Form of Work
Książki
(8)
Publikacje fachowe
(7)
E-booki
(5)
IBUK Libra
(5)
Publikacje naukowe
(2)
Status
available
(8)
Branch
Planeta 11
(2)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(6)
Author
Asman Tomasz
(1)
Dessoulavy-Śliwiński Jędrzej
(1)
Drexler Zbigniew
(1)
Gierłowska Katarzyna
(1)
Gola Jan
(1)
Jakubowski Sebastian
(1)
Janiszewska-Kuropatwa Elżbieta
(1)
Jezierska-Markocka Agnieszka
(1)
Kocowski Tadeusz
(1)
Kucharski Krzysztof (prawnik)
(1)
Markocki Michał
(1)
Niewiadomski Zygmunt (1950- )
(1)
Pawlaczyk Paweł (1966- )
(1)
Pazdan Maksymilian
(1)
Plucińska-Filipowicz Alicja
(1)
Prusik Adrian
(1)
Rubińska Lidia
(1)
Rydz-Sybilak Katarzyna
(1)
Siegień Jerzy
(1)
Sierpińska Maria
(1)
Sowa-Smoleń Anna
(1)
Warchałowski Krzysztof
(1)
Wasilewski Dariusz
(1)
Węgrzyn Maria
(1)
Łyszczak Marek
(1)
Year
2020 - 2020
(1)
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Country
Poland
(13)
Language
Polish
(13)
Audience Group
Kadry
(1)
Pracodawcy
(1)
Prawnicy
(1)
Subject
Gospodarka odpadami
(1)
Gospodarka komunalna
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Las
(1)
Leśnictwo
(1)
Pracownicze plany kapitałowe (PPK)
(1)
Prawo budowlane
(1)
Prawo cywilne
(1)
Prawo leśne
(1)
Prawo o ruchu drogowym
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Prawo podatkowe
(1)
Prawo pracy
(1)
Prawo ubezpieczeń społecznych
(1)
Prawo wspólnotowe europejskie
(1)
Prawo wyznaniowe
(1)
Samorząd gminny
(1)
Zatrudnienie cudzoziemców
(1)
Znaki i sygnały drogowe
(1)
Subject: time
2001-
(6)
Subject: place
Polska
(8)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Komentarz do ustawy
(5)
Ustawa
(4)
Poradnik
(2)
Rozporządzenie
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(8)
Biologia
(1)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Religia i duchowość
(1)
17 results Filter
Authority data
Ustawa (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Akty prawne (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ustawy
Authority data
Komentarz do ustawy (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Komentarz (hasło przedmiotowe)
zob. też Glosa (prawo) (hasło przedmiotowe)
Authority data
Konstytucja (hasło przedmiotowe)
zob. też Sądownictwo konstytucyjne (hasło przedmiotowe) ; Zmiana konstytucji (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Ustawa zasadnicza
Authority data
Prawodawstwo (hasło przedmiotowe)
zob. też Derogacja (hasło przedmiotowe) ; Inicjatywa ludowa (hasło przedmiotowe) ; Prawo (hasło przedmiotowe) ; Przepis przejściowy (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Legislacja ; Prawotwórstwo ; Ustawodawstwo (wydawanie ustaw)
Book
In basket
Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem / Zbigniew Drexler. - Wydanie 5, stan prawny na 4 stycznia 2016. - Warszawa : Grupa Image, 2016. - 554, [2] strony : ilustracje kolorowe ; 20 cm.
Spośród przepisów „Kodeksu drogowego”, składającego się z wielotematycznej ustawy - Prawo o ruchu drogowym i dziesiątków rozporządzeń wykonawczych, w niniejszej publikacji zamieszczono te, które są przedmiotem największego zainteresowania milionów osób kierujących pojazdami, a także pieszych - czyli zawarte w ustawie zasady ruchu, porządku i bezpieczeństwa na drogach oraz ściśle z nimi związane przepisy dotyczące znaków i sygnałów drogowych. Przepisy te, obejmujące wyciąg ze wspomnianej ustawy (dział I i II) oraz kompletne rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, opatrzono praktycznym, przystępnym komentarzem, uzupełnionym w niektórych miejscach rysunkami ułatwiającymi zrozumienie i zapamiętanie nie zawsze jasno sformułowanych norm prawnych. Przytoczono też wybrane przepisy ustawy o kierujących pojazdami oraz inne związane z komentowanymi przepisami, np. z ustawy o drogach publicznych lub niektórych rozporządzeń, zwłaszcza dotyczących pojazdów. Wszystkie znaki i sygnały drogowe są zamieszczone w części II książki, a ponadto, dla łatwości posługiwania się tekstem ustawy i komentarzami do niej, niektóre znaki są powtórzone w odnośnych miejscach w części I książki, zapobiegając tym konieczności wyszukiwania ich w rozporządzeniu.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Auto/Moto (1 egz.)
Book
In basket
Zbiór cywilny plus / [opracowanie redakcyjne Katarzyna Gierłowska]. - 2. wydanie, stan prawny na 5 maja 2015 roku - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2015. - 2048 stron wiele liczbowań ; 21 cm.
Zbiór cywilny PLUS 2015 - Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu grupowym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe Prawo właściwe dla zobowiązań umownych (Rzym I) Prawo właściwe dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II). Koszty sądowe w sprawach cywilnych. Prawo o aktach stanu cywilnego. Księgi wieczyste i hipoteka. Kodeks spółek handlowych. Komornicy sądowi i egzekucja
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Prawo (1 egz.)
Book
In basket
(Komentarze Becka)
Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 7.7.1994 r. - Prawo budowlane pod redakcją prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego stanowi szczegółowe i kompleksowe omówienie wszystkich zagadnień poruszanej tematyki, mające na względzie najnowszy stan prawny.[www.ksiegarnia.beck.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 97 (1 egz.)
Book
In basket
Obszerna i szczegółowa publikacja omawiająca źródła obowiązującego w Polsce prawa wyznaniowego, akty prawa powszechnie obowiązującego (umowy, konkordat), ustawy dotyczące wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych, rozporządzenia, akty prawa wewnętrznego oraz orzecznictwo sądów polskich i organów międzynarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 54 (1 egz.)
Book
In basket
Pracownicze plany kapitałowe : komentarz / Sebastian Jakubowski, Adrian Prusik. - Stan prawny na 1 maja 2019 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 656 stron ; 21 cm.
(Komentarze Praktyczne)
Komentarz stanowi szczegółową analizę zupełnie nowej regulacji prawnej, jaką są pracownicze plany kapitałowe, dokonaną zarówno z praktycznego, jak i teoretycznego punktu widzenia. Skupia się na przedstawieniu zasad funkcjonowania systemu oraz istotnych aspektów tworzenia, prowadzenia i zarządzania PPK. W publikacji zawarto omówienie ekonomicznych skutków funkcjonowania najważniejszych instytucji prawnych współtworzących system PPK. Uwzględnione zostały regulacje z dziedziny prawa finansowego oraz stosunków prawnych zatrudnienia. Autorzy odwołują się do dorobku doktryny i orzecznictwa prawa cywilnego, prawa rynków kapitałowych, prawa ubezpieczeń społecznych oraz prawa pracy. Sięgają również do dorobku ekonomicznego i prawnego z zakresu dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, powołując się przy tym na doświadczenia międzynarodowe. W komentarzu znajdują się ponadto odwołania do stanowisk Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących funkcjonowania instytucji finansowych. [profinfo.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 67.4 (1 egz.)
Book
In basket
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach : komentarz / Agnieszka Jezierska-Markocka, Michał Markocki. - 2. wydanie, stan prawny: wrzesień 2019. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2019. - XIX, [1], 205 stron ; 24 cm.
(Ustawy w Praktyce)
Niniejsza publikacja to praktyczny komentarz uwzględniający najnowsze zmiany w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wprowadzone nowelizacją tej ustawy z 19.07.2019 roku.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 177 (1 egz.)
Book
In basket
Las jest jednym z najważniejszych elementów środowiska, który pełni wiele istotnych funkcji dla środowiska przyrodniczego oraz człowieka. Las jest źródłem różnorodności biologicznej i stanowi siedlisko wielu gatunków objętych ochroną. Las pełni także doniosłą rolę w życiu społeczno - gospodarczym, pełniąc funkcje produkcyjną surowca drzewnego oraz stanowiąc miejsce wypoczynku i rekreacji. Ta wielofunkcyjność lasów sprawa, że człowiek zobowiązany jest do zachowania, ochrony i powiększania zasobów leśnych... [fragment tekstu]
Spis treści : Środowisko prawne ; Podstawy leśnictwa ; Procedura planowania urządziania lasu i możliwości uczestnictwa w niej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 175 (1 egz.)
