Form of Work
Książki
(78)
Publikacje naukowe
(15)
E-booki
(10)
IBUK Libra
(10)
Publikacje dydaktyczne
(8)
Status
available
(74)
unavailable
(6)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(78)
Filia nr 5
(2)
Author
Kowerski Mieczysław
(3)
Bajorek-Ziaja Hanna
(2)
Gorzelak Grzegorz (1949- )
(2)
Heffner Krystian (1951- )
(2)
Szczepański Marek Stanisław (1956- )
(2)
Ziaja Sebastian
(2)
Adamczyk Artur
(1)
Adamik Anna (1970- )
(1)
Backer Roman
(1)
Bajko Zbigniew
(1)
Bernaś Bogumił
(1)
Bielecka Małgorzata
(1)
Bondyra Krzysztof
(1)
Bongers Paul N
(1)
Borkowski Jan
(1)
Brodecki Zdzisław (1941- )
(1)
Bukłaha Emil
(1)
Błachut Jakub
(1)
Chądzyński Jacek (1939-2019)
(1)
Czemiel-Grzybowska Wioletta (1978- )
(1)
Czykier-Wierzba Dorota (1942- )
(1)
Czyżycki Rafał
(1)
Desperak Izabela (1965- )
(1)
Duczkowska-Małysz Katarzyna
(1)
Dziedzic Sylwia
(1)
Edward M. Haliżak
(1)
Feltynowski Marcin
(1)
Filipiak Beata (1967- )
(1)
Gajda Anastazja
(1)
Gawlikowska-Hueckel Krystyna
(1)
Gawroński Henryk (ekonomia)
(1)
Gilowska Zyta (1949-2016)
(1)
Glinkowski Czesław
(1)
Grabiński Tadeusz (1947- )
(1)
Greta Marianna
(1)
Grewiński Mirosław (1973- )
(1)
Grosse Tomasz Grzegorz
(1)
Grucza Bartosz
(1)
Głuszczuk Dariusz
(1)
Głąbicka-Auleytner Katarzyna
(1)
Hoffmann Tomasz (1973- )
(1)
Jabłońska Małgorzata (ekonomia)
(1)
Jakubowski Edward (politolog)
(1)
Jasiński Piotr (1958- )
(1)
Jałowiecki Bohdan (1934- )
(1)
Jaźwiński Ireneusz
(1)
Jewtuchowicz Aleksandra (1948-2016)
(1)
Jezierska-Thöle Aleksandra
(1)
Jordan J
(1)
Jóźwik Bartosz
(1)
Jędrzejewska Anna
(1)
Kaja Jan
(1)
Kamińska Alfreda
(1)
Kawecka-Wyrzykowska Elżbieta
(1)
Kopczewska Katarzyna
(1)
Kosiedowski Wojciech (1946- )
(1)
Kudełko Joanna (1971- )
(1)
Kulawczuk Przemysław (1961- )
(1)
Kulesza Michał (1948- )
(1)
Kusideł Ewa
(1)
Ludwiczak Agata
(1)
Markowska Małgorzata
(1)
Marszałek-Kawa Joanna
(1)
Mazur Grzegorz (nauki ekonomiczne)
(1)
Michalewska-Pawlak Małgorzata
(1)
Misztal Anna
(1)
Modrzyńska Joanna
(1)
Mączka Lucyna
(1)
Naruszewicz Stanisław
(1)
Nowak Maciej Jacek
(1)
Nowakowska Aleksandra
(1)
Olechnicka Agnieszka
(1)
Olszewski Michał (politolog)
(1)
Organiściak-Krzykowska Anna
(1)
Pancer-Cybulska Ewa
(1)
Pastuszka Sławomir
(1)
Patrzałek Leszek (1955- )
(1)
Perło Dorota
(1)
Piech Krzysztof
(1)
Pietrowski Wojciech
(1)
Pietrzyk Irena
(1)
Pilecki Bartosz
(1)
Poszewiecki Andrzej
(1)
Przygodzki Zbigniew
(1)
Richert-Kaźmierska Anita
(1)
Rynio Dorota
(1)
Rzeńca Agnieszka
(1)
Sauer Adam
(1)
Sienkiewicz Mariusz Wiktor
(1)
Smętkowski Maciej
(1)
Solarz Piotr (1971- )
(1)
Sulgostowska Alina
(1)
Szafran Joanna (ekonomia)
(1)
Szewc Tomasz
(1)
Szomburg Jan
(1)
Szostak Ewa
(1)
Sztando Andrzej
(1)
Szymański Władysław (1941- )
(1)
Tkaczyński Jan Wiktor (1960- )
(1)
Toczyski Witold
(1)
Year
2010 - 2019
(40)
2000 - 2009
(47)
1990 - 1999
(1)
Time Period of Creation
2001-
(16)
Country
Poland
(88)
Language
Polish
(88)
Audience Group
Szkoły wyższe
(9)
Subject
Polityka regionalna UE
(43)
Polityka regionalna
(31)
Regionalizacja gospodarcza
(19)
Fundusze strukturalne UE
(17)
Rozwój regionalny
(13)
Regiony (adm.)
(9)
Samorząd terytorialny
(7)
Unia Europejska
(7)
Gospodarka terenowa
(6)
Programy pomocowe UE
(5)
Regiony przygraniczne
(4)
Specjalna strefa ekonomiczna
(4)
Wspólna Polityka Rolna UE
(4)
Współpraca gospodarcza
(4)
Budżety terenowe
(3)
Globalizacja
(3)
Przedsiębiorstwa małe i średnie
(3)
Rolnictwo
(3)
Wieś
(3)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(2)
Fundusz Spójności UE
(2)
Miasta
(2)
Planowanie przestrzenne
(2)
Planowanie regionalne
(2)
Polityka innowacyjna
(2)
Polityka spójności UE
(2)
Polityka strukturalna UE
(2)
Praca
(2)
Rozwój społeczny
(2)
Rozwój zrównoważony
(2)
Społeczności lokalne
(2)
Unia Gospodarcza i Walutowa (1991)
(2)
Zarządzanie strategiczne
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Aspiracje
(1)
Bezpieczeństwo energetyczne państwa
(1)
Bezpieczeństwo międzynarodowe
(1)
Bezrobocie
(1)
Buczkowski, Piotr
(1)
Budżety gminne
(1)
ESPON
(1)
Ekonometria
(1)
Ekonomia rozwoju
(1)
Euro (pieniądz)
(1)
Europejski Fundusz Społeczny
(1)
Finanse publiczne
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Handel międzynarodowy
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Innowacje
(1)
Innowacje ekologiczne
(1)
Instytucje europejskie
(1)
Integracja europejska
(1)
Inwestycje
(1)
Kapitał społeczny
(1)
Komitet Regionów
(1)
Kształcenie
(1)
Kultura
(1)
Model biznesowy
(1)
Młodzież
(1)
Nierówności społeczne
(1)
Osoby z niepełnosprawnością
(1)
Partycypacja polityczna
(1)
Partycypacja społeczna
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Polityka społeczna
(1)
Prawo wyborcze
(1)
Produkt regionalny
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regionalizm
(1)
Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Sektor publiczny
(1)
Siła robocza
(1)
Socjologia
(1)
Społeczeństwo obywatelskie
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Statystyka
(1)
Telepraca
(1)
Turystyka
(1)
Unia Europejska (UE)
(1)
Wolność ekonomiczna
(1)
Wsie
(1)
Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE
(1)
Współpraca kulturalna
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie wielopoziomowe
(1)
Zdrowie fizyczne
(1)
Subject: time
1989-
(14)
2001-
(12)
1901-2000
(5)
1989-2000
(5)
2001-0
(5)
1901-
(1)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(16)
Europa Środkowo-Wschodnia
(3)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Polska (część wschodnia)
(2)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(2)
Łódź (woj. łódzkie)
(2)
Euroregion Bałtyk (obszar)
(1)
Niemcy Wschodnie
(1)
Podlaskie, województwo
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Polska (część północna)
(1)
Polska (część zachodnia)
(1)
Urbanistyka
(1)
Województwo zachodniopomorskie (1999- )
(1)
Łódź (woj. łódzkie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(8)
Monografia
(7)
Opracowanie
(7)
Raport z badań
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Poradnik
(2)
Księga pamiątkowa
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(14)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(8)
Socjologia i społeczeństwo
(3)
Ochrona środowiska
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
90 results Filter
Authority data
Polityka regionalna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polityka (hasło przedmiotowe)
zob. też Planowanie regionalne (hasło przedmiotowe) ; Regionalizacja gospodarcza (hasło przedmiotowe) ; Regionalizm (hasło przedmiotowe) ; Regiony (adm.) (hasło przedmiotowe) ; Rozwój regionalny (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Regiony (adm.) - polityka ; Rozwój regionalny - polityka
Book
In basket
(Monografie i Opracowania / [Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu], ISSN 2084-6193 ; nr 240.)
