Form of Work
Książki
(14)
Publikacje naukowe
(8)
Publikacje dydaktyczne
(6)
Publikacje fachowe
(2)
Poradniki i przewodniki
(1)
Status
available
(14)
unavailable
(2)
unknown
(1)
Branch
Planeta 11
(4)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(11)
Filia nr 18
(1)
Filia nr 9 - podr.
(1)
Author
Bogdanienko Jerzy (1946- )
(1)
Branicki Andrzej
(1)
Cichosz Grażyna
(1)
Czeczot Hanna
(1)
Dragan Małgorzata
(1)
Eco Umberto (1932-2016)
(1)
Gajewski Maciej
(1)
Jurkowlaniec Grażyna
(1)
Kabut Mateusz
(1)
Kenig-Witkowska Maria Magdalena
(1)
Kiryło Jacek
(1)
Koźmiński Andrzej Krzysztof (1941- )
(1)
Lewkowicz Jacek
(1)
Mieszkowski Kamil
(1)
Ostrihansky Rudolf (prawo)
(1)
Piotrowski Włodzimierz
(1)
Piątek Stanisław (1951- )
(1)
Postuła Igor
(1)
Rysz-Kowalczyk Barbara (1952- )
(1)
Szatur-Jaworska Barbara (1955- )
(1)
Szczygielska Izabela
(1)
Szwedziak-Bork Ilona
(1)
Tygielski Wojciech (1953- )
(1)
Wiśniewska Maria (socjolog)
(1)
Woźniakowska-Fajst Dagmara
(1)
Zalega Tomasz
(1)
Łazowski Adam
(1)
Year
2020 - 2022
(1)
2010 - 2019
(9)
2000 - 2009
(4)
Time Period of Creation
2001-
(9)
1901-2000
(2)
1945-1989
(1)
1989-2000
(1)
Country
Poland
(14)
Language
Polish
(14)
Audience Group
Szkoły wyższe
(4)
Studenci
(1)
Urzędnicy
(1)
Subject
Prawo wspólnotowe europejskie
(2)
Zbiorowe stosunki pracy
(1)
Administracja
(1)
Alkoholicy
(1)
Alkoholizm
(1)
Astronomia
(1)
Budżety rodzinne
(1)
Dochody indywidualne
(1)
Emigracja zarobkowa
(1)
Jakość życia
(1)
Kobieta
(1)
Konsumenci (ekonomia)
(1)
Konsumpcja (ekonomia)
(1)
Mleko
(1)
Odżywianie
(1)
Organizacja
(1)
Osoby w wieku starszym
(1)
Polacy za granicą
(1)
Polityka społeczna
(1)
Pomiary
(1)
Praca dyplomowa
(1)
Prawo
(1)
Prawo gospodarcze publiczne
(1)
Prawo karne
(1)
Prognoza demograficzna
(1)
Przemoc emocjonalna
(1)
Przywództwo
(1)
Rodzina
(1)
Rynek pracy
(1)
Samorząd pracowniczy
(1)
Stalking
(1)
Starzenie się społeczeństwa
(1)
Strajki
(1)
Stres pourazowy
(1)
Zarządzanie
(1)
Zarządzanie partycypacyjne
(1)
Związki zawodowe
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(3)
1945-1989
(1)
1989-
(1)
1989-2000
(1)
Subject: place
Polska
(4)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(4)
Monografia
(2)
Opracowanie
(2)
Materiały pomocnicze
(1)
Poradniki
(1)
Praca zbiorowa
(1)
Raport z badań
(1)
Domain
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(4)
Socjologia i społeczeństwo
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Fizyka i astronomia
(1)
Nauka i badania
(1)
Psychologia
(1)
Zarządzanie i marketing
(1)
14 results Filter
Book
In basket
Ta książka to znakomita pomoc dla wszystkich zainteresowanych uzupełnieniem teoretycznej wiedzy astronomicznej o astronomiczną praktykę. Książka składa się z dwóch części: pierwsza zawiera propozycje kilkudziesięciu prostych obserwacji astronomicznych, które można przepowadzić samodzielnie bez jakichkolwiek instrumentów optycznych albo za pomocą lornetki lub aparatu fotograficznego; druga część opisuje obserwacje trudniejsze, wymagające podstawowej wiedzy fizycznej i astronomicznej oraz skromnego instrumentarium, jakim dysponuje już wiele szkół i miłośników astronomii. [ze wstępu]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. Astronomia (1 egz.)
