Form of Work
Książki
(23)
Publikacje naukowe
(12)
Publikacje dydaktyczne
(4)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Publikacje promocyjne
(1)
Status
available
(18)
unavailable
(6)
Branch
Planeta 11
(5)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(15)
Filia nr 12
(1)
Filia nr 13
(2)
Filia nr 18
(1)
Author
Lizińska Wiesława
(2)
Pulińska Urszula
(2)
Radziszewska Maria (pedagog)
(2)
Szydłowska Joanna
(2)
Bednarek Wincenty
(1)
Buszko Andrzej
(1)
Chodorowska Anna (prawo)
(1)
Chrobocińska Katarzyna
(1)
Ciak Marek
(1)
Ciak Natalia
(1)
Dynowski Piotr (prawnik)
(1)
Dębniewska Maria (1940- )
(1)
Dębniewski Gustaw
(1)
Gałaś Mieczysław
(1)
Igliński Grzegorz (1965- )
(1)
Jawor Marek
(1)
Juchniewicz Małgorzata
(1)
Kisiel Roman (1952- )
(1)
Napiórkowska-Baryła Agnieszka
(1)
Nasalski Zbigniew
(1)
Niedzielski Eugeniusz (1948- )
(1)
Ostrouch-Kamińska Joanna (1974- )
(1)
Pałach Hanna
(1)
Sepczyńska Dorota
(1)
Skorwider-Namiotko Anna
(1)
Sołoma Andrzej
(1)
Stoiński Andrzej (1966- )
(1)
Stupienko Elwira
(1)
Swaryczewska Magdalena
(1)
Tańska Halina
(1)
Ušerov-Maršak Aleksandr Vladimirovič
(1)
Wichowska Anna
(1)
Witkowska-Dąbrowska Mirosława
(1)
Zakrzewski Władysław
(1)
Świdyńska Natalia Karolina
(1)
Świątkowski Ryszard
(1)
Źróbek Ryszard (1952- )
(1)
Źróbek Sabina (1952- )
(1)
Źróbek-Różańska Alina
(1)
Źróbek-Sokolnik Anna
(1)
Year
2020 - 2022
(5)
2010 - 2019
(6)
2000 - 2009
(11)
Time Period of Creation
2001-
(14)
1901-2000
(1)
Country
Poland
(23)
Language
Polish
(22)
Audience Group
Studenci
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Nauczyciele akademiccy
(1)
Demographic Group
Literatura polska
(2)
Subject
Konkurencyjność
(2)
Pedagogika
(2)
Prawo administracyjne
(2)
Szkoły wyższe
(2)
Administracja rządowa
(1)
Analiza systemowa
(1)
Architektura krajobrazu
(1)
Banki
(1)
Beton
(1)
Budżety gminne
(1)
Dochody jednostek samorządu terytorialnego
(1)
Dualizm (filoz.)
(1)
Etyka
(1)
Finansowanie
(1)
Gminy
(1)
Gospodarka
(1)
Gospodarka nieformalna
(1)
Gospodarka odpadami
(1)
Gospodarowanie nieruchomościami
(1)
Gospodarstwo rolne
(1)
Hałas drogowy
(1)
Hałas przemysłowy
(1)
Innowacje
(1)
Inwestycje
(1)
Inwestycje zagraniczne
(1)
Jakość powietrza atmosferycznego
(1)
Krajobraz kulturowy
(1)
Kryminologia
(1)
Kultura
(1)
Literatura polska
(1)
Mikroekonomia
(1)
Nadzór administracyjny
(1)
Nieruchomości publiczne
(1)
Nieruchomości rolne Skarbu Państwa
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Polityka gospodarcza
(1)
Pracownicy naukowi
(1)
Prawo gospodarki nieruchomościami
(1)
Prawo karne
(1)
Profanum
(1)
Regionalizacja gospodarcza
(1)
Rolnicy
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Sacrum
(1)
Samorząd gminny
(1)
Samorząd terytorialny
(1)
Sanktuaria
(1)
Skarb państwa
(1)
Specjalna strefa ekonomiczna
(1)
Systemy informatyczne
(1)
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski (Olsztyn)
(1)
Wartość
(1)
Województwa
(1)
Wycena nieruchomości
(1)
Wydział Nauk Społecznych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski ; Olsztyn)
(1)
Zabytki kultury
(1)
Zadania publiczne
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie nieruchomościami
(1)
Zasoby wodne
(1)
Zgwałcenie
(1)
Zmiana społeczna
(1)
Środowisko przyrodnicze
(1)
Subject: time
1901-2000
(11)
2001-
(11)
1989-2000
(8)
1945-1989
(4)
1801-
(1)
1901-
(1)
1945-
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Województwo warmińsko-mazurskie (1999- )
(4)
Warmia
(3)
Mazury
(2)
Olsztyn (woj. warmińsko-mazurskie)
(2)
Genre/Form
Opracowanie
(5)
Monografia
(4)
Podręcznik
(4)
Księga pamiątkowa
(2)
Literatura o regionie
(2)
Praca zbiorowa
(2)
Reportaż
(2)
Antologia
(1)
Case study (studium przypadku)
(1)
Encyklopedia
(1)
Literatura modernizmu
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Gospodarka, ekonomia, finanse
(7)
Historia
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(3)
Edukacja i pedagogika
(2)
Nauka i badania
(2)
Architektura i budownictwo
(1)
Filozofia i etyka
(1)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Kultura i sztuka
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
23 results Filter
Book
In basket
Skrypt adresowany jest przede wszystkim do studentów uniwersyteckich studiów prawniczych i administracyjnych, a także dla zawodowych studiów administracyjnych. Rozmiary obecnego kształcenia na tych kierunkach w polskich uczelniach sprawiają, żę zapotrzebowanie na tego typu opracowania jest bardzo duże. Dynamiczne przemiany polskiego prawa administracyjnego w ostatnich latach są dodatkową przesłanką do podejmowania inicjatyw wydawniczych w tym zakresie. Autorzy skryptu przedstawiają różne stanowiska i poglądy doktryny prawa administracyjnego, co pozwala dostrzec wiele punktów widzenia omawianych zagadnień. W opracowaniu wykorzystano bogatą literaturę i orzecznictwo oraz zamieszczono liczne materiały źródłowe, co stanowi wyraźny atut, podkreślający jego przydatność dydaktyczną, w szczególności dla czytelników, którzy pragną rozszerzyć swoją wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z prawa administracyjnego. [z okł.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 34 (1 egz.)
Book
In basket
Występowanie szarej strefy w gospodarce implikuje określone efekty ekono-miczne. Szara strefa często jest postrzegana jako istotna bariera rozwoju gospodar-czego, szczególnie w kontekście wzrostu zrównoważonego. Większe natężenie tego zjawiska jest widoczne w regionach peryferyjnych, których lokalizacja, poziom rozwoju społeczno-gospodarczego, uwarunkowania historyczne czy też kultu¬rowe znacząco odbiegają od standardów przyjętych w regionach rozwiniętych. Te przesłanki skłoniły autorów do podjęcia wieloaspektowych badań mających na celu identyfikację finansowych i pozafinansowych uwarunkowań rozwoju szarej strefy, ze szczególnym uwzględnieniem województwa warmińsko-mazurskiego. Poziom szarej strefy i jej efekty są mierzone i obserwowane różnymi metodami. Obszarem ciągle mało zbadanym jest identyfikacja zagrożenia wystąpienia szarej strefy. Tylko zrozumienie mechanizmów powstawania szarej strefy umożliwi podjęcie działań zapobiegających lub ograniczających rozwój tego typu działalności. W opracowaniu zwrócono uwagę na wiele nowych aspektów, nieporu¬szanych szeroko w literaturze przedmiotu. Po pierwsze za nowatorskie należy uznać spojrzenie na stopień zagrożenia szarą strefą w regionach Polski... [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 22 (1 egz.)
Book
In basket
Praca zawiera 7 rozdziałów, z których każdy stanowi pewną całość, zarówno ze względu na przedmiotowy zakres rozważań, jak i podstawę źródłową, na której został oparty. W połączeniu przedstawiają one kompleksowy obraz przestępstwa zgwałcenia.[ekonomiczna24.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 74 (1 egz.)
Book
In basket
Bankowość, jako wyodrębiona dyscyplina naukowa, jest rezultatem specjalizacji w nauce o finansach. Książka zawiera w przystępnej formie podstawowe zagadnieniaz dziedziny bankowości.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 38.3 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : 1. Wprowadzenie do ekonomii, 2. Gospodarowanie jako proces podejmowania decyzji, 3. Mechanizm rynkowy ľ mikroanaliza rynku, 4. Podmioty ekonomiczne i formy organizacyjne przedsiębiorstw gospodarki rynkowej, 5. Elastyczność popytu i podaży, 6. Procesy dostosowawcze na rynku oraz zastosowanie analizy podaży i popytu, 7. Podstawy decyzji ekonomicznych konsumenta, 8. Optimum konsumenta, 9. Teoria produkcji i koszty produkcji, 10. Giełda w gospodarce rynkowej, 11. Optimum przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej (rachunek marginalny), 12. Monopol pełny, 13. Konkurencja monopolistyczna i oligopol, 14. Rynek czynników w produkcji, 15. Rynek pracy w konkurencji doskonałej i niedoskonałej.
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 19.6 (2 egz.)
All copies are currently on loan: sygn. 33 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Book
In basket
Zebrane w niniejszym tomie studia i szkice dokumentują pewien etap badań nad literaturą Młodej Polski - wydobywają z utworów młodopolskich uniwersalne prawdy o naturze świata i kondycji człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 821.162.1(091) (1 egz.)
Book
In basket
Książka, którą mieliśmy przyjemność współtworzyć, prezentuje panoramę zagadnień i teorii z zakresu współczesnej filozoficznej refleksji o moralności. Jest ona owocem pracy autorów pochodzących z kilku ośrodków naukowych z Polski i zagranicy, dzielących zainteresowanie przedmiotem. Struktura tomu prowadzi Czytelnika od opracowań dotyczących ujęć bardziej ogólnych – meta-przedmiotowych, poprzez studia wybranych teorii normatywnych, by znaleźć swoje zwieńczenie w pracach dotyczących praktycznych zastosowań pewnych koncepcji. Autorzy nie stronią również od powiązań łączących etykę z filozofią człowieka, filozofią społeczną i szerzej potraktowaną aksjologią. Dzięki tej różnorodności w prezentowanej monografii uniknięto monotonii i nabrała ona bardziej wszechstronnego charakteru. Proponując Czytelnikowi poniższy zbiór tekstów, wypada jednak wyjaśnić, co łączy tych kilkunastu autorów i nadaje ich dociekaniom swoistą spójność. Pierwszym wspólnym rysem prezentowanych prac jest fakt, że odnoszą się one do zagadnień bieżących... [ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Etyka (1 egz.)
Book
In basket
Celem monografii Małgorzaty Juchniewicz i Zbigniewa Nasalskiego była identyfikacja najważniejszych czynników konkurencyjności podmiotów użytkujących Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP) na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego. Jest ona syntezą badań prowadzonych w Katedrze Konkurencyjności Gospodarki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w latach 2013-2018. Składa się ze wprowadzenia, czterech rozdziałów, podsumowania, bibliografii, streszczenia w języku polskim i angielskim oraz spisu rysunków i tabel. Autorzy, za pomocą metody sondażu diagnostycznego z użyciem kwestionariusza ankiety, badali grupę gospodarstw rolniczych zlokalizowanych na Warmii i Mazurach, której właściciele wykorzystują grunty kupione lub dzierżawione z ZWRSP (w 2013 r. - 87 gospodarstw, w 2014 r. - 179, w 2015 r. - 181, w 2016 r. - 138, w 2017 r. - 167). Analizowane uwarunkowania podzielono na trzy podstawowe grupy: wewnętrzne i zewnętrzne czynniki konkurencyjności oraz badanie pozycji konkurencyjnej podmiotów użytkujących grunty z ZWRSP i czynników ją wzmacniających. Dokonano gruntownej interpretacji definicyjnej, przedstawiając równocześnie specyfikę, źródła i czynniki konkurencyjności. Książka skierowana jest do szerokiego grona czytelników. Sformułowane w niej wnio-ski mogą być przydatne zarówno naukowcom, studentom, jak i praktykom życia gospodarczego. Należący do ostatniej z wymienionych grup powinni zrozumieć, że każde z przedsiębiorstw powinno być monitorowane, właściwie zarządzane i w miarę potrzeby modernizowane, aby można było poprawić jego pozycję rynkową. [wydawnictwo]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 93 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : 1. Klimat inwestycyjny i jego składniki jako determinanty bezpośrednich inwestycji zagranicznych ; 2. Miejsce władz regionalnych i lokalnych oraz instytucji otoczenia biznesu w procesie kształtowania klimatu inwestycyjnego (Układy terytorialne jako miejsce lokalizacji i oddziaływania bezpośrednich inwestycji zagranicznych, Aktywność władz terytorialnych w procesie kształtowania klimatu inwestycyjnego, Uwarunkowania mechanizmów kształtowania klimatu inwestycyjnego) ; 3. Otoczenie instytucjonalne i jego znaczenie w procesie pozyskiwania inwestorów zagranicznych (Otoczenie instytucjonalne jako składnik klimatu inwestycyjnego, Działania publiczne jako element otoczenia instytucjonalnego w teoriach rozwoju regionalnego, Uwarunkowania instytucjonalne bezpośrednich inwestycji zagranicznych w teorii nowej ekonomii instytucjonalnej na poziomie regionalnym i lokalnym) ; 4. Zmiany przepływów kapitału zagranicznego w Polsce a interpretacja teorii ścieżki inwestycyjno-rozwojowej (IDP) (Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w latach 1990-2010, Etapy ścieżki IDP dla Polski a zmiany wartości należności i zobowiązań z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz PKB w latach 1994-2010, Napływ kapitału zagranicznego w formie BIZ do poszczególnych działów, wyodrębnionych ze względu na stopień zaawansowania technologicznego oraz struktura branżowa napływu) ; 5. Międzyregionalne zróżnicowanie koncentracji kapitału zagranicznego i ofert inwestycyjnych w Polsce (Napływ kapitału zagranicznego w podziale regionalnym oraz jego koncentracja wg wskaźnika Herfindahla-Hirschmana, Ocena zróżnicowania międzyregionalnego ofert inwestycyjnych) ; 6. Otoczenie instytucjonalne na poziomie regionalnym w procesie pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych (Centra Obsługi Inwestora i ich aktywność w procesie pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych, Aktywność na poziomie regionalnym specjalnych stref ekonomicznych w procesie pozyskiwania i obsługi inwestorów zagranicznych) ; 7. Zróżnicowanie klimatu inwestycyjnego w Polsce na poziomie układów terytorialnych i mechanizmy kształtujące klimat inwestycyjny w gminach (Klimat inwestycyjny w Polsce w ocenie organizacji międzynarodowych i w świetle badań naukowych, Ocena klimatu inwestycyjnego w opinii inwestorów zagranicznych, Ocena klimatu inwestycyjnego na poziomie układów terytorialnych, Mechanizmy kształtujące klimat inwestycyjny).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 50.1 (1 egz.)
Book
In basket
[...]Monografia jest wartościowym studium teoretyczno-empirycznym dotyczącym działalności Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem Strefy Warminsko-Mazurskiej. Podjęta przez autorów problematyka badawcza koncentruje się wokół zagadnienia o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i [..] wychodzi z pewnością naprzeciw potrzebie zobiektywizowania wiedzy w tej kwestii. [...] Traktuje ono o problemach ważnych, zwłaszcza dla praktyki gospodarczej, ale też nauki. [prof. UMK, dr hab. Włodzimierz Karaszewski]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 22.4 (2 egz.)
Book
In basket
Niniejszy przewodnik do ćwiczeń obejmuje tematykę przedmiotu zarządzanie strategiczne realizowanego na kierunku studiów zarządzanie i marketing.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 7 (1 egz.)
Book
In basket
Wydano dwa, znakomicie opracowane i zilustrowane albumowe Księgi Jubileuszowe: Urszuli Paulińskiej i Marii Radziszewskiej :50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Narodziny-konteksty-wyzwania" Olsztyn 2019, ss. 196) oraz pod red. Marii Fafińskiej "50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Księga jubileuszowa" (Olsztyn 2019, ss. 177). Absolwenci olsztyńskiej pedagogiki oraz jej pracownicy, także będący już na emeryturze odnajdą na kartach obu tytułów solidnie opracowaną na materiałach archiwalnych, danych statystycznych, źródłach narracyjnych i publicystycznych historię, by "(...) przybliżyć wkład zarówno pedagogicznych jednostek organizacyjnych, zespołów badawczych, jak i poszczególnych pracowników naukowych w rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej" (s. 182).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Pedagogika (1 egz.)
Book
In basket
Wydano dwa, znakomicie opracowane i zilustrowane albumowe Księgi Jubileuszowe: Urszuli Paulińskiej i Marii Radziszewskiej :50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Narodziny-konteksty-wyzwania" Olsztyn 2019, ss. 196) oraz pod red. Marii Fafińskiej "50 lat olsztyńskiej pedagogiki. Księga jubileuszowa" (Olsztyn 2019, ss. 177). Absolwenci olsztyńskiej pedagogiki oraz jej pracownicy, także będący już na emeryturze odnajdą na kartach obu tytułów solidnie opracowaną na materiałach archiwalnych, danych statystycznych, źródłach narracyjnych i publicystycznych historię, by "(...) przybliżyć wkład zarówno pedagogicznych jednostek organizacyjnych, zespołów badawczych, jak i poszczególnych pracowników naukowych w rozwój pedagogiki jako dyscypliny naukowej" (s. 182).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Pedagogika (1 egz.)
Book
In basket
"Autorka wybrała do analizy zagadnienie, które nie stanowiło dotychczas w doktrynie przedmiotu kompleksowego opracowania monograficznego. Oczywiście problematyka wykonywania przez organy jednostek samorządu terytorialnego (j.s.t.) zadań publicznych, których realizacja związana jest z zaspokajaniem podstawowych, bieżących potrzeb wspólnot samorządowych, przewija się jako temat w podręcznikach akademickich, artykułach naukowych. Jednakże w tym przypadku mamy do czynienia z opracowaniem szczególnym, albowiem Autorka podmiotem rozważań uczyniła nie zagadnienie własnych realizowanych przez organy j.s.t. - z czym mamy najczęściej do czynienia - lecz z tematem równie istotnym i ciekawym z punktu widzenia zaspokajania naszych potrzeb, jako mieszkańców, czyli problematyką realizowania przez organy j.s.t. zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. (...) Z całą pewnością można stwierdzić, że recenzowana monografia (...) zainteresuje z pewnością szerokie grono Czytelników i będzie stanowiła ważny wkład w doktrynę prawa administracyjnego, finansowego i prawa samorządu terytorialnego". [Dr hab. Kamil Sikora, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 77 (1 egz.)
Book
In basket
Sacrum, człowiek, kultura, i przyroda to cztery istotne czynniki kształtujące przestrzeń egzystencjalną człowieka. Między nimi istnieje bogata sieć wzajemnych sprzężeń. Prowadzą one do tworzenia się krajobrazu sakralnego, który wydaje się być przykładem realizacji ludzkiego poszukiwania i doświadczenia sacrum. Analiza poszczególnych czynników oraz poznanie tych zależności wydaje się być istotna dla rekonstrukcji procesu „stawania się” krajobrazy sakralnego. Celem publikacji jest próba ponownej analizy już istniejących, a także indykacji nowych interakcji czy interrelacji zachodzących pomiędzy sacrum a krajobrazem. W takiej sytuacji istotna jest także próba odpowiedzi na pytanie o procedury i scenariusze generowania krajobrazu sakralnego przez człowieka.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WiM (1 egz.)
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WiM (1 egz.)
No cover
Book
In basket
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. WiM (1 egz.)
Book
In basket
Skrypt stanowi materiał pomocniczy do przedmiotu analiza systemów informatycznych. Adresowany jest przede wszystkim do studentów stacjonarnych i zaocznych kierunku informatyka. Ma służyć pomocą w kształceniu umiejętności postrzegania, opisywania i modelowania badanej rzeczywistości. [http://ekonomiczna24.osdw.pl].
Spis treści: Podstawowe pojęcia ; Organizacja i strategia tworzenia systemu informacyjnego ; Wyborne metody, techniki i narzędzia badania dziedziny przedmiotowej ; Narzędzia CASE ; Metodyka systemów informatycznych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 6 (1 egz.)
Book
In basket
Leksykon z zakresu budownictwa. W zamyśle autorów opracowanie może służyć studentom kierunku budownictwo i innych pokrewnych, a także osobom zajmującym się zawodowo problematyką technologii betonów i materiałów wiążących.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 107 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again