Form of Work
Książki
(26)
Publikacje dydaktyczne
(5)
Publikacje naukowe
(4)
Status
available
(25)
unavailable
(1)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(26)
Author
Krassowski Ksawery
(2)
Antkiewicz Sławomir
(1)
Bajorek-Ziaja Hanna
(1)
Banach-Paszkiewicz Halina
(1)
Bebłacz Danuta
(1)
Bramorski Kazimierz
(1)
Brodecki Zdzisław (1941- )
(1)
Brzozowska Krystyna (finanse)
(1)
Bychowski Grzegorz
(1)
Chmielewski Jan Maciej (1941- )
(1)
Dyr Tadeusz (1964-2019)
(1)
Gajda Tomasz
(1)
Gomoliszewski Jerzy (1904-1988)
(1)
Gradkowski Krzysztof
(1)
Horodecka Renata
(1)
Hołuj. Artur
(1)
Janowska Hanna
(1)
Kalinowski Marcin
(1)
Karst Zdzisław
(1)
Kornalewski Leszek
(1)
Kozłowski Waldemar
(1)
Kraszewski Cezary
(1)
Krzysztofowicz Jacek (budownictwo)
(1)
Król Marceli K
(1)
Kudłacz Tadeusz
(1)
Lipińska-Słota Alina
(1)
Lipiński Mieczysław
(1)
Mutwil Anita
(1)
Myna Artur
(1)
Przewłocki Stefan (1933- )
(1)
Rosik Piotr
(1)
Rymsza Barbara (1954- )
(1)
Stajniak Maciej
(1)
Stawasz Danuta
(1)
Szot-Gabryś Teresa
(1)
Szuster Mariusz
(1)
Szydło Marek (1977- )
(1)
Wojewnik-Filipkowska Anna
(1)
Ziaja Sebastian
(1)
Zimny Artur (ekonomista)
(1)
Ziółkowska Karolina (ekonomia)
(1)
Zofka Adam
(1)
Year
2020 - 2021
(1)
2010 - 2019
(8)
2000 - 2009
(12)
1980 - 1989
(4)
1970 - 1979
(1)
Time Period of Creation
2001-
(4)
Country
Poland
(26)
Language
Polish
(26)
Audience Group
Szkoły wyższe
(5)
Logistycy
(1)
Subject
Infrastruktura techniczna
(26)
Project finance
(3)
Rozwój regionalny
(3)
Technika komunalna
(3)
Drogi
(2)
Fundusze strukturalne UE
(2)
Geodezja
(2)
Gospodarka terenowa
(2)
Komunikacja miejska
(2)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(2)
Regionalizacja gospodarcza
(2)
Tunele
(2)
Urbanistyka
(2)
Uzbrojenie terenu
(2)
Bezpieczeństwo
(1)
Budownictwo miejskie
(1)
Drogi rowerowe
(1)
Ekran akustyczny drogowy
(1)
Fundamenty
(1)
Fundusze hedgingowe
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (Warszawa)
(1)
Harmonizacja prawa
(1)
Infrastruktura społeczna
(1)
Innowacje
(1)
Inżynieria środowiska
(1)
Konkurencyjność
(1)
Logistyka gospodarcza
(1)
Miasta
(1)
Nieruchomości
(1)
Polityka regionalna UE
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Regiony (administracja)
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Samorząd gminny
(1)
Sektor prywatny
(1)
Sektor publiczny
(1)
Technika sanitarna
(1)
Transport
(1)
Transport intermodalny
(1)
Wibroizolacja
(1)
Zarządzanie projektami
(1)
Zarządzanie ryzykiem
(1)
Znaki i sygnały drogowe
(1)
Subject: time
1989-
(4)
2001-
(2)
2001-0
(1)
Subject: place
Polska
(1)
Województwo lubuskie (1999- )
(1)
Łódź (woj. łódzkie)
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(5)
Monografia
(3)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Architektura i budownictwo
(1)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Inżynieria i technika
(1)
Transport i logistyka
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
26 results Filter
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 50 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
Infrastruktura komunalna / Zdzisław Karst. - Wyd. 2 uzup. i uaktual. - Warszawa ; Wrocław : Państ. Wydaw. Naukowe, 1982. - 339, [1] s. : fot., mapy, rys. ; 24 cm.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 102 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 102 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 102 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 50 (1 egz.)
Book
In basket
Infrastruktura w rozwoju regionalnym i lokalnym : wybrane problemy / red. Tadeusz Kudłacz, Artur Hołuj. - Warszawa : "CeDeWu", 2015. - 244 s. : il. (w tym kolor.), rys., wykr., tab., mapki ; 24 cm.
Podjęcie tematu rozumianego, jako relacje między infrastrukturą a rozwojem regionalnym i lokalnym uważam za ważne, chociażby z tego punktu widzenia, iż w praktyce zarządzania rozwojem infrastruktury w Polsce na poziomie lokalnym i regionalnym napotykamy na szereg ograniczeń i barier. Wynikają one z wielu przyczyn, chociażby z: zapisów prawa, konstrukcji prawa zamówień publicznych, braku komunikacji społecznej, braku umiejętności strategicznego podejścia władz publicznych do projektowania w obszarze infrastruktury, błędów menedżerów publicznych popełnionych w poprzednich okresach. Dzielenie się doświadczeniami jest jak najbardziej uzasadnione, chociażby po to, aby władze publiczne przyszłych kadencji potrafiły podejmować racjonalne decyzje, odpowiadające potrzebom lokalnych i regionalnych społeczności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 102 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 157 (1 egz.)
Book
In basket
Treść: Rozdział 1. Typologia projektów i specyfika zarządzania projektami (Definicja projektu, Klasyfikacja i specyfika projektów, Zarządzanie projektami, Etapy projektu, Przesłanki tworzenia i podstawy oceny projektów), Rozdział 2. Specyfika zarządzania projektami inwestycyjnymi infrastrukturalnymi i biznesowymi (Pojęcie inwestowania, Typologia rzeczowych projektów inwestycyjnych, Wybrane metody zarządzania projektami inwestycyjnymi, Metodologia oceny rzeczowych projektów inwestycyjnych, Analiza ekonomiczna i finansowa projektów inwestycyjnych - Założenia i zakres analizy finansowej 2.5.2. Założenia i zakres analizy ekonomicznej. Rachunek kosztów i korzyści, Projekty generujące dochód oraz pojęcie "luki finansowej"), Rozdział 3. Zarządzanie projektem inwestycyjnym infrastrukturalnym. Ujęcie praktyczne (Formułowanie projektu - problemy i cele - Metodologia definiowania projektu infrastrukturalnego - Przykład projektu z zakresu infrastruktury technicznej, społecznej, komunalnej, Analiza wykonalności projektu infrastrukturalnego. Studium wykonalności, Analiza finansowa i ekonomiczna, wdrażanie i zakończenie projektu infrastrukturalnego - Budżet i harmonogram projektu, Polityka w zakresie kształtowania "luki finansowej"), Rozdział 4. Zarządzanie projektem inwestycyjnym biznesowym. Aspekty praktyczne (Przesłanki podejmowania projektów inwestycyjnych przez przedsiębiorstwa i ich skutki, Specyfika projektów innowacyjnych, finansowanych ze środków dotacji unijnych, Biznesplan jako podstawa oceny inwestycyjnych projektów biznesowych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 50.2 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 91 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 157 (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 103.5 (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 102 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręcznik / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach])
Zróżnicowane rozumienie, specyficzne cechy charakterystyczne oraz systemowe podejście do infrastruktury logistycznej stały się powodem podjęcia rozważań mających na celu doprecyzowanie tego pojęcia i przedstawienie jego elementów. Tak powstał podręcznik adresowany do wszystkich zainteresowanych problematyką transportu, logistyki, a infrastruktury logistycznej w szczególności. Przeznaczony jest dla techników transportu i logistyki, studentów uczelni technicznych i ekonomicznych kształcących się kierunków logistycznych i pracowników nauki, a także pracowników administracji na co dzień zajmujących się transportem i logistyką. [z okładki]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 12 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały / Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ISSN 0239-8575 ; z. 86)
Monografia została podzielona na dwie części. W pierwszej części zatytułowanej BEZPIECZEŃSTWO ROWERZYSTÓW omówiono zagadnienia prawne i statystyki policyjne dotyczące wypadków drogowych z udziałem rowerzystów. Określenia „ścieżka rowerowa”, „droga dla rowerów”, „szlak rowerowy” w języku potocznym są błędnie utożsamiane. „Droga dla rowerów” jest zdefiniowana w polskich przepisach dotyczących ruchu drogowego i dlatego w niniejszej pracy starano się stosować właśnie to określenie. Istotne jest także to, że właśnie w odniesieniu do drogi dla rowerów w aktach prawnych są zawarte przepisy określające wymagania techniczne, jakie powinny być spełnione, aby droga była trwała oraz bezpieczna dla jej użytkowników. W tej części publikacji omówiono także kryteria kreowania drogi dla rowerów, wskazując na różnorodność funkcji, jakie pełni taka droga oraz zwracając uwagę na oczekiwania użytkowników różnorakich tras rowerowych. Opisano ogólne zasady projektowania dróg dla rowerów (lokalizację, przekrój poprzeczny i podłużny) oraz zagadnienia związane z infrastrukturą towarzyszącą trasom rowerowym. W drugiej części pt. TRWAŁE I KOMFORTOWE NAWIERZCHNIE skoncentrowano się na prezentacji rozwiązań technicznych dotyczących różnych rodzajów nawierzchni, przede wszystkim nawierzchni asfaltowych i z betonu cementowego. Nie pominięto także nawierzchni gruntowych, z kostki brukowej i mieszanek kruszywowo-żywicznych. Jeden z rozdziałów poświęcono tematowi nawierzchni sytuowanej na obiekcie mostowym. Wskazując wady i zalety poszczególnych rozwiązań, pokuszono się także o szacunkowe określenie kosztów poszczególnych rozwiązań. Zespół autorów liczy na to, że oddawana czytelnikom monografia przyczyni się do budowania bezpiecznych i trwałych dróg dla rowerów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 252.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Studia i Materiały / Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ISSN 0239-8575 ; z. 82)
Przewodnią tematyką niniejszej monografii jest proaktywna strategia zarządzania elementami infrastruktury drogowej. Taka strategia polega przede wszystkim na prewencji uszkodzeń poprzez prognozowanie funkcjonalności i racjonalne zarządzanie ryzykiem. Efektem tak zdefiniowanej strategii są działania, które w świadomy i kontrolowany sposób pozwalają na zapewnienie odpowiedniego poziomu usług, przygotowanie infrastruktury na przyszłe wyzwania oraz spełnienie nadrzędnych celów organizacji zarządczej. Proaktywna strategia jest alternatywną do tradycyjnej reaktywnej strategii, według której działania naprawcze są podejmowane dopiero po wystąpieniu awarii. Reaktywna strategia postępowania w zarządzaniu infrastrukturą drogową doprowadziła w wielu krajach rozwiniętych do obecnego kryzysu stanu infrastruktury oraz ogromnych kosztów zaległych niezbędnych do przywrócenia stanu zadowalającego. Dzisiaj w tych krajach następuje zwrot w kierunku proaktywnej strategii, aczkolwiek jej wprowadzenie jest najbardziej skuteczne w momencie, gdy infrastruktura jest relatywnie nowa tak, jak ma to miejsce w przypadku Polski, przynajmniej na poziomie dróg krajowych i wojewódzkich. W szerszym kontekście proaktywna strategia powinna być wprowadzona we wszystkich etapach cyklu życia aktywów, czyli już od fazy koncepcji i planowania inwestycji, aż po utylizację i recykling. Monografia składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza część zawiera omówienie i porównanie różnych strategii zarządzania aktywami materialnymi i niematerialnymi. Przedstawiono odpowiednie mechanizmy i architekturę procesów zarządzania, w których można wykorzystać strategię proaktywną. Przedstawiono także potencjalne wyzwania oraz bariery uniemożliwiające trwałe wdrożenie proaktywnego systemu zarządzania. Druga część monografii jest poświęcona wybranym elementom proaktywnego systemu zarządzania nawierzchniami drogowymi. Każdy podrozdział najpierw ogólnie omawia dany element systemu, po czym podane są autorskie przykłady powiązanych opracowań. Na zakończenie monografii, w załączniku, umieszczono autorskie zestawienie słownictwa wykorzystywanego w tematyce zarządzania i utrzymania infrastruktury drogowej, zarówno w języku polskim, jak i z odpowiednikami w języku angielskim. W niniejszej monografii wykazano na konkretnych przykładach szereg bezsprzecznych zalet proaktywnej strategii zarządzania elementami infrastruktury drogowej. Należy być przekonanym, że taka strategia będzie coraz częściej wykorzystywana w Polsce. Z punktu widzenia społeczeństwa podniosłoby to poziom dostępnych usług infrastrukturalnych, a zarządcy uzyskaliby dostęp do racjonalnych procesów, których efektem byłaby zrównoważona gospodarka majątkiem drogowym.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 252.1 (1 egz.)
Book
In basket
Współcześnie uznaje się, że regiony są ważnym elementem harmonijnego rozwoju nie tylko poszczególnych państw, lecz również całej Europy. Zgodnie z traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (poprzedzonym traktatem o Unii Europejskiej) obowiązkiem Wspólnoty jest podejmowanie działań zmierzających do zmniejszenia dysproporcji w poziomie rozwoju różnych regionów. Dysproporcje te nasiliły się po rozszerzeniu UE w 2004 r. Przyjęte wówczas państwa członkowskie, mające za sobą dziedzictwo gospodarki centralnie planowanej, charakteryzują się znacznie niższym poziomem rozwoju niż państwa UE-15. Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych - stanowiące podstawę polityki spójności i zmierzające do zmniejszania różnic w poziomie dochodów i dobrobytu oraz poprawy jakości życia w poszczególnych regionach Unii Europejskiej - jest nie tylko przejawem solidarności społecznej; sprzyja także wzrostowi gospodarczemu całej Unii Europejskiej i poprawie jej konkurencyjności w globalnej gospodarce. Stąd w traktacie o Unii Europejskiej sformułowano wymóg finansowego wspierania tych działań. Istotnym obszarem wsparcia z funduszy unijnych są inwestycje infrastrukturalne. Infrastruktura, w tym przede wszystkim infrastruktura ekonomiczna (określana w literaturze również pojęciem infrastruktura techniczna bądź infrastruktura fizyczna), jest postrzegana bowiem jako czynnik kreowania konkurencyjności regionów, przyczyniający się do ich trwałego wzrostu. Stanowi ona podstawę poprawy jakości życia mieszkańców, przeciwdziałając procesom wykluczenia społecznego. Brak odpowiedniego wyposażenia infrastrukturalnego działa natomiast hamująco na rozwój regionów, a nawet może stać się barierą ich rozwoju. Badania zależności pomiędzy infrastrukturą ekonomiczną a rozwojem gospodarczym nabrały szczególnego znaczenia przy podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w krajach Unii Europejskiej. Stanowią one jedno z najważniejszych narzędzi polityki rozwoju regionalnego. Głównym celem tych działań jest wspieranie spójności społeczno-ekonomicznej, zwiększenie dostępności regionów peryferyjnych, a zarazem poprawa szans rozwojowych obszarów słabo rozwiniętych. Włączanie zadań z zakresu rozbudowy infrastruktury do instrumentów służących aktywizacji regionów najbiedniejszych i przeciwdziałaniu dysproporcji regionalnych znajduje swój wyraz w przeznaczaniu na wydatki inwestycyjne w sferze infrastruktury ekonomicznej znacznych środków z funduszy Unii Europejskiej oraz wspólnotowych instytucji finansowych. W publikacji tej, na tle rozważań teoretycznych, przedstawiono wyniki badań, przeprowadzonych z wykorzystaniem modeli ekonometrycznych i narzędzi statystycznych, dotyczących zróżnicowania przestrzennego konkurencyjności regionów i rozwoju infrastruktury ekonomicznej oraz współzależności występujących pomiędzy tymi kategoriami. Stanowić może ona zatem źródło wiedzy dla ekspertów, w tym pracowników administracji publicznej, zajmujących się problematyką rozwoju regionalnego oraz programowania inwestycji infrastrukturalnych. Odbiorcami mogą być także pracownicy naukowi i studenci kierunków takich jak ekonomia, gospodarka przestrzenna, logistyka i transport oraz inne osoby zainteresowane zagadnieniami konkurencyjności regionów.[www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.1 (1 egz.)
Book
In basket
Treść : Rozdział 1. Rozwój lokalny (Pojęcie i cele rozwoju lokalnego, Modele rozwoju lokalnego, Teoretyczne podstawy rozwoju lokalnego) ; Rozdział 2. Lokalna (komunalna) infrastruktura techniczna (Pojęcie, cechy i klasyfikacje infrastruktury technicznej, Infrastruktura techniczna jako źródło efektów zewnętrznych, Podażowe i popytowe podejście do infrastruktury technicznej, Infrastruktura komunalna a rozwój lokalny) ; Rozdział 3. Lokalny samorząd terytorialny a rozwój infrastruktury technicznej (Publiczny charakter działalności lokalnego samorządu terytorialnego, Teorie podejmowania decyzji w zakresie urządzeń publicznych) ; Rozdział 4. Modele lokalnego samorządu terytorialnego w rozwoju infrastruktury technicznej (Pojęcie modelowania i klasyfikacje modeli, Podejścia w konstruowaniu i agregacji modeli, Typologie modeli rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Identyfikacja modeli rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej) ; Rozdział 5. Uwarunkowania i sposoby rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej - przykład województwa lubelskiego (Uwarunkowania rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Priorytety rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Źródła finansowania inwestycji w infrastrukturze technicznej gmin, Przekształcenia własnościowe i organizacyjno-prawne w podstawowych usługach infrastruktury technicznej, Regulacja i kontrola usług komunalnych, Klasyfikacja gmin według modeli rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, Przestrzenne zróżnicowanie rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 102 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again