Form of Work
Książki
(12)
Publikacje naukowe
(3)
Publikacje fachowe
(2)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Publikacje dydaktyczne
(1)
Status
available
(11)
unavailable
(1)
Branch
Planeta 11
(3)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(8)
Filia nr 15
(1)
Author
Foryś Iwona
(2)
Albright Madeleine Korbel (1937- )
(1)
Bauer Zbigniew (1952-2014)
(1)
Budzyński Wojciech (nauki ekonomiczne)
(1)
Czarkowska Lidia
(1)
Godzic Wiesław (1953- )
(1)
Iwanicz-Drozdowska Małgorzata (1971- )
(1)
Jaworski Władysław Leopold (1929- )
(1)
Kaźmierska-Patrzyczna Aneta
(1)
Mazurek Grzegorz
(1)
Mironowicz Katarzyna
(1)
Nowak Maciej (nauki ekonomiczne)
(1)
Nowak Maciej Jacek
(1)
Patrzałek Leszek
(1)
Skrzypek Jerzy
(1)
Szelągowska Anna
(1)
Wieczorek Paweł (dziennikarz)
(1)
Wojtowicz Dominika
(1)
Woodward William (1951- )
(1)
Zawadzka Zofia
(1)
Year
2010 - 2019
(11)
2000 - 2009
(1)
Time Period of Creation
2001-
(6)
Country
Poland
(12)
Language
Polish
(12)
Audience Group
Menedżerowie
(1)
Specjaliści ds. marketingu
(1)
Szkoły wyższe
(1)
Subject
Bank centralny
(1)
Banki
(1)
Bioróżnorodność
(1)
Deficyt budżetowy
(1)
Dziennikarstwo internetowe
(1)
Ekonomia rozwoju
(1)
Ekstremizm polityczny
(1)
Faszyzm
(1)
Finanse
(1)
Fundusze strukturalne UE
(1)
Globalizacja
(1)
Gospodarka narodowa
(1)
Marketing elektroniczny
(1)
Mentoring
(1)
Mieszkania
(1)
Nieruchomości
(1)
Obrót bezgotówkowy
(1)
Planowanie przestrzenne
(1)
Podatek
(1)
Polityka międzynarodowa
(1)
Polityka spójności UE
(1)
Prawo ochrony środowiska
(1)
Przedsiębiorczość (postawa)
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Public relations
(1)
Rozwój regionalny
(1)
Rozwój społeczny
(1)
Ryzyko bankowe
(1)
Skrajna prawica (politologia)
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
(1)
Spółdzielczość mieszkaniowa
(1)
Urbanistyka
(1)
Wizerunek przedsiębiorstwa
(1)
Wspólnota mieszkaniowa
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie strategiczne
(1)
Subject: time
2001-
(6)
1901-2000
(1)
Subject: place
Polska
(2)
Europa
(1)
Genre/Form
Materiały pomocnicze
(1)
Monografia
(1)
Opracowanie
(1)
Podręcznik
(1)
Podręczniki akademickie
(1)
Poradnik
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Publicystyka polityczna
(1)
Domain
Zarządzanie i marketing
(2)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
13 results Filter
Authority data
Wydawnictwo Poltext (hasło formalne)
Nieużywane formy hasła: Poltext
Działa od 1989 r.
Book
In basket
Książka stanowi osobistą i aktualną analizę zjawiska faszyzmu w XX wieku oraz jego wpływu na świat współczesny autorstwa jednej z najwybitniejszych postaci amerykańskiej sceny politycznej, a zarazem pierwszej kobiety pełniącej funkcję sekretarza stanu USA. Wydawać by się mogło, że w świecie tak brutalnie doświadczonym przez zbrodnie faszyzmu nie ma miejsca dla dzisiejszych spadkobierców Hitlera i Mussoliniego. Madeleine Albright kwestionuje tę tezę, odwołując się do własnych wspomnień z dzieciństwa, które spędziła w targanej wojną Europie, oraz do osobistych doświadczeń ze służby w dyplomacji.[empik].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Publicystyka (1 egz.)
Book
In basket
PR nie ma ostatnio dobrej prasy. Kojarzony jest bowiem z manipulowaniem informacją, czasem wręcz z kłamstwem, a często z tzw. czarnym PR-em. Zarazem firmy, rządy i wszelkie inne organizacje muszą posiąść umiejętność skutecznego komunikowania się z klientami oraz obywatelami. I o tym właśnie jest książka dra Wojciecha Budzyńskiego, wykładowcy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, szkoleniowca i trenera biznesu, a także doświadczonego menedżera. Książka zawiera zarówno usystematyzowaną wiedzę w dziedzinie PR, jak i praktyczne rady, jak organizować działalność PR-owską, od czego zacząć, jak opracować program budowania wizerunku firmy czy wdrożyć system identyfikacji wizualnej. Wiele miejsca poświęcono zasadom współpracy z mediami. Przedstawiono wiele aktualnych przykładów radzenia sobie z trudnymi pytaniami dziennikarzy, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. Ponadto autor omawia także przygotowanie i rozpowszechnianie wydawnictw firmowych, organizację imprez, zawieranie umów sponsorskich oraz prowadzenie działalności lobbingowej. Wykorzystanie w książce schematów i rysunków pomaga w szybkim zrozumieniu i opanowaniu najważniejszych technik i metod PR w celu ich wdrożenia w praktyce. [empik.com]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 13.7 (1 egz.)
Book
In basket
O oddawanej do rąk czytelnika książce można przede wszystkim powiedzieć, że jest nowatorska. Nowatorska, gdyż podejmowanie zagadnień z zakresu coachingu, a precyzyjniej business coachingu, w sposób właściwy dla standardów pracy naukowej, przynajmniej w perspektywie polskiego rynku wydawniczego, wydaje się wciąż nieproporcjonalnie nikłe w stosunku do zapotrzebowania na tego typu publikacje. Książka, która powstała pod redakcją dr Lidii D. Czarkowskiej jest pozycją niezwykle interesującą, a to, że taką jest, jedynie częściowo wyjaśnia się jej nowatorstwem. Jest interesująca, gdyż o zebranych tu pracach można powiedzieć, że wręcz prowokują do dalszej dyskusji nad podejmowanymi w nich kwestiami. Nie zatrzymują czytelnika na sobie, lecz raczej prowadzą do dalszych przemyśleń, studiów, dyskusji¬ a to chyba najcenniejsze w publikacjach naukowych. [z okł.]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Zarządzanie (1 egz.)
Book
In basket
(Nieruchomości.)
Treść : 1.Kooperacja w utrzymywaniu zasobów i zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych ; 2.Spółdzielczość - od praw lokatorskich do odrębnej własności (Systematyka spółdzielczych praw do lokali, Własność mieszkań w gospodarce rynkowej) ; 3.Podstawowe pojęcia i obszary problemowe w sferze mieszkaniowej (Mieszkanie, lokal mieszkalny, zasób mieszkaniowy , Gospodarka a polityka mieszkaniowa, Formy zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w Polsce , Polski rynek mieszkaniowy - szansę i zagrożenia) ; 4.Zarządzanie spółdzielczym zasobem mieszkaniowym (System zarządzania spółdzielniami mieszkaniowymi, Gospodarowanie zasobem spółdzielni mieszkaniowej , Eksploatacja i modernizacja nieruchomości spółdzielczych, Gospodarka finansowa spółdzielni mieszkaniowej, Kontrola działalności i sprawozdawczość w spółdzielni mieszkaniowej, Spółdzielczość mieszkaniowa jako sektor gospodarki zasobami mieszkaniowymi ) ; 5.Specyfika zarządzania wspólnotą mieszkaniową (Organizacyjno-prawne aspekty funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych , Eksploatacja nieruchomości wspólnej , Ekonomiczno-finansowc aspekty działalności wspólnoty mieszkaniowej, Szczególne problemy w procesie zarządzania nieruchomością wspólną , Własność a efektywność zarządzania majątkiem wspólnym, Wspólnota mieszkaniowa w Polsce po piętnastu latach doświadczeń) ; 6.Tworzenie wspólnot mieszkaniowych w spółdzielniach mieszkaniowych (Uwarunkowania prawno-organizacyjne powstania wspólnot w spółdzielniach mieszkaniowych, Konflikt interesów: spółdzielnia - spółdzielca - współwłaściciel nieruchomości wspólnej, Efekt skali-czy duży może więcej?, Pułapki transformacji zarządzania spółdzielczymi zasobami mieszkaniowymi ) ; Aneks. Przykładowe wzory umów, pozwów i apelacji związanych z zarządzaniem nieruchomościami.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 63.4 (1 egz.)
Book
In basket
(Nieruchomości)
Autorzy omawiają praktyczne aspekty polityki przestrzennej na rynku nieruchomości, w tym konsekwencje decyzji dotyczących planów zagospodarowania terenów oraz wyznaczania obszarów pod nowe inwestycje budowlane. Rozpatrują też prawne i systemowe, ale także społeczne i ekonomiczne perspektywy zarządzania przestrzenią decydujące o jej przeznaczeniu. Kolejnym wątkiem są skutki gospodarowania przestrzenią dla uczestników rynku nieruchomości. Dla deweloperów i inwestorów istotne są przede wszystkim ekonomiczne efekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz bariery planistyczne i środowiskowe, które muszą uwzględniać w swoich projektach. Dla właścicieli dużych obiektów największe znaczenie ma wpływ planowania przestrzennego na zmianę wartości nieruchomości i opłaty planistyczne. Właścicieli i użytkowników mieszkań i lokali zainteresuje omówiony szeroko problem kształtowania stawek podatku od nieruchomości, w tym zasady tzw. podatku katastralnego i przewidywane konsekwencje jego wprowadzenia. W tym kontekście ogromnej wagi nabiera proces szacowania wartości nieruchomości oraz oczekiwane zwiększenie obrotu nieruchomościami. Książka zawiera przykłady problemów związanych z zagospodarowaniem i planowaniem przestrzennym występujące w praktyce rzeczoznawców majątkowych, deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości, organów gmin, a także właścicieli nieruchomości oraz sposoby ich rozwiązywania. Z tego powodu może być bardzo pomocna w bieżącej działalności wszystkich uczestników rynku nieruchomości. [nota wydawcy]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 178.2 (1 egz.)
Book
In basket
(Genologia Dziennikarstwa)
Powstanie nowych mediów, a zwłaszcza tzw. nowych nowych mediów całkowicie zmienia podejście do kwestii kwalifikacji gatunkowych obecnych w nich przekazów. ┬Nowe nowe media├ odróżnia od zwykłych ┬nowych mediów├ ich społecznościowy charakter. Poza tym w przestrzeni stwarzanej przez Web 2.0 każdy może być producentem i zarazem konsumentem, a skoro ┬każdy├ ─ to z pewnością nie tylko profesjonalista, ale także amator, co nie pozostaje bez wpływu na jakość przekazów. Wybór medium zależy od indywidualnych upodobań konsumenta. Książka jest przeznaczona dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, ale mogą z niej skorzystać także praktykujący dziennikarze. [empik].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Media (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : Cz. I System bankowy i jego otoczenie - 1. Banki i system bankowy ; 2- Polityka pieniężna banku centralnego i rynek pieniężny ; 3. Nadzór nad działalnością bankową ; 4. System gwarantowania depozytów. Cz. II. Operacje bankowe - 1. Istota i rodzaje operacji bankowych ; 2. Operacje finansujące działalność banków (Operacje depozytowe, Rachunki rozliczeniowe, Rachunki lokat terminowych, Rachunki oszczędnościowe, Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe, Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych, Rachunki powiernicze, Lokaty międzybankowe, Emisje bankowych papierów wartościowych) ; 3. Operacje rozliczeniowe (Rozliczeniowe operacje gotówkowe, Rozliczeniowe operacje bezgotówkowe, Rozliczenia międzybankowe - SORBNET2, ELIXIR, EuroELIXIR, SĘPA, TARGET i TARGET2, SWIFT) ; 4. Finansowanie i prefinansowanie klientów (Kredyty i pożyczki, Faktoring, Forfaiting, Gwarancje bankowe, Poręczenia, Organizowanie finansowania, Bankowe operacje papierami wartościowymi na rzecz klientów, Proces emisji papierów wartościowych) ; Cz. III. Zarządzanie bankiem komercyjnym - I. Cele polityki bankowej ; 2. Kapitał własny banku ; 3. Marketing bankowy ; 4. Ocena działalności. Cz. IV. Ryzyko bankowe - 1. Pojęcie i rodzaje ryzyka bankowego ; 2. Ryzyko płynności ; 3. Ryzyko kredytowe ; 4. Ryzyko kraju ; 5. Ryzyko stopy procentowej ; 6. Ryzyko walutowe ; 7. Ryzyko operacyjne ; 8. Modele VaR ; 9. Operacje instrumentami pochodnymi (Transakcje forward, Kontrakty futur es, Transakcje swapowe, Opcje, Cap, floor, Colmar, Derywaty kredytowe).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 38.3 (2 egz.)
Book
In basket
(Monografie Prawnicze)
Publikacja podejmuje prawne aspekty zarządzania ryzykiem w działalności rolniczej, zarówno w ujęciu prawa unijnego i krajowego, jak i w porządkach prawnych m.in. USA oraz Kanady. Autorka dokonuje oceny przyjętych rozwiązań de lege lata w tym zakresie, a ponadto wskazuje rozwiązania de lege ferenda w obszarach, które jej zdaniem wymagają zmian. Stwierdza, że obowiązująca w Polsce regulacja prawna w niewielkim stopniu ogranicza ujemne następstwa występującego ryzyka, choć ustawodawca przez wdrażane rozwiązania prawne wspiera producentów rolnych w rozwiązywaniu problemów związanych z ryzykiem najczęściej występującym w toku produkcji rolniczej. Poszczególne instrumenty prawne z różnych powodów nie spełniają jednak przypisanej im funkcji. [wydawca]
Spis treści: Pojęcie różnorodności biologicznej i zakres przedmiotowy jej ochrony ; Ewolucja regulacji prawnej w zakresie ochrony różnorodności biologicznej ; Cele i zasady ochrony różnorodności biologicznej a cele i zasady ochrony przyrody ; Ochrona różnorodności biologicznej za pomocą prawnych form ochrony przyrody ; Prawne instrumenty ochrony przyrody a ochrona różnorodności biologicznej ; Rola organów administracji i społeczeństwa w ochronie różnorodności biologicznej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 175.1 (1 egz.)
Book
In basket
E-Marketing : planowanie, narzędzia, praktyka / redakcja Grzegorz Mazurek. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, 2018. - 482 strony : ilustracje, fotografie ; 25 cm.
Książka jest adresowana do każdego, kto chce ugruntować, pogłębić oraz rozwinąć swoją wiedzę i kompetencje związane z marketingowym wykorzystaniem internetu. Korzystać może z niej praktycznie każdy: studenci, specjaliści, eksperci, menedżerowie, którym zależy na budowaniu, ulepszaniu i rozwijaniu swojej obecności online. Ze względu na zakres tematyczny oraz sposób prezentowania poszczególnych zagadnień materiał zawarty w książce może być świetnym wsparciem praktycznym dla każdego, kto profesjonalnie zajmuje się e-marketingiem lub stawia w cyfrowym świecie swoje pierwsze kroki. Pod względem treści książka odpowiada obecnym międzynarodowym standardom w zakresie edukacji związanej z e-marketingiem. Oznacza to, że może ona być wykorzystywana jako podstawowy materiał na wszelkich zajęciach, warsztatach i szkoleniach związanych z marketingiem internetowym. [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 33 (1 egz.)
Book
In basket
Jeśli dotychczas rozwiązania polityki fiskalnej miały charakter narodowy, ukształtowany historycznie pod wpływem specyficznych, krajowych czynników społeczno-ekonomiczno-politycznych, to w warunkach globalizacji w coraz większym stopniu są one przyjmowane pod wpływem zjawisk wynikających bezpośrednio z intensyfikacji istniejących i powstawania nowych powiązań i zależności ekonomicznych, finansowych, społeczno-kulturowych i politycznych między państwami i społecznościami. Współczesna polityka fiskalna uwzględnia ponadnarodowe regulacje dotyczące zasad zarządzania długiem publicznym, polityki podatkowej, kwestii świadczeń społecznych, zasad udzielania pomocy publicznej, nadzoru budżetów publicznych ze strony organów UE czy też regulacji mających na celu zwiększenie dyscypliny krajowej polityki fiskalnej. Oznacza to, że podlega ona coraz większym wpływom związanym z rozbudową ponadnarodowych ram instytucjonalnych jednoczącej się Europy oraz w coraz większym stopniu uwarunkowana jest szokami zewnętrznymi. Podręcznik jest adresowany głównie do studiujących na kierunkach związanych z finansami oraz na kierunku ekonomia. Tematyka pomyślana jest tak, że może stanowić uzupełnienie podstawowego podręcznika do przedmiotu finanse publiczne, realizowanego na pierwszym stopniu studiów, bądź też może być jednym z podręczników do przedmiotu polityka fiskalna, polecanych studentom drugiego stopnia. Drugą grupą adresatów tej książki są specjaliści z dziedziny finansów publicznych, słuchacze studiów podyplomowych oraz osoby zajmujące się polityką finansową w praktyce gospodarczej. [http://ksiegarnia-ue.com.pl]
Spis treści : Wprowadzenie ; Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej ; Instrumenty podatkowe polityki fiskalnej ; Instrumenty wydatkowe polityki fiskalnej ; Deficyt budźetowy i dług publiczny a polityka fiskalna w warunkach globalizacji.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 70.2 (1 egz.)
Book
CD
In basket
Biznesplan : model najlepszych praktyk / Jerzy T. Skrzypek. - Warszawa : Wydawnictwo Poltext, cop. 2009. - 238 s. : il. ; 24 cm + dysk optyczny (CD-ROM).
Książka przedstawia zestaw zasad i procedur opracowania biznesplanu określany mianem modelu najlepszych praktyk, który jest wynikiem wieloletnich doświadczeń Autora. W kolejnych rozdziałach omówione zostały elementy modelu, proces konstruowania studium wykonalności i biznesplanu oraz wzajemne związki między nimi, a także plan strategiczny, marketingowy i organizacyjny. Szczególną uwagę poświęcono przygotowaniu planu finansowego projektu, w tym zasad sporządzania prognoz oraz analiz finansowych. Autor wyjaśnia także, jak zastosować omawiany model w celu przygotowania projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Zainteresuje zarówno przedsiębiorców, jak i osoby sporządzające biznesplany. Z publikacji mogą korzystać także studenci uczelni biznesowych oraz uczestnicy kursów i treningów menedżerskich. Integralną część książki stanowi płyta CD, na której znajdują się dodatkowe materiały edukacyjne, które powinny pomóc czytelnikom w poszerzeniu wiedzy i umiejętności z zakresu szeroko rozumianej problematyki sporządzania biznesplanów. [nota wydawcy]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Praca (1 egz.)
Book
In basket
Polityka spójności oferuje regionom zapóźnionym wiele konkretnych i wymiernych korzyści. Jednak oparcie polityki rozwojowej wyłącznie bądź przede wszystkim na środkach finansowych pozyskiwanych z tego typu źródeł zewnętrznych może prowadzić do skutków odwrotnych do pożądanych, a mianowicie stagnacji, a nawet regresji gospodarczej. Przykłady podane w książce nakazują zastanowić się nad korzyściami i ograniczeniami realizowanej polityki spójności. Pomoc przekazywana przez Unię Europejską (UE) w ramach polityki spójności regionom zapóźnionym jest jednym z największych programów wsparcia rozwojowego w historii. Od wdrożenia reform Delorsa w 1989 roku budżet przeznaczony na jej realizację systematycznie wzrastał. W latach 2007-2013 osiągnął 347 mld euro, a w latach 2014-2020 osiągnie 352 mld euro, co stanowi 32,5% całkowitego budżetu UE przyjętego na ten okres. O ogromnym znaczeniu polityki spójności dla rozwoju europejskich regionów zapóźnionych świadczy fakt, że w wielu krajach członkowskich fundusze polityki spójności stanowią? ponad 50% wartości inwestycji publicznych. Od wielu lat w debacie politycznej i ekonomicznej stawiane są pytania, czy pomoc oferowana krajom i regionom o niższym poziomie rozwoju gospodarczego w ramach polityki spójności powinna koncentrować się na osiąganiu równości (konwergencji poziomów rozwoju gospodarczego, społecznego i przestrzennego), czy skuteczności (osiągnięciu trwałego, samodzielnego wzrostu gospodarczego). Różnice w tych podejściach są kluczowe dla strategii i kształtu udzielanej pomocy. Podjęte w książce rozważania mają na celu analizę wpływu zewnętrznych środków pomocowych przekazywanych Polsce w ramach polityki spójności UE w okresie 2007-2013 na wzrost i rozwój gospodarczy na poziomie regionalnym i lokalnym. Zakres przestrzenny prowadzonych badań własnych obejmuje polskie powiaty i gminy, zakres merytoryczny zaś fundusze przeznaczone na realizację celów polityki spójności przyjętych w perspektywie budżetowej lat 2007-2013 i zmiany wybranych wskaźników makroekonomicznych obserwowane w latach 2007-2015. Oddzielna część poświęcona została wynikom badań efektów pomocy udzielonej w ramach polityki spójności regionom europejskim oraz identyfikacji ich ograniczeń metodycznych. Obszerną część publikacji stanowią wyniki badań własnych poświęconych ocenie skuteczności funduszy pomocowych we wspieraniu rozwoju gospodarczego na poziomie lokalnym. [wydawca]
Spis treści: Teoretyczne podstawy rozwoju gospodarczego ; Pomoc rozwojowa w świetle badań literaturowych ; Ograniczenia efektywności zewnętrznej pomocy rozwojowej w stymulowaniu rozwoju gospodarczego ; Fundusze unijne jako szczególna forma zewnętrznej pomocy rozwojowej ; Wpływ funduszy polityki spójności na rozwój regionalny i lokalny ; Wyrównawczy charakter funduszy pomocowych UE i czynniki wpływające na ograniczenie ich efektów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 89.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again