Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(12)
E-booki
(9)
IBUK Libra
(9)
Publikacje dydaktyczne
(6)
Publikacje fachowe
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Status
available
(14)
unavailable
(3)
Branch
Planeta 11
(1)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(13)
Filia nr 5
(1)
Filia nr 15
(1)
Filia nr 16
(1)
Author
Kogut-Jaworska Magdalena
(2)
Kozioł Leszek
(2)
zbiorowa Praca
(2)
Brzozowska Krystyna (1952- )
(1)
Budzyński Tomasz (1968- )
(1)
Cydejko Ewdokia
(1)
Dolewka Zofia
(1)
Filipiak Beata (1967- )
(1)
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata
(1)
Głuszczuk Dariusz
(1)
Hajdys Dagmara
(1)
Jachowicz Agnieszka
(1)
Janasz Krzysztof
(1)
Kaczmarska Bożena
(1)
Krzeczewski Bartłomiej
(1)
Ligus Magdalena
(1)
Motylska-Kuźma Anna
(1)
Obrębalski Marek
(1)
Orzechowski Wojciech (1984- )
(1)
Pawlak Marek (1955- )
(1)
Sobczak Elżbieta
(1)
Sobolewski Dariusz
(1)
Stupienko Elwira
(1)
Sumliński Wojciech (1969- )
(1)
Szaja Marta Agnieszka
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Szuszakiewicz-Idziaszek Agnieszka
(1)
Trzebiński Artur Arkadiusz
(1)
Wasilczuk Julita (1965- )
(1)
Zawora Jolanta
(1)
Zbiorowa Praca
(1)
Zduńska-Leseux Edyta
(1)
Zybert Elżbieta Barbara
(1)
Ślebocka Magdalena
(1)
Year
2020 - 2021
(9)
2010 - 2019
(13)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(13)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(22)
English
(1)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Pracownicy samorządowi
(2)
Menedżerowie
(1)
Publikacje fachowe
(1)
Publikacje naukowe
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(1)
Subject
Finansowanie
(14)
Przedsiębiorstwa małe i średnie (MŚP)
(4)
Innowacje
(3)
Crowdfunding
(2)
Inwestycje
(2)
Miasta
(2)
Przedsiębiorczość
(2)
Samorząd terytorialny
(2)
Venture capital
(2)
Administracja rządowa
(1)
Anioły biznesu
(1)
Badania rynku
(1)
Demografia
(1)
Działalność gospodarcza
(1)
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
(1)
Finanse przedsiębiorstwa
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Inkubatory przedsiębiorczości
(1)
Inwestycje publiczne
(1)
Kapitał obcy przedsiębiorstwa
(1)
Kapitał własny przedsiębiorstwa
(1)
Kongres Liberalno-Demokratyczny (KLD)
(1)
Korupcja
(1)
Kredyt
(1)
Marketing
(1)
Nadzór administracyjny
(1)
Nieruchomości
(1)
Odnawialne źródła energii
(1)
Opozycja polityczna nielegalna
(1)
Partie polityczne
(1)
Partnerstwo publiczno-prywatne
(1)
Patenty
(1)
Platforma Obywatelska (PO)
(1)
Postępowanie lustracyjne
(1)
Pożyczki społecznościowe
(1)
Prawo administracyjne
(1)
Przedsiębiorcy
(1)
Przestępczość zorganizowana
(1)
Rewitalizacja
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Ryzyko finansowe
(1)
Samofinansowanie
(1)
Samorząd gminny
(1)
Stasi
(1)
Struktura funkcjonalno-przestrzenna
(1)
Tajni współpracownicy służb specjalnych
(1)
Tusk, Donald
(1)
Upadłość
(1)
Zadania publiczne
(1)
Zarządzanie finansami
(1)
Zielona gospodarka
(1)
Subject: time
2001-
(13)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Subject: place
Polska
(11)
Azja
(1)
Europa
(1)
Stany Zjednoczone (USA)
(1)
Genre/Form
Monografia
(8)
Opracowanie
(5)
Materiały pomocnicze
(3)
Reportaż
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(10)
Zarządzanie i marketing
(5)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(4)
Architektura i budownictwo
(2)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
23 results Filter
Book
In basket
Spis treści: Podstawy funkcjonowania rynku nieruchomości ; Systemy finansowania nieruchomości ; Banki jako dostawcy kapitału w procesie finansowania nieruchomości ; Project finance i partnerstwo publiczno-prywatne w procesie finansowania nieruchomości ; Finansowanie nieruchomości przez rynek kapitałowy ; Zarys koncepcji oceny opłacalności inwestycji na rynku nieruchomości ; Wybrane metody oceny w finansowaniu nieruchomości ; Najskuteczniejsza strategia pomnażania kapitału za pomocą nieruchomości ; Wszystko o współpracy z agentami nieruchomości ; umowa przedwstępna ; Remont i sprzedaż mieszkania ; Bibliografia.
