Form of Work
Książki
(58)
E-booki
(34)
IBUK Libra
(34)
Publikacje naukowe
(13)
Publikacje dydaktyczne
(10)
Czasopisma
(1)
Filmy i seriale
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Status
available
(71)
only on-site
(9)
unavailable
(5)
unknown
(1)
Branch
Planeta 11
(10)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(43)
Filia nr 2
(1)
Filia nr 4
(1)
Filia nr 5
(4)
Filia nr 6
(2)
Filia nr 9
(2)
Filia nr 10
(1)
Filia nr 12
(4)
Filia nr 13
(3)
Filia nr 15
(2)
Filia nr 16
(1)
Filia nr 18
(3)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna - podr.
(9)
Author
Gorzelak Grzegorz (1949- )
(15)
Haliżak Edward M
(5)
Gorzelak Grzegorz
(3)
Haliżak Edward
(3)
Jałowiecki Bohdan (1934- )
(3)
Matysiak Ilona
(3)
Michałowska Grażyna
(3)
Nurzyńska Iwona
(3)
Domański Henryk (1952- )
(2)
Grabowska-Lusińska Izabela
(2)
Grosse Tomasz Grzegorz
(2)
Hausner Jerzy
(2)
Kotarba Bogusław
(2)
Kołomycew Anna
(2)
Kuźniar Roman (1953- )
(2)
Maźnica Łukasz
(2)
Rakowski Tomasz
(2)
Smętkowski Maciej
(2)
Stokfiszewski Igor
(2)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(2)
Walkowiak Anna
(2)
Wilkin Jerzy (1947- )
(2)
Wojewodzic Tomasz
(2)
Śledź Piotr
(2)
Andrejczuk Magdalena
(1)
Antonyuk Nataliya
(1)
Augustyniak Piotr
(1)
Aynuksa Ipek
(1)
Bachórz Agata
(1)
Baer-Nawrocka Agnieszka
(1)
Bajan Bartłomiej
(1)
Bartkowski Jerzy
(1)
Bańkowska Katarzyna (ekonomia)
(1)
Bendyk Edwin
(1)
Benoît-Rohmer Florence
(1)
Bereżnicka Joanna
(1)
Bieleń Stanisław
(1)
Borowska-Stefańska Marta
(1)
Bołtromiuk Artur
(1)
Bógdał-Brzezińska Agnieszka
(1)
Capelli Giovanni
(1)
Chmielewska Barbara
(1)
Chmieliński Paweł
(1)
Chorośnicki Michał
(1)
Chunyan Zhang
(1)
Churski Paweł
(1)
Ciechański Ariel
(1)
Ciechorska-Kulesza Karolina
(1)
Collamati Agnese
(1)
Costa Andreia Jorge Silva Da
(1)
Czapliński Przemysław
(1)
Czapliński Władysław (1954- )
(1)
Czarnecki Adam
(1)
Czekaj Marta
(1)
Czornik Katarzyna
(1)
Czornik Małgorzata
(1)
Czubak Wawrzyniec
(1)
Czulda Robert
(1)
Derczyński Włodzimierz
(1)
Domagała Alicja
(1)
Domagała Wiktoria
(1)
Dragan Małgorzata
(1)
Dragan Wojciech Łukasz
(1)
Drozdowski Rafał
(1)
Drygas Mirosław
(1)
Drzazga Edyta (prawnik)
(1)
Dziemianowicz Wojciech (1970- )
(1)
Fatyga Barbara
(1)
Fedun Oleksandra
(1)
Fedyszak-Radziejowska Barbara (1949- )
(1)
Frenkel Izasław (1929-2020)
(1)
Gajewska Magdalena
(1)
Garbacz Weronika
(1)
Gawron Grzegorz
(1)
Gibas Piotr
(1)
Giza Anna
(1)
Golinowska Stanisława
(1)
Golinowska Stanisława (1947- )
(1)
Golka Marian (1948- )
(1)
Gorlach Krzysztof (1954- )
(1)
Gorzelany-Dziadkowiec Magdalena
(1)
Gospodarowicz Marcin
(1)
Groot Wim
(1)
Grzebyk Patrycja
(1)
Grzegorzewska Iwona
(1)
Grzyb Magdalena
(1)
Górny Maciej
(1)
Hahn Hans Henning
(1)
Halamska Maria
(1)
Halicka Ewa
(1)
Haman Jacek
(1)
Hausner Jerzy (1949- )
(1)
Herbst Jan
(1)
Herodowicz Tomasz
(1)
Horolets Anna
(1)
Huter Kai
(1)
Iniewicz Grzegorz
(1)
Irek Małgorzata
(1)
Jankowski Bartosz Konrad
(1)
Januś Ewa
(1)
Year
2020 - 2021
(7)
2010 - 2019
(53)
2000 - 2009
(33)
Time Period of Creation
2001-
(15)
Country
Poland
(93)
Language
Polish
(87)
English
(4)
Audience Group
Szkoły wyższe
(10)
Studenci
(1)
szkoły wyższe
(1)
Demographic Group
Film polski
(1)
Literatura polska
(1)
Subject
Czasopisma polskie
(9)
Miasta
(4)
Regionalizacja gospodarcza
(4)
Społeczności lokalne
(4)
Emigracja zarobkowa
(3)
Polityka społeczna
(3)
Rynek pracy
(3)
Struktura społeczna
(3)
Swobodny przepływ osób
(3)
Wsie
(3)
Kobieta
(2)
Marginalizacja społeczna
(2)
Metropolie (urban.)
(2)
Migracje
(2)
Polityka rolna
(2)
Prawa człowieka
(2)
Płeć
(2)
Rolnictwo ekologiczne
(2)
Urbanizacja
(2)
Wieś
(2)
Wykluczenie społeczne
(2)
Absolwenci szkół wyższych
(1)
Aktywność zawodowa
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Czytelnictwo
(1)
Demokracja
(1)
Dyskryminacja
(1)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(1)
Dzieci
(1)
ESPON
(1)
Elektroenergetyka
(1)
Europejski Trybunał Sprawiedliwości
(1)
Grupy nacisku
(1)
Ideologia
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jałowiecki, Bohdan
(1)
Kapitał kulturowy
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Kariera
(1)
Konflikt społeczny
(1)
Korupcja
(1)
Kryminologia
(1)
Kultura
(1)
Lis-Turlejska, Maja
(1)
Metody statystyczne
(1)
Mieszkańcy wsi
(1)
Międzynarodowe stosunki gospodarcze
(1)
Opieka społeczna
(1)
Organizacje
(1)
Orientacje seksualne
(1)
Osiedla zamknięte
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Patologia społeczna
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka
(1)
Polityka migracyjna
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka regionalna
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Potraumatyczny wzrost
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Produktywność (ekonomia)
(1)
Profesorowie
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(1)
Przedsiębiorstwo wielonarodowe
(1)
Przemysł
(1)
Przestrzeń
(1)
Przestrzeń publiczna (urbanistyka)
(1)
Psycholingwistyka
(1)
Psycholodzy
(1)
Rada Europy
(1)
Regionalizm
(1)
Regiony (adm.)
(1)
Rodzice
(1)
Rola społeczna
(1)
Rolnictwo
(1)
Rozwój gospodarczy
(1)
Rozwój zrównoważony
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Samorząd wiejski
(1)
Seksualność
(1)
Sektor publiczny
(1)
Slumsy
(1)
Socjolingwistyka
(1)
Sołtys
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Statystyka
(1)
Stres pourazowy
(1)
Terroryzm
(1)
Tożsamość płciowa
(1)
Trauma
(1)
Ubóstwo
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Więź rodzinna
(1)
Więź społeczna
(1)
Wybór kierunku kształcenia
(1)
Wychowanie obywatelskie
(1)
Wykształcenie
(1)
Zapobieganie
(1)
Subject: time
1989-
(8)
2001-
(8)
1901-2000
(5)
1989-2000
(4)
2001-0
(3)
1945-1989
(2)
1901-
(1)
Subject: place
Polska
(12)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Kraje OECD
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Prusy Wschodnie
(1)
Ukraina
(1)
Urbanistyka
(1)
Świat
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(11)
Opracowanie
(6)
Praca zbiorowa
(3)
Raport z badań
(3)
Dane statystyczne
(2)
Monografia
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Literatura fantastycznonaukowa
(1)
Literatura młodzieżowa
(1)
Literatura o regionie
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Społeczenstwo obywatelskie
(1)
Wydawnictwa popularne
(1)
Wykład
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(8)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Historia
(2)
Psychologia
(2)
Edukacja i pedagogika
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
93 results Filter
Book
In basket
Pierwsza część książki dotyczy prawa ┬konstytucyjnego" Rady Europy, to znaczy szeroko pojętego prawa statutowego. Obejmuje statut z 1949 roku, który wraz z innymi tekstami statutowymi organizacji ustanawia cele Rady, określa jej skład oraz sposoby działania. W drugiej części opisano rolę Rady Europy - która zawsze aktywnie uczestniczyła w ustalaniu standardów - w harmonizacji prawa krajowego państw europejskich. Trzecia część przedstawia prawo Rady Europy w kontekście europejskim. Przeanalizowano w niej między innymi zakres, w jakim konwencje Rady Europy zostały włączone do prawa krajowego oraz w jaki sposób współistnieją obok siebie prawo Rady Europy i prawo Unii Europejskiej. Spis treści: Cz. I Statut ┬konstytucyjny├ Rady Europy ─ 1. Rada Europy : podstawy (Cel, Obszar kompetencji, Środki, Przywileje i immunitety, Języki urzędowe i robocze, Siedziba Rady Europy) ; 2. Źródła ┬konstytucyjne├ (Statut z 1945 r., Uchwały statutowe, Konwencje ┬statutowe├, Deklaracje końcowe ┬szczytów├); 3. Członkowie i statusy specjalne, 4. Organizacja Rady Europy (Organy statutowe Rady Europy: Komitet Ministrów i Zgromadzenie Parlamentarne, Sekretariat Sekretarza Generalnego, Organy wyspecjalizowane). Cz. II Harmonizacja prawa państw członkowskich ─ 1. Traktaty ─ zasady, 2. Inne metody harmonizacji prawa. Cz. III Prawo Rady Europy ─ 1. W stronę wspólnej przestrzeni prawnej (Rozszerzenie geograficzne i zobowiązania nowych państw członkowskich, Inkorporacja konwencji Rady Europy do prawa wewnętrznego, Prawo Rady Europy jako prawo międzynarodowe regionalne), 2. Rada Europy i inne organizacje międzynarodowe.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 85 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 94 (1 egz.)
Book
In basket
Segregacja zawodowa według płci w krajach OECD / Wiktoria Domagała. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019. - 200 stron : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Do oryginalnych osiągnięć naukowych zaprezentowanych w monografii należy m.in. zaliczyć: • skonstruowanie miernika segregacji zawodowej według płci; • określenie zakresu występowania zjawiska poziomej i pionowej segregacji zawodowej według płci w krajach OECD; • dokonanie kategoryzacji uwarunkowań segregacji zawodowej i budowa modelu teoretycznego uwarunkowań segregacji zawodowej według płci. [z recenzji dr. hab. prof. US Wojciecha Jareckiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 28.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Struktura społeczna / Henryk Domański. - Wyd. nowe rozszerz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2007. - 379 s. ; 24 cm.
(Wykłady z Socjologii ; T. 1)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 35.4 (1 egz.)
Book
In basket
Struktura społeczna / Henryk Domański. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, cop. 2004. - 277 s. : tab., wykr. ; 25 cm.
(Wykłady z Socjologii ; T. 1)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Socjologia (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jest wyrazem hołdu i wdzięczności dla wybitnej polskiej uczonej, profesor Mai Lis-Turlejskiej, za jej wieloletni, bogaty dorobek naukowy z zakresu psychotraumatologii. Profesor Lis-Turlejska jest znanym autorytetem w kraju i na świecie. […] W zakresie dokonań naukowych trafnie można Ją określić, jako „niestrudzoną propagatorkę badań nad traumą”. […] Składające się na ten tom teksty dotykają różnych tematów związanych z problematyką traumy i stresu traumatycznego. Oparte są na aktualnej literaturze i nowoczesnej metodologii badań. Dzięki tym walorom publikacja będzie atrakcyjnym źródłem wiedzy dla wszystkich czytelników zainteresowanych tematyką traumy psychicznej i jej różnorakich kontekstów. Opracowania znajdujące się w tomie oparte są na badaniach naukowych i charakteryzują się podejściem krytycznym, polemicznym i wskazują nowe obszary badań. [ recenzji profesor Anny Bokszczanin]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 29 (1 egz.)
Book
In basket
W kwestii uwarunkowań orientacji seksualnej czy też różnych aspektów funkcjonowania osób z grup mniejszościowych zgromadzono dotychczas dużo danych naukowych. To właśnie one, a nie mityczny spisek lobby LGBTQ+, były podstawą do depatologizacji i demedykalizacji orientacji nieheteronormatywnych w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. To właśnie one pokazały orientację seksualną jako jedną z podstawowych składowych zróżnicowania człowieka. [ze wstępu]
siążka stanowi wartościowy wkład do literatury naukowej poświęconej orientacji seksualnej i funkcjonowaniu osób nieheteronormatywnych. Jest obszernym i usystematyzowanym źródłem wiedzy dla naukowców prowadzących badania w obszarze seksualności człowieka, jak również klinicystów, którzy niosą pomoc terapeutyczną osobom doświadczającym trudności w związku z ich tożsamością i orientacją seksualną. Książka może być zatem adresowana nie tylko do lekarzy, psychologów i psychoterapeutów, lecz także do studentów kierunków biomedycznych i humanistycznych. [prof. CMKP dr hab. med. Michał Lew-Starowicz fragment recenzji]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 80 (1 egz.)
Book
In basket
Prezentowana książka jest niewątpliwie bardzo interesującą, a pod wieloma względami pionierską w polskiej literaturze kryminologicznej, pracą poświęconą omówieniu i analizie wybranych nowych nurtów oraz koncepcji, które pojawiły się w kryminologii w ostatnim czasie. Zawarte w niej opracowania są napisane w sposób kompetentny, z wielką niekiedy znajomością rzeczy i z uwzględnieniem bogatej literatury światowej przedmiotu. [z recenzji prof. dr. hab. Krzysztofa Krajewskiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 74 (1 egz.)
Book
In basket
ata 1990-2015 były okresem szczególnym, czasem budowania, a nie walki. Tworzenie rynkowego systemu gospodarczego i demokracji liberalnej, mimo ekonomicznego sukcesu i społecznego poparcia, generowało koszty. Syntetycznym ich wyrazem było ubóstwo i wykluczenie części społeczeństwa z uzyskiwania korzyści z budowy nowych warunków życia. Stanisława Golinowska, od lat kierująca projektami badań na temat polskiej biedy, opisuje i wyjaśnia w książce ten proces. Prezentuje dane, metody badawcze oraz informacje o literaturze przedmiotu. Książka Stanisławy Golinowskiej, napisana zrozumiałym i komunikatywnym językiem, stanowi bardzo dobry przegląd kategorii analitycznych i metod badania problematyki ubóstwa w Polsce i w innych krajach. Praca ta wykorzystuje bogatą bazę empiryczną, (…) jest ważnym wkładem w analizę procesów społeczno-ekonomicznych dokonujących się w okresie tzw. transformacji postsocjalistycznej. Czytałem ją z wielkim zainteresowaniem i zarazem uznaniem. Z recenzji wydawniczej prof. dr. hab. Jerzego Wilkina Na uznanie zasługuje także wykraczające poza zdefiniowane w tytule ramy czasowe omówienie problematyki najhojniejszego świadczenia pieniężnego wprowadzonego już po 2015 roku, czyli 500+, i rozważania na temat jego potencjalnych konsekwencji. Z recenzji wydawniczej dr. Wojciecha Woźniaka.[scholar.com].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.2 (1 egz.)
Book
In basket
Socjologia kultury / Marian Golka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe "Scholar", 2007. - 359 s. : fot. ; 24 cm.
(Wykłady z Socjologii ; T. 5)
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 35.4 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
(Wykłady z Socjologii ; T. 2)
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. Socjologia (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 93 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.4 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
Copies are only available in the library (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again