Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(5)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Publikacje fachowe
(2)
Komiksy i książki obrazkowe
(1)
Status
available
(19)
unavailable
(4)
Branch
Planeta 11
(1)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(22)
Author
Rolla Stefan
(2)
Sawicki Eugeniusz
(2)
Barcik Wojciech
(1)
Bień Jan (1950- )
(1)
Biliszczuk Jan
(1)
Biliszczuk Jan (1949- )
(1)
Bzymek Zbigniew (1935 - )
(1)
Cwil Ryszard
(1)
Duda Krzysztof (nauki techniczne)
(1)
Fauche Xavier (1946- )
(1)
Flaga Andrzej (1951- )
(1)
Furtak Kazimierz (1951- )
(1)
Hawryszków Paweł
(1)
Hildebrand Maciej
(1)
Jarominiak Andrzej
(1)
Kasprzak Andrzej (budownictwo)
(1)
Kowalski Karol J
(1)
Kozak Roman (1907-1970)
(1)
Król Jan (budownictwo)
(1)
Linder Fryderyk
(1)
Léturgie Jean (1947- )
(1)
Machalski Andrzej
(1)
Machelski Czesław
(1)
Marszałek Jan (budownictwo)
(1)
Mirski Jarosław Zygmunt
(1)
Morris (1923-2001)
(1)
Mosiewicz Maria
(1)
Młodożeniec Wiesław Stanisław
(1)
Olszak Wacław
(1)
Onysyk Jerzy
(1)
Piliszek Eugeniusz (budownictwo)
(1)
Piłat Jerzy
(1)
Radomski Wojciech
(1)
Radziszewski Piotr
(1)
Sadowski Krzysztof (1936- )
(1)
Sancewicz Stanisław
(1)
Sarnowski Michał (budownictwo)
(1)
Siwowski Tomasz
(1)
Stilger-Szydło Elżbieta
(1)
Teichgraeber Marco
(1)
Tukendorf Artur
(1)
Tukendorf Kamil
(1)
Wasiutyński Zbigniew
(1)
Witkowski Aleksander Jacek
(1)
Wolff Maksymilian
(1)
Wolniewicz Andrzej
(1)
Wołowicki Witold
(1)
Wróblewski Tadeusz
(1)
Złotowski Edward
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(3)
1990 - 1999
(4)
1970 - 1979
(2)
Time Period of Creation
2001-
(7)
1901-2000
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(23)
Audience Group
Szkoły wyższe
(5)
6-8 lat
(1)
Architekci
(1)
Dzieci
(1)
Inżynierowie budownictwa
(1)
Projektanci budowy dróg i mostów kolejowych
(1)
Demographic Group
Literatura francuska
(1)
Subject
Mosty
(19)
Drogi
(8)
Budownictwo komunikacyjne
(3)
Mosty betonowe
(3)
Budownictwo
(2)
Deskowanie
(2)
Projektowanie
(2)
Rusztowania
(2)
Asfalt
(1)
Belka
(1)
Beton sprężony
(1)
Budowa i konstrukcje
(1)
Drogi asfaltowe
(1)
Drogi kolejowe
(1)
Fiber Reinforced Polymer (FRP)
(1)
Fundamenty
(1)
Geosyntetyki
(1)
Grunt zbrojony
(1)
Izolacje
(1)
Konstrukcje oporowe
(1)
Konstrukcje żelbetowe
(1)
Kładki dla pieszych
(1)
Lotniska
(1)
Lucky Luke
(1)
Mechanika gruntów
(1)
Modele matematyczne
(1)
Mosty wstęgowe
(1)
Nasypy (bud.)
(1)
Osuwisko
(1)
Pale
(1)
Przestępcy
(1)
Płyty konstrukcyjne
(1)
Ruch pieszy
(1)
Tunele
(1)
Wiatr
(1)
Żelbet
(1)
Subject: place
Missisipi (Stany Zjednoczone ; rzeka)
(1)
Saint Louis (Stany Zjednoczone, stan Missouri)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Podręczniki dla szkół zawodowych
(4)
Materiały konferencyjne
(2)
Opracowanie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Komiks
(1)
Monografia
(1)
Podręczniki szkolne
(1)
Western
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(6)
Inżynieria i technika
(4)
23 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 252.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Budowa mostów : Cz. 1 / Fryderyk Linder. - Wyd. 5 zm. - Katowice : Państ. Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, 1970. - 370, [2] s. : rys., tab., wykr. ; 22 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
Book
In basket
Poszerzanie mostów / Wojciech Radomski, Andrzej Kasprzak. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - 341 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 24 cm.
Infrastruktura mostowa w Polsce jest w znacznym stopniu przestarzała. Wiele obiektów wymaga modernizacji polegającej na przystosowaniu parametrów geometrycznych konstrukcji do wymagań współczesnego ruchu. W sposób szczególny dotyczy to poszerzenia pomostów. Wszelkie działania z tym związane muszą być oparte na znajomości stanu technicznego obiektu wynikającego z jego diagnostyki. Poszerzanie mostów obejmuje więc szeroki zakres działań technicznych, badawczych, projektowych oraz ekonomicznych. Te ostatnie polegają na odpowiedzi na podstawowe pytanie – czy bardziej opłacalne jest poszerzenie obiektu czy rozebranie starego i wybudowanie nowego o odpowiednich parametrach geometrycznych i odpowiedniej nośności. Oddzielnym zagadnieniem jest poszerzanie obiektów starych, mających pewne wartości zabytkowe. Do tego należy jeszcze wymienić aspekty estetyczne poszerzania mostów. W skrajnym przypadku, gdy droga jednojezdniowa modernizowana jest na dwujezdniową, przy czym druga nitka biegnie równolegle do istniejącej, poszerzanie polegać może na budowie nowego obiektu pod nowa nitkę, położonego obok starego – tu szczególnego znaczenia nabierają też względy estetyczne. Niniejsza publikacja omawia zagadnienie poszerzania mostów w szerokim kontekście technicznym, ekonomicznym i estetycznym. Ta unikatowa na rynku wydawniczym pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców obejmującego przede wszystkim studentów oraz pracowników wyższych uczelni technicznych kształcących się na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych. Będzie przydatna również dla projektantów oraz wykonawców zabiegów rehabilitacyjnych i modernizacyjnych obiektów mostowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą mostową [ksiegarnia.pwn.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik przeznaczony jest dla studentów kierunku budownictwo. Stanowi podstawową pozycję literaturową w realizacji przedmiotu kierunkowego budownictwo komunikacyjne. Został opracowany na podstawie programu tego przedmiotu, który jest wykładany na wszystkich specjalnościach budownictwa lądowego realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT. W podręczniku przedstawiono wybraną tematykę z zakresu budownictwa komunikacyjnego: - drogi kolejowe - budownictwo drogowe - budownictwo lotniskowe - podstawy mostownictwa. Budownictwo komunikacyjne jest to dział budownictwa lądowego,który zajmuje się zagadnieniami budowy elementów infrastruktury technicznej systemu transportowego niezbędnych do przemieszczania się środków transportowych. Transport jest zasadniczym elementem przyczyniającym się do rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Odgrywa on kluczową rolę w przemieszczaniu ludzi, sprzętu (wyposażenia specjalistycznego) i towarów na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. W podręczniku przedstawiono, w encyklopedyczny sposób, zagadnienia dotyczące zasad budowy infrastruktury technicznej transportu lądowego i powietrznego. Ponadto znalazły się w nim zagadnienia dotyczące podstaw budowy mostów, jako że są one elementami zarówno sieci dróg kolejowych, jak i dróg samochodowych. Przedstawiono kryteria klasyfikacji obiektów komunikacyjnych oraz podstawowe metody ich budowy. Obciążenia działające na mosty drogowe i kolejowe opisano zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami normatywnymi w zakresie budowli komunikacyjnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 214 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia dotyczy rozwiązań materiałowo-technologicznych w zakresie izolacji pomostów oraz asfaltowych nawierzchni na obiektach mostowych. Praca jest podsumowaniem wieloletnich prac badawczych realizowanych przez autorów w Politechnice Warszawskiej. Zawiera opis materiałów do izolacji i nawierzchni asfaltowych, omówienie warunków pracy nawierzchni mostowych i podstawowych rodzajów jej zniszczeń oraz prezentację wyników badań odporności na działanie wysokiej temperatury materiałów do izolacji i nawierzchni mostowych. W podsumowaniu pracy podano uogólnione zalecenia w zakresie rozwiązań materiałowo-technologicznych izolacji i warstw konstrukcyjnych stosowanych do budowy trwałych nawierzchni mostowych oraz wybrane przykłady konstrukcji nawierzchni asfaltowych układanych na pomostach stalowych i betonowych.[wydawnictwopw.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 252.3.1 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Rusztowania i deskowania mostowe / Maksymilian Wolff. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 1964. - 388, [1] s., [11] k. rys. złoż. : err., rys., tab.; , wykr. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
Book
In basket
(Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej ; t. 9)
Wiszące mosty taśmowe z betonu sprężonego są ciekawą propozycją w odniesieniu do obiektów usytuowanych na terenach atrakcyjnych turystycznie. Uatrakcyjniają je głównie w sferze wizualnej. Niniejsza pozycja jest pierwszym w Polsce szerszym opracowaniem tego tematu i może być pomocną dla inżynierów oraz studentów specjalności mostowej chcących bliżej poznać specyfi kę konstrukcji taśmowych z betonu sprężonego. [lubimyczytac.pl].
Spis treści: Wstęp ; Rozwiązania konstrukcyjne ; Podstawy konstrukcyjne ; Podstwy projektowania konstrukcji wstęgowych ; Zasady obliczania wiotkich cięgień o małych strzałkach zwisu ; Przykład obliczeń wstęgowej kładki dla pieszych ; NNumeryczne metody statycznej i dynamicznej analizy konstrukcji wstęgowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
Book
In basket
(Wrocławska Seria Wydawnicza Inżynierii Mostowej ; t. 11)
Metodę betonowania wspornikowego zastosował po raz pierwszy, w roku 1930, brazylijski inżynier Emilio H. Baumgart podczas budowy żelbetowego mostu nad Rio de Peixe. Intensywny rozwój tej metody nastąpił w Europie po II wojnie światowej. Pierwsze zastosowanie montażu wspornikowego segmentów betonowych miało miejsce podczas budowy mostu Choisy-le-Roi pod Paryżem w roku 1965. Pierwsze polskie zastosowanie tej nowatorskiej technologii było dziełem Maksymiliana Wolfa i Płockiego Przedsiębiorstwa Robót Mostowych w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W latach dziewięćdziesiątych XX wieku w Polsce mosty z betonu sprężonego wznoszone metodą betonowania wspornikowego stały się konkurencyjne w stosunku do konstrukcji stalowych i zaczęły być szeroko stosowane. Zakład Mostów Politechniki Wrocławskiej współpracował przy projektowaniu i budowie mostu autostradowego przez Wisłę w Toruniu (1998), przez Odrę w Opolu (1999) i przez Wełtawę w ciągu autostrady D8 w Czechach (1996) oraz przy niektórych późniejszych realizacjach. Zdobyte doświadczenia zawarto w niniejszej pracy, która może stanowić pomoc dla studentów i inżynierów pragnących pogłębić swoją wiedzę dotyczącą projektowania i budowy mostów metodami wspornikowymi.[www.ksiegarniatechniczna.com]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
Book
In basket
Tytuł ten podsumowuje seminarium Naukowo-Techniczne, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 28-29 listopada 2017 roku, organizowane przez Katedrę Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej.