Książka „Finansowanie nieruchomości w teorii i praktyce" to kompleksowo ujęta problematyka finansowania nieruchomości z perspektywy zarówno instytucji rynku finansowego, jak też sprzedających i kupujących: • pozwala uporządkować wiedzę z zakresu funkcjonowania rynku nieruchomości oraz mechanizmów finansowania inwestycji, • wskazuje na możliwości i ograniczenia aktywności biznesowej opartej na nieruchomościach, • zawiera szybkie, wstępne metody oceny efektywności inwestycji w nieruchomości, • nowością jest także gruntownie opisany proces flipowania na polskim rynku nieruchomości mieszkaniowych.[ksiegarnia.pwn].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 63.3 (1 egz.)
Book
In basket
(Nauka i Praktyka Innowacji)
Współczesne gospodarki w dużym stopniu opierają swoją działalność na przedsiębiorczości. Sam termin, doczekał się wielu definicji i rzeczywiście można powiedzieć, że przedsiębiorczość niejedno ma imię, bo jej przejawy mogą być różnorodne. Historyczne źródła wskazują, że termin ten początkowo był utożsamiany z ponoszeniem ryzyka i chociaż w dzisiejszych czasach ryzyko to ma trochę inny wymiar, to jednak cały czas ono występuje. Problematyka finansowania działalności innowacyjnej, jak również szeroko pojętej przedsiębiorczości stała się od pewnego czasu ważnym polem zainteresowania badaczy skupionych na procesach gospodarczych na całym świecie. Choć pojawiła się już pewna liczba publikacji na ten temat, to jednak trzeba podkreślić, że do chwili obecnej problem finansowania innowacji i wszystkich związanych z tym aspektów nie został jeszcze dostatecznie poznany. Podstawowym celem książki jest próba teoretycznej i empirycznej refleksji nad skomplikowaną problematyką przedsiębiorczości i finansowania innowacji we współczesnych organizacjach. Proces globalizacji sprzyja rozszerzaniu się międzynarodowych powiązań ekonomicznych i kooperacji międzynarodowej. Rozwijają się również wspólne przedsięwzięcia techniczne i badania naukowe. Wszystko to wymaga znajomości występujących prawidłowości, mechanizmów i tendencji przedsiębiorczo-innowacyjno-rozwojowych, przewartościowania kryteriów ocen, zasad działania stymulatorów oraz rozpoznania barier przedsiębiorczości i innowacyjności. [profinfo.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.3 (1 egz.)
Book
In basket
Dr Jolanta Zawora – adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Autorka kilkudziesięciu artykułów naukowych, opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych, a także rozdziałów w monografiach i pozycji książkowych. Uczestniczyła w realizacji grantów i projektów badawczych, związanych m.in. z uwarunkowaniami efektywnego zarządzania deficytem budżetowym i zadłużeniem w jednostkach samorządu terytorialnego. Prowadzi badania z zakresu finansów samorządowych, koncentrując się na problematyce zróżnicowania kondycji finansowej jednostek samorządowych w Polsce, szczególnie w aspekcie ich samodzielności finansowej i zdolności rozwojowych. Dr Magdalena Kogut-Jaworska – pracownik Uniwersytetu Szczecińskiego oraz praktyk sektora samorządowego. Autorka prac naukowo-badawczych, wykonawca grantów naukowych oraz ekspertyz związanych m.in. z bezpośrednim wsparciem inwestycyjnym zarówno dla JST, jak i sektora MSP. Dzięki doświadczeniu zawodowemu angażowana w projekty w dziedzinie oddziaływania polityki regionalnej na uwarunkowania i jakość życia w regionie a także pobudzania rozwoju społeczno-gospodarczego na obszarach lokalnych. W tym kierunku prowadzi także własne badania. Dr Agnieszka Jachowicz – absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, gdzie w roku 2009 uzyskała tytuł doktora nauk ekonomicznych na wydziale Finansów. Obecnie pracuje jako adiunkt w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Kierownik projektu realizowanego w ramach Stypendium „Dla Młodych Doktorów” przyznawanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wieloletni pracownik administracji samorządowej. Zdobyta praktyka w połączeniu z pracą naukową sprzyja specjalizacji w problematyce związanej z samorządem terytorialnym. Autorka prac z dziedziny finansów, w tym finansów jednostek samorządowych, finansów przedsiębiorstw oraz finansów Unii Europejskiej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.2 (1 egz.)
Book
In basket
Opracowanie wpisuje się w nurt badań nad możliwościami dalszego rozwoju na szczeblu regionalnym i niższym lokalnym. Celem, jaki postawiły sobie Autorki opracowania, było dokonanie wszechstronnej analizy warunków finansowych, które mogą sprzyjać lub osłabiać rozwój na poziomie samorządów terytorialnych w Polsce. Podjęta problematyka jest skoncentrowana na bardzo istotnym, jeśli nie najważniejszym, elemencie w procesie tworzenia warunków życia społeczności lokalnych, tj. zapewnieniu odpowiednich środków finansowych na realizację działań prorozwojowych. Książka powinna ułatwić decydentom zarządzanie środkami samorządowymi, a także efektywne pozyskiwanie zewnętrznych środków na realizowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. [edu-libri.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 89.1 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia skupia się na zagadnieniach określenia optymalnego kształtu i struktury sektora funduszy pożyczkowych oraz na ustaleniu zakresu wpływu instytucji prowadzących fundusze pożyczkowe na rozwój mikro i małych przedsiębiorstw. Autorzy starają się w praktyczny sposób wskazać jak należy prowadzić pomiar rozwoju mikro i małych firm wobec potrzeby kreowania nowych modeli biznesowych. W książce zaprezentowano syntetyczną miarę zintegrowanego rozwoju jako narzędzie wspierające wykorzystanie funduszy pożyczkowych. Opracowano praktyczne narzędzia i scenariusze współpracy mikro i małych przedsiębiorstw z instytucjami prowadzącymi fundusze pożyczkowe, mające na celu podwyższenie jakości współpracy oraz zwiększenie absorpcji środków pożyczkowych. Publikacja może również stanowić źródło informacji dla małych, mikro i średnich przedsiębiorstw poszukujących środków finansowych na działalność gospodarczą, również w bieżącym czasie wyhamowania czy „lockdownu” gospodarki.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34.2 (1 egz.)
Book
In basket
Cel monografii to identyfikacja i analiza nośników wartości inwestycji w OZE w Polsce. Wymiernym efektem pracy jest próba stworzenia kompleksowego modelu zarządzania wartością inwestycji w OZE w wyszczególnionych obszarach.Książka jest przeznaczona dla szerokiego kręgu odbiorców, przede wszystkim dla inwestorów: prywatnych przedsiębiorców, szczególnie z sektora MŚP, oraz właścicieli towarowych gospodarstw rolnych,osób fizycznych planujących instalacje OZE, niezależnych producentów energii oraz koncernów energetycznych, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla w przedsiębiorstwach energetycznych i ciepłowniczych, pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za inwestycje, rozwój i planowanie przestrzenne oraz pracowników jednostek doradztwa rolniczego. Monografia skierowana jest również do pracowników naukowo-dydaktycznych uczelni wyższych oraz studentów kierunków ekonomicznych pragnących podjąć specjalizację w zakresie energetyki odnawialnej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 155 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy przedstawili wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania polskich miast we współczesnych uwarunkowaniach społecznych, finansowych, przestrzenno-środowiskowych i instytucjonalnych. Opisali problemy demograficzne, stymulanty rozwoju miast, wyzwania w zakresie odnowy miast oraz poprawy jakości przestrzeni miejskiej opartej na atrakcyjnym kapitale ludzkim, społecznym i kreatywnym. Ukazali wciąż aktualny i ważny problem zadłużenia samorządu terytorialnego i jego form organizacyjnych, a także zaprezentowali rezultaty badań, odnoszące się do zróżnicowania regionalnego wyników finansowych budżetów powiatów. Dodatkowo scharakteryzowane zostały trendy finansowe jednostek samorządu terytorialnego w Polsce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77.4 (1 egz.)
Book
In basket
Celem pracy jest ukazanie roli, jaką Fundusze Europejskie odegrały w finansowaniu MSP. Jego realizacji ma służyć prezentacja dostępnych dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw funduszy oraz odniesienie ich do źródeł finansowania dedykowanych dla tego sektora. Zamiarem opracowania jest również uwypuklenie trudności, na które napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa, aplikując o środki unijne. [books-box.com]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 34.2 (1 egz.)
Book
In basket
Ciągle postępująca degradacja tkanki miejskiej, permanentny brak środków pieniężnych będących w dyspozycji samorządu terytorialnego powoduje, że jednostki samorządowe coraz częściej poszukują alternatywnych form finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych, sięgając po dotychczas niewykorzystywane w tym procesie narzędzia. Treścią publikacji jest wykorzystanie formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w realizacji projektów rewitalizacyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jest to pierwsza publikacja łącząca dwa ważne, z punktu widzenia władz lokalnych, zagadnienia przywracania zdegradowanych obszarów tkanki miejskiej do prawidłowych funkcji społeczno-gospodarczych przy wykorzystaniu prywatnego kapitału w ramach długookresowej współpracy z podmiotem prywatnym. Użyteczność informacji zawartych w tej publikacji sprawi, że książka powinna trafić do większego grona odbiorców. Adresatami publikacji mogą być: środowisko akademickie, w tym studenci (kierunków ekonomicznych czy technicznych) przygotowujący prace licencjackie, magisterskie, doktoranci, pracownicy administracji samorządowej ale także szeroko pojęte grono interesariuszy, inwestorów i osób zainteresowanych zagadnieniami związanymi z rewitalizacją.[empik].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 192 (1 egz.)
Book
In basket
"Dr Edyta Zduńska-Leseux w przygotowanej monografii podjęła aktualną problematykę dotyczącą innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wsparcia publicznego, w tym pochodzącego z funduszy Unii Europejskiej, skierowanego na podnoszenie innowacyjności tego rodzaju podmiotów. [...] Dobór podjętej tematyki, aktualny i trafny, wpisuje się w nurt obecnie prowadzonych dyskusji dotyczących kierunków i efektywności wspierania UE na rzecz podnoszenia innowacyjności MŚP, wypracowania efektywnych rozwiązań i instrumentów wspierania innowacyjności tego rodzaju przedsiębiorstw w Polsce.... [fragment recenzji dr ham. Małgorzaty Dziembały]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.3 (1 egz.)
Book
In basket
"Autorka wybrała do analizy zagadnienie, które nie stanowiło dotychczas w doktrynie przedmiotu kompleksowego opracowania monograficznego. Oczywiście problematyka wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) zadań publicznych, których realizacja związana jest z zaspokajaniem podstawowych, bieżących potrzeb wspólnot samorządowych, przewija się jako temat w podręcznikach akademickich, artykułach naukowych. Jednakże w tym przypadku mamy do czynienia z opracowaniem szczególnym, albowiem Autorka podmiotem rozważań uczyniła nie zagadnienie własnych realizowanych przez organy j.s.t. - z czym mamy najczęściej do czynienia - lecz z tematem równie istotnym i ciekawym z punktu widzenia zaspokajania naszych potrzeb, jako mieszkańców, czyli problematyką realizowania przez organy j.s.t. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. (...) Z całą pewnością można stwierdzić, że recenzowana monografia (...) zainteresuje z pewnością szerokie grono Czytelników i będzie stanowiła ważny wkład w doktrynę prawa administracyjnego, finansowego i prawa samorządu terytorialnego". [Dr hab. Kamil Sikora, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie jest w głównej mierze oparte na decyzjach dotyczących finansowania działalności. Wybór odpowiedniego źródła finansowania powinien obecnie uwzględniać nie tylko dostępne do tej pory, znane, tradycyjne metody pozyskiwania kapitału, lecz także ich odpowiedniki na rynku alternatywnym, dlatego pojawia się pytanie o różnice i podobieństwa oraz wady i zalety każdego z proponowanych rozwiązań. Niniejsza publikacja stara się wyjść naprzeciw współczesnym wyzwaniom i z jednej strony ukazać najważniejsze czynniki wpływające na decyzje o wyborze odpowiedniego źródła finansowania, z drugiej zaś ocenić propozycje alternatywne w świetle tych czynników oraz porównać je do odpowiedników na rynku tradycyjnym. Zaletą książki jest wnikliwa i pogłębiona analiza alternatywnych źródeł finansowania pod kątem możliwości ich wykorzystania w przedsiębiorstwie. Ocenie poddano nie tylko stan i perspektywy rozwoju poszczególnych źródeł, lecz także procedury pozyskiwania środków, koszty finansowania oraz ryzyko z nimi związane. Każde źródło zostało również porównane z tożsamymi produktami na rynkach tradycyjnych. Książka może stanowić cenne źródło wiedzy dla studentów kierunków ekonomicznych, menedżerów oraz osób podejmujących decyzje finansowe, a więc wszystkich, którym nie jest obca przedsiębiorczość w szerokim ujęciu tego słowa.[ksiegarnia.pwn].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 45 (1 egz.)
Book
In basket
Niebezpieczne związki Donalda Tuska / Wojciech Sumliński, Tomasz Budzyński. - Wydanie I. - Warszawa : WSR, 2018. - 303, [1] strona : ilustracje, faksymilia, portrety ; 21 cm.
Wojciech Sumliński, najbardziej inwigilowany dziennikarz śledczy w Polsce, i Tomasz Budzyński, major Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w swojej najmocniejszej książce odsłaniają nam niebezpieczne związki Donalda Tuska z niemieckim wywiadem, światem służb specjalnych i mafijnym półświatkiem. Starannie przygotowane 300 stron rzetelnie zebranych i aż dotąd opatrzonych klauzulą najwyższej tajności informacji dotyczących jednego z najważniejszych europejskich polityków od kilkudziesięciu lat odgrywającego kluczową rolę w wydarzeniach, które miały i wciąż mają wielki wpływ na polską rzeczywistość. Rzetelnie napisana książka, którą czyta się jak thriller polityczny, lecz na którą składają się zweryfikowane fakty, ujawniająca porażającą, a zupełnie nieznaną opinii publicznej prawdę o ludziach na szczytach władzy. [z noty wydawcy]
This item is available in 4 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently on loan: sygn. Publicystyka (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. Polityka (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 32 (1 egz.)
E-book
In basket
Jednym z głównych celów medycyny jest dbałość o zdrowie, poprawa jego jakości oraz dążenie do jak najdłuższego utrzymania dobrostanu. Działania te nie są możliwe w sytuacji braku dobrego przygotowania podmiotów leczniczych udzielających świadczeń medycznych, jak również jeśli nie zostaną zapewnione właściwe warunki ich funkcjonowania, perspektywy rozwoju czy impulsy do wdrażania działań proinnowacyjnych w podmiotach. Obecne, nadzwyczaj turbulentne otoczenie, charakteryzujące się wysoką zmiennością w wielu obszarach, generuje ustawiczną potrzebę obserwacji i dostosowania się do nowych warunków. Nie są to działania łatwe. Często nie tylko wymagają zaangażowania personelu podmiotu leczniczego, ale także są związane z koniecznością zmian całych struktur organizacyjnych czy funkcjonalnych placówek. Doświadczenia naukowców prowadzących badania w tym obszarze stały się inspiracją do przygotowania niniejszej publikacji.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Wiedza o procesach i zjawiskach tworzących gospodarkę finansową w samorządzie terytorialnym jest nadal mało stabilna i w wielu miejscach niepełna. Realna gospodarka finansowa samorządu stanowi odbicie procesu zaspokajania potrzeb społecznych w kontekście rozwoju jednostki samorządowej. Odbywa się to dzięki procesom zarządzania publicznego, w celu dokonania przekształceń gospodarczych dla poprawy warunków życia mieszkańców. Obecnie funkcjonujący system finansowy samorządu terytorialnego zawiera dużo ułomności i dysfunkcji. Ich konsekwencją jest przede wszystkim niedobór środków, wynikający m.in. z braku przestrzegania zasady adekwatności i potencjalnego zagrożenia stabilności finansów samorządowych. Uzasadnia to konieczność przebudowy finansów samorządu w Polsce w kierunku zmian systemowych i usprawniających. Na potrzebę tego wskazują prawie wszyscy specjaliści zajmujący się zagadnieniami finansów samorządowych z teoretycznego i praktycznego punktu widzenia. Celem opracowania jest specyfikacja podstawowych problemów i wyzwań w dziedzinie finansów lokalnych, identyfikacja czynników determinujących przebieg gospodarki finansowej oraz zaproponowanie zbioru rozwiązań zwiększających efektywność formułowanych ocen finansowych.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja darmowa
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Publikacja jest poświęcona problematyce zarządzania płynnością finansową w polskich szpitalach i znaczeniu tego procesu dla uzyskiwanej rentowności. Utrzymywanie płynności finansowej na odpowiednim poziomie stanowi ważny cel w funkcjonowaniu każdej organizacji – w tym również szpitali. W monografii poruszane są kwestie związane ze specyfiką i problemami działalności szpitali w Polsce, a także z funkcjonowaniem polskiego systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem sektora szpitali. Ponadto zostały tu przedstawione strategie zarządzania płynnością finansową stosowane przez wybrane placówki szpitalne. Określenie strategii płynności finansowej oraz ukazanie zależności pomiędzy płynnością finansową a rentownością w badanych placówkach umożliwiło wyprowadzenie istotnych wniosków, pozwalających na wyznaczenie kierunków doskonalenia w sferze zarządzania finansowego w polskich szpitalach. Konkluzje te mogą przyczynić się do ustalenia rekomendacji dla polityki finansowej stosowanej przez wspomniane podmioty. Treść książki może zainteresować pracowników naukowych zajmujących się problematyką funkcjonowania systemu ochrony zdrowia i placówek zdrowotnych, pracowników administracji publicznej odpowiedzialnych za kształtowanie polityki zdrowotnej, kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia, jak również studentów i słuchaczy studiów z zakresu zarządzania finansami w systemie opieki zdrowotnej.
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
Współczesna polityka publiczna, deklarowana w oficjalnych strategiach i programach, opiera się na zintegrowanym podejściu terytorialnym (integrated territorial approach), w którym kluczowym przesłaniem jest wykorzystywanie endogenicznych potencjałów wyodrębnionych funkcjonalnie terytoriów, a także integracja działań publicznych w wymiarze przestrzennym wraz z wielopoziomowym systemem zarządzania. W ujęciu tym władzom lokalnym i regionalnym przypisuje się nie tylko rolę „miejscowych i prowincjonalnych gospodarzy”, dbających o zaspokojenie zbiorowych potrzeb określonych wspólnot samorządowych, ale również dostrzega się ich partycypację w ponadlokalnych i ponadregionalnych procesach rozwoju. Struktury te mogą i powinny uczestniczyć w rozwiązywaniu problemów gospodarki rynkowej, a ich aktywizacji z pewnością służą publikacje poświęcone teoretycznym i praktycznym aspektom gospodarki lokalnej i regionalnej, w tym Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu z cyklu Gospodarka regionalna w teorii i praktyce. Tegoroczna edycja tych Prac zawiera tematycznie wybrane referaty wygłoszone na XXII Konferencji Naukowej Katedry Gospodarki Regionalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pt. Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce (Mysłakowice, 17-19 września 2014 roku).
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
E-book
In basket
The collection of the articles constituting the fourth issue of the quarterly includes some information interesting from the cognitive and application point of view. It concerns the problems of managing work relationships and conditions, with special attention paid to the proces and instrumental aspect of managing absenteeism in a firm; improving the occupational health and safety management system as a result of the development of internal communication in this respect, or the questions of designing and managing the content of websites of local government units, with special regard to their clarity, the network of relationships, human capital, social and environmental responsibility—the issues emphasized in intellectual capital theories and knowledge management theories. In this thematic groups there are papers devoted to teaching professional ethics in schools of higher education in Portugal, which is a response to frequently occurring events arising from improper conduct of various decision-makers. The Reader may also be interested in the findings of the research into financing and organizing a large-scale project of the European Union EU-Great!, concerning socio-economic development and innovations. The articles concerning tourism discuss the principles and methods of strategic and marketing management of the tourism destination of Karlovac municipality (Croatia) and tourism cluster management, illustrated with an example of the Bieszczady Cross-Border Tourism Cluster. This view of the strategic aspects of cluster and tourism destination management shows clearly that we deal with complex organizations the recognition of which requires to consider various points of view. In addition to the diagnosis of the studied organizations, the papers also contain fragments devoted to forecasts for the development of the local labour market and the scenarios of the sustainable development of agricultural farms and rural areas located at the mentioned areas of tourism development.(...)
Dostęp do treści elektronicznej wymaga posiadania kodu PIN. Po odbiór kodu PIN zapraszamy do biblioteki.
This item is available online. Expand information to see details.
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again