Forma i typ
Książki
(18)
Publikacje dydaktyczne
(11)
Publikacje fachowe
(9)
Publikacje naukowe
(9)
Literatura faktu, eseje, publicystyka
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Dostępność
wypożyczone
(12)
dostępne
(6)
Placówka
Planeta 11
(141)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(18)
Filia nr 2
(53)
Filia nr 4
(15)
Filia nr 5
(58)
Filia nr 6
(64)
Filia nr 9
(88)
Filia nr 10
(88)
Filia nr 12
(62)
Filia nr 13
(77)
Filia nr 15
(31)
Filia nr 16
(29)
Filia nr 18
(39)
Filia nr 10 - podr.
(2)
Autor
Adler, Ronald B. (1946- )
(1)
Brzozowski, Adam
(1)
Chwieduk, Dorota
(1)
Dembicki, Eugeniusz (1929- )
(1)
Firlit-Fesnak, Grażyna
(1)
Gmurzyńska, Ewa
(1)
Hoffmann, Tomasz (1973- )
(1)
Jaworski, Maciej (energetyka)
(1)
Kaźmierczak, Janusz (socjolog)
(1)
Kaźmierczak, Monika
(1)
Rok wydania
2010 - 2019
(18)
Okres powstania dzieła
2001-
(16)
Kraj wydania
Polska
(18)
Język
polski
(18)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(9)
Pracownicy naukowi
(2)
Prawnicy
(2)
Adwokaci
(1)
Doradcy podatkowi
(1)
Ekonomiści
(1)
Geodeci
(1)
Inspektorzy budowlani
(1)
Inżynierowie budownictwa
(1)
Księgowi
(1)
Temat
Mediacja (socjologia)
(2)
Biogazownie
(1)
Biomasa
(1)
Crowdfunding
(1)
Decyzje
(1)
Ekonomia behawioralna
(1)
Energetyka odnawialna
(1)
Energetyka słoneczna
(1)
Facebook
(1)
Fotowoltaika
(1)
Temat: czas
2001-
(8)
1901-2000
(2)
1989-2000
(2)
1945-1989
(1)
Temat: miejsce
Polska
(8)
Kraje Unii Europejskiej
(1)
Województwo łódzkie (1999- )
(1)
Gatunek
Podręcznik
(10)
Opracowanie
(3)
Monografia
(2)
Kompendia i repetytoria
(1)
Materiały pomocnicze
(1)
Poradnik
(1)
Publicystyka
(1)
Studium przypadku (case study)
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(6)
Socjologia i społeczeństwo
(6)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(5)
Inżynieria i technika
(3)
Geografia i nauki o Ziemi
(2)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(2)
Informatyka i technologie informacyjne
(1)
Ochrona środowiska
(1)
Rolnictwo i leśnictwo
(1)
18 wyników Filtruj
Książka
W koszyku
Nowość od: 28.11.2018
Planeta 11: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Antisocial Media, książka poświęcona hegemonii Facebooka, ukazuje się w najlepszym możliwym momencie, wpisując się w debatę o roli mediów społecznościowych w zachodnim modelu demokracji. Antisocial Media to atak na obecny model biznesowy Facebooka wszystkich frontach. Autor opisuje manipulacje, jakim poddawany jest użytkownik po to, aby uzależnić go od Facebooka. Ten „największy na świecie system inwigilacji” gromadzi dane o dwóch miliardach użytkowników. Żaden inny nośnik reklam nie może się równać z tym, co oferuje serwis Zuckerberga. Oferta gazet, magazynów i telewizji wypada przy tym bardzo blado. W systemie Zuckerberga produktem jesteśmy my - i nasza uwaga. [lubimyczytac.pl]
Ta pozycja znajduje się w zbiorach 2 placówek. Rozwiń listę by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 28.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
"Zachowania niepoprawne" Richarda H. Thalera, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii za rok 2017, zostały uznane za książkę roku przez najbardziej prestiżowe czasopisma branżowe, takie jak „Forbes”, „Economist”, „Financial Times”. Autor w błyskotliwej, przystępnej formie opisuje w niej swoje wieloletnie zmagania o realizację wizji wzbogaconej teorii ekonomicznej i tworzenie podstaw ekonomii behawioralnej, korzystającej z ustaleń psychologii i innych nauk społecznych. Doprowadziło to do uczynienia z ekonomii nauki bliższej rzeczywistości - nam i naszemu światu. W książce znajdziemy przykłady z najróżniejszych dziedzin życia, od funkcjonowania budżetów domowych, przez biznes, aż po tworzenie polityki państwowej w jej aspekcie finansowym. [lubimyczytac.pl]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 27.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 155; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Uniwersalne kompendium dotyczące nowoczesnego i bardzo ciekawego tematu dotyczącego magazynowania energii uzyskanej z OZE w budownictwie. Jest ona kierowana do osób, które po raz pierwszy się zetkną z tą tematyką, jak i do osób, które mają pewną wiedzę na ten temat. Książka zawiera wiedzę o charakterze naukowym podstawowym, jak i aplikacyjnym. Pokazuje możliwości wykorzystania energii odnawialnych w sposób zintegrowany, przy wzajemnym uzupełnianiu się poszczególnych źródeł, kładąc nacisk na metody magazynowania energii. Publikacja jest kierowana do inżynierów, architektów i specjalistów z zakresu nowoczesnej energetyki i budownictwa, ale także będzie pomocna studentom uczelni technicznych i uniwersyteckich - na kierunkach zw. z ENERGETYKĄ, BUDOWNICTWEM, OCHRONĄ ŚRODOWISKA. Może jednak też pomóc inwestorom budowlanym oraz wszystkim zainteresowanym energetyką odnawialną i magazynowaniem tej energii w skali mikro i małej skali, stosowanej w budownictwie. [ksiegarnia.pwn.pl]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 155 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 27.11.2018
Geodezja w praktyce / Patryk Kruszewski. - Krosno : Wydawnictwo i Handel Książkami KaBe, 2018. - 327 stron : ilustracje ; 21 cm.
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Książka zawiera wiadomości z zakresu podstaw geodezji. Ponadto ujęto w niej pełny zakres aktualnych wiadomości teoretycznych i praktycznych niezbędnych w pracy geodety. Adresatami książki są geodeci i kandydaci do tego zawodu; może też być ona cenną pomocą dla studentów i uczniów szkół średnich odpowiednich kierunków. [wydawnictwo]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 27.11.2018
Prawo handlowe / Andrzej Kidyba. - 20. wydanie poprawione i uaktualnione. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2018. - XXIX, [1], 1021 stron ; 22 cm.
(Studia Prawnicze)
Nazwisko i imię: Kidyba Andrzej (1957- )
Hasło korporatywne: Wydawnictwo C.H. Beck
Hasło przedmiotowe: Prawo handlowe ; Polska ; Podręcznik
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Książka „Prawo handlowe” składa się z trzech części, z których: pierwsza omawia zagadnienia ogólne, dotyczące m.in. pojęcia prawa handlowego, definicji przedsiębiorcy, zasad rejestrowania przedsiębiorców i ich uczestnictwa w obrocie gospodarczym (w tym zasad prowadzenia spraw i reprezentacji); druga przedstawia podmioty występujące w obrocie gospodarczym, w tym m.in. spółki handlowe, spółdzielnie, przedsiębiorstwa państwowe, oddziały przedsiębiorców zagranicznych, instytucje not for profit; trzecia zawiera ogólne informacje dotyczące kontraktów, ich rodzajów oraz sposób nawiązywania stosunków, a także opisy różnych (nazwanych i nienazwanych) umów handlowych, np. umowy sprzedaży konsumenckiej, umowy agencji, komisu, leasingu czy umowy factoringu.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 27.11.2018
Zagęszczanie gruntów metodą mikrowybuchów / Eugeniusz Dembicki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2018. - 177, [3] strony : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 242; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Zastosowanie nowych metod ulepszenia lub wzmocnienia gruntu ma zastosowanie do posadowienia coraz poważniejszych budowli, w których uwzględnia się długi czas ich użytkowania i oddziaływania na środowisko. Można tu wskazać na uzdatnianie podwodnych nasypów morskich i różnego rodzaju budowli podziemnych. W obecnej chwili, mechanizm procesu zagęszczania jest lepiej wyjaśniony technikami odnoszącymi się do zagęszczania powierzchniowego niż mechanizm stosowany w metodach do wgłębnego i na dużych głębokościach, gdzie wzrastająca liczba stopni swobody prowadzi do wyższego stopnia złożoności tego mechanizmu. Metoda zagęszczenia gruntów ziarnistych i mało spoistych za pomocą mikrowybuchów, będąca przedmiotem treści niniejszej książki znana jest jako jedna z najtańszych i najbardziej wydajnych metod wzmocnienia gruntów. W celu określenia działania zagęszczającego od mikrowybuchów było przyjęcie założenia, że działanie mikrowybuchu wywołuje rezydualne ciśnienie wody w porach gruntu, którego szkielet pod wpływem ciężaru własnego konsoliduje się. Wymiarowanie ładunków wybuchowych obejmujące ich rozdział na powierzchni i głębokości w zagęszczanym podłożu gruntowym oraz kolejność detonacji oparto na ustalonych doświadczalnie wartościach uzyskanych w badaniach terenowych. Przytoczone w książce, na podstawie badań doświadczalnych i teoretycznych obcych i własnych, stanowią próbę wyjaśnienia powstania mechanizmów od obciążenia rozdrobnionego ziarnistego i mało spoistego gruntu częściowo nawodnionego przy zagęszczaniu mikrowybuchami i podanie obliczeniowej metody wymiarowania zagęszczania wywołanego wybuchem. Do opracowania doświadczalnych wyników badawczych wykorzystano mechanizm modelu teorii prawdopodobieństwa. Obliczenia teoretyczne zagadnienia zagęszczenia nawodnionych gruntów ziarnistych opracowano w dwóch przypadkach: -na podstawie dynamicznej teorii rozchodzenia się fal w ośrodku sprężysto-plastycznym, -teorii pola bliskiego zasięgu dynamicznego oddziaływania mikrowybuchu w ośrodku ziarnistym.
W książce podano również praktyczne, empiryczne rozwiązania wymiarowania zagęszczania gruntów ziarnistych i gruntów mało spoistych, jak i przykłady zastosowania metody mikrowybuchów do uzdatniania podłoża ważnych budowli w Polsce i za granicą. [wydawca]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 242 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 43; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
"Recenzowany tom podejmuje ważny i aktualny temat, jakim jest crowdfunding – finansowanie społecznościowe. Od kilku lat crowdfunding jest przedmiotem intensywnych badań prowadzonych z różnych perspektyw, przede wszystkim ekonomicznych, prawnych i medioznawczych. Patrząc na analizy tego zjawiska z perspektywy światowej, można stwierdzić, że wyniki badań publikowane są przede wszystkim w czasopismach naukowych i raportach branżowych, mniej jest natomiast publikacji książkowych o charakterze naukowym. Książki poświęcone crowdfundingowi ukazują się, ale mają przede wszystkim charakter poradnikowy. W tym kontekście propozycję przygotowaną pod redakcją Anny Pluszyńskiej i Anny Szopy należy oceniać jako publikację, która – podejmując temat dyskutowany na całym świecie – wypełnia lukę na polskim rynku. Włączenie do tomu zarówno ogólnych artykułów przeglądowych, jak i tekstów empirycznych lub/i dogłębnie analizujących badane zjawisko jest atutem recenzowanego materiału. Książka powinna zainteresować z jednej strony badaczy i studentów, z drugiej zaś praktyków chcących poszerzyć wiedzę o finansowaniu społecznościowym. Dla tych pierwszych publikacja stanowić będzie dobre wprowadzenie do tematu crowdfundingu, pokazując kierunki badań i odsyłając do bogatej literatury przedmiotu. Dla tych drugich może stanowić kompendium wiedzy oraz – dzięki zamieszczeniu studiów przypadku – inspirację do rozwoju nowych kampanii crowdfundingowych." Z recenzji dra hab. Patryka Gałuszki [empik.com]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 43 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
(Praca Naukowa / [Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach])
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 27.3; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Niniejsza książka składa się z sześciu rozdziałów, wstępu i zakończenia. Pierwsze trzy rozdziały mają charakter teoretyczny. Celem rozdziału pierwszego jest wprowadzenie Czytelnika w tematykę zrównoważonego rozwoju. W rozdziale drugim scharakteryzowano główny przedmiot analiz, tj. zrównoważone zachowania konsumentów. W trzecim rozdziale scharakteryzowano wybrane grupy ZZK, a także opisano problem niezgodności postaw i zachowań. W poświęconym zagadnieniom metodycznym rozdziale czwartym wyjaśniono specyfikę badań zrównoważonych zachowań konsumenckich, ze szczególnym uwzględnieniem pojawiających się tu problemów i ograniczeń metodycznych. Rozdziały piąty oraz szósty mają charakter empiryczny i zawierają wyniki badań pierwotnych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 27.3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
Mediacja rodzinna : praktyczny poradnik / Monika Kaźmierczak, Janusz Kaźmierczak. - Warszawa : Difin, 2015. - 185, [1] strona : ilustracje ; 22 cm.
Hasło korporatywne: Difin
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Książka jest praktycznym przewodnikiem dla osób podejmujących się roli mediatora rodzinnego - zarówno zawodowo, jak i społecznie. Autorzy analizują wieloaspektowo przebieg postępowania mediacyjnego - od momentu skierowania mediacji przez organy wymiaru sprawiedliwości lub złożenia wniosku o mediację przez stronę, aż do momentu formalnego zakończenia mediacji. Autorzy koncentrują się przede wszystkim na praktycznych aspektach organizacji i przeprowadzania mediacji w polskiej rzeczywistości społecznej i prawnej. Będąc praktykami z doświadczeniem kilkuset przeprowadzonych mediacji oraz dorobkiem ponad 2000 godzin szkoleniowych z tego zakresu dzielą się swoim doświadczeniem. Wskazują rozwiązania sprawdzone lub podejmują refleksję nad innymi możliwościami postępowania. W publikacji dużo miejsca poświęcono analizie sytuacji szczególnych w mediacji rodzinnej (np.: opór stron, wysoki poziom emocji, brak motywacji), które początkującym mediatorom mogą przysparzać trudności. [profit24.pl]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
Mediacje : teoria i praktyka / redakcja naukowa Ewa Gmurzyńska, Rafał Morek. - 3. wydanie rozszerzone. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 551 stron : ilustracje ; 24 cm.
Nazwisko i imię: Gmurzyńska Ewa ; Morek Rafał
Hasło korporatywne: Wolters Kluwer Polska
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Przedstawiana publikacja jest najobszerniejszym na polskim rynku wydawniczym podręcznikiem mediacji. Autorzy - wykładowcy akademiccy i mediatorzy współpracujący z Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego - dzielą się z Czytelnikami wiedzą i praktycznymi wskazówkami dotyczącymi rozwiązywania konfliktów. Książka zawiera kompendium wiedzy o mediacji i jej zastosowaniu w różnych dziedzinach stosunków społecznych i prawnych i jest uzupełniona przykładami zaczerpniętymi z bogatej praktyki mediacyjnej autorów, dotyczącymi mediacji: cywilnych, gospodarczych, rodzinnych, pracowniczych, karnych, administracyjnych, w sporach społecznych i konsumenckich. Czytelnicy znajdą w niej omówienie historycznych i kulturowych uwarunkowań mediacji w Polsce oraz kierunków jej potencjalnego rozwoju w przyszłości, np. w zakresie sporów związanych z handlem elektronicznym i internetem. [empik.com]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
Polityka społeczna / redakcja naukowa Grażyna Firlit-Fesnak, Jacek Męcina. - Wydanie 2., rozszerzone. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2018. - 668 stron : ilustracje ; 24 cm.
Hasło korporatywne: Wydawnictwo Naukowe PWN
Hasło przedmiotowe: Polityka społeczna ; Podręcznik
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Podręcznik akademicki z zakresu polityki społecznej. Łączy aspekty nauki o polityce społecznej z diagnozą problemów społecznych oraz praktyczną działalnością. Opracowany przez wybitnych specjalistów.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
Prawo administracyjne / Jan Zimmermann. - 8. wydanie, stan prawny na 12 marca 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 588, [1] strona : ilustracje ; 24 cm.
