Forma i typ
Książki
(4)
Dostępność
dostępne
(4)
Placówka
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(4)
Autor
Bąk-Grabowska Dominika
(1)
Ertelt Bernd-Joachim (1940- )
(1)
Górna Joanna (ekonomia)
(1)
Majewska Maria
(1)
Woźniak-Jęchorek Beata
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(4)
Okres powstania dzieła
2001-
(2)
Kraj wydania
Polska
(4)
Język
polski
(4)
Temat
Rynek pracy
(4)
Zatrudnienie elastyczne
(2)
Aktywizacja zawodowa
(1)
Kadry
(1)
Ludzie w średnim wieku
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie zasobami ludzkimi (HRM)
(1)
Temat: czas
2001-0
(2)
2001-
(1)
Gatunek
Materiały konferencyjne
(1)
4 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
"Przedstawiona [...] praca naukowa jest udaną próbą kompleksowego spojrzenia na polski rynek pracy od strony uwarunkowań funkcjonalnych, lecz przede wszystkim instytucjonalnych. [...] Walorem pracy jest nie tylko szerokie spektrum tematyczne, ale również wielowątkowość i złożoność podejmowanych problemów. [...] Wysoce pozytywnie należy ocenić badania wiasne Autorki, w których wykorzystała analizy ekonometryczne do pokazania związków przyczynowych między wybranymi instytucjami a sytuacją na regionalnych rynkach pracy. [...] Pod względem zakresu badawczego zrealizowaną weryfikację empiryczną należy uznać za jedną z najbardziej pogłębionych i wszechstronnych w badaniach regionalnych rynków pracy w Polsce, uwzględniających znaczenie uwarunkowań funkcjonalno-instytucjonalnych". [Z recenzji wydawniczej prof. drhab. Walentyny Kwiatkowskiej]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28.1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Seria Prawo : 193)
W monografii omówiono uwarunkowania prawno-ekonomiczne rozwoju elastycznego rynku pracy na przykładzie doświadczeń Unii Europejskiej (rynek odpowiadający specyfice krajów rozwiniętych), by przedstawić, w jaki sposób jest on obecnie pojmowany. W ramach takiego rynku mamy do czynienia ze zrównoważeniem elastyczności działania pracodawców i ochrony interesów pracowników, a jego podstawowym elementem jest elastyczne zatrudnienie, dające korzyści zarówno pracodawcom, jak i pracownikom. [http://www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28.1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Prezentowane w publikacji prace przedstawione zostały na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Doradztwo zawodowe dla osób w wieku 50+ wobec przemian i wyzwań rynku pracy zorganizowanej wspólnie przez Zakład Doradztwa Zawodowego i Uniwersytet Trzeciego Wieku Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, której celem było przedstawienie projektów, badań i propozycji w zakresie aktywizacji zawodowej osób starszych. Mamy nadzieję, że konferencja stała się początkiem dyskusji i rozważań dotyczących poradnictwa dla osób starszych, we wszystkich wymiarach życia, platformą wymiany doświadczeń i wyników badań prowadzonych w tym zakresie przez przedstawicieli różnych dyscyplin i środowisk naukowych oraz rekomendacji dla polityki społecznej i rynku pracy. [ze wstępu].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28.1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
(Monografie i Opracowania ; nr 263)
Powstaniu tej pracy towarzyszyło przekonanie o potrzebie usystematyzowania i wzbogacenia wiedzy o zarządzaniu zasobami ludzkimi w warunkach stosowania niestandardowych form zatrudnienia.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28 (1 egz.)
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej