Form of Work
Książki
(8)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje naukowe
(4)
Publikacje fachowe
(3)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(4)
unavailable
(4)
Branch
Planeta 11
(1)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(6)
Filia nr 16
(1)
Author
zbiorowa Praca
(2)
Drewniak Rafał
(1)
Espinoza Chip (1962- )
(1)
Goździewska-Nowicka Agnieszka
(1)
Guzowska Małgorzata (ekonomia)
(1)
Janowska Zdzisława (1940- )
(1)
Jaźwiński Ireneusz
(1)
Juchnowicz Marta (1948- )
(1)
Kogut Justyna
(1)
Krawczyk-Bryłka Beata
(1)
Marciniak Jarosław
(1)
Marciniak Jarosław Witold
(1)
Marek Andrzej
(1)
Miciuła Ireneusz
(1)
Pocztowski Aleksy (1956- )
(1)
Posadzińska Iwona
(1)
Tomczak Michał Tomasz
(1)
Tytko Olga
(1)
Ukleja Mick (1948- )
(1)
Voss Grażyna
(1)
Walkowiak Ryszard
(1)
Year
2010 - 2019
(10)
2000 - 2009
(3)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Pracodawcy
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(8)
Kadry
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Finanse
(1)
Gospodarka oparta na wiedzy
(1)
Kapitał intelektualny
(1)
Kapitał ludzki
(1)
Konkurencyjność
(1)
Kultura organizacyjna
(1)
Marka (ekonomia)
(1)
Marketing
(1)
Organizacja
(1)
Pokolenie Y
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Sprawozdawczość finansowa
(1)
Zaangażowanie pracowników
(1)
Zarządzanie
(1)
Subject: time
2001-
(4)
1901-2000
(1)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(5)
Podręcznik
(1)
Poradnik
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(6)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Socjologia i społeczeństwo
(2)
Psychologia
(1)
15 results Filter
Book
In basket
Zarządzanie zasobami ludzkimi / Zdzisława Janowska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2002. - 266, [2] strony : ilustracje ; 21 cm.
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Zasoby ludzkie są najcenniejszym kapitałem każdej firmy, natomiast prawidłowe zarządzanie nimi może być źródłem rynkowego sukcesu firmy albo jej spektakularnej porażki. Wiele miejsca autorka poświęca też relacjom między strategią firmy a strategią w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Szczególną wagę przywiązuje do prezentacji polityki personalnej w kontekście ustawodawstwa europejskiego, zobowiązującego do przeciwdziałania wszelkiej dyskryminacji w procesie pracy. Wskazuje także na koszty (straty) zasobów ludzkich ponoszone w wyniku dysfunkcji i patologii. Na koniec formułuje pożądane kierunki zmian zarządzania zasobami ludzkimi, które dają szansę na osiągnięcie sukcesu rynkowego. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów ekonomii, zarządzania, socjologii w wyższych uczelniach różnych typów, słuchaczy szkół zarządzania, uczestników kursów dla menedżerów i praktyków zajmujących się sprawami personalnymi. [nota wydawcy]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 14 (1 egz.)
Book
In basket
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Wiedza, umiejętności, zdolności, zdrowie, motywacja i wyznawane wartości przez osoby świadczące pracę decydują o ich zatrudnialności, stanowią źródło konkurencyjności organizacji oraz pomyślności regionów i krajów. Upowszechnianie się tego faktu w świadomości społecznej prowadzi do wzrostu profesjonalizmu w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, które ewoluuje od rutynowego administrowania w kierunku zrównoważonego zarządzania, integrującego - w strategiach i metodach rozwiązywania kwestii HR - aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne. Zarządzanie zasobami ludzkimi, jako dziedzina badań oraz wdrożeń praktycznych rozwiązań dotyczących funkcjonowania ludzi w organizacji i na rynku pracy, jest związane z wieloma wyzwaniami, które determinują jego obecny i przyszły rozwój. Zaliczyć do nich należy zmiany technologiczne, które zmieniają charakter pracy oraz polityki i praktyki HR, czyniąc je coraz bardziej sieciowymi, zdalnymi i wirtualnymi. Zmiany demograficzne, generacyjne, w połączeniu z rosnącą mobilnością na rynkach pracy, to kolejne wyzwanie w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które wiąże się z rosnącą różnorodnością. Należy też pamiętać o presji płynącej z rynków pracy na wzrost efektywności pracy, optymalizację kosztów i innowacyjność usług HR. Zasygnalizowane powyżej kwestie stanowią przedmiot rozważań w książce, w której autor przedstawia problematykę zarządzania zasobami ludzkimi całościowo, łącząc jego teoretyczne i praktyczne aspekty oraz podkreślając znaczenie kontekstu w rozwijaniu teorii i doskonaleniu praktyki w tej dziedzinie zarządzania. Książka jest przeznaczona dla: osób prowadzących badania w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, studentów ekonomii, zarządzania, socjologii na wyższych uczelniach różnych typów, słuchaczy w szkołach zarządzania, uczestników kursów dla menedżerów, kadry zarządzającej, pracowników i innych praktyków HR. [p.w.e].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 14 (1 egz.)