Spis treści : 1. Miejsce i rola regionów we współczesnej gospodarce w aspekcie globalizacji (Regiony wobec globalizacji, Integracja regionów w procesie globalizacji, Konwergencja a dywergencja, Współczesny wymiar polityki spójności a dążenie do konwergencji) ; 2. Polityka regionalna w procesach integracyjnych Unii Europejskiej (Ewolucja polityki regionalnej Unii Europejskiej, Koncepcje regionu we wspólnej polityce regionalnej, Zróżnicowanie rozwoju społeczno-gospodarczego regionów europejskich, Dysproporcje rozwoju społeczno-gospodarczego w regionach Unii Europejskiej, Kształt wspólnej polityki regionalnej w nowej perspektywie); 3. Proces dostosowawczy polskiej polityki regionalnej do wytycznych Unii Europejskiej )Geneza polityki regionalnej w Polsce, Uwarunkowania polityki regionalnej Polski , Polska w drodze do wspólnej polityki regionalnej, Programowe uwarunkowania procesu dostosowawczego, Rozkład terytorialny wsparcia ze środków pomocy okołoakcesyjnej Unii Europejskiej dla Polski, Problem dysproporcji w rozwoju polskich regionów) ; 4. Realizacja wspólnych ram polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013 (Zakres podmiotowy polityki regionalnej w Polsce, Podstawy programowe polityki regionalnej państwa , Planowanie strategiczne w regionach, Programy regionalne w Polsce) ; 5. Perspektywy polityki regionalnej w Polsce (Nowy paradygmat polityki regionalnej w Polsce, Wprowadzanie efektywnej gospodarki regionalnej przez konkurencyjność regionów w warunkach globalizacji, Scenariusze polityki regionalnej w Polsce).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.1 (1 egz.)
Book
In basket
Treść : . Polityka regionalna jako przedmiot badań politologicznych (Polityka regionalna - konceptualizacja pojęć, Definicja terminu "Polityka regionalna", "Region", "Regionalizm", "Integracja europejska", "Globalizacja", Polityka regionalna w różnych orientacjach teoretycznych) ; II. Geneza i rozwój polityki regionalnej w Unii Europejskiej i w Polsce ; III. Prawny wymiar polityki regionalnej w Polsce 1.Podstawy prawnomiędzynarodowe polityki regionalnej w Polsce (Polityka regionalna w postanowieniach Rady Europy, Polityka regionalna w prawie Unii Europejskiej, Podstawy prawnopaństwowe polityki regionalnej w Polsce, 4. Modelowe formy regulacji prawnej dla polityki regionalnej) ; IV. Instytucje i instrumenty realizacji polityki regionalnej w Polsce 1.Instytucje międzynarodowe (Instytucje międzynarodowe międzyrządowe, Instytucje pozarządowe, Instytucje Unii Europejskiej, Instytucje wewnątrzpaństwowe i organy władzy publicznej) ; 2. Instrumenty realizacji polityki regionalnej w Polsce (Instrumenty międzynarodowe, Instrumenty wewnątrzpaństwowe, Programy regionalne) ; 3.Modelowe rodzaje instytucji, ich charakterystyka i wskaźniki. V.Realizacja polityki regionalnej w Polsce (1. Uwarunkowania polityczne polityki regionalnej w Polsce w latach 2004-2010, Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Leszka Millera od 19.10.2001 r. do 2.05.2004 r., Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Marka Belki od 2.05.2004 r. do 31.10.2005 r., Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Kazimierza Marcinkiewicza od 31.10.2005 r. do 14.07.2006 r., Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Jarosława Kaczyńskiego od 14.07.2006 r. do 16.09.2007 r., Polityka regionalna w Polsce w okresie rządów Donalda Tuska od 16.11.2007 r. do 2010 r., 2. Efekty polityki regionalnej w Polsce i ich wpływ na rozwój integracji europejskiej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.1 (1 egz.)
Book
In basket
Treść : 1. Regiony w państwach Unii Europejskiej (Typologia europejskich regionów, Regionalizm i regionalizacja, Zróżnicowanie terytorialne państw Unii Europejskiej) ; 2. Polityka regionalna na tle głównych obszarów polityki rozwoju społeczno-gospodarczego ; 3. Uwarunkowania europejskiej polityki regionalnej (Ewolucja polityki regionalnej, Ewolucja koncepcji gospodarki opartej na wiedzy) ; 4. Mechanizmy i narzędzia europejskiej polityki regionalnej (Zasady europejskiej polityki regionalnej, Cele europejskiej polityki regionalnej, Instrumenty finansowe europejskiej polityki regionalnej, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Finansowy Instrument Ukierunkowania Rybołówstwa, Fundusz Spójności, 6.Inicjatywy Wspólnotowe, INTERREG III, URBAN, URBACT, EQUAL, LEADER, Nowe instrumenty finansowe - JASPERS, JESSICA, JEREMIE) ; Budżet Unii Europejskiej jako instrument polityki regionalnej (I Pakiet Delors'a, II Pakiet Delors'a, AGENDA 2000, Budżet ogólny na lata 2007-2013, Propozycja ram finansowych na lata 2014-2020, Dochody budżetowe Unii Europejskiej, System środków własnych Unii Europejskiej, Cła i opłaty, Dochody z tytułu VAT, Czwarte źródło ? środki oparte o DNB, Pozostałe dochody, Zasady oraz procedura budżetowa w Unii Europejskiej, Zasady budżetu Unii Europejskiej, Procedura budżetowa w Unii Europejskiej) ; Rozdział 6. Konwergencja państw Unii Europejskiej (Konwergencja nominalna, Koncepcja optymalnego obszaru walutowego, Kryteria konwergencji, Nowe państwa członkowskie strefy euro, Skutki światowego kryzysu finansowego w państwach Unii Europejskiej, Przestrzeganie kryteriów konwergencji nominalnej w krajach unijnych, Wzrost i rozwój gospodarczy - rozważania teoretyczne, Konwergencja realna - Podejście teoretyczne do konwergencji realnej, Zamożność krajów Unii Europejskiej, Źródła zamożności krajów Unii Europejskiej, Konwergencja społeczna krajów Unii Europejskiej, Oddziaływanie europejskiej polityki regionalnej na rozwój państw i regionów unijnych, Efekty europejskiej polityki regionalnej według Komisji Europejskiej, Efekty europejskiej polityki regionalnej według niezależnych ekspertów).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.1 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 10 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.1 (1 egz.)
Authority data
Polityka regionalna UE (hasło przedmiotowe)
zob. też STRUDER (hasło przedmiotowe) ; Komitet Regionów (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Unia Europejska - polityka (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (hasło przedmiotowe)
zob. też Fundusze strukturalne UE (hasło przedmiotowe) ; Polityka spójności UE (hasło przedmiotowe) ; Polityka strukturalna UE (hasło przedmiotowe) ; Regionalizacja gospodarcza - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; Regiony (adm.) - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe) ; Regiony problemowe - kraje Unii Europejskiej (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Unia Europejska - polityka
No cover
Book
In basket
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.1 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 339.92 (1 egz.)
Book
In basket
Treść : Rozdział 1 Uwarunkowania zarządzania rozwojem regionalnym i lokalnym w jednostkach samorządu terytorialnego (Pojęcie regionu ekonomicznego i rozwoju regionalnego , Teorie rozwoju regionalnego, Kluczowe instrumenty zarządzania rozwojem regionalnym, Rozwój lokalny i zarządzanie rozwojem lokalnym, Zarządzanie rozwojem lokalnym w gminie, mieście, powiecie) ; Rozdział 2 Zarządzanie przestrzenią na szczeblu lokalnym, regionalnym i krajowym (Elementy składowe oraz zasady uchwalania studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, Zarządzanie środowiskiem i zasada zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej, Gospodarka nieruchomościami jako element gospodarki przestrzennej) ; Rozdział 3 Rola decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zarządzaniu rozwojem lokalnym w ujęciu teoretycznym (Przesłanki ograniczonego stosowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminach, Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, Decyzja o warunkach zabudowy, Pozwolenie na budowę oraz decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w rozwoju lokalnym, Alternatywy dla decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w "specustawach" (przykład "specustawy" drogowej), Postulowane na szczeblu centralnym zmiany w zakresie systemu planowania i zagospodarowania przestrzennego dotyczącego decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu) ; Rozdział 4 Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w zarządzaniu gminami miejskimi, wiejsko-miejskimi oraz wiejskimi - wyniki badań, Współzależność pomiędzy wydawanymi decyzjami o warunkach zabudowy a wydawanymi decyzjami o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w badanych gminach miejskich i wiejsko-miejskich, Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzje o warunkach zabudowy wydane w badanych gminach wiejskich, Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w ocenie przedstawicieli badanych gmin wiejskich, Rola decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w opinii gmin wyodrębnionych według kryterium powierzchni gminy objętej miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w wybranych badanych gminach).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 178.2 (1 egz.)
Book
In basket
Treść: 1.Polityka regionalna Unii Europejskiej (Rola polityki regionalnej w procesie integracji europejskiej, Ewolucja polityki regionalnej Unii Europejskiej, Cele, zasady i instrumenty polityki regionalnej w latach 2007-2013, Regionalne ukierunkowanie innych instrumentów polityk strukturalnych) ; 2. (Przygotowanie Polski do unijnej polityki regionalnej, Efekty pomocy przedakcesyjnej w regionach, Dostosowanie krajowej polityki regionalnej do rozwiązań unijnych, Ocena przygotowania polskich samorządów do implementacji unijnej polityki regionalnej) ; 3. Wdrażanie unijnej polityki regionalnej w Polsce w latach 2007-2013 (Identyfikacja obszarów interwencji, Programowanie polityki rozwoju regionalnego, Elementy zarządzania funduszami unijnymi, Analiza absorpcji środków unijnych w regionach "na półmetku" okresu programowania) ; 4. Przyszłość polityki spójności Unii Europejskiej po 2013 r.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.1 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy Naukowe / [Politechnika Białostocka]. Biblioteka Nauk o Zarządzaniu ; nr 186.)
Treść: Część I Perspektywa polityki regionalnej w latach 2007-2013 i kierunki rozwoju Polski Wschodniej - Rozdział 1. Polityka regionalna UE w okresie programowania 2007-2013 (Cele europejskiej polityki regionalnej w latach 2007-2013, Obszary interwencji polityki regionalnej w nowej perspektywie finansowej); Rozdział 2. Polska Wschodnia w kontekście spójności europejskiej (Uwarunkowania historyczne rozwoju wschodnich województw, Społeczno-gospodarcze wskaźniki rozwoju województw Polski Wschodniej, Strategia rozwoju Polski Wschodniej a polityka spójności); Rozdział 3. Polska Wschodnia - szansę i możliwości rozwoju (Program Operacyjny "Rozwój Polski Wschodniej", Regionalne Programy Operacyjne Województw Polski Wschodniej); Część II Możliwości wykorzystania doświadczeń Irlandii i Bawarii w rozwoju Polski Wschodniej - Rozdział 4. Czynniki sukcesu rozwoju Irlandii a polityka rozwoju Polski Wschodniej, Rozdział 5. Determinanty rozwoju Bawarii a rozwój Polski Wschodniej; Część III Kapitał ludzki i sektor małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju regionalnym - Rozdział 6. Rola kapitału ludzkiego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu; Rozdział 7. Innowacyjność sektora małych i średnich przedsiębiorstw i źródła jej finansowania w latach 2007-2013 (Programy Operacyjne w latach 2007-2013 w finansowaniu innowacji w sektorze MŚP); Rozdział 8. Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe a rozwój sektora MSP (Wykorzystanie funduszy pożyczkowych w działalności MSP Działalność funduszy doręczeniowych); Część IV Ekonomia społeczna a rozwój regionu - Rozdział 9. Spójność społeczna Unii Europejskiej poprzez sektor ekonomii społecznej (Ewaluacja podmiotów ekonomii społecznej w Polsce, Zadania i funkcje sektora ekonomii społecznej); 10. Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej (Polsko-Amerykański fundusz pożyczkowy inicjatyw obywatelskich jako przykład odpowiedzialnego zadłużania się podmiotów ekonomii społecznej); Rozdział 11. Finansowanie podmiotów ekonomii społecznej poprzez inwestycje solidarne (Czynniki wpływające na finansowanie przedsięwzięć społecznych, Źródła finansowania działalności przedsiębiorstw społecznych, Inwestycje solidarne jako narzędzie finansowania przedsiębiorstw społecznych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Monografie, ISSN 1897-4392.)
Treść: Rozdz. I Zagadnienia wprowadzające 1. Pojęcie i rodzaje regionów 2. Pojęcie rozwoju regionalnego w aspekcie zadań administracji publicznej 3. Istota i rodzaje polityki regionalnej, Rozdział II Podział zadań i kompetencji dotyczących rozwoju regionalnego między państwo a region w Europie, Rozdz. III Rozwój regionalny z perspektywy zadań administracji państwowej (ogólne zasady prowadzenia polityki interregionalnej (międzyregionalnej), instytucje wspierania rozwoju regionalnego), Rozdz. IV Samorząd województwa jako podmiot rozwoju regionalnego, Rozdz. V Rola wojewody w zakresie rozwoju regionalnego, Rozdz. VI Instrumenty oddziaływania administracji publicznej na rozwój regionalny, Rozdz. VII Polityka regionalna Unii Europejskiej a rozwój regionalny Polski
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.3 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 87.7 (1 egz.)
Book
In basket
(Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński, ISSN 0860-2751 ; t. (1064) 988)
Głównym celem pracy jest ocena znaczenia funduszy pozyskanych z Unii Europejskiej dla rozwoju regionów w Polsce. Jako cele szczegółowe przyjęto: - ocenę wpływu europejskich środków pomocowych na spójny rozwój regionów w Polsce; - wskazanie obszarów, w których alokacja środków wspólnotowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju regionalnego w Polsce; - analizę zmian znaczenia zmiennych diagnostycznych opisujących rozwój regionalny wraz z poziomem tego rozwoju.... [ze wstępu]
Spis treści: Istota rozwoju regionalnego ; Polityka regionalna Unii Europejskiej ; Rozwój polityki regionalnej w Polsce ; Metodyczne aspekty pomiaru rozwoju regionów ; Rola i wpływ pomocy finansowej Unii Europejskiej na rozwój regionalny w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 89.2 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi analizę modelu zarządzania rozwojem obszarów wiejskich w Polsce, który ukształtowany został w wyniku przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Autorka zbadała wpływ mechanizmów europeizacji na zmiany instytucjonalne, jakie zaszły na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym w procesach zarządzania rozwojem wsi w Polsce. Przedmiotem analizy zawartej w książce są dwie zasadnicze polityki Unii Europejskiej: rolna i wiejska, jako źródła mechanizmów europeizacji przez realizację ich szczegółowych celów, priorytetów i instrumentów wdrażanych w aktualnej perspektywie budżetowej UE 2014─2020. Zamieszczone w książce wyniki badań, mające umocowanie teoretyczne w koncepcjach z obszaru studiów europejskich, uwzględniają dynamiczny charakter procesów europeizacji oraz najnowsze unijne instrumenty wdrażania zintegrowanego standardu zarządzania rozwojem obszarów wiejskich. Badacze, studenci nauk społecznych, decydenci polityczni, urzędnicy, liderzy sektora pozarządowego oraz wszystkie osoby zainteresowane niniejszą tematyką odnajdą w publikacji informacje na temat europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych finansujących rozwój obszarów wiejskich Polsce w latach 2014─2020. [aspra.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 93.2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.1 (1 egz.)
Book
In basket
Uwarunkowania regionalne innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce / Alfreda Kamińska. - Warszawa : CeDeWu, 2017. - 400 stron : ilustracje, rysunki ; 24 cm.
Publikację można polecić jako monografię dającą użyteczną wiedzę z zakresu innowacyjności przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań regionalnych. Autorka na podstawie studiów literatury i badań empirycznych ukazuje powiązania między innowacyjnością przedsiębiorstw a czynnikami regionalnymi. Opracowanie jest oryginalne, dotyczy ważnej i bardzo aktualnej problematyki. Stanowi istotny wkład w problematykę zarządzania przedsiębiorstwem ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce, zawiera wiele nowych wątków charakteryzujących znaczenie czynników regionalnych, mających wpływ na tworzenie i wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach. Ważnym walorem monografii jest analiza wyników badań empirycznych przeprowadzonych na grupie 265 przedsiębiorstw województwa kujawsko-pomorskiego i 259 przedsiębiorstw województwa śląskiego, dotyczących oceny oddziaływania uwarunkowań regionalnych. Z recenzji wydawniczej dr hab. Barbary Bojewskiej, prof. SGH
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.3 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again