Egzemplarze w opracowaniu
Book
In basket
(Dissertationes WUW, ISSN 0509-7177 ; 486)
Psychiatrzy i psycholodzy kliniczni od wielu lat zajmują się związkiem między doświadczeniami traumatycznymi a uzależnieniem od alkoholu. W ramach tej problematyki podstawowymi zagadnieniami są rozpowszechnienie i natura doświadczeń traumatycznych oraz ich konsekwencje dla osób mających problemy z alkoholem. Głównym celem badań opisanych w książce jest próba empirycznego określenia stopnia rozpowszechnienia różnego rodzaju zdarzeń traumatycznych w ciągu życia oraz bieżącego rozpowszechnienia zaburzenia po stresie traumatycznym (PTSD) wśród pacjentów leczących się z powodu uzależnienia od alkoholu, jak również analiza porównawcza pacjentów uzależnionych od alkoholu, u których stwierdzono występowanie doświadczeń traumatycznych i/lub PTSD z pacjentami bez doświadczeń traumatycznych i PTSD w zakresie różnych zmiennych dotyczących przebiegu uzależnienia i leczenia. Opisane badania dostarczyły cennych danych na temat skali rozpowszechnienia doświadczeń traumatycznych wśród pacjentów leczących się z powodu uzależnienia od alkoholu. Z przeprowadzonych analiz wynika, że ponad 80% badanych doświadczyło przynajmniej jednego zdarzenia traumatycznego, a ponad połowa - więcej niż jednego. Najbardziej rozpowszechnione okazały się: przemoc fizyczna w dzieciństwie, przemoc fizyczna w wieku dorosłym, groźny dla życia wypadek, napad z użyciem siły fizycznej, bycie świadkiem zabójstwa lub przemocy oraz traumatyczna utrata bliskiej osoby. Wskaźnik bieżącego występowania PTSD wyniósł 25%. [taniaksiazka.pl]
Spis tresci: PTSD i uzależnienie od alkoholu: definicje, metody pomiaru i epidemiologia ; Występowanie doświadczeń traumatycznych i PTSD u pacjentów uzależnionych: przegląd badań i implikacje praktyczne ; Kontekst teoretyczny i empiryczny badań nad rozpowszechnieniem zdarzeń traumatycznych i PTSD wśród pacjentów uzależnionych od alkoholu ; Rozpowszechnienie zdarzeń traumatycznych i PTSD w grupie pacjentów uzależnionych od alkoholu. Badania własne.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68.3 (1 egz.)
Book
In basket
Książka Umberto Eco, włoskiego semiotyka i estetyka, profesora wielu uniwersytetów (m.in. we Florencji i Bolonii), została pomyślana jako poradnik dla studentów przystępujących do pisania pracy magisterskiej. Autor przedstawia kolejne fazy powstawania pracy, począwszy od wyboru promotora i sformułowania tematu, przez budowanie warsztatu pracy (kwerendy biblioteczne, sporządzanie notatek spełniających różne funkcje), układanie wstępnego planu pracy, wykorzystywanie zebranego materiału, stosowanie argumentacji i dowodzenia, aż po ostateczną redakcję tekstu oraz opatrywanie go przypisami, aneksami i bibliografią końcową. [Powyższy opis pochodzi od wydawcy].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Metodologia (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : 1. Migracje ludności - ustalenia definicyjne (Definicja zjawiska migracji i kryteria jego klasyfikacji, Typologie migrantów) ; 2. Migracje zarobkowe i rodzina w wybranych koncepcjach teoretycznych (Perspektywa ekonomiczna, Perspektywa psychologiczna, Perspektywa socjologiczna, Mezospołeczny kontekst migracji, Koncepcje syntetyczne, Perspektywa gen derowa) ; 3. Zjawisko migracji w świetle badań (Migracje zarobkowe, Migracje kobiet, Migracje i rodzina) ; 4. Współczesne determinanty migracji zarobkowych (Tendencje we współczesnych strumieniach migracji, Kierunki emigracji Polaków, Ekonomiczne determinanty migracji, Zróżnicowanie wynagrodzeń za pracę, Poziom bezrobocia, Poziom ubóstwa, Rozwój społeczny i jakość życia, Warunki pracy migrantów, Prawne determinanty migracji, Czynniki wypychające versus czynniki przyciągające. Przykłady z ustawodawstw krajowych, Redukcja przeszkód pośrednich - regulacje prawa wspólnotowego. Swobodny przepływ osób w ramach Wspólnot , Wspólnotowe gwarancje zabezpieczenia społecznego, Sieci migracyjne, Postęp technologiczny, Terytorialne zróżnicowanie zjawiska migracji w Polsce) ; 5. Skutki migracji dla rodzin - wstępna analiza zjawiska ; 6. Funkcje rodziny i możliwość ich realizacji na odległość ; 7. Założenia metodologiczne badań ; 8. Analiza wyników badań własnych (Starachowice - społeczno-gospodarcza charakterystyka miejsca badań, Rynek pracy w Starachowicach, Realizacja funkcji rodziny w warunkach migracji matki, Przyczyny i skutki wyjazdów. Realizacja funkcji ekonomicznej, Doświadczenie migracji i ich wpływ na życie migrantek, Podsumowanie wyników badań własnych).
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. Socjologia (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 80.2 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia jednej z 25 najbardziej wpływowych (według „Wall Street Journal”) kobiet Europy zawiera analizę czynników sprawczych przywództwa i źródeł społecznej percepcji charyzmy przywódcy. Autorka korzystając z własnych doświadczeń zawodowych, w oparciu o multidyscyplinarną wiedzę naukową, formułuje i uzasadnia dwie koncepcje modelowe i teoretyczne: pierwsza odnosi się do przywództwa w ogóle, a druga do przywództwa charyzmatycznego. Postawione hipotezy poddane są konfrontacji z wybranymi przypadkami przywództwa, powszechnie postrzeganego jako charyzmatyczne: Jana Pawła II, Lecha Wałęsy, Margaret Thatcher i Steve’a Jobsa. [Powyższy opis pochodzi od wydawcy].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. Socjologia (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści: Problemy i hipotezy badawcze oraz zagadnienia metodologiczne ; Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej - definicje, historia, skala zjawisk ; Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej - regulacje prawne w państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce ; Sprawca stalkingu i innych form przemocy emocjonalnej ; Ofiara stalkingu i innych form przemocy emocjonalnej ; Reakcja na stalking i inne czyny o charakterze przemocy emocjonalnej ; Wnioski końcowe.
Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a ponadto także ich historię i uwarunkowania kulturowe oraz informacje o skali występowania w Polsce i na świecie. Szczegółowo analizuje przepisy państw Unii Europejskiej kryminalizujące stalking oraz polskie przepisy karne i wykroczeniowe dotyczące uporczywego nękania, a także regulacje dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i bullyingu. Opisuje sylwetki sprawcy i ofiary przemocy emocjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii sprawców i ofiar stalkingu. Odnosi się do reakcji (formalnej i nieformalnej) na stalking i inne czyny o charakterze przemocy emocjonalnej.[gandalf].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 35.4 (1 egz.)
Book
In basket
(Badania Ekonomiczne / Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych.)
Celem niniejszej monografii jest ekonomiczna analiza polskich regulacji rynku pracy pod kątem ich efektywności.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 28 (1 egz.)
Book
In basket
(Teoria i Metodologia Polityki Społecznej IPS UW)
Publikacja poświęcona najnowszym zagadnieniom polityki społecznej, podzielona na pięć bloków tematycznych: - zakres dyscypliny, - cele współczesnej polityki społecznej, - środki i sposoby realizacji założeń dziedziny, - cechy potencjału osobowego społeczeństwa i relacji społecznych, - podejścia i narzędzia badawcze stosowane w nauce o polityce społecznej. Autorzy podejmują próbę doprecyzowania terminologii naukowej w dziedzinie polityki społecznej, omawiając różne kategorie pojęć: - pojęcia nowe w języku nauki o polityce społecznej, przejmowane z innych dyscyplin naukowych lub z języków obcych, - pojęcia, od dawna obecne w języku nauki o polityce społecznej, ale nadal wieloznaczne i nie mające ustalonej i powszechnie akceptowanej definicji, - pojęcia, które nabierają znaczenia obecnie, stają się ważne w kontekście aktualnej sytuacji politycznej, społecznej i gospodarczej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 68 (1 egz.)
Book
In basket
Problemetyka społecznej odpowiedzialności organizacji wzbudza coraz większe zainteresowanie zarówno opinii publicznej, praktyków gospodarczych i pracowników naukowych. Jest to uzasadnione coraz wyraźniejszym uświadamianiem sobie znaczenia tej problematyki zarówno ze względu na nieustanne pojawianie się w mediach informacji o zjawiskach patologicznych z tego obszaru, co świadczy o tym, że zjawisko to jest bardzo silnie rozwinięte, jak też ze względu na to, że wzrasta społeczne uwrażliwienie na tego typu nadużycia, występujące w reakcji organizacji z otoczeniem... Głównym celem tego opracowania jest dostarczenie materiału do dyskusji. [ze wstępu]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 36.3 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczestniczących w zajęciach z pierwszego przedmiotu z zakresu prawa na studiach zarządzania, czyli "Podstaw prawa w gospodarce", prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Zakres i konstrukcja podręcznika sprawiają, że może być on pomocnym źródłem nauki podstaw prawa również na studiach zarządzania, administracji, ekonomii i pokrewnych kierunków w innych szkołach wyższych. Książka ma na celu wprowadzenie do bloku przedmiotów z zakresu prawa, które odwołują się do podstawowych pojęć i informacji dotyczących norm, przepisów i sposobu działania prawa w stosunkach społecznych i gospodarczych. Wprowadzającym zagadnieniom teoretycznym poświęcone są początkowe rozdziały. Kolejna część podręcznika poświęcona jest ustrojowi państwa, który tworzy ramy dla prowadzenia działalności gospodarczej. Na tej podstawie, w rozdziałach 6-14 przedstawiono główne instytucje publicznego prawa gospodarczego w Polsce. Dotyczą one podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, korzystania z zasobów służących do wytwarzania produktów i usług, ochrony konkurencji oraz odpowiedzialności w działalności gospodarczej. Przedmioty dotyczące prawa prowadzone są także na kolejnych latach studiów i obejmują między innymi podstawy prawa administracyjnego, cywilnego i handlowego, prawa pracy i prawa finansowego. Dla zainteresowanych wpływem prawa na podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przeznaczone są wykłady specjalizacyjne oraz do wyboru, jak również seminaria.[gandalf].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 60 (1 egz.)
Book
In basket
Niniejsza publikacja ma na celu uchwycenie procesu starzenia się populacji w ujęciu mikro- i makroekonomicznym. Jej aplikacyjnym walorem jest analiza ciekawych informacji uzyskanych od badanych seniorów będących słuchaczami Uniwersytetów Trzeciego Wieku (UTW) oraz uczestniczących we wspólnotach parafialnych. Badanie osób w wieku 65+ zrealizowane zostało przez autora monografii w ramach badań statutowych Konsumpcja i zachowania konsumenckie osób w starszym wieku w Polsce, cz. I (2014), cz. II (2015). Starość i proces starzenia się należą niewątpliwie do relatywnie dobrze rozpoznanego etapu życia człowieka, o czym świadczy bogate piśmiennictwo, referujące liczne i wieloaspektowe badania empiryczne, realizowane zarówno w kraju, jak i za granicą, a także teoretyczny namysł nad starzeniem się, jak na razie, jednak podejmowany przeważnie w literaturze zagranicznej. O starości i starzeniu się wiemy już dość dużo, szczególnie gdy zasobność tej wiedzy porównamy z wiedzą o innych etapach życia ludzkiego, a zwłaszcza z młodością, dzieciństwem i dorosłością. Niemniej w dalszym ciągu w polskiej literaturze przedmiotu powstało mało opracowań bądź raportów poświęconych problematyce konsumpcji i zachowaniom konsumenckim osób w wieku 65+. Z tego też względu niniejsza monografia, w pewnym stopniu, wypełnia lukę w tym obszarze.[ksiegarnia.pwn.pl].
Spis treści: Starzenie się społeczeństwa - aspekt teoretyczny ; Jakość życia a aktywność osób w starszym wieku i pomyślne starzenie się ;Dochody i wydatki konsumentów w wieku 65+ ; Metodyczne aspekty badania konsumpcji i zachowań konsumenckich osób w wieku 65+ Jakość życia, dochody i struktura wydatków osób w wieku 65+ w świetle wyników badań własnych ; Zachowania konsumenckie osób w wieku 65+ w świetle wyników badań własnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 27.2 (1 egz.)
Book
In basket
Po lekturze książki "Żywieniowy fenomen mleka" będziecie Państwo świadomi, że składniki mleka pełnią funkcje odżywcze i terapeutyczne, większość składników mleka reguluje metabolizm w organizmie człowieka, liczne składniki mleka oraz bakterie probiotyczne działają immunostymulująco, a proporcjonalnie do spożycia mleka maleje ryzyko schorzeń metabolicznych oraz to, że produkty mleczarskie należy spożywać codziennie w ilości 2-3 porcji. [z okł.]
This item is available in 2 branches. Expand the list to see details.
There are copies available to loan: sygn. 104 (1 egz.)
There are copies available to loan: sygn. 61 (1 egz.)
Book
In basket
(Podręczniki Prawnicze)
Podręcznik ,,Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej" prezentuje najważniejsze zagadnienia dotyczące funkcjonowania Unii Europejskiej i jej systemu prawnego. Każdy rozdział jest poprzedzony rozbudowanym wykazem literatury, co będzie pomocne przy dalszych studiach w zakresie prawa Unii Europejskiej. W publikacji zostały omówione zagadnienia dotyczące m.in.: Systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, Źródeł prawa Unii Europejskiej, Tworzenia prawa Unii Europejskiej, Stosowania prawa Unii Europejskiej na płaszczyźnie wewnętrznej państw członkowskich, Sądowej kontroli przestrzegania prawa, Współpracy sądów krajowych z Trybunałem Sprawiedliwości. Podręcznik stanowi pomoc dla studentów, którzy specjalizują się w prawie Unii Europejskiej. Będzie on również użyteczny dla uczestników studiów podyplomowych oraz prawników-praktyków i wszystkich Czytelników zainteresowanych Unią Europejską.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 94 (1 egz.)
Book
In basket
Podręcznik zarządzania w gospodarce rynkowej, który od 1994 roku cieszy się niesłabnącym powodzeniem, zarówno wśród wykładowców, jak i studentów uczelni wyższych na kierunkach zarządzania i marketingu. Książka obejmuje wszystkie grupy zagadnień oraz problemy szczegółowe, które tę dyscyplinę tworzą. Do jej istotnych walorów należy powiązanie teorii organizacji i zarządzania z praktyką gospodarczą. Autorzy są bowiem nie tylko nauczycielami akademickimi, ale także często menedżerami i przedsiębiorcami. Klarowna struktura, barwne przykłady, liczne wyróżnienia, tabele i kolorowe rysunki dodatkowo podnoszą jej wartość dydaktyczną.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.1 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again