Book
In basket
(Vademecum Podatnika)
siążka napisana przez praktyka koncentruje się na zagadnieniach związanych z zatrudnianiem cudzoziemców, w szczególności z bloku wschodniego oraz z UE, z uwzględnieniem delegowania do innego kraju UE. W publikacji omówiono zasady opodatkowania oraz oskładkowania cudzoziemców wykonujących pracę w Polsce na podstawie umowy o pracę oraz umów cywilnoprawnych. Omówiono także zagadnienia delegowania cudzoziemca do innego kraju UE, a także konsekwencje nielegalnego zatrudniania cudzoziemców. Autorka w książce powołuje praktyczne przykłady poparte przepisami prawa, interpretacjami organów skarbowych oraz orzecznictwem sądowym.[/unilex.sklep.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 81 (1 egz.)
E-book
In basket
Ustawa Prawo zamówień publicznych podlega ostatnio ciągłym nowelizacjom. Wszyscy praktycy, zobligowani do stosowania jej przepisów, są zmuszeni do systematycznej lektury zawartych w niej uregulowań, które wyznaczają kształt prowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Zmiany dotyczą nie tylko podmiotu zamawiającego, lecz także wskazują nowe reguły prowadzenia samego postępowania czy też eliminują z obowiązujących dotychczas przesłanek unieważnienia postępowania te, które dotyczą podmiotu realizującego przedmiot zamówienia. Obowiązujące przepisy, które z założenia mają chronić interesy finansowe Skarbu Państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego, winny tworzyć system wzajemnie się uzupełniający. Podstawy prawne różnych form odpowiedzialności nie w każdym jednak przypadku wyłączają jednoczesne stosowanie innych przepisów i wskazanych tam form odpowiedzialności, dlatego możemy się spotkać z ich kumulacją. Prezentowana publikacja zawiera krótkie omówienie najważniejszych zbiegów odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności w nawiązaniu do prawa karnego, szeroko rozumianego prawa finansowego oraz prawa cywilnego.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Wiedza związana z controllingiem finansowym jest rozproszona. Niezbędne do jej opanowania elementy znajdują się w podręcznikach i książkach dotyczących: controllingu, finansów przedsiębiorstw, planowania finansowego, rachunkowości zarządczej, co utrudnia studentom naukę. „Controlling finansowy w przedsiębiorstwie” jest pierwszym na rynku podręcznikiem, kompleksowo omawiającym tę tematykę. W książce czytelnicy znajdą odpowiedzi na pytania takie jak: jakie są rodzaje controllingu finansowego, jaki jest zakres oraz cele jego zastosowania, jakie narzędzia można wyróżnić w ramach controllingu finansowego, na czym polega analiza odchyleń w systemie controllingu. Omówione są w nim zagadnienia związane z przepływami kapitałowymi, przepływami gotówki w korporacjach oraz ryzyko finansowe i planowanie finansowe. Podręcznik stanowi niezbędne źródło wiedzy dla studentów kierunków związanych z rachunkowością i controllingiem oraz słuchaczy studiów podyplomowych na kierunkach Finanse i Controlling oraz Inżynieria produkcji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Racjonalność funkcjonowania podmiotów leczniczych w systemie ochrony zdrowia powinna być nadrzędnym celem wszystkich jego uczestników. Dobrze działający system wpływa na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, stwarza możliwość realizacji pracy, wzmaga chęć i potrzebę inwestowania w przyszłość. Dlatego też tak ważny jest dobrze zorganizowany, otwarty na wszelkie wyzwania podmiot leczniczy. Obecnie wyzwań tych jest bardzo wiele, od postępu w dziedzinach medycznych, zmian w polityce lekowej, zmian jakościowych przypisywanych procesowi leczenia, wzrostu kosztów realizowanych świadczeń, poprzez zmiany epidemiologiczne czy demograficzne, aż do niedostatku środków w systemie w stosunku do oczekiwań zgłaszanych przez pacjentów. Czynniki te wymuszają na decydentach konieczność wprowadzania takich rozwiązań systemowych i dokonywania takich zmian w sektorze opieki zdrowotnej, które powinny stworzyć szansę osiągnięcia szeroko rozumianej równowagi. Nie są to działania proste. Niezbędne jest perfekcyjne rozumienie działających w systemie opieki zdrowotnej mechanizmów, aby przyjmowane rozwiązania pobudzały rozwój tego obszaru, a nie powodowały potrzebę poszukiwania rozwiązań alternatywnych. Tematyka poruszana w publikacji skupia się więc na prezentacji i analizie obecnie obowiązujących i nowo wprowadzanych rozwiązań w kontekście konsekwencji, jakie one niosą zarówno dla całego systemu opieki zdrowotnej, jak i dla pojedynczego pacjenta. Książka powstała w ramach realizacji jednego ze wspólnych przedsięwzięć Katery Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO, jakimi są coroczne konferencje z zakresu szeroko rozumianego zarządzania w opiece zdrowotnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja zawiera teksty zgłoszone na zorganizowaną 22 listopada 2013 roku przez Katedrę Prawa Gospodarczego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu konferencję naukową pt. „Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej”. Zamysłem konferencji było doprowadzenie do spotkania prawników i ekonomistów wrocławskiego środowiska naukowego celem dokonania wymiany poglądów i opinii na temat aktualnego stanu naszej gospodarki, uwarunkowań prawnych i ekonomicznych, w jakich funkcjonuje przedsiębiorca, a także problemów dydaktycznych związanych z prezentacją studentom problematyki gospodarczej. W związku z tym jej uczestnikami byli głównie, choć nie wyłącznie, pracownicy naukowi Uniwersytetu Ekonomicznego oraz Wydziału Prawa i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Liczba zgłoszonych na konferencję opracowań zdaje się dowodzić, że inicjatywa jej odbycia znajduje uznanie środowiska. Świadczyły o tym liczne głosy w dyskusji akceptujące podjęte działania i sugerujące konieczność ich bezwzględnego kontynuowania. Podejmując to wyzwanie, chcemy doprowadzić do tego, aby spotkania te odbywały się w cyklu dwuletnim i na trwałe wpisały się w działania środowiska akademickiego Wrocławia. Naszym zamiarem jest także poszerzanie kręgu podmiotów i osób uczestniczących w tych spotkaniach. Grono współorganizatorów konferencji zaplanowanej na rok 2015 poszerzone będzie o pracowników Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu. Mamy nadzieję, iż odbywające się co dwa lata seminaria prawników i ekonomistów środowiska wrocławskiego pt. „Przedsiębiorca w społecznej gospodarce rynkowej” zyskają zainteresowanie organizacji samorządowych przedsiębiorców, a także przedstawicieli władz lokalnych. W tym miejscu pragniemy podziękować „Impel Security Polska” Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu za pomoc w organizacji pierwszej konferencji. Pozwalamy sobie wyrazić nadzieję, że niniejsza książka stanie się ważną pozycją prowadzonego współcześnie dyskursu naukowego na temat roli, jaką nauka prawa i nauka ekonomii wywierają i wywierć powinny na współczesną rzeczywistość gospodarczą. Sądzimy także, że lektura opracowań w niej zawartych stanowić będzie interesującą i pouczającą lekturę. Jan Gola Tadeusz Kocowski
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Dwudziesty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego otwiera artykuł poświęcony cywilnoprawnym aspektom przedsięwzięć kosmicznych, w tym w szczególności problematyce odpowiedzialności za szkody związane z tego rodzaju działalnością. Poza tym czytelnik znajdzie także odpowiedź na pytanie o prawo właściwe dla zbiegu roszczeń odszkodowawczych w odniesieniu do szkód spowodowanych przez zabieg medyczny, jak również o prawo właściwe dla testamentów wspólnych. W bieżącym tomie Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego swoje miejsce znalazło także pogłębione opracowanie dotyczące roli prawa publicznego w międzynarodowym arbitrażu handlowym z udziałem państwa. Godne polecenia są także dwa artykuły poświęcone obcym regulacjom prawa prywatnego międzynarodowego – Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Dominikany. Dwudziesty tom Problemów Prawa Prywatnego Międzynarodowego zamyka przekład dominikańskiej ustawy kolizyjnej z 2014 roku.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again