(Seria Akademicka)
Nazwisko i imię: Zimmermann Jan (1949- )
Hasło korporatywne: Wolters Kluwer Polska
Hasło przedmiotowe: Prawo administracyjne ; Polska ; Podręcznik
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Podręcznik stanowi podstawowe i aktualne źródło wiedzy o prawie administracyjnym i systemie podmiotów administracji publicznej. W celu zrozumienia tej obszernej problematyki treść została podzielona na trzy części, które uwzględniają: - zagadnienia ogólne i podstawową siatkę pojęciową tego prawa oraz zasady funkcjonowania administracji publicznej; - zagadnienia ustrojowe ukazujące administrację centralną i terenową rządową, a także samorządową; - wybrane zagadnienia prawa materialnego administracyjnego uwzględniające nowe rozwiązania prawne m.in. w zakresie ewidencji ludności, aktów stanu cywilnego, ochrony przyrody i zgromadzeń. W książce znajdują się odesłania do literatury przedmiotu oraz aktualnego orzecznictwa sądowego, co ułatwia zainteresowanym poszerzanie wiedzy. Rozbudowany spis treści daje przejrzysty i logiczny obraz prezentowanego wykładu w ramach poszczególnych rozdziałów. [profit24.pl]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
Prawo cywilne : część ogólna / Adam Brzozowski, Wojciech J. Kocot, Elżbieta Skowrońska-Bocian. - 4. wydanie, stan prawny na 1 października 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2018. - 435 stron ; 25 cm.
(Seria Akademicka)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Prawo cywilne to prawo dnia powszedniego. Nie sposób przeżyć życia, nie będąc podmiotem praw z zakresu prawa cywilnego i stosunków cywilnoprawnych, gdyż zarówno urodzenie się człowieka, jak i jego śmierć pociągają za sobą powstanie skutków cywilnoprawnych. Biorąc to pod uwagę, autorzy ilustrują swój wykład wieloma przykładami funkcjonowania poszczególnych instytucji prawa z praktyki kontraktowej i orzecznictwa. Przygotowując niniejszy podręcznik, wykorzystali doświadczenia dydaktyczne wynikające z prowadzenia zajęć kursowych i seminariów. [profinfo.pl]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
Prawo ochrony środowiska : zagadnienia podstawowe / Błażej Wierzbowski, Bartosz Rakoczy. - 7. wydanie zaktualizowane i uzupełnione, stan prawny na 15 września 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 418 stron ; 21 cm.
(Seria Akademicka)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Obecne zaktualizowane i uzupełnione wydanie podręcznika zawiera analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki: handlu emisjami, ochrony warstwy ozonowej, gospodarki odpadami, ochrony drzew i krzewów oraz krajobrazu. Autorzy uwzględniają również ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Opracowanie składa się z czterech części. Część pierwsza obejmuje zagadnienia podstawowe, w tym problematykę ochrony środowiska w prawie europejskim. Część druga zawiera omówienie najistotniejszych instytucji prawa ochrony środowiska. Część trzecia przedstawia rozważania dotyczące ochrony głównych elementów przyrodniczych, czwarta zaś dotyczy materii gospodarowania odpadami. [empik.com]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
Relacje interpersonalne : proces porozumiewania się / Ronald B. Adler, Lawrence B. Rosenfeld, Russell F. Proctor II ; przekład Grażyna Skoczylas. - Wydanie 3. zmienione (na podstawie 13 wydania oryginału). - Poznań : Dom Wydawniczy Rebis, 2018. - XVIII, 413, [83] strony : ilustracje ; 26 cm.