Book
In basket
Filia nr 16: można wypożyczyć sygn. 33; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Publikacja stanowi nowe ujęcie i konfigurację treści dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi. We wszystkich obszarach tego zarządzania przejawia się aspekt kompetencyjny. W rozdziale I przedstawiono kontekst terminologiczno-historyczny, ze szczególnym podkreśleniem potencjałowego traktowania ludzi w organizacji. Treści zawarte w rozdziale II są rozważaniami autora przeniesionymi z jego rozprawy habilitacyjnej na temat: Model kompetencji menedżerów organizacji samorządowych. Obszary zadaniowe zarządzania zasobami ludzkimi przedstawiono w kontekście ilości i jakości kompetencji. Ujęcie takie przejawia się również w treściach rozdziałów, w których zawarto problematykę kariery zawodowej oraz marketingu kadrowego. W rozdziale VI omówiono zagadnienia wypożyczania pracowników, wydzielania czynności kadrowych na zewnątrz organizacji oraz zwolnień monitorowanych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 33 (1 egz.)
Authority data
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM) (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Zarządzanie (hasło przedmiotowe)
zob. też Doradcy personalni (hasło przedmiotowe) ; Empowerment (hasło przedmiotowe) ; Flexicurity (hasło przedmiotowe) ; Kapitał ludzki (hasło przedmiotowe) ; Konkursy na stanowiska kierownicze (hasło przedmiotowe) ; Kontrakt psychologiczny (hasło przedmiotowe) ; Marketing personalny (hasło przedmiotowe) ; Outplacement (hasło przedmiotowe) ; Pośrednictwo pracy (hasło przedmiotowe) ; Psychologia pracy (hasło przedmiotowe) ; Rejestracja czasu pracy (hasło przedmiotowe) ; Ryzyko personalne (hasło przedmiotowe) ; Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (hasło przedmiotowe) ; Zaangażowanie pracowników (hasło przedmiotowe) ; Zachowanie organizacyjne (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Budowanie wizerunku pracodawcy (hasło przedmiotowe) ; Rekrutacja pracowników (hasło przedmiotowe) ; Wartościowanie pracy (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie kompetencjami (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie różnorodnością (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie talentami (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: ZZL ; Controlling personalny ; Gospodarowanie zasobami ludzkimi ; HRM ; Human resource management ; Polityka kadrowa ; Polityka personalna ; Zarządzanie kadrami ; Zarządzanie personelem
Book
In basket
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Książka jest poświęcona wybranym procesom zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie. Przygotowana została jako podręcznik dla osób, które odpowiadają za te procesy w organizacji, i tych, które chcą przygotować się do pracy w działach HR. Przedstawiono w niej najważniejsze zasady dotyczące budowania strategii zarządzania zasobami ludzkimi oraz wynikające z niej założenia dla kolejnych etapów tego procesu: budowania zasobów organizacji (czyli kształtowania wizerunku firmy jako pracodawcy, rekrutacji, selekcji i adaptacji pracowników), zarządzania zespołami, a także rozwiązywania konfliktów i negocjacji wewnątrzorganizacyjnych. Dodatkowo opisano zasady budowania systemu ocen i wynagradzania pracowników, a także zagrożenia związane z występowaniem w organizacjach mobbingu. Perspektywę współczesnego ZZL wzbogacono o treści z zakresu zarządzania zmianą i projektami oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, które mają wpływ na procesy ZZL i tworzą kontekst, w którym są one wdrażane we współczesnych organizacjach. Podręcznik stanowi cenne źródło wiedzy zarówno dla studentów, jak i praktyków - osób dysponujących doświadczeniem zawodowym w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi oraz kadry zarządzającej zespołami pracowników w obrębie ZZL.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 14 (1 egz.)
Book
In basket
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Przed zarządzaniem pojawiły się nowe wyzwania związane z postępującym zróżnicowaniem kulturowym wewnątrz firm. Jednym z aspektów różnorodności jest internacjonalizacja zarządzania kapitałem ludzkim, wywołana procesem globalizacji gospodarki, integracją europejską i otwieraniem rynków pracy. Proces ten dotyczy nie tylko korporacji globalnych. W firmach o zasięgu krajowym także coraz częściej współpracujemy z cudzoziemcami i reemigrantami. Powstaje zatem konieczność doskonalenia systemu zarządzania, by zapewniał skuteczne współdziałanie osób wywodzących się z różnych kultur. Źródłem nowych uwarunkowań kulturowych stają się także: zmiana generacyjna związana z wchodzącym na rynki pracy pokoleniem Y oraz nasilające się różnice międzypokoleniowe wewnątrz firm. Zagadnienia te zostały poruszone w niniejszej książce. Rozważania mają charakter interdyscyplinarny, łącząc perspektywę nauk zarządzania oraz psychologii i socjologii.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 14 (1 egz.)
E-book
In basket
Warunki współczesnej gospodarki i wprowadzane na dużą skalę zmiany w organizacjach wymagają profesjonalnych przedsięwzięć w obszarze HR, przede wszystkim racjonalizacji poziomu zatrudnienia oraz dostosowania potencjału zatrudnionych do nowych wymagań dotyczących zadań i stanowisk. Publikacja dostarcza kompleksowej wiedzy na temat stosowanych w praktyce zarządzania rozwiązań prowadzących do racjonalizacji zatrudnienia w firmie i do wzrostu jej efektywności. Omówiono w niej szczegółowo takie zagadnienia, jak: znaczenie optymalizacji zatrudnienia w zarządzaniu firmą, przeprowadzanie analizy zatrudnienia oraz organizacji pracy i struktury firmy, zadania kadry kierowniczej w procesie optymalizacji zatrudnienia, sposób analizy przerostów i niedoborów zatrudnienia oraz luki kompetencyjnej, działania uzupełniające w procesie optymalizacji zatrudnienia (przesunięcia wewnętrzne, telepraca, zadaniowy czas pracy, outsourcing), redukcja zatrudnienia (polityka i zasady zwolnień, odpowiednia komunikacja), outplacement, czyli zwolnienia monitorowane. Zawarte w książce narzędzia ułatwiające przeprowadzenie procesu racjonalizacji zatrudnienia procedury postępowania, formularze, ankiety pozwolą na przygotowanie i przeprowadzenie tego procesu w sposób sprawny, a także na zminimalizowanie negatywnych skutków zwolnień pracowników. Pierwsze wydanie tej publikacji ukazało się w 2009 roku pod tytułem Optymalizacja zatrudnienia. Zwolnienia, outsourcing, outplacement. W obecnej edycji tekst został uaktualniony, a także znacznie rozszerzony dodano dwa rozdziały poświęcone działaniom niezbędnym przy optymalizacji zatrudnienia (zarządzanie wiekiem pracowników, talentami i ryzykiem personalnym) oraz racjonalizacji systemu wynagrodzeń.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Artykuły zawarte w niniejszym czasopiśmie poświęcone są prezentacji badań własnych autorów, dotyczących ważnych zagadnień z punktu widzenia praktyki gospodarczej. Różnorodność problematyki utrudniała wyodrębnienie jednoznacznych grup tematycznych, niemniej przedstawione artykuły można zaliczyć do trzech obszarów badawczych. Pierwszy dotyczy problemów zarządzania zasobami ludzkimi (artykuły A. Bodaka i A. Pietroń-Pyszczek, K. Grzesik, J.M. Lichtarskiego, Z. Hasińskiej, I. Janiak- -Rejno oraz A. Smolbik-Jęczmień). Drugi obszar zawiera artykuły koncentrujące się na poszukiwaniu możliwości poprawy w różnych obszarach zarządzania (artykuły W.P. Gila, M. Mosia, G. Osbert-Pociechy, K. Piwowar-Sulej, P. Rogali oraz A. Wójcik-Karpacz). Do trzeciej grupy zaliczono artykuły prezentujące zmiany, jakie następują w określonych sektorach (artykuły K. Olszewskiej, E. Piwoni-Krzeszowskiej i A. Jędrysiak), a także konkretne problemy z zakresu miękkiego zarządzania przedstawione w formie case study (artykuły A. Sokołowskiej i D. Tenety-Skwiercz). Wszystkie artykuły oparte są na wnikliwej analizie wyników badań własnych, jak również źródeł wtórnych, i dostarczają ciekawych poznawczo przemyśleń, przyczyniających się do poznania zmian zachodzących w zarządzaniu przedsiębiorstwami w pierwszej dekadzie XXI wieku.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Book
In basket
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 5.7; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Gospodarka oparta na wiedzy czyli przechodzenie od kapitału rzeczowego do kapitału intelektualnego jako najważniejszego zasobu wytwórczego. Kapitał to trzeci z klasycznych czynników produkcji, w której stanowił majątek rzeczowy. Współcześnie pojęcia kapitał używa się w oznaczeniu aktywów, które mogą być wykorzystane do osiągnięciaprzyszłych korzyści, w tym do produkcji innych aktywów.[ze wstępu].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.7 (1 egz.)
Book
In basket
Planeta 11: można wypożyczyć sygn. Zarządzanie; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Roszczeniowi, leniwi, niecierpliwi i nielojalni - milenialsi nie cieszą się popularnością wśród pracodawców. Stopniowo przejmują jednak rynek pracy i już niedługo stanowić będą najliczniejszą grupę pracowników na świecie. Już niebawem szefowie staną więc przed wyborem: dogadać się z milenialsami albo co kilka miesięcy otwierać nowe rekrutacje w oczekiwaniu na pokolenie myślące podobnie do nich, które może nigdy nie nadejść. Zarządzanie milenialsami to drugie wydanie klasycznej pozycji Espinozy i Ukleji. Korzystając z literatury, kontaktów z firmami oraz własnych, poszerzonych badań autorzy pokazują, że problem może nie tkwić w milenialsach, lecz w menedżerach i tym, w jaki sposób podchodzą do pracowników. Roszczeniowi? Cóż, tylko wtedy, kiedy odpowiednie wynagrodzenie potraktujemy jako niezwykły przywilej. Leniwi? Jeśli tylko uwierzą w znaczenie tego, co robią, będą w stanie pracować dniami i nocami - ale niech nikt nie oczekuje od nich, że będą zadowoleni z siedzenia w biurze przez osiem godzin. Nieposłuszni? Szef to ktoś, komu wyjątkowy szacunek należy się z powodu jego stanowiska, a polecenie, jeśli nie ma sensu, nie stanowi wartości samo w sobie. Główny trzon książki stanowi przewodnik po wartościach szczególnie ważnych dla milenialsów, a które często stają się punktami zapalnymi konfliktów w firmie: chęć elastycznego łączenia pracy z życiem osobistym, potrzeba wyrażania siebie i kreatywności, samodzielność oraz dążenie do budowania relacji. Na podstawie odpowiednio dobranych przykładów autorzy pokazują, w jaki sposób załagodzić spór i wykorzystać każdą z tych cech do skutecznego zmotywowania milenialsów do pracy. Ich zdaniem to nie tylko możliwość, ale przede wszystkim konieczność: menedżerowie, którzy zdecydują się okopać na swoich pozycjach i zrezygnować z porozumienia, narażą swoje firmy na ogromne straty. Espinoza i Ukleja opisują zupełnie inne pokolenie niż to, które znamy z branżowych czasopism i medialnych debat. Milenialsi, z którymi rozmawiali, to ludzie zdeterminowani i chętni do pracy, którzy - być może jako pierwsze pokolenie od długiego czasu - głośno mówią o tym, czego chcą i co im się należy. W rzeczywistości bowiem ich pragnienia i cele jako pracowników nie różnią się zbytnio od tych, którymi kierowali się ich starsi koledzy i koleżanki. „Każdy pracownik - piszą autorzy - chce tego, czego milenialsi: spełnienia, uznania, doceniani i wynagrodzenia”. [ksiegarnia.pwn.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Zarządzanie (1 egz.)
E-book
In basket
Przyjęty temat pracy „Kapitał ludzki w polityce regionalnej” łączy aspekty teoretyczne i praktyczne oraz może być uznany za istotny teoretycznie i prag­matyczny dla prowadzenia polityki rozwojowej. W pracy przyjęto następujące hipotezy badawcze: 1. Główną – w prowadzeniu polityki regionalnej zasadniczym zagadnieniem jest rozpoznanie i wykorzystanie zróżnicowanych terytorialnie uwarun­kowań społeczno-ekonomicznych dotyczących kapitału ludzkiego, w tym zwłaszcza czynników determinujących wykorzystanie zasobów pracy. 2. Szczegółowe: – kapitał ludzki staje się współcześnie kluczową sferą oddziaływań w ramach prowadzonej polityki regionalnej, – wyodrębnienie polityki regionalnej w zakresie kapitału ludzkiego ma duże znaczenie dla kształtowania rozwoju regionalnego. Celem głównym pracy jest wskazanie, że kapitał ludzki jest podstawowym i wielowymiarowym czynnikiem rozwoju regionalnego wymagającym zinte­growanego i kompleksowego podejścia w polityce regionalnej zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. Ze wstępu
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
Authority data
Kadry - polityka (hasło przedmiotowe)
zob. też Doradcy personalni (hasło przedmiotowe) ; Konkursy na stanowiska kierownicze (hasło przedmiotowe) ; Marketing personalny (hasło przedmiotowe) ; Outplacement (hasło przedmiotowe) ; Pośrednictwo pracy (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Weryfikacja kadr (hasło przedmiotowe) ; Zarządzanie różnorodnością (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Zatrudnienie - polityka ; Polityka personalna przedsiębiorstwa ; Zatrudnienie - polityka ; Zarządzanie kadrami ; Zarządzanie personelem ; Zarządzanie zasobami ludzkimi
Book
In basket
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 34; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Książka stanowi zbiór zagadnień dotyczących funkcjonowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Dokonując analizy problemów tego sektora oraz dostrzegając perspektywy jego rozwoju, należy stwierdzić, że stwarza on znaczącą szansę na zwiększenie zatrudnienia, poprawienie dynamiki eksportu, a przede wszystkim na skuteczne konkurowanie polskiej gospodarki na rynku europejskim.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34 (1 egz.)
E-book
In basket
Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi spoczywa na pracodawcy. Odpowiada on zarówno za czynne znęcanie się nad pracownikami, jak i za niewywiązanie się z obowiązku przeciwdziałania występowaniu zachowań mobbingowych innych osób. Jednak nie każda przykrość, jaka spotka pracownika, oznacza mobbing. Kiedy on wystąpi, za co odpowiada pracodawca i jakie roszczenia ma ofiara mobbingu?
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Klasyczna, Schumpeterowska „twórcza destrukcja” również współcześnie jest wy-znacznikiem tych aktywności podmiotów rynkowych, w które wpisane są działania innowacyjne. Skutkiem tej działalności są szeroko rozumiane zmiany organizacyjne, znajdujące się w centrum zainteresowania nauk o zarządzaniu. Nie jest jednak możliwe stworzenie pełnej listy czynników generujących przeobrażenia w organizacjach, tak jak nie jest realne określenie skończonego wykazu paradoksów, które im towarzyszą. Warto jednak podejmować próby usystematyzowania tych działań, gdyż są one niekwestionowanym sposobem rozwoju nauki i zbliżania jej do „doskonałości” – niezależnie od sposobu rozumienia tej kategorii. Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie poglądów polskich badaczy na innowacyjność, zmiany organizacyjne, związane z nimi procesy uczenia się oraz próba usystematyzowania tych poglądów, a także określenie ich wpływu na wybrane kategorie, takie jak rozwój, adaptacja czy uelastycznienie organizacji. Poznawanie źródeł, barier i procesów związanych z innowacjami i zmianami prowadzi do systematycznej identyfikacji paradoksów i pozornego ich rozstrzygania. To fenomen nauk, w tym nauk społecznych, które wciąż jeszcze pozostawiają wiele miejsca na dywagacje, wątpliwości i wyjaśnienia o charakterze probabilistycznym i intencjonalnym. Mamy nadzieję, iż niniejsza publikacja będzie inspirować czytelników zarówno do eksploracji przedstawianych zagadnień, jak i do poszukiwania kolejnych luk badawczych. Ostatecznie celem nauki jest coraz lepsze wyjaśnianie zjawisk, a „poszukiwanie dobrych wyjaśnień prowadzi nas do idei stopniowego poprawienia wyjaśnień poprzez podnoszenie stopnia ich sprawdzalności, to znaczy poprzez przechodzenie do lepiej sprawdzalnych teorii, do teorii o większej treści, wyższym stopniu uniwersalności i wyższym stopniu dokładności” (K. Popper, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992, PWN, s. 252). Katarzyna Piórkowska, Aleksandra Sus
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again