Forma i typ
Książki
(74)
Publikacje naukowe
(50)
Publikacje fachowe
(31)
Publikacje dydaktyczne
(27)
Książk
(1)
Poradniki i przewodniki
(1)
Publikacje informacyjne
(1)
Publikacje popularnonaukowe
(1)
Dostępność
dostępne
(60)
wypożyczone
(14)
Placówka
Planeta 11
(126)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna
(74)
Filia nr 2
(31)
Filia nr 4
(2)
Filia nr 5
(58)
Filia nr 6
(97)
Filia nr 9
(145)
Filia nr 10
(100)
Filia nr 12
(100)
Filia nr 13
(110)
Filia nr 15
(37)
Filia nr 16
(20)
Filia nr 18
(30)
Autor
Kogut-Jaworska, Magdalena
(2)
Lupa, Iwona
(2)
Martyniuk, Olga
(2)
Ajdacki, Michał
(1)
Baer-Nawrocka, Agnieszka
(1)
Baranowski, Marian
(1)
Barry, Bruce (1958- )
(1)
Bartczak, Magdalena (organizacja i zarządzanie)
(1)
Bartkowski, Jerzy
(1)
Bartoszczuk, Paweł
(1)
Rok wydania
2010 - 2018
(74)
Okres powstania dzieła
2001-
(70)
Kraj wydania
Polska
(74)
Język
polski
(74)
Odbiorca
Szkoły wyższe
(20)
Menedżerowie
(5)
Politycy
(3)
Prawnicy
(3)
Przedsiębiorcy
(3)
Inżynierowie
(2)
Inżynierowie budownictwa
(2)
Technikum
(2)
Urzędnicy
(2)
Administracja samorządowa
(1)
Przynależność kulturowa
Literatura polska
(1)
Temat
Gospodarka
(4)
Rynek pracy
(4)
Konkurencyjność
(3)
Migracje
(3)
Przedsiębiorstwo
(3)
Aktywizacja zawodowa
(2)
Analiza finansowa
(2)
Bankowość elektroniczna
(2)
Dyskryminacja w zatrudnieniu
(2)
Energia elektryczna
(2)
Temat: czas
2001-
(42)
1901-2000
(13)
1989-2000
(11)
1945-1989
(3)
1101-1200
(1)
1201-1300
(1)
1301-1400
(1)
1401-1500
(1)
1501-1600
(1)
1601-1700
(1)
Temat: miejsce
Polska
(41)
Kraje Unii Europejskiej
(3)
Białoruś
(1)
Europa
(1)
Europa Wschodnia
(1)
Europa Środkowa
(1)
Europa Środkowo-Wschodnia
(1)
Karpaty (góry)
(1)
Kraje OECD
(1)
Niemcy Wschodnie
(1)
Gatunek
Monografia
(22)
Podręcznik
(22)
Opracowanie
(17)
Materiały pomocnicze
(5)
Praca zbiorowa
(5)
Poradnik
(3)
Materiały konferencyjne
(2)
Raport z badań
(2)
Dane statystyczne
(1)
Instrukcja
(1)
Dziedzina i ujęcie
Gospodarka, ekonomia, finanse
(33)
Prawo i wymiar sprawiedliwości
(16)
Zarządzanie i marketing
(12)
Socjologia i społeczeństwo
(10)
Ochrona środowiska
(9)
Inżynieria i technika
(8)
Polityka, politologia, administracja publiczna
(8)
Architektura i budownictwo
(7)
Bezpieczeństwo i wojskowość
(3)
Psychologia
(3)
74 wyniki Filtruj
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 13; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Celem książki jest próba określenia możliwości zwiększenia efektywności działań marketingowych w mediach społecznościowych. Autorka porusza w niej zagadnienia z zakresu m.in. oceny i pomiaru efektywności działań marketingowych w mediach społecznościowych, narzędzi pomiaru, efektywności tych mediów w: sprzedaży i dystrybucji, reklamie, brandingu i zarządzania relacjami z klientem. W książce została przeprowadzona analiza porównawcza efektywności social media marketingu z e-mail marketingiem, SEO, AdWords, reklamami displayowymi i tradycyjnymi formami działań marketingowymi. Zaprezentowany został także autorski model efektywnego social media marketingu (eSMM) i jego wybrane instrumenty, jak np. buzz marketing i marketing afiliacyjny, marketing automation, content marketing, lead nurturing, wideo marketing, czy też storytelling. Omówione zostały szeroko zagadnienia, które stanowią idealną podstawę dla osób rozpoczynających działania w social media. Rozważania teoretyczne zostały wzbogacone analizami przeprowadzonych wywiadów z dziesięcioma ekspertami – praktykami social media marketingu oraz innych obszarów marketingu internetowego i tradycyjnego. Również osoby bardziej zaawansowane znajdą tu wiele praktycznych porad i wskazówek. Książka ma charakter popularnonaukowy. Skorzystać z niej mogą także teoretycy zainteresowani problemem efektywności social media marketingu, jak i studenci.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 5.3; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
"Recenzowana monografia stanowi kompleksowe, pod wieloma względami oryginalne, o istotnych walorach merytoryanych i poznawaych rozwiązanie problemu ekoinnowacji regionalnych.(...) Pozwala dostarczyć decydentom politycznym poszczególnych województw narzędzia budowy procesowego modelu tworzenia regionalnych strategii ekoinnowacji oraz modelu oceny ekoinnowacyjnej dojrzałości opracowanych regionalnych strategii ekoinnowacji. Zbudowane modele i narzędzie badawcze na potrzeby niniejszej monografii może posłużyć praktyce, ponieważ wypełnia założenie, że dyscyplina nauk o zarządzaniu powinna służyć życiu gospodarczemu i społecznemu".[ksiegarniaekonomiczna.pl].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 5.3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 34; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Ostatnie dwie dekady w Polsce to okres dynamicznego rozwoju zarówno sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak i przeobrażeń przestrzeni wokół miast. Przemieszczanie się ludności i podmiotów gospodarczych z miasta centralnego spowodowało, że w niektórych polskich strefach podmiejskich wytworzyły się struktury terytorialne, które określamy jako gniazda przedsiębiorczości. Może to oznaczać, że aktywność gospodarcza ich mieszkańców może być wyższa niż aktywność mieszkańców miasta centralnego. Dodatkowo, wydaje się to stanowić wyróżnik polskich stref podmiejskich w porównaniu z terenami suburbanizacyjnymi innych krajów Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych.
Spis treści: Istota wsółczesnej suburbanizacji ; Przestrzenne modele suburbanizacji w Polsce ; Charakterystyka i rozwój sektora MSP w Polsce ; Sektor MSP w Polsce w układzie krajowym i metropolitarnym ; Przestrzenne modele gniazd przedsiębiorczości ; Determinaty lokalizacji MSP w gniazdach przedsiębiorczości i strefach podmioejskich ; Podsumowanie. Perspektywa miasta.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 34 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
(Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 116; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Poradnik zawiera podstawowe wymagania i zalecenia odnoszące się do bezpiecznego wykonywania robót elektromontażowych oraz eksploatacji urządzeń i instalacji elektrycznych na terenie budowy. Wymagania i zalecenia dotyczą urządzeń i instalacji elektrycznych używanych przy wznoszeniu obiektów budowlanych, w tym konstrukcji metalowych, przy ich przebudowie, rozbudowie i remoncie, przy pracach ziemnych i przy robotach rozbiórkowych. Opracowanie wykonano na podstawie wymagań przepisów, stanu instalacji elektrycznych na terenach budowy oraz przeprowadzonych badań skuteczności ochrony przeciwporażeniowej i pożarowej na wybranych reprezentatywnych budowach w Krakowie i w Warszawie. Opisano metody zapobiegania porażeniu prądem, które mogą zaistnieć na terenie budowy podczas wykonywania prac elektromontażowych. Poradnik obejmuje swym zakresem: układy zasilania i rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy, urządzenia zasilające i odbiorcze stosowane w pracach elektromontażowych, środki ochrony od porażeń na terenie budowy, wymagania dotyczące oświetlenia terenu budowy, zasady ochrony odgromowej wznoszonych obiektów oraz maszyn budowlanych, zasady bezpiecznej eksploatacji instalacji i urządzeń na terenie budowy, