Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(11)
Publikacje fachowe
(2)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(9)
unavailable
(5)
Branch
Planeta 11
(1)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(13)
Author
Kirenko Janusz (1954- )
(2)
Boczkowska Magdalena
(1)
Bondos Ilona
(1)
Duda Marlena
(1)
Gorzym-Wilkowski Waldemar
(1)
Karwatowska Małgorzata
(1)
Klimczak Wioletta
(1)
Korzeniowska Anna (ekonomia)
(1)
Korzeniowska Anna Magdalena
(1)
Lachowska Bogusława
(1)
Lachowski Stanisław (socjolog)
(1)
Lewicka-Zelent Agnieszka
(1)
Lipowski Marcin
(1)
Maleszyk Piotr
(1)
Misterek Wojciech
(1)
Nazar Katarzyna
(1)
Orłowski Ryszard (1927- )
(1)
Sarzyńska-Mazurek Ewa
(1)
Sienkiewicz Mariusz Wiktor
(1)
Sobczyk Genowefa
(1)
Szpyra-Kozłowska Jolanta (1956- )
(1)
Słowikowska Inga
(1)
Trojanowska Ewa
(1)
Wosik-Kawala Danuta
(1)
Year
2020 - 2021
(3)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(2)
Time Period of Creation
2001-
(11)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Doradcy zawodowi
(1)
Nauczyciele
(1)
Pedagodzy
(1)
Rodzice
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Praca
(3)
Bezrobocie
(2)
Innowacje
(2)
Osobowość
(2)
Aspiracje zawodowe
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Ekonomia
(1)
Ekonomia społeczna
(1)
Historia
(1)
Jakość życia
(1)
Język polski
(1)
Kariera
(1)
Kazirodztwo
(1)
Kobieta
(1)
Konsumpcja (ekonomia)
(1)
Kryminologia
(1)
Kryzys gospodarczy
(1)
Makroekonomia
(1)
Młodzież
(1)
Nauki ekonomiczne
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Osoby w wieku średnim
(1)
Oszczędności
(1)
Perspektywa czasowa (psychologia)
(1)
Polityka innowacyjna
(1)
Prawo karne
(1)
Prawo porównawcze
(1)
Przemoc w rodzinie
(1)
Przemoc wobec kobiet
(1)
Psychologia społeczna
(1)
Płeć kulturowa
(1)
Rozwój psychospołeczny
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rynek pracy
(1)
Satysfakcja (psychologia)
(1)
Szkoły ponadgimnazjalne
(1)
Uczniowie
(1)
Wykształcenie
(1)
Zachowania prozdrowotne
(1)
Zatrudnienie
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(2)
1901-
(1)
1918-1939
(1)
1989-
(1)
Subject: place
Polska
(7)
Kraje Unii Europejskiej
(2)
Województwo lubelskie (1999- )
(2)
Lublin (woj. lubelskie ; okolice)
(1)
Genre/Form
Monografia
(8)
Raport z badań
(2)
Praca zbiorowa
(1)
Domain
Socjologia i społeczeństwo
(7)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Psychologia
(3)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Spis treści : 1. Tło teoretyczne, 2. Ustawodawstwo, Województwo lubelskie ľ realia planowania przestrzennego (Planowanie przestrzenne w okresie międzywojennym, Początki Polski Ludowej, Pierwsza ustawa o planowaniu przestrzennym, Uproszczenie systemu planowania przestrzennego po roku 1984, Okres po transformacji ustrojowej) ; 3. Tło międzynarodowe (Planowanie przestrzenne w regionach Europy) ; 5. Próba porządkowania pojęć (Zagospodarowanie przestrzenne, Planowanie przestrzenne, Planowanie regionalne, Polityka przestrzenna, Instrumenty polityki przestrzennej) ; 6. Województwo w planowaniu przestrzennym (Propozycja ujęcia modelowego).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 178.2 (1 egz.)