Po roku 1989 Polska stała się krajem otwartym, co umożliwiło polskim inżynierom kontakt z przedsiębiorstwami i biurami projektów z krajów rozwiniętych. W następnych latach nastąpił bardzo szybki przepływ nowych technologii i rozwiązań konstrukcyjnych, co zaowocowało powstaniem w Polsce wielu interesujących obiektów mostowych. Po 28 latach od zmiany ustroju politycznego i ekonomicznego, polskie mostownictwo osiągnęło średni poziom europejski i jest zauważalne w świecie. Niemniej warto zastanowić się czy dobrze wykorzystujemy szansę, jaką jest przynależność do Unii Europejskiej i wynikający z tego przepływ idei i technologii. Chodzi tu o wspólne normy (EN) i udział w europejskich programach badawczych. Tegoroczne Seminarium postanowiliśmy poświecić pewnej refleksji nad zachodzącymi przemianami w inżynierii mostowej, zarówno w filozofii projektowania jak i w stosowanych technologiach budowy, czy w utrzymaniu obiektów mostowych. Obserwowane przemiany dotyczą głównie zagadnień jakościowych - przyszły świat to nie teraźniejszość pomnożona przez liczbę większą od jedynki, ale zupełnie nowe materiały i technologie jak np. BIM. W książce zawarto 48 prac związanych z omawianymi zagadnieniami. [sklep.architekci.pl]
W książce zawarto 42 prace związane z omawianym zagadnieniem. Wrocławskie Dni Mostowe: 1.Mosty podwieszone i wiszące 2.Technologiczne aspekty w projektowaniu i budowie mostów betonowych 3.Kładki dla pieszych - architektura, projektowanie, realizacja, badania 4.Mosty Stalowe. Projektowanie, technologie budowy, badania, utrzymanie 5.Obiekty mostowe na autostradach i drogach ekspresowych 6.Prefabrykacja w budownictwie 7.Aktualne realizacje mostowe 8.Trwałość obiektów mostowych 9.Obiekty mostowe w infrastrukturze miejskiej 10.Współczesne technologie budowy mostów 11.Mosty łukowe - dzieła kultury. Projektowanie, budowa, utrzymanie 12.Duże mosty wieloprzęsłowe
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
Book
In basket
ytuł ten podsumowuje seminarium Naukowo-Techniczne, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 29-30 listopada 2016 roku, organizowane przez Katedrę Mostów i Kolei Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej. Wstęp W ostatnich 20 latach wybudowano w Polsce kilkadziesiąt dużych wieloprzęsłowych obiektów mostowych. Stosowano różne technologie budowy i rozmaite rozwiązania konstrukcyjne. To w Polsce powstały największe w Europie mosty typu extradosed. Świadczy to o wielkim skoku technologicznym, jakiego dokonaliśmy w ostatnich latach. Warto więc dokonania w obszarze dużych mostów wieloprzęsłowych przedyskutować. Tak więc Seminarium w zamierzeniu Organizatorów powinno stanowić formę wymiany poglądów dotyczących zagadnień technicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z budową dużych mostów, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń ostatniego okresu. W książce zawarto 42 prace związane z omawianym zagadnieniem.[empik].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
Book
In basket
Mosty dla pieszych / Andrzej Flaga. - Warszawa : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2011. - 753 s. : il. kolor., tab., wykr. ; 25 cm.
Treść : 1. Wstęp ; 2. Wymagania ogólne stawiane mostom dla pieszych (Wymagania zabezpieczenia ruchu oraz wymagania geometryczne i funkcjonalne stawiane mostom dla pieszych wg przepisów krajowych , Wytyczne projektowania mostów dla pieszych wg BD 29/03 (2003), Obciążenia statyczne mostów dla pieszych spowodowane tłumem pieszych i innymi oddziaływaniami ruchomymi) ; 3. Architektura i estetyka współczesnych mostów dla pieszych ; 4. Nowoczesne materiały konstrukcyjne i rozwiązania elementów konstrukcyjnych ; 5. Przykłady współczesnych rozwiązań architektonicznych, materiałowych i konstrukcyjnych mostów dla pieszych ; 6. Mechanika mostów dla pieszych w ujęciu systemowym (Pojęcie systemu i modelu matematycznego systemu. Schemat statyczny/dynamiczny układu, Podstawowe założenia i metody normalizacji wielkości (parametrów) występujących w blokach wejścia WE, układu U i wyjścia WY oraz wzajemnych relacji miedzy nimi, przyjęte w euro kodach, Blok wejścia WE - oddziaływań (obciążeń, wymuszeń) na obiekty (konstrukcje, ustroje) mostowe, Blok układu U - obiektów (konstrukcji, ustrojów) mostowych, Blok wyjścia WY - odpowiedzi obiektów (konstrukcji, ustrojów) mostowych, Warunki (stany graniczne) nośności i użytkowalności) ; 7. Charakterystyki dynamiczne (Badania własne charakterystyk dynamicznych różnych mostów dla pieszych, Porównanie charakterystyk dynamicznych różnych mostów dla pieszych) ; 8. Oddziaływania dynamiczne na mosty dla pieszych spowodowane przez pojedynczego człowieka ; 9. Podstawowe przypadki oddziaływania zbiorowego ludzi na pomost bez uwzględnienia interakcji drgająca konstrukcja - poruszający się ludzie ; 10. Oddziaływania dynamiczne generowane przez jedną lub więcej osób z uwzględnieniem interakcji drgająca konstrukcja - poruszający się człowiek lub interakcji ludzi między sobą ( Zjawisko synchronizacji (dostosowania się) poruszającego się człowieka po drgającej konstrukcji ) ; 11. Oddziaływanie wiatru na mosty dla pieszych ; 12. Kryteria komfortu użytkowania (Problematyka oceny wpływu drgań na ludzi, Specyfika oceny wpływu drgań na ludzi w przypadku mostów i mostów dla pieszych, Kryteria komfortu wibracyjnego dla mostów , Kryteria komfortu wibracyjnego i statycznego w odniesieniu do mostów dla pieszych) ; 13. Tłumiki drgań (Mechaniczne i aerodynamiczne sposoby redukcji drgań budowli i konstrukcji, Tłumiki wiskotyczne (hydrauliczne, lepkie) pasywne, Tłumiki wiskotyczne półaktywne, Strojone tłumiki masowe(STM), Strojone tłumiki wahadłowe, Tłumiki lepkosprężyste, Przykłady zrealizowanych mechanicznych tłumików drgań) ; 14. Przykłady obliczeń dynamicznych i aerodynamicznych oraz badań modelowych mostów dla pieszych (Analiza komfortu wibracyjnego jednoprzęsłowych mostów dla pieszych o konstrukcji kratownicowej w funkcji rozpiętości przęsła, Analiza drgań mostu dla pieszych nad Drogową Trasą Średnicową w Katowicach, spowodowanych przez ludzi w różnych warunkach ich aktywności, Ocena skuteczności działania wielokrotnych strojonych tłumików masowych zainstalowanych na różnych mostach dla pieszych, Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne projektowanego mostu dla pieszych w Katowicach, Analiza podatności aerodynamicznej różnych mostów dla pieszych, Analiza wpływu sprzężeń aerodynamicznych na odpowiedź dynamiczną dwóch wiszących mostów dla pieszych, Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne mostu pieszo-rowerowego Kazimierz - Podgórze przez Wisłę w Krakowie, Badania modelowe i obliczenia aerodynamiczne mostu pieszo-rowerowego Kazimierz - Ludwinów przez rzekę Wisłę w Krakowie ).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 253 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again