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie (1 czeka w kolejce)
Nowe wydanie znanego od lat także w Polsce podręcznika! Rozszerzone i uzupełnione o wyniki najnowszych badań, oparte na 13. edycji amerykańskiej Znakomite wprowadzenie do zagadnień porozumiewania się, które może służyć zarówno studentom, wykładowcom, jak i badaczom. Dzieło to rozwija się z każdym nowym wydaniem, idealnie łącząc teorię, doniesienia z badań i ćwiczenia pozwalające sprawdzać wiedzę oraz rozwijać własne umiejętności w zakresie relacji interpersonalnych. Niniejsze wydanie zawiera mnóstwo przebudowanego lub całkowicie nowego materiału. Dotyczy to m.in. mediów społecznych i serwisów społecznościowych, porozumiewania się w kontekście międzykulturowym i w bliskich relacjach - w rodzinie, w związkach uczuciowych i przyjacielskich - oraz w kontekście płci biologicznej i społecznej. W tym wydaniu rozbudowano także materiał poświęcony m.in. nieporozumieniom w komunikacji, wpływowi płci na sposób posługiwania się językiem, stylom słuchania, emocjom wspierającym porozumiewanie się. Materiał świetnie uzupełniają nowe rubryki: „Z badań”, „Ciemna strona komunikacji” , „W pracy” oraz rubryki umożliwiające użytkownikom podręcznika sprawdzenie wiedzy i umiejętności w tym zakresie: „Jak się porozumiewasz” i „Sprawdź swoją wiedzę”. [rebis.com.pl]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Długość kolejki oczekujących: 1.
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
(Ekonomia / [Uniwersytet Łódzki])
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 155.3; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Różnorodność argumentów na rzecz rozwoju energetyki odnawialnej znajduje swoje odzwierciedlenie w wielu obszarach polityki społecznej, gospodarczej, ochrony środowiska, a także w badaniach naukowych. Jednym z celów polityki energetycznej jest maksymalizacja wykorzystania obszarów rolniczych do generowania odnawialnych źródeł energii. W monografii omówiono zastosowanie biomasy rolnej do produkcji energii. Publikacja jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych i rolniczych, praktyków życia gospodarczego oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. [empik.com]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 155.3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
Współczesny interwencjonizm / Cezary Kosikowski. - Stan prawny na 1 lipca 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2018. - 543 strony ; 22 cm.
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 22; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
W monografii autor prezentuje zalety i wady współczesnego interwencjonizmu, a także bada, czy osiąga on zamierzone cele, wskazuje kierunki rozwoju i przedstawia konkretne propozycje zmian. Omawia ewolucję jego podstaw doktrynalnych; konstrukcję (przyczyny i cele, formy realizacji, instrumentarium, podstawy prawne, organizacja); funkcje (tworzenie strategii rozwoju, programowanie gospodarcze i planowanie finansowe, wsparcie finansowe gospodarki, kontrola i nadzór, ochrona konkurencji i konsumentów) oraz funkcjonowanie na rynku towarów i usług, rynku finansowym i rynku pracy. [bonito.pl]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 22 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 16.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
„W książce pt. Wybrane aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2020 przedstawiono absorbcję środków unijnych w Polsce z uwzględnieniem poszczególnych ram finansowych. Analizie poddano wykorzystanie funduszy pomocowych, przedakcesyjnych oraz strukturalnych. W pracy starano się także wskazać, na ile zaimplementowane zasady rządzenia rozwojem regionalnym, a tym samym wydatkowania i realizacji projektów wpłynęły na kondycję gospodarki i równocześnie na umiejętności beneficjentów. Starano się również sprawdzić, czy samorządy nauczyły się, a jeśli tak, to w jakim stopniu, zarządzać unijna polityką regionalną, a tym samym realizować inwestycje często o charakterze wieloletnim. Wskazano liczne konteksty polityczne i ich wpływ na zmiany przepisów prawnych w zakresie pozyskiwania, wydatkowania i realizacji dużych planów inwestycyjnych. Opisano zmiany mentalnościowe, gospodarcze i techniczne, jakie zaszły w ciągu tego okresu, kiedy Polska sięgnęła po pierwsze środki unijne. Wydaje się, że publikacja w sposób całościowy, na ile oczywiście pozwoliły na to źródła, przedstawia meandry polityki regionalnej, a tym samym wskazuje na jej uwarunkowania prawno-polityczne. Książka Wybrane aspekty polityki spójności i rozwoju regionalnego Unii Europejskiej w Polsce w latach 1990-2020 może być pomocą dla osób zainteresowanych funduszami unijnymi, prawem europejskim, zarządzaniem projektami, w tym dla studentów kierunków: administracja, prawo, politologia, zarządzanie”. [bonito.pl]
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej