Form of Work
E-booki
(2)
IBUK Libra
(2)
Książki
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Status
unavailable
(1)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(1)
Author
Sosnowski Michał
(2)
Alińska Agnieszka
(1)
Dworakowska-Raj Małgorzata
(1)
Gołębiowska Alicja
(1)
Kosycarz Ewa
(1)
Marczakowska-Proczka Joanna
(1)
Sokołowski Jerzy
(1)
Woźniak Barbara (ekonomia)
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(2)
Time Period of Creation
2001-
(1)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Audience Group
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Budżet państwa
(1)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
(1)
Finanse publiczne
(1)
Polityka fiskalna
(1)
Ubezpieczenia społeczne
(1)
Subject: time
2001-
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
4 results Filter
Authority data
Polityka fiskalna (hasło przedmiotowe)
(termin podrzędny) zob. też hasło szersze Polityka makroekonomiczna (hasło przedmiotowe)
zob. też Daniny publiczne (hasło przedmiotowe) ; Federalizm fiskalny (hasło przedmiotowe) ; Konkurencja podatkowa (hasło przedmiotowe) ; Podatek (hasło przedmiotowe) ; Polityka pieniężna (hasło przedmiotowe) ; Rada fiskalna (hasło przedmiotowe) ; Raj podatkowy (hasło przedmiotowe) ; Tax expenditures (hasło przedmiotowe)
(termin nadrzędny) zob. też hasło węższe Polityka budżetowa (hasło przedmiotowe)
Nieużywane formy hasła: Fiscal policy
Book
In basket
Podręcznik składa się z pięciu części, obejmujących zasadnicze dziedziny współczesnych finansów publicznych: sektora finansów publicznych, systemu budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, systemu ubezpieczeń społecznych i polityki fiskalnej. Napisany został przez wykładowców Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Nie ograniczają się oni jedynie do badania gospodarki funduszami publicznymi, ale wyjaśniają podstawowe zjawiska ekonomiczne i społeczne związane z funduszami publicznymi, zmierzając do zidentyfikowania zasadniczych związków przyczynowo-skutkowych zachodzących między gromadzeniem i wydatkowaniem środków publicznych oraz zjawiskami ekonomicznymi, społecznymi i politycznymi, które mają miejsce w gospodarce rynkowej. [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 46 (2 egz.)
E-book
In basket
Publikacja wnosi istotny wkład w dyskurs naukowy dotyczący bieżących wyzwań stawianych przed polityką fiskalną i pieniężną państwa, finansami publicznymi oraz rynkami kapitałowymi. Monografia stanowi przegląd wyników aktualnych badań, a jednocześnie zbiór dociekań – w postaci teoretycznych i empirycznych analiz. Głównym celem książki jest, z jednej strony, pokazanie wieloaspektowości zagadnień związanych z pojęciem finansów, z drugiej zaś – próba identyfikacji i analiza czynników determinujących współczesne procesy gospodarcze, a znajdujących się w obszarze badań nad finansami.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Finanse publiczne to publikacja wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jej części stanowią znaczący dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Opracowania zawarte w niniejszej publikacji są poświęcone rozważaniom odnoszącym się do szerokiego spektrum aktualnych problemów naukowo-badawczych związanych z finansami publicznymi i polityką fiskalną, zarówno w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej. Liczne grono autorów, skupione w tej publikacji, prezentuje wyniki swoich dociekań naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz dotyczących kondycji finansów publicznych, polityki zarządzania dochodami i wydatkami budżetu państwa i jednostek samorządu terytorialnego, narzędzi polityki podatkowej i jej oddziaływania na rozwój przedsiębiorstw, efektywności systemu zamówień publicznych, skuteczności pomocy publicznej państwa, jak również problemów sektora bankowego i ubezpieczeń społecznych. Publikacja ta jest adresowana do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób, które w praktyce zajmują się finansami publicznymi na szczeblu centralnym lub samorządowym. Poszczególne jej fragmenty były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za ich rzetelne recenzje.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again