Form of Work
Książki
(3)
Publikacje dydaktyczne
(2)
Status
available
(3)
Branch
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(3)
Author
Gradkowski Krzysztof
(3)
Year
2010 - 2019
(3)
Country
Poland
(3)
Language
Polish
(3)
Audience Group
Szkoły wyższe
(2)
Subject
Drogi
(2)
Ekran akustyczny drogowy
(2)
Budownictwo komunikacyjne
(1)
Geosyntetyki
(1)
Infrastruktura techniczna
(1)
Komunikacja drogowa
(1)
Roboty ziemne
(1)
Transport
(1)
Wibroizolacja
(1)
Znaki i sygnały drogowe
(1)
Subject: time
2001-0
(1)
Genre/Form
Podręcznik
(2)
3 results Filter
Book
In basket
SPIS TREŚCI: 2. Budowle ziemne podział i rodzaje, 3. Budowle ziemne o funkcjach ochronnych, (Gruntowe ekrany ochrony akustycznej, Zapory ziemne), 4. Komunikacyjne budowle ziemne (Elementy konstrukcyjne budowli ziemnych, Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać komunikacyjne budowle ziemne, Wymagania konstrukcyjno jakościowe dla budowli ziemnych, Podłoża gruntowe nawierzchni drogowej, Parametry jakości warstw gruntowych podłoży nawierzchni drogowych, Obligatoryjna wymiana gruntowego podłoża nawierzchni ), 5. Ulepszanie, wzmacnianie i stabilizacja warstw gruntów w podłożach (Ulepszanie stabilizacja gruntów cementem, Wzmacnianie gruntów wapnem, Ulepszanie i wzmacnianie gruntów lepiszczami asfaltowymi), 6. Obliczanie objętości liniowych robót ziemnych ( Gabarytowe kształtowanie budowli ziemnych, Objętości nasypów wykopów , Graficzny wykaz przemieszczanych mas gruntów), 7. Technologie realizacji komunikacyjnych budowli ziemnych (Roboty przygotowawcze, Wyznaczanie konturów budowli ziemnych, Ogólne zasady wykonywania wykopów (przekopów), Ogólne zasady wykonywania nasypów, Nasypy drogowe na słabych podłożach, Przeciwerozyjne zabezpieczanie skarp), 8. Podłoża budowli ziemnych (Wzmacnianie słabych podłoży budowli ziemnych), 9. Geosyntetyki stosowane w budowlach ziemnych, 10.Podstawowe urządzenia systemu odwadniania dróg (Rów, Przepust, Urządzenia do wstępnego oczyszczania wód powierzchniowych).
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści : 1. Wstęp (Nawierzchnie szynowe w drogach i ulicach, Jednopoziomowe skrzyżowanie drogi szynowej i samochodowej, Budowle równi logistycznych i ich wyposażenie techniczne, Chodniki i ścieżki rowerowe) ; 2. Inżynieria miejsc obsługi podróżnych (Przegląd rodzajów i typów miejsc obsługi podróżnych, Moduły urządzeń miejsc obsługi podróżnych, Technologia budowy miejsc obsługi podróżnych) ; 3. Ekrany ochrony akustycznej(Przegląd stosowanych ekranów, Stateczność konstrukcji ekranów, Bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne, Pochłanianie i izolacyjność dźwięku, Skuteczność funkcjonalna ekranów) ; 4. Ekrany wibroizolacyjne (Techniki wibroizolacji dróg, Drgania podłoża gruntowego, Ekrany w podłożu gruntowym, Redukowanie źródeł hałasów komunikacyjnych) ; 5. Konstrukcje nośne sygnalizacji i oznakowań drogowych (Bierne bezpieczeństwo urządzeń wyposażenia technicznego dróg, Elementy oświetlenia dróg i węzłów drogowych, Mocowane znaki pionowe) ; 6. Bariery drogowe (Osłony i bariery energochłonne, Bariery ochronne, Linowe bariery ochronne) ; 7. Akcesoria urządzeń wyposażenia technicznego dróg ; 7.1. Urządzenia przeciw pożarowego wyposażenia dróg.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
Book
In basket
Spis treści: 2. Inżynieria miejsc obsługi podróżnych, 2.1. Przegląd rodzajów i typów miejsc obsługi podróżnych, 2.2. Moduły urządzeń miejsc obsługi podróżnych, 2.3 Technologia budowy miejsc obsługi podróżnych, 3. Ekrany ochrony akustycznej, 3.1 Przegląd stosowanych ekranów, 3.2. Stateczność konstrukcji ekranów, 3.3. Bezpieczeństwo i wymagania ekologiczne, 3.4. Pochłanianie i izolacyjność dźwięku, 3.5. Skuteczność funkcjonalna ekranów , 4. Ekrany wibroizolacyjne, 4.1. Techniki wibroizolacji dróg, 4.2. Drgania podłoża gruntowego, 4.3. Ekrany w podłożu gruntowym, 5. Konstrukcje nośne sygnalizacji i oznakowań drogowych, 5.1 Bierne bezpieczeństwo urządzeń wyposażenia technicznego dróg, 5.2. Elementy oświetlenia dróg i węzłów drogowy , 5.3. Mocowane znaki pionowe, 6. Bariery drogowe, 6.1. Osłony i bariery energochłonne, 6.2. Bariery ochronne, 6.3. Linowe bariery ochronne, 7. Akcesoria urządzeń wyposażenia technicznego dróg.
This item is available in one branch. Expand information to see details.
There are copies available to loan: sygn. 252.2 (1 egz.)
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again