Form of Work
Książki
(27)
Publikacje naukowe
(16)
Publikacje dydaktyczne
(13)
Publikacje fachowe
(2)
Status
available
(24)
unavailable
(3)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(27)
Author
Krwawicz Małgorzata
(3)
Chyba Zbigniew
(2)
Kacprzyk Zbigniew
(2)
Kowalewski Marian
(2)
Marciniak Stanisław (1948- )
(2)
Pisarczyk Stanisław (1937- )
(2)
Piłat Jerzy
(2)
Radziszewski Piotr
(2)
Wiśniewski Michał (ekonomia)
(2)
Żagan Wojciech
(2)
Buczacki Aleksander
(1)
Cios Irena
(1)
Czumaj Przemysław
(1)
Dudziak Sławomir (budownictwo)
(1)
Dąbska Agnieszka
(1)
Ejsmont Krzysztof
(1)
Firląg Szymon
(1)
Garwacka-Piórkowska Stanisława
(1)
Górska Ewa
(1)
Gładysz Bartłomiej
(1)
Głodziński Eryk
(1)
Jackiewicz-Rek Wioletta
(1)
Jakubiak Marek (1977- )
(1)
Janowska Jolanta
(1)
Jasiński Leszek Jerzy (1952- )
(1)
Kacprzak Justyna
(1)
Kaczorek Krzysztof
(1)
Kietliński Wiesław
(1)
Kisilowski Marek
(1)
Korkosz-Gębska Jolanta
(1)
Kowalewski Jakub
(1)
Kowalski Karol J
(1)
Krupiński Rafał
(1)
Król Jan
(1)
Król Jan (budownictwo)
(1)
Książek Mariola
(1)
Lorek Aneta
(1)
Martinek Włodzimierz
(1)
Paczuski Maciej
(1)
Pazio Nemezjusz Mateusz
(1)
Przedlacki Marcin
(1)
Rostek Katarzyna
(1)
Rosłon Jerzy
(1)
Sadowski Adam (ekonomia)
(1)
Sarnowski Michał (budownictwo)
(1)
Skomra Witold (1963- )
(1)
Smagowicz Justyna
(1)
Szczepańska Katarzyna (ekonomia)
(1)
Szwarc Krzysztof (nauki o bezpieczeństwie)
(1)
Tomczak Agnieszka
(1)
Waściński Tadeusz (1952- )
(1)
Wiszniewski Wojciech (1949- )
(1)
Year
2020 - 2021
(9)
2010 - 2019
(18)
Time Period of Creation
2001-
(19)
Country
Poland
(27)
Language
Polish
(27)
Audience Group
Szkoły wyższe
(14)
Analitycy ekonomiczni
(1)
Inżynierowie budownictwa
(1)
Menedżerowie
(1)
Subject
Fundamenty
(3)
Innowacje
(3)
Asfalt
(2)
Bezpieczeństwo teleinformatyczne
(2)
Budownictwo
(2)
Cyberprzestępczość
(2)
Drogi asfaltowe
(2)
Inżynieria wymagań
(2)
Konstrukcje budowlane
(2)
Mechanika gruntów
(2)
Organizacja
(2)
Zarządzanie
(2)
Akcje (ekonomia)
(1)
Architektura
(1)
Bezpieczeństwo informacyjne
(1)
Bezpieczeństwo narodowe
(1)
Branża informatyczna
(1)
Budownictwo jednorodzinne
(1)
Building Information Modeling (BIM)
(1)
Cyberprzemoc
(1)
Cyberterroryzm
(1)
Efektywność ekonomiczna
(1)
Efektywność energetyczna
(1)
Ekonomia
(1)
Geologia inżynierska
(1)
Giełda Papierów Wartościowych (GPW)
(1)
Gospodarka
(1)
Grafika komputerowa
(1)
Hydrotechnika
(1)
Infrastruktura krytyczna
(1)
Instrumenty pochodne
(1)
Inwestycje
(1)
Izolacje
(1)
Marketing międzynarodowy
(1)
Metoda elementów skończonych
(1)
Model biznesowy
(1)
Modele
(1)
Modelowanie procesów biznesowych
(1)
Mosty
(1)
Naprężenia i odkształcenia
(1)
Normalizacja
(1)
Obligacje
(1)
Organizacje
(1)
Oświetlenie dróg
(1)
Oświetlenie elektryczne
(1)
Pomiary
(1)
Projekt budowlany
(1)
Projektowanie
(1)
Projektowanie wspomagane komputerowo
(1)
Przedsiębiorczość
(1)
Przedsiębiorstwo
(1)
Przemysł chemiczny
(1)
Przemysł motoryzacyjny
(1)
Przemysł naftowy
(1)
Restrukturyzacja przedsiębiorstwa
(1)
Rolnictwo
(1)
Ropa naftowa
(1)
Rynek kapitałowy
(1)
Ryzyko zawodowe
(1)
Społeczeństwo informacyjne
(1)
Społeczna odpowiedzialność biznesu
(1)
Symulacja
(1)
Systemy informatyczne zarządzania
(1)
Technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)
(1)
Termomodernizacja budynku
(1)
Walka informacyjna
(1)
Zarządzanie jakością
(1)
Zarządzanie kryzysowe
(1)
Zarządzanie procesami biznesowymi
(1)
Złośliwe oprogramowanie
(1)
Subject: time
2001-
(7)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
Subject: place
Polska
(4)
Genre/Form
Podręcznik
(14)
Monografia
(5)
Opracowanie
(4)
Praca zbiorowa
(3)
Domain
Zarządzanie i marketing
(8)
Architektura i budownictwo
(5)
Inżynieria i technika
(4)
Gospodarka, ekonomia, finanse
(3)
Informatyka i technologie informacyjne
(3)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(2)
Fizyka i astronomia
(1)
Geografia i nauki o Ziemi
(1)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(1)
Socjologia i społeczeństwo
(1)
27 results Filter
Book
In basket
Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem z zakresu mechaniki gruntów i fundamentowania, zawierającym opisy przyczyn i skutków odkształcalności gruntów. Potrzeba jego wydania wynika z wprowadzenia w Polsce nowych norm dotyczących zasad badania i klasyfikacji gruntów oraz obliczania osiadania fundamentów bezpośrednich i posadowionych na palach, stosowanych w różnych obiektach budowlanych (budynkach, budowlach hydrotechnicznych). Dużo miejsca poświęcono metodom obliczania fundamentów bezpośrednich, fudamentów głębokich oraz budowli hydrotechnicznych. Omówiono też stany graniczne użytkowalności i użytkowania. Szczególną uwagę poswięcono zagadnieniu monitoringu przemieszczeń obiektów budowlanych. Podano też przykłady uszkodzeń istniejących obiektów, wynikające z błędów ich posadowienia, i omówiono zastosowane sposoby ich naprawy. [wydawnictwopw.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 242 (1 egz.)
Book
In basket
Celem naukowym podjętych przez autora badań było opracowanie szczegółowych wymagań dla krajowych standardów efektywnych energetycznie budynków. Wytyczne te określono zarówno dla nowych, jak i istniejących budynków mieszkalnych. Zastosowana metodyka badawcza różniła się w zależności od postawionego celu. Pozwoliło to na zaprezentowanie różnych sposobów tworzenia i formułowania wymagań. W przypadku z góry zdefiniowanego poziomu efektywności energetycznej badaniom poddano numeryczne modele budynków, które następnie modyfikowano. Wprowadzane różne warianty usprawnień pozwoliły na określenie zestawu szczegółowych wytycznych. Zastosowana metoda badawcza była podstawą do określenia historycznych wymagań dla budynków energooszczędnych w standardzie NF40 i NF15. Poprawność sformułowanych wytycznych została zweryfikowana w trakcie trwania programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii. Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych” Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Do określenia wymagań dla nowych budynków plusenergetycznych i termomodernizacji do standardu niemal zeroenergetycznego (NZEB) wykorzystano inną metodykę badawczą. Jej istotnym elementem był aspekt opłacalności ekonomicznej realizowanych przedsięwzięć. Opracowane modele numeryczne budynków były przedmiotem obliczeń wariantowych obejmujących różne zestawienia usprawnień. W przypadku nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych określono wymagania dotyczące rozwiązań konstrukcyjno-instalacyjnych pozwalających na osiągnięcie standardu plusenergetycznego. Podobne wymagania wyznaczono dla termomodernizacji budynków istniejących do poziomu NZEB. W tym wypadku badania przeprowadzono w pierwszej kolejności dla przegród budynków. Zdefiniowano dla nich optymalne kosztowo wartości współczynników przenikania ciepła... [pzwl.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 146 (1 egz.)
Book
In basket
W skrypcie przedstawiono zasady projektowania typowych fundamentów bezpośrednich i konstrukcji oporowych według PN-EN 1997-1, w tym projektowania ław i stóp fundamentowych obciążonych osiowo i mimoosiowo, ścianoporowych posadowionych bezpośrednio na gruncie oraz ścianek szczelnych.
Spis treści: Fundamenty budowli - wiadomości ogólne ; Określanie parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego ; Rozkład naprężeń pod fundamentami ; Zasady projektowania posadowień bezpośrednich ; Obliczanie fundamentów opartych bezpośrednio na gruncie ; Przykłady obliczeniowe ław fundamentowych ; Przykłady obliczeniowe stóp fundamentowych ; przykłady obliczeniowe stanu granicznego użytkownika ; Konstrukcje oporowe ; Przykład obliczeniowy ściany oporowej płytowo-kątowej ; Przykłady obliczeniowe ścianek szczelnych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 243 (1 egz.)
Book
In basket
Przygotowywana przez zespół pracowników i współpracowników Instytutu Organizacji Systemów Produkcyjnych Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej monografia jest kolejną, trzecią już, z cyklu publikacji poświęconych zagadnieniom innowacji i zarządzania innowacjami. Tym razem autorzy pragną przyjrzeć się tworzeniu nowoczesnych rozwiązań na poziomie mezoekonomicznym, z perspektywy funkcjonowania sektorów i branż gospodarki. Cytując Faulknera: „proces określania granic sektora jest sam w sobie bardziej sztuką niż nauką ścisłą, jednak ma wielką wagę dla sprecyzowania atrakcyjności danego sektora. Jeżeli przyjmiemy zawężoną definicję sektora w kategoriach produktu, powstaje niebezpieczeństwo, że analizie naszej umkną krytyczne aspekty otoczenia konkurencyjnego”. W tradycyjnym ujęciu branża to zbiór podmiotów gospodarczych oferujących na sprzedaż podobne wyroby czy usługi, a sektor to grupa przedsiębiorstw wytwarzających wyroby będące substytutami. W innym ujęciu pojęcie sektora dotyczy rodzaju działalności, zaś branża – produktów. Często terminy branża i sektor stosowane są w praktyce zamiennie. Tematyka terminologii i definiowania branży i sektora stanowi zagadnienie samo w sobie i jest poza zakresem niniejszej monografii. Uzasadniając powstanie niniejszej, trzeciej z cyklu, monografii z dziedziny innowacji, należy podkreślić, że jej celem jest uchwycenie i zilustrowanie pewnych mechanizmów związanych z innowacjami na poziomie mezoekonomicznym i z tego punktu widzenia przyjęte zostanie podejście, w którym branża i sektor są synonimami i nie zawierają zawężenia znaczeniowego do podobnych produktów lub substytutów ani rodzaju działalności lub produktów.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.3 (1 egz.)
Book
In basket
Preskrypt stanowi kompendium wiedzy na temat metod oceny ryzyka zawodowego. Uwzględnia metody ilościowe i jakościowe oraz analityczne dotyczące oceny ryzyka wystąpienia dolegliwości mięśniowo-szkieletowych ze względu na sposób wykonywania pracy. [ksiegarniagliwice.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 73.1 (1 egz.)
Book
In basket
W książce przedstawiono główne pojęcia ekonomiczne i prawidłowości występujące w życiu gospodarczym. W pięciu częściach omówiono zagadnienia dotyczące: mikroekonomii, ekonomii menedżerskiej, makroekonomii, ekonomii międzynarodowej i wybranych problemów ekonomiczno-społecznych. Jej treść wychodzi naprzeciw potrzebom studentów administracji i kierunków technicznych. [wydawnictwopw.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 19.4 (1 egz.)
Book
In basket
Celem pracy jest pokazanie możliwości modelowania konstrukcji, skutków modelowania i możliwie najprostszego przedstawienia teorii MES umożliwiającego odpowiedzialne prowadzenie obliczeń i ich weryfikację. Autorzy podjęli próbę sformułowania standardów obliczeń inżynierskich wspomaganych komputerem, ale mają świadomość, że zamieszczone informacje są zaledwie przyczynkiem do tego ważnego elementu pracy inżyniera. Książka dedykowana jest konstruktorom budowlanym, studentom kierunku budownictwo, uczestnikom kursów użytkowników programów wspomagających i automatyzujących projektowanie konstrukcji. [ksiegarniatechniczna.com.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 215 (1 egz.)
Book
In basket
Projektowanie w procesie BIM / Zbigniew Kacprzyk. - Wydanie I. - Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2020. - 270 stron : fotografie, ilustracje ; 24 cm.
W prezentowanej książce promujemy szerokie i holistyczne podejście do BIM-u, w którym wykorzystuje się jednocześnie trzy elementy: model (lub modele) cyfrowe, procedury współpracy i wymiany (interoperacyjność) oraz kompetencje zespołów (ludzi). Model cyfrowy obiektu zawiera model geometryczny, informacje fizyczne o materiałach, informacje techniczne (aprobaty, cykle przeglądów itp.), harmonogramy, wyceny robot budowlanych, organizację placu budowy, harmonogramy dostaw materiałów, zarządzanie całym cyklem życia obiektu i wiele innych informacji wytwarzanych w czasie realizacji przedsięwzięcia. Celem książki jest przybliżenie zagadnień BIM szczególnie na etapie przygotowania projektu. Podstawy teoretyczne pozwolą na lepsze zrozumienie systemów CAD wykorzystywanych w procesie BIM. W przypadku wykorzystania systemów obliczeniowych (CAE) brak podstaw teoretycznych jest po prostu niebezpieczny dla konstruktora.[wydawnictwopw.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 183 (1 egz.)
Długość kolejki oczekujących: 1.
Book
In basket
Skrypt jest przeznaczony dla studentów, których zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień inwestycyjnych w budownictwie. Przedstawiono w nim definicje wybranych pojęć oraz scharakteryzowano podstawowe relacje, zależności i problemy. Praca zawiera podstawową wiedzę dotyczącą zagadnień inwestycji w budownictwie i pozwala na uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu. Książka jest kierowana szczególnie do studentów budownictwa i administracji. Może być także ciekawą pozycją dla studentów prawa oraz osób rozpoczynających pracę w zespołach realizujących inwestycje - wyjaśnia prawne, ekonomiczne i techniczne aspekty inwestycji budowlanych oraz ułatwia wzajemne porozumiewanie się ludzi o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu zawodowym.
Spis treści: Przedmowa ; 1. Wybrane pojęcia dotyczące procesu inwestycyjnego w budownictwie ; 2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego ; 3. Prawa i obowiązki uczestników procesu inwestycyjnego ; 4. Warunki kontraktowe realizacji procesu inwestycyjnego w budownictwie według FIDIC ; 5. Zakres wymaganych opinii i uzgodnień projektu budowlanego ; 6. Organizacja procesu inwestycyjnego ; 7. Metody oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych ; 8. Studium wykonalności inwestycji ; 9. Biznesplan ; 10. Kosztorysy budowlane ; 11. Prawo zamówień publicznych (pzp) ; 12. Umowa o roboty budowlane oraz inne umowy w procesie inwestycyjnym.. ; 13. Finansowanie inwestycji w budownictwie ; 14. Przepisy prawne istotne dla procesu inwestycyjnego.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 97.1 (1 egz.)
Book
In basket
Sprawność infrastruktury krytycznej państwa i dostępność usług kluczowych warunkują poczucie bezpieczeństwa obywateli, zadowolenie społeczne, suwerenność państwa oraz sprawność działania podmiotów administracji publicznej. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej i dostępność usług kluczowych w Polsce zapewniane są przy istotnym wparciu administracji publicznej, m.in. w ramach procesów Planowania Cywilnego i Zarządzania Kryzysowego. Warunkiem koniecznym skuteczności podejmowanych działań jest sprawny mechanizm wymiany informacji dotyczących zagrożeń, na które podatne są obiekty infrastruktury krytycznej zapewniające dostępność usług kluczowych dla społeczeństwa. Obecnie obserwuje się: – brak wspólnego sytemu pojęciowego umożliwiającego efektywną wymianę informacji między podmiotami odpowiedzialnymi za ochronę infrastruktury krytycznej i dostępność usług kluczowych, – brak metodyki zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej umożliwiającej określenie charakterystyki dowolnego obiektu infrastruktury krytycznej i podejmowanie działań eliminujących lub łagodzących skutki zdarzeń niekorzystnych, – brak metodyki modelowania dostępności usług kluczowych, – brak modelu umożliwiającego ocenę stopnia przygotowania organizacji do realizacji zadań narzuconych przepisami prawnymi, – mnogość dokumentów, w których określa się wymagania w zakresie ochrony infrastruktury krytycznej. [wydawca]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 84.1 (1 egz.)
Book
In basket
Współcześnie przetwarza się, przechowuje i przesyła znaczne ilości informacji. Dokonują tego różnorodne organizacje, stowarzyszenia i osoby fizyczne zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i lokalnym (krajowym). Informacja jest podstawowym zasobem współczesnej cywilizacji, jej społeczeństwa informacyjnego, państwa i organizacji. Informacja jest strategicznym i biznesowym zasobem państwa i organizacji. W swej istocie umożliwia ich funkcjonowanie, egzystencję i wszechstronny rozwój. Jest zatem ich dobrem i osiągnięciem, gwarantem postępu i rozwoju. Niestety, poza dobrem stwarza także niebezpieczeństwa, niesie ze sobą różnorodne zagrożenia. Z tego też powodu informacja nie tylko służy, ale także może szkodzić różnorodnym podmiotom i obywatelom. Wobec takiego stanu rzeczy istnieje pilna potrzeba przeciwdziałania temu niekorzystnemu zjawisku i poprzez ochronę zasobów teleinformatycznych zapewnienia bezpieczeństwa informacji na rzecz państwa, organizacji i obywateli.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 84.2 (1 egz.)
Book
In basket
Wśród zagrożeń w cyberprzestrzeni szczególnie groźne jest zagrożenie cyberprzemocy – zagrożenie, które nie zawsze się dostrzega i wielokrotnie wręcz lekceważy, a które coraz częściej dotyka nas wszystkich. Najogólniej ujmując, cyberprzemoc możemy sprowadzić do prześladowania, zastraszania, szantażowania, nękania, obrażania i wyśmiewania innych osób lub grup za pośrednictwem współczesnych technik i technologii ICT. Prezentowana publikacja jest zbiorem wyników badań pracowników naukowo-dydaktycznych Zakładu Nauk o Administracji i Bezpieczeństwa w Administracji z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, które są upowszechniane i wykładane w procesie dydaktycznym. [wydawnictwopw.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 35.4 (1 egz.)
Book
In basket
Publikacja prezentuje metody, techniki i narzędzia wykorzystywane do analizy i oceny organizacji. Struktura poszczególnych rozdziałów obejmuje określenie celu metody, przedstawienie instrukcji jej stosowania, zaprezentowanie przykładowego wykorzystania, polecenie wykonania ćwiczenia oraz wskazanie obszaru zastosowania metody (w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym oraz określenie rodzaju celu i horyzontu czasu).[www.ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 5.1 (1 egz.)
Book
In basket
Książka stanowi kontynuację części pierwszej skryptu pod tym samym tytułem. Głównym celem opracowania jest prezentacja wybranych metod wykorzystywanych na potrzeby decyzyjne w przedsiębiorstwach do doskonalenia ich funkcjonowania. W skrypcie zaprezentowano metody uniwersalne, użyteczne i często wykorzystywane w zarządzaniu. Struktura poszczególnych rozdziałów obejmuje określenie celu metody, przedstawienie instrukcji jej stosowania, zaprezentowanie przykładowego wykorzystania, polecenie wykonania ćwiczenia oraz wskazanie zakresu zastosowania metody (w ujęciu podmiotowym i przedmiotowym oraz określenie rodzaju celu i horyzontu czasu). Z uwagi na charakter publikacji część teoretyczna została zawężona do minimum na rzecz przykładów praktycznych. Podczas prezentacji metod Autorka kierowała się zasadą precyzyjnego wyjaśnienia sposobu ich wykorzystania. Książka może być pomocna podczas samodzielnego opracowywania projektów usprawniających funkcjonowanie organizacji, realizowanych zarówno na potrzeby dydaktyczne, jak i zawodowe. Tym samym jej bezpośrednimi adresatami są przede wszystkim studenci kierunków Zarządzanie, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji oraz praktycy gospodarczy.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 5.1 (1 egz.)
Book
In basket
Skrypt jest dostosowany do aktualnie obowiązujących programów nauczania na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej i przeznaczony dla studentów realizujących ćwiczenia projektowe z przedmiotu Technologia i Organizacja Robót Budowlanych. W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na podstawowe czynności projektowania oraz sposób właściwej prezentacji graficznej (wizualizacji) przyjętych rozwiązań. Skrypt uzupełniono aktualnymi danymi, dotyczącymi stosowanych obecnie materiałów budowlanych, a także wybranych maszyn i urządzeń.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 117 (1 egz.)
Book
In basket
Skrypt zawiera podstawowe informacje na temat wytwarzania benzyn silnikowych, olejów napędowych i środków smarowych jako głównych produktów rafineryjnych. W sposób skrótowy wprowadza w zagadnienia parametrów eksploatacyjnych i właściwości fizykochemicznych produktów naftowych. Scharakteryzowano procesy technologiczne wytwarzania komponentów paliw oraz olejów bazowych w nawiązaniu do zmian jakościowych opisywanych produktów na przestrzeni kilkudziesięciu lat. Skrypt wprowadza w tematykę technologii głównych produktów przemysłu rafineryjnego a równocześnie daje podstawy i wskazuje kierunki do pogłębionego studiowania omawianych zagadnień. [wydawnictwopw.pl]
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 153 (1 egz.)
Book
In basket
W skrypcie przedstawiono różnego rodzaju tendencje w biznesie międzynarodowym oraz narzędzia oddziaływania na rzeczywistość ekonomiczną we wlasnym interesie firmy, przedsiębiorstwa. Zestaw tych narzędzi to elementy marketingu mix. W skrypcie przedstawiono szereg uwarunkowań funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych. Pokazano miary i sposoby ich wykorzystania przydatne w zarządzaniu (podejmowaniu decyzji ekonomicznych)... [z przedmowy]
Spis treści : Przedmowa ; Istota i znaczenie marketingu międzynarodowego ; Globalizacja ; Międzynarodowa konkurencyjność przedsiębiorstw i godpodarek ; Otoczenie przedsiębiorstwa w marketingu międzynarodowym ; Segmentacja rynku międzynarodowego ; Produkt w marketingu międzynarodowym ; Ceny w marketingu międzynarodowym ; Dystrybucja międzynarodowa ; Promocja na rynkach międzynarodowych.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 13.1 (1 egz.)
Book
In basket
Spis rozdziałów: 1. Konstrukcja asfaltowej nawierzchni drogowej ; 2. Rodzaje mieszanek (definicje, dodatki, typy, materiały) ; 3. Kruszywa (rodzaje, właściwości geometryczne, fizyczne i chemiczne, wypełniacze, metodyka badań, oznaczanie gęstości i mrozoodporności) ; 4. Lepiszcza asfaltowe (rodzaje, metodyka badań, metody badań emulsji kationowych) ; 5. Skład i właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych (beton asfaltowy, mieszanka SMA, asfalt lany i porowaty, mieszanka BBTM) ; 6. Projektowanie składu mieszanek mineralno-asfaltowych (projektowanie i optymalizacja składu mieszanki mineralnej, zasady ustalania zawartości lepiszcza w mieszance mineralno-asfaltowej metodami obliczeniowymi) ; 7. Metodyka badań mieszanek mineralno-asfaltowych (laboratoryjne zagęszczanie próbek, określanie zawartości wolnych przestrzeni, określenie wrażliwości próbek mieszanki mineralno-asfaltowej, oznaczenie wytrzymałości mieszanek mineralno-asfaltowych, odporność na deformacje trwałe, oznaczenie spływności mastyksu w mieszance SMA) ; 8. Produkcja i przechowywanie mieszanki mineralno-asfaltowej.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
All copies are currently on loan: sygn. 252.3.1 (1 egz.)
Book
In basket
Monografia dotyczy rozwiązań materiałowo-technologicznych w zakresie izolacji pomostów oraz asfaltowych nawierzchni na obiektach mostowych. Praca jest podsumowaniem wieloletnich prac badawczych realizowanych przez autorów w Politechnice Warszawskiej. Zawiera opis materiałów do izolacji i nawierzchni asfaltowych, omówienie warunków pracy nawierzchni mostowych i podstawowych rodzajów jej zniszczeń oraz prezentację wyników badań odporności na działanie wysokiej temperatury materiałów do izolacji i nawierzchni mostowych. W podsumowaniu pracy podano uogólnione zalecenia w zakresie rozwiązań materiałowo-technologicznych izolacji i warstw konstrukcyjnych stosowanych do budowy trwałych nawierzchni mostowych oraz wybrane przykłady konstrukcji nawierzchni asfaltowych układanych na pomostach stalowych i betonowych.[wydawnictwopw.pl].
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 252.3.1 (1 egz.)
Book
In basket
Zarządzanie procesowe jest obecnie najbardziej rozpowszechnionym podejściem do zarządzania, zalecanym przez teoretyków i praktyków, a często warunkującym pozyskanie uprawnień, certyfikatów oraz różnych form pomocy finansowej. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę z tego, że sprawność procesów warunkuje poprawność funkcjonowania organizacji oraz wpływa na jej konkurencyjność rynkową. Jest również niezbędnym elementem wprowadzania zmian i usprawnień w organizacji, w tym również wdrażania i modernizowania systemów informatycznych. Podręcznik prezentuje całościowe podejście do znaczenia procesowego postrzegania organizacji. W rozdziale pierwszym zostały przedstawione podstawy teoretyczne i metodyczne podejścia procesowego w zarządzaniu organizacją. W rozdziale drugim pokazano, w jaki sposób efektywnie identyfikować i modelować procesy w organizacji. Rozdział trzeci i czwarty zostały poświęcone odpowiednio doskonaleniu i optymalizacji procesów, jako metodom doskonalenia oraz optymalizacji funkcjonowania całej organizacji. W rozdziale piątym pokazane zostało, jak wykorzystać analizę procesów do projektowania i wdrażania systemów informatycznych. Warto tutaj dodać, że prawidłowa informatyzacja organizacji musi pozostawać w ścisłym związku z jej funkcjonowaniem procesowym, o ile ma być celowa, użyteczna i zasadna. Na końcu każdego rozdziału głównego zostały umieszczone pytania oraz zadania powtórzeniowe. Mają one na celu nie tylko utrwalenie wiedzy zawartej w każdym rozdziale, ale przede wszystkim jej przemyślenie, a często również pogłębienie w oparciu o różnego typu materiały źródłowe, których szeroki wybór został zaprezentowany w bibliografii podręcznika.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again