie przez decydentów polityki społecznej oraz społeczności lokalnych informacji o grupach, które przez fakt pozostawienia ich poza marginesem zainteresowań stosownych służb społecznych, podlegają marginalizacji. [...] Pozytywną stroną monografii jest jej interdyscyplinarność, wykorzystanie teorii koncepcji psychologicznych, [...] biologicznych i medycznych, [...] Imponująca jest także interdyscyplinarna literatura [..]. Pragnę dodać, iż monografia autorstwa Pana Prof. zw. dra hab. Janusza Kirenki i Pani dr Marleny Dudy jest źródłem informacji dotyczących istotnych wymiarów zjawiska bezrobocia w Polsce. [...] W związku z interdyscyplinarnym ujęciem najbardziej fundamentalnych problemów zagrożenia utraty jakości życia ludzkiego [...] z powodu bezrobocia praca dostarcza przesłanek empirycznych do praktycznej pracy z bezrobotnymi prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka Uniwersytet Warszawski.[ksiegarnia-ekonomiczna.com].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 28.2 (1 egz.)
Book
In basket
Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania to publikacja o dosyć szeroko zakrojonym wachlarzu obejmowanych problemów, zjawisk, sytuacji, w której podjęto próbę ich przeanalizowania z zastosowaniem różnych perspektyw badawczych i metod naukowych. Łącza je pojęcia "zdrowie" oraz "bezrobocie", bowiem Autorzy uczynili te "obrazy społeczne" wiodącymi zagadnieniami w swoich refleksjach oraz analizach. Wartością książki i zarazem osiągnięciem Autorów jest przede wszystkim to, że przy dość wyraźnym skoncentrowaniu się na zdrowiu a zatem na interdyscyplinarności i transdyscyplinarności pedagogiki zdrowia (w wymiarze praca-edukacja / socjalizacja-człowiek-zdrowie), udało się im uniknąć jednostronności w podejściu do poszczególnych obszarów tegoż zagadnienia. Interdyscyplinarność pedagogiki, która dziś wydaje się nie tylko modą, ale raczej chyba i koniecznością, uzewnętrznia się w tej publikacji książkowej w dobrym tego słowa znaczeniu. Wyraźnie widać, iż Autorom zależało, aby ich namysł nad problematyką stał się także przedmiotem dalszej dyskusji i poszukiwań badawczych, co wynika z przekonania, iż dokonane analizy nie pretendują do rozwiązań wyczerpujących. [z recenzji dr hab. Mirosława Kowalskiego prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.2 (1 egz.)
Book
In basket
Postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa implikuje poważne wyzwania ekonomiczne zarówno dla pojedynczego obywatela, jak i całej gospodarki. Najczęściej problematyka ta jest analizowana z punktu widzenia efektywności systemu emerytalnego. Warto jednak zauważyć, że zmiany demograficzne pociągają za sobą znacznie większe wyzwania, co przedstawiono w publikacji. Analizie poddano rynek pracy w kontekście aktywizacji zawodowej pokolenia 50+ i instrumentów wspierania zatrudnienia w tej grupie. Zbadano ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez seniorów oraz ich wiedzę biznesową. Przedmiotem badań były także utrudnienia, jakie napotykają starsze osoby w dostępie do usług finansowych, oraz ich poziom zaufania do instytucji finansowych. Publikacja stanowi więc kompleksowy obraz finansów pokolenia 50+ w województwie lubelskim i wpisuje się w aktualną problematykę badawczą dotyczącą rozwoju srebrnej gospodarki.[znak].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.1 (1 egz.)
Book
In basket
Przy narastających procesach globalizacji, wirtualizacji i technicyzacji życia ujawniają się coraz aktywniej zwolennicy upraszczania studiów i ograniczania ich do płytkiej warstwy obowiązującego prawa, z pominięciem głębszych historycznie pokładów myśli prawniczej. Nie brakuje jednak i ostrzeżeń, że jurysprudencja bez historii działa po omacku, że prawnik ślepy na historię jest wręcz niebezpieczny czy wreszcie że bez studiów historycznoprawnych można oczywiście zostać magistrem prawa, ale nie można być dobrym prawnikiem. Książka zmierza między innymi do ukazania znaczenia historii prawa rzymskiego dla kształtowania formacji i wyobraźni intelektualnej przyszłych prawników. [empik.com]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently on loan: sygn. Prawo (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 34 (1 egz.)
Book
In basket
(Analiza Współczesnych Zjawisk Społecznych)
Treść : 1. Środowisko pracy (Środowisko pracy w epoce globalizacji, Wybrane środowiska pracy - charakterystyka i przemiany, Humanizacja i zagrożenia dehumanizacją w środowisku pracy, Konflikty w organizacjach - przegląd wybranych zagadnień, Praca jako czynnik produkcji w przedsiębiorstwie - wybrane aspekty ekonomiczne związane z procesem kadrowym) ; 2. Współczesne zjawiska psychologii pracy - analiza(Bezrobocie i jego konsekwencje w Polsce w świetle danych socjologicznych, Asymetria funkcjonowania kobiet i mężczyzn w środowisku pracy, Style radzenia sobie ze stresem a wypalenie zawodowe wśród nauczycieli, Inteligencja emocjonalna a style radzenia sobie ze stresem osób zajmujących kierownicze stanowiska, Poziom skłonności do samoutrudniania u osób pracujących i bezrobotnych, Typ kariery zawodowej a podatność na korupcję) ; 3. Dokształcanie i doskonalenie pracowników jako wymóg zmieniającego się środowiska pracy (Rekrutacja i selekcja pracowników, Szkolenia pracownicze: czy warto (się) uczyć miękkich umiejętności?, Psychologiczny wymiar coachingu, Coaching w biznesie, Poradnictwo zawodowe dla dorosłych, Zawód doradcy zawodowego a współczesny rynek pracy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści: Praca a aktywność ekonomiczna młodzieży - zagadnienia definicyjne ; Młodzież w wieku dorastania ; Praca nieletnich ; Metodologia przeprowadzonych badań ; Charakterystyka badanej młodzieży ; Ocena zjawiska aktywności ekonomicznej młodzieży polskiej ; Uwarunkowania aktywności ekonomicznej - annalizy dwuzmiannowe ; Modele uwarunkowań aktywności ekonomicznej.
Książka ukazuje się po decyzji o likwidacji, w czasie „wygaszania” gimnazjum. Zmiana organizacji kształcenia podstawowego nie zmieni problemów, przed którymi stoi dzisiaj uczeń gimnazjum, a potem o rok młodszy uczeń ośmioletniej szkoły podstawowej. Podejmuje ważny i bardzo aktualny problem aktywności ekonomicznej młodzieży. Innowacyjne badania przeprowadzone przez Autorów monografii znakomicie uzupełniają stosunkowo liczne badania aspiracji edukacyjnych i zawodowych, np.: Tadeusza Lewowickiego, Czesława Plewki, Natalii Bednarczyk-Jamy. Uważam, że szczególną zaletą recenzowanej monografii jest analiza aktywności ekonomicznej uczniów gimnazjów w zmieniających się uwarunkowaniach środowiska życia i kształcenia oraz jej wielka przydatność dla doradztwa zawodowego, edukacji - w tym przygotowania do pracy, rozwoju przedsiębiorczości. Monografia odpowiada na aktualne potrzeby edukacyjne młodzieży, stojącej przed pierwszą decyzją wyboru drogi edukacyjnej, określającą również drogę zawodową.[ksiegarnia.pwn].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 92 (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawiona praca wpisuje się bardzo wyraźnie w pilne potrzeby zdynamizowania opracowań i badań w przedmiotowym obszarze. […] Jakkolwiek bowiem samo zjawisko przemocy w rodzinie ma charakter interdyscyplinarny, to ukazując je, zarówno w kontekście indywidualnych losów i doświadczeń badanych kobiet, jak i rekonstrukcji teoretycznej zagadnień, Autorki zdecydowały się zaakcentować jego wymiar psychologiczny.[wydawnictwo.umcs.eu].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 80.2 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy podjęli się bardzo ważnego i aktualnego tematu, który wpisuje się w problematykę konsumpcji i zachowań konsumentów. Zmiany, jakie zachodzą w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, szczególnie w obecnych czasach, są interesujące poznawczo. Na przestrzeni lat zmieniły się uwarunkowania konsumpcji, co wpłynęło na powstanie wielu nowych trendów, takich, jak np. wirtualizacja konsumpcji czy konsumpcja kolaboratywna. Zgromadzony materiał teoretyczny i empiryczny jest interesujący i wzbogaca dotychczasowy dorobek z tej problematyki.Monografię uznaję za wartościowe studium poznawcze i aplikacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 27.2 (1 egz.)
Book
In basket
Głównym celem badawczym publikacji jest rozpoznanie mechanizmu dostosowań na rynkach pracy państw członkowskich UE do recesji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wywołujących rożne reakcje rynków na pogorszenie dynamiki wzrostu gospodarczego oraz towarzyszących im działań antykryzysowych i na tym tle sformułowanie opinii na temat możliwych zagrożeń powrotu zatrudnienia i bezrobocia do poziomów sprzed kryzysu. Zakres przestrzenny monografii obejmie 27 państw członkowskich UE, choć w niektórych sytuacjach ograniczenia w dostępności danych powodowały zawężenie grupy analizowanych krajów. W celach porównawczych analizą objęto Unię Europejską jako całość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 88.2 (1 egz.)