Book
In basket
Nie ulega wątpliwości, że obraz obu płci w języku nie zawsze jest paralelny, lecz wykazuje znaczne zróżnicowanie. Dlaczego męska rozmowa dotyczy ważnych, zasadniczych spraw, babskie gadanie zaś to paplanie o błahostkach, o rzeczach niemających większego znaczenia? Dlaczego mówimy ,"klient nasz pan", a brak wyrażenia ,"klientka nasza pani"? Dlaczego brak żeńskich odpowiedników takich funkcji, jak prezydent, rektor czy ambasador, podczas gdy istnieją liczne paralelne pary, takie jak: nauczyciel - nauczycielka, aktor - aktorka, sprzedawca - sprzedawczyni? Pytania tego typu zapewne niejednokrotnie przychodziły i przychodzą na myśl wielu Polkom i Polakom. [ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Język polski (1 egz.)
Book
In basket
Generalnie należy podkreślić, iż badania monitorujące jakość życia jednostek bezrobotnych winny być niezwykle ważne; posiadanie przez decydentów polityki społecznej oraz społeczności lokalnych informacji o grupach, które przez fakt pozostawienia ich poza marginesem zainteresowań stosownych służb społecznych, podlegają marginalizacji. [...] Pozytywną stroną monografii jest jej interdyscyplinarność, wykorzystanie teorii koncepcji psychologicznych, [...] biologicznych i medycznych, [...] Imponująca jest także interdyscyplinarna literatura [..]. Pragnę dodać, iż monografia autorstwa Pana Prof. zw. dra hab. Janusza Kirenki i Pani dr Marleny Dudy jest źródłem informacji dotyczących istotnych wymiarów zjawiska bezrobocia w Polsce. [...] W związku z interdyscyplinarnym ujęciem najbardziej fundamentalnych problemów zagrożenia utraty jakości życia ludzkiego [...] z powodu bezrobocia praca dostarcza przesłanek empirycznych do praktycznej pracy z bezrobotnymi prof. zw. dr hab. Krystyna Marzec-Holka Uniwersytet Warszawski.[ksiegarnia-ekonomiczna.com].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 28.2 (1 egz.)
Book
In basket
Bezrobocie. Zachowania zdrowotne. Uwarunkowania to publikacja o dosyć szeroko zakrojonym wachlarzu obejmowanych problemów, zjawisk, sytuacji, w której podjęto próbę ich przeanalizowania z zastosowaniem różnych perspektyw badawczych i metod naukowych. Łącza je pojęcia "zdrowie" oraz "bezrobocie", bowiem Autorzy uczynili te "obrazy społeczne" wiodącymi zagadnieniami w swoich refleksjach oraz analizach. Wartością książki i zarazem osiągnięciem Autorów jest przede wszystkim to, że przy dość wyraźnym skoncentrowaniu się na zdrowiu a zatem na interdyscyplinarności i transdyscyplinarności pedagogiki zdrowia (w wymiarze praca-edukacja / socjalizacja-człowiek-zdrowie), udało się im uniknąć jednostronności w podejściu do poszczególnych obszarów tegoż zagadnienia. Interdyscyplinarność pedagogiki, która dziś wydaje się nie tylko modą, ale raczej chyba i koniecznością, uzewnętrznia się w tej publikacji książkowej w dobrym tego słowa znaczeniu. Wyraźnie widać, iż Autorom zależało, aby ich namysł nad problematyką stał się także przedmiotem dalszej dyskusji i poszukiwań badawczych, co wynika z przekonania, iż dokonane analizy nie pretendują do rozwiązań wyczerpujących. [z recenzji dr hab. Mirosława Kowalskiego prof. nadzw. Uniwersytetu Zielonogórskiego]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.2 (1 egz.)
Book
In basket
Postępujący proces starzenia się polskiego społeczeństwa implikuje poważne wyzwania ekonomiczne zarówno dla pojedynczego obywatela, jak i całej gospodarki. Najczęściej problematyka ta jest analizowana z punktu widzenia efektywności systemu emerytalnego. Warto jednak zauważyć, że zmiany demograficzne pociągają za sobą znacznie większe wyzwania, co przedstawiono w publikacji. Analizie poddano rynek pracy w kontekście aktywizacji zawodowej pokolenia 50+ i instrumentów wspierania zatrudnienia w tej grupie. Zbadano ograniczenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej przez seniorów oraz ich wiedzę biznesową. Przedmiotem badań były także utrudnienia, jakie napotykają starsze osoby w dostępie do usług finansowych, oraz ich poziom zaufania do instytucji finansowych. Publikacja stanowi więc kompleksowy obraz finansów pokolenia 50+ w województwie lubelskim i wpisuje się w aktualną problematykę badawczą dotyczącą rozwoju srebrnej gospodarki.[znak].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28.1 (1 egz.)
Book
In basket
Przedłożona mi do recenzji monografia stanowi nowatorskie i odkrywcze opracowanie jednego z istotnych problemów ekonomii – oszczędności gospodarstw domowych. Stanowi ona niewątpliwie zwieńczenie wieloletnich intensywnych, rzetelnych badań prowadzonych przez Autorkę oraz wnosi ważny wkład do teorii i praktyki ekonomii. […] Podjęta w pracy problematyka jest bardzo ważna nie tylko dla rozważań teoretycznych dotyczących optymalnego poziomu oszczędności gospodarstw domowych oraz ich wpływu na wzrost gospodarczy krajów, ale również dla działań praktycznych związanych z polityką społeczno-gospodarczą.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 19.4.1 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści: Praca a aktywność ekonomiczna młodzieży - zagadnienia definicyjne ; Młodzież w wieku dorastania ; Praca nieletnich ; Metodologia przeprowadzonych badań ; Charakterystyka badanej młodzieży ; Ocena zjawiska aktywności ekonomicznej młodzieży polskiej ; Uwarunkowania aktywności ekonomicznej - annalizy dwuzmiannowe ; Modele uwarunkowań aktywności ekonomicznej.
Książka ukazuje się po decyzji o likwidacji, w czasie „wygaszania” gimnazjum. Zmiana organizacji kształcenia podstawowego nie zmieni problemów, przed którymi stoi dzisiaj uczeń gimnazjum, a potem o rok młodszy uczeń ośmioletniej szkoły podstawowej. Podejmuje ważny i bardzo aktualny problem aktywności ekonomicznej młodzieży. Innowacyjne badania przeprowadzone przez Autorów monografii znakomicie uzupełniają stosunkowo liczne badania aspiracji edukacyjnych i zawodowych, np.: Tadeusza Lewowickiego, Czesława Plewki, Natalii Bednarczyk-Jamy. Uważam, że szczególną zaletą recenzowanej monografii jest analiza aktywności ekonomicznej uczniów gimnazjów w zmieniających się uwarunkowaniach środowiska życia i kształcenia oraz jej wielka przydatność dla doradztwa zawodowego, edukacji - w tym przygotowania do pracy, rozwoju przedsiębiorczości. Monografia odpowiada na aktualne potrzeby edukacyjne młodzieży, stojącej przed pierwszą decyzją wyboru drogi edukacyjnej, określającą również drogę zawodową.[ksiegarnia.pwn].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 92 (1 egz.)
Book
In basket
Przedstawiona praca wpisuje się bardzo wyraźnie w pilne potrzeby zdynamizowania opracowań i badań w przedmiotowym obszarze. […] Jakkolwiek bowiem samo zjawisko przemocy w rodzinie ma charakter interdyscyplinarny, to ukazując je, zarówno w kontekście indywidualnych losów i doświadczeń badanych kobiet, jak i rekonstrukcji teoretycznej zagadnień, Autorki zdecydowały się zaakcentować jego wymiar psychologiczny.[wydawnictwo.umcs.eu].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 80.2 (1 egz.)
Book
In basket
Autorzy podjęli się bardzo ważnego i aktualnego tematu, który wpisuje się w problematykę konsumpcji i zachowań konsumentów. Zmiany, jakie zachodzą w konsumpcji i zachowaniach konsumentów, szczególnie w obecnych czasach, są interesujące poznawczo. Na przestrzeni lat zmieniły się uwarunkowania konsumpcji, co wpłynęło na powstanie wielu nowych trendów, takich, jak np. wirtualizacja konsumpcji czy konsumpcja kolaboratywna. Zgromadzony materiał teoretyczny i empiryczny jest interesujący i wzbogaca dotychczasowy dorobek z tej problematyki.Monografię uznaję za wartościowe studium poznawcze i aplikacyjne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 27.2 (1 egz.)
Book
In basket
Głównym celem badawczym publikacji jest rozpoznanie mechanizmu dostosowań na rynkach pracy państw członkowskich UE do recesji gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wywołujących rożne reakcje rynków na pogorszenie dynamiki wzrostu gospodarczego oraz towarzyszących im działań antykryzysowych i na tym tle sformułowanie opinii na temat możliwych zagrożeń powrotu zatrudnienia i bezrobocia do poziomów sprzed kryzysu. Zakres przestrzenny monografii obejmie 27 państw członkowskich UE, choć w niektórych sytuacjach ograniczenia w dostępności danych powodowały zawężenie grupy analizowanych krajów. W celach porównawczych analizą objęto Unię Europejską jako całość.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 88.2 (1 egz.)
Book
In basket
Recenzowane opracowanie jest dziełem istotnym, wydatnie wzbogacającym literaturę z zakresu prawa karnego materialnego. Na tę ocenę składają się zawartość in formacyjna, oparta na bogatej bazie źródłowej, rzetelność wywodów oraz obiektywny charakter wniosków. Jest to opracowanie ciekawe, korespondujące z aktualnymi potrzebami, cechujące się solidnością , rzetelnością i wnikliwością badawczą. Tytułowe zagadnienie zostało przedstawione w sposób zrozumiały i przystępny. Autorka osadziła swe rozważania na tle dotychczasowego bogatego dorobku doktryny i judykatury. Doniosłość teoretyczna oraz praktyczna rozprawy polega też na tym, że problematyka ta została przedstawiona kompleksowo. Niewątpliwie opracowanie to wypełni lukę w naszej literaturze prawa karnego materialnego. Stanowi bowiem pracę w pełni przydatną zarówno dla teorii prawa, jak i praktyki jego stosowania." z recenzji Prof. dr. hab. Ryszarda A. Stefańskiego
Spis treści: Próba zdefiniowana pojęcia "kazirodztwo" ; Kazirodztwo jako tabu kulturowe ; Kazirodztwo w prawie wybranych państw '; Ewolucja prawnookarnego ujęcia kazirodztwa ; Ustawowy opis przestępstwa kazirodztwa i zwiazane z tym zagadnienia ; Konsekwencje kazirodztwa w świetle badań empirycznych ; Motyw kazirodztwa w literaturze i sztuce.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 74 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia autorstwa dr. Mariusza Wiktora Sienkiewicza podejmuje bardzo ważny, aktualny i interesujący temat badawczy dotyczący lokalnej polityki innowacji i jej roli w ramach lokalnej polityki rozwoju. Rozważania autora cechuje logiczne i precyzyjne dokonanie wywodu, poparte niemal pionierskimi badaniami na dużej próbie gmin i powiatów. Niewątpliwie zaletą pracy jest uporządkowanie pojęć i dokonanie licznych typologii dotyczących lokalnej polityki innowacji. Głównym wkładem autora w rozwój nauk społecznych, a nauk o polityce w szczególności, jest zaproponowanie nowego autorskiego paradygmatu lokalnej polityki innowacji. Walory pracy podnoszą liczne schematy i tabele. W pracy wykorzystano także obszerną i adekwatną do przedmiotu badań krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu. [Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka]
Spis treści: Polityka rozwoju na poziomie lokalnym w perspektywie badawczej ; Specyfika systemu innowacji ; Znaczenie polityki innowacji w procesie kreowania rozwoju lokalnego ; Formy realizacji polityki innowacji w samorządzie lokalnym w świetle badań własnych ; Nowy paradygmat lokalnej polityki innowacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 77.3 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja stanowi próbę połączenia teorii i praktyki, dotyczących zagadnienia pracy i jej wartości w percepcji adolescentów. Dotychczasowa literatura polska poświęcona tej problematyce nie często eksponuje to zagadnienie, a przecież wyzwania edukacyjno-zawodowe stojące przed młodymi ludźmi to zagadnienie niezwykle ważne zarówno z perspektywy samych zainteresowanych, jak i społeczeństwa, zwłaszcza w przyszłościowej perspektywie. Dlatego też należy zwrócić szczególną uwagę na możliwości pomocy młodym osobom w zakresie ukazania im możliwości edukacyjnych i zawodowych, a także w zakresie kształtowania ich kompetencji społecznych i tworzenia obrazu siebie, tak aby dokonywali wyborów zawodowych z pełną świadomością i zgodnie ze swoimi możliwościami i aspiracjami. [poczytaj.pl]
Spis treści : Praca jako ważny obszar funkcjonowania człowieka ; Młodzież - perspektywa przyszłej kariery ; Założenia metodologiczne badań ; Wyniki badań własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 92 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again