Form of Work
Książki
(7)
E-booki
(4)
IBUK Libra
(4)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Status
available
(3)
unavailable
(2)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(5)
Author
Kilińska-Pękacz Agnieszka
(2)
Sudoł Adam (1947-2012)
(2)
Basińska Małgorzata Anna
(1)
Bierzyńska-Sudoł Magdalena
(1)
Bułat Adam
(1)
Duży Jerzy
(1)
Grzankowska Izabela
(1)
Janikowski Jarosław
(1)
Jaroszewska-Choraś Dagmara
(1)
Kosz-Szumska Justyna
(1)
Krause Ewa
(1)
Kubanek Anita
(1)
Kuciński Mariusz
(1)
Laskowska Elżbieta
(1)
Ludwikowska Katarzyna
(1)
Tomaszewska Renata
(1)
Tomaszewska-Lipiec Renata
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(5)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(3)
Country
Poland
(10)
Language
Polish
(10)
Audience Group
Doktoranci
(1)
Policja
(1)
Prawnicy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Bezdomność
(1)
Dziennikarze
(1)
Kara (prawo)
(1)
Kościół katolicki
(1)
Marginalizacja społeczna
(1)
Muzeum Dyplomacji i Uchodźstwa Polskiego (Bydgoszcz)
(1)
NEET
(1)
Odbiór społeczny
(1)
Poczucie własnej wartości
(1)
Polacy za granicą
(1)
Politycy
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo karne gospodarcze
(1)
Prawo międzynarodowe
(1)
Przestępczość gospodarcza
(1)
Rynek pracy
(1)
Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie
(1)
Szczepanik, Edward Franciszek
(1)
Ubóstwo
(1)
Środki masowego przekazu
(1)
Świadomość narodowa
(1)
Żebracy
(1)
Subject: time
2001-
(3)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
1701-1800
(1)
1801-1900
(1)
1901-2000
(1)
1918-1939
(1)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Bydgoszcz (woj. kujawsko-pomorskie)
(1)
Europa Zachodnia
(1)
Województwo kujawsko-pomorskie (1999- )
(1)
Genre/Form
Materiały konferencyjne
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(2)
Historia
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
11 results Filter
Book
In basket
Autorka bada przestrzeń internetu jako element podtrzymywania tożsamości narodowej. Analizuje najbardziej popularne fora internetowe. Okazuje się, że funkcja komunikacyjna dominuje. Internet stanowi źródło informacji o miejscu pobytu przyszłego emigranta i pełni rolę "wirtualnego mostu, łączącego migranta z domem rodzinnym i Polską". [osdw.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.5 (1 egz.)
Book
In basket
Wśród szczegółowych kwestii, jakie podjęto w opracowaniu należy wymienić próbę odpowiedzi na pytania o to, czym jest zjawisko żebractwa i jakie są jego desygnaty. Ponadto, starano się zidentyfikować przyczyny problemu żebractwa oraz jego rodzaje oraz przedstawić społeczne emocje towarzyszące temu zjawisku w przestrzeni publicznej. Dla historycznego zapatrywania istotne było znalezienie odpowiedzi co do kształtu karnoprawnej reakcji na problem żebractwa od początków istnienia tego zjawiska. Wobec współczesnej formy żebractwa ważne było, by wyeksponować aktualne przepisy prawa wykroczeń oraz prawa karnego w zakresie zwalczania problemu żebractwa.[wydawnictwo.ukw.edu.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 74 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja jest naukowym pokłosiem Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej „Przestępczość gospodarcza” organizowanej przez Koło Naukowej Prawa Karnego UKW 3 kwietnia 2019 roku wraz z publikacjami pracowników Instytutu Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Studenci, doktoranci i pracownicy naukowi poruszyli w niej aktualne kwestie i przedstawili zjawiska, o których donoszą media i które budzą liczne kontrowersje. Pozwoliło to na stworzenie konglomeratu opisu różnych zachowań, które są niezgodne z prawem, godzą w interesy przedsiębiorców i konsumentów oraz w zasady społeczno-gospodarcze, które odpowiadają zmieniającym się realiom obrotu gospodarczego. [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 60 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest jedną z nielicznych prac zwartych poświęconych generacji NEET. Określenie to dotyczy młodych ludzi, nazywanych też mianem „niezaangażowanych”, reprezentujących zróżnicowane, a nawet skrajne postawy względem edukacji, pracy i kariery. Taki stan może zaważyć nie tylko na ich zawodowych, ale i życiowych losach. Książka może stanowić wartościowy wkład pedagogiki pracy do nauk o pracy. Może ona być przydatna zarówno w kształceniu pedagogów pracy, jak i jako monograficzne opracowanie poświęcone problemom ludzi młodych w środowisku pracy, które można zaadresować do licznego kręgu odbiorców, w szczególności do pracodawców, organizatorów pracy, pracowników służb zatrudnienia oraz doradców personalnych i zawodowych.[/wydawnictwo.ukw.edu.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 92 (1 egz.)
Book
In basket
Książka o ostatnim premierze II RP - Edwardzie Szczepaniku, jest szczególnie ważna dla młodzieży, jej wychowawców, a zapewne i polityków III RP oraz historyków, którzy stoją przed zadaniem napisania kompleksowej współczesnej historii Polski, obejmującej Polskę i jej diasporę. Profesor dr Edward Szczepanik był wybitnym Polakiem nie tylko z racji zajmowanych stanowisk, ale także wielkim patriotą, dodajmy - bezwarunkowym patriotą, którego wszystkie działania na obczyźnie były podporządkowane sprawie polskiej.
E-book
In basket
Książka stanowi nie tylko oryginalny wkład w rozwój nauki, ale również pozwala psychologom na rozszerzenie wiedzy oraz postępowania diagnostycznego. Wnikliwe analizy związane z psychologiczną diagnozą kliniczną, przedstawione przez Autorów w przystępnej i zrozumiałej dla szerokiego kręgu odbiorców formie, aktualizują literaturę przedmiotu. Zawarte w monografii informacje będą użyteczne w realizowaniu najwyższych standardów psychologicznej diagnozy klinicznej przez psychologów oraz mogą służyć jako kompendium wiedzy dla studentów zainteresowanych diagnozą kliniczną.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Niniejsza publikacja stanowi zbiór artykułów naukowych, w których poruszono wybrane problemy prawne związane z tematyką cyberprzestrzeni, a odnoszące się do tak istotnych wartości jak chociażby prawa i wolności człowieka, bezpieczeństwo jednostki, bezpieczeństwo państwa czy też ochrona tożsamości. Uwagi poczynione przez Autorów uświadamiają nam, że intensywny rozwój technologiczny, którego doświadczamy na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat, nie tylko jest doniosłym faktem społecznym, ale także stanowi nie lada wyzwanie dla ustawodawcy. Książka, którą oddajemy do rąk naszym Czytelnikom, stanowi wspólne opracowanie pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studentów II stopnia studiów magisterskich na kierunku administracja.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Autorka próbuje odpowiedzieć na pytanie – dlaczego realizacja długofalowego projektu (problemowego lub wytwórczego), ukierunkowanego na rozwijanie własnych zainteresowań i samodzielność uczniów, nie jest efektywna w odniesieniu do ich poczucia sprawstwa, czyli ugruntowanej świadomości, że są oni w stanie samodzielnie zainicjować pracę i doprowadzić ją do końca. Próbę odpowiedzi stanowi szczegółowa analiza determinant tegoż procesu – zarówno w świetle literatury, jak i wyników badań własnych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Badacze od dawna poszukują zarówno odpowiedzi na pytanie, czy możliwy jest kompromis pomiędzy pracą zawodową i życiem osobistym, jak i dążą do ustalenia, jakie warunki są konieczne do jego osiągnięcia. Czy jest on pożądany, czy też może nie należy do niego dążyć? Czy i jakie znaczenie ma synergia pomiędzy aktywnością zawodową i życiem osobistym dla pracy w sensie ekonomicznym (zorientowanej na zysk) i w wymiarze personalistycznym (zorientowanym na człowieka)? Takich pytań jest wiele, jednoznacznych odpowiedzi wciąż nie ma. Autorka podjęła wysiłek kompleksowego opracowania na ten temat. Stworzyła wielowątkowe i wnikliwe studium, zawierające dojrzałe, pogłębione rozważania teoretyczne, a także omówienie wnikliwych ogólnopolskich badań empirycznych. Książka ma charakter interdyscyplinarny; może być wykorzystane przez badaczy wielu dziedzin nauki, a także mogą je z dużym pożytkiem wykorzystać w swojej działalności menedżerowie i pracownicy HR. Badacze od dawna poszukują zarówno odpowiedzi na pytanie, czy możliwy jest kompromis pomiędzy pracą zawodową i życiem osobistym, jak i dążą do ustalenia, jakie warunki są konieczne do jego osiągnięcia. Czy jest on pożądany, czy też może nie należy do niego dążyć? Czy i jakie znaczenie ma synergia pomiędzy aktywnością zawodową i życiem osobistym dla pracy w sensie ekonomicznym (zorientowanej na zysk) i w wymiarze personalistycznym (zorientowanym na człowieka)? Takich pytań jest wiele, jednoznacznych odpowiedzi wciąż nie ma. Dobrze więc, że autorka podjęła wysiłek kompleksowego opracowania na ten temat (…). Jest to wielowątkowe i wnikliwe studium, zawierające dojrzałe, pogłębione rozważania teoretyczne, a także omówienie wnikliwych ogólnopolskich badań empirycznych (…). Ma ono charakter interdyscyplinarny; może być wykorzystane przez badaczy wielu dziedzin nauki, a także mogą je z dużym pożytkiem wykorzystać w swojej działalności menedżerowie i pracownicy HR. Z recenzji prof. zw. dra hab. Zdzisława Wołka Prowadzone przez autorkę analizy i prezentowane wyniki badań bez wątpienia należą do współczesnej pedagogiki pracy, subdyscypliny widzianej przez pryzmat humanistyczny, jak i personalistyczny. Wszak tylko człowiek pracuje (…). Podjęta problematyka stanowi ważny obiekt badań, nie tylko jednak w pedagogice pracy (…). Transgresyjny i wielowymiarowy rozwój osobisty jest uwarunkowany charakterem aktywności człowieka. Pytaniem ważnym jest, na ile w biegu życia jednostka potrafi znajdować rozwiązania zapewniające względną równowagę pomiędzy poszczególnymi obszarami życia. Czym kierują się ludzie w poszukiwaniu racjonalnego rozwiązania? (…). Przyjęcie przez autorkę aspektu transdyscyplinarnego oznacza, że podejmowane badania mają charakter badań systemowych. Jest to bardzo szerokie podejście, eksplikowane na wiele sposobów, które znajdują swoje praktyczne, wielostronne i zróżnicowane zastosowanie (…). Wyniki analiz teoretycznych i empirycznych ukazują złożony i nie w pełni dojrzały obraz człowieka pracującego. Z recenzji prof. zw. dra hab. Waldemara Furmanka Renata Tomaszewska-Lipiec – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. W obszarze jej zainteresowań naukowo-badawczych znajdują się przede wszystkim problemy pedagogiki pracy. Jest to jedna z tych subdyscyplin pedagogicznych, która rozwija się tak dynamicznie, że jej reprezentanci aktualizują już istniejące, a także poszukują nowych obszarów badawczych, odpowiednich do zachodzących przeobrażeń otaczającej rzeczywistości. Konieczność prowadzenia rozważań na temat pracy jako problemu pedagogicznego nie powinna budzić wątpliwości, gdyż jej ponadczasowy wymiar pozostaje bezdyskusyjny. Praca rozpatrywana w konfiguracji z życiem osobistym jednostki nie pojawia się jednak w rozważaniach pedagogicznych zbyt często, dlatego – jak się wydaje – każda próba włączenia tej problematyki w dyskurs naukowy jest ważna, co zostało uczynione w niniejszej publikacji
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again