Book
In basket
Treść : Rozdział 1. Rozwój lokalny (Pojęcie i cele rozwoju lokalnego, Modele rozwoju lokalnego, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego) ; Rozdział 2. Lokalna (komunalna) infrastruktura techniczna (Pojęcie, cechy i klasyfikacje infrastruktury technicznej, Infrastruktura techniczna jako źródło efektów zewnętrznych, Podażowe i popytowe podejście do infrastruktury technicznej, Infrastruktura komunalna a rozwój lokalny) ; Rozdział 3. Lokalny samorząd terytorialny a rozwój infrastruktury technicznej (Publiczny charakter działalności lokalnego samorządu terytorialnego, Teorie podejmowania decyzji w zakresie urządzeń publicznych) ; Rozdział 4. Modele lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju infrastruktury technicznej (Pojęcie modelowania i klasyfikacje modeli, Podejścia w konstruowaniu i agregacji modeli, Typologie modeli rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Identyfikacja modeli rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej) ; Rozdział 5. Uwarunkowania i sposoby rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej - przykład województwa lubelskiego (Uwarunkowania rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Priorytety rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Źródła finansowania inwestycji w infrastrukturze technicznej gmin, Przekształcenia własnościowe i organizacyjno-prawne w podstawowych usługach infrastruktury technicznej, Regulacja i kontrola usług komunalnych, Klasyfikacja gmin według modeli rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 102 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Metodologia (1 egz.)
Book
In basket
Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie wzbogacającym literaturę z zakresu prawa karnego materialnego. Na tę ocenę składają się zawartość in formacyjna, oparta na bogatej bazie źródłowej, rzetelność wywodów oraz obiektywny charakter wniosków. Jest to opracowanie ciekawe, korespondujące z aktualnymi potrzebami, cechujące się solidnością , rzetelnością i wnikliwością badawczą. Tytułowe zagadnienie zostało przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny. Autorka osadziła swe rozważania na tle dotychczasowego bogatego dorobku doktryny i judykatury. Doniosłość teoretyczna oraz praktyczna rozprawy polega też na tym, że problematyka ta została przedstawiona kompleksowo. Niewątpliwie opracowanie to wypełni lukę w naszej literaturze prawa karnego materialnego. Stanowi bowiem pracę w pełni przydatną zarówno dla teorii prawa, jak i praktyki jego stosowania." z recenzji Prof. dr. hab. Ryszarda A. Stefańskiego
Spis treści: Próba zdefiniowana pojęcia "kazirodztwo" ; Kazirodztwo jako tabu kulturowe ; Kazirodztwo w prawie wybranych państw '; Ewolucja prawnookarnego ujęcia kazirodztwa ; Ustawowy opis przestępstwa kazirodztwa i zwiazane z tym zagadnienia ; Konsekwencje kazirodztwa w świetle badań empirycznych ; Motyw kazirodztwa w literaturze i sztuce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 74 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : I. Wielowymiarowość niepełnosprawności (Zdrowie i choroba a niepełnosprawność, Modele niepełnosprawności) ; II. Postawy wobec osób niepełnosprawnych (Postawa - rozważania terminologiczne - niejednoznaczność i różnorodność definicji pojęcia, Konstytuujące atrybuty postaw, Czynniki i mechanizmy tworzenia i zmiany postaw wobec osób niepełnosprawnych) ; III. Metodologiczne podstawy badań własnych (Metoda badawcza, Koncepcja programu edukacyjnego KPON, Kształtowania Postaw Wobec Osób Niepełnosprawnych, Techniki i narzędzia badawcze, Dobór i charakterystyka badanych grup) ; IV. Postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych - analiza wyników badań przeprowadzonego eksperymentu (Wiedza o osobach niepełnosprawnych, Wiedza o osobach niewidomych, Wiedza o osobach słabo widzących, Wiedza o osobach z uszkodzonym słuchem, Wiedza o osobach z niepełnosprawnością ruchową, Wiedza o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, Komponent emocjonalny postawy, Komponent behawioralny postawy, Ogólny wynik postawy młodzieży wobec osób niepełnosprawnych) ; V. Zmiany komponentów postaw wobec osób niepełnosprawnych pod wpływem zrealizowanego programu edukacyjnego KPON (Zmiany poziomu wiedzy o osobach niepełnosprawnych, Zmiany poziomu wiedzy o osobach niewidomych, Zmiany poziomu wiedzy o osobach słabo widzących, Zmiany poziomu wiedzy o osobach z uszkodzonym słuchem, Zmiany poziomu wiedzy o osobach z niepełnosprawnością ruchową, Zmiany poziomu wiedzy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, Zmiany komponentu emocjonalnego postawy , Zmiany komponentu behawioralnego postawy).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.2 (1 egz.)
Book
In basket
Shmeruk ukazuje pisarstwo Singera w całym bogactwie i różnorodności - od autobiografii, poprzez powieści i opowiadania obejmujące całą historię Żydów polskich, po twórczość dla dzieci. Śledzi główne tematy i motywy, a także strategie literackie i językowe stosowane przez pisarza, podkreśla szczytowe osiągnięcia, ale i słabości tej prozy... [z okł.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 821(091) A/Z (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 82(091)A/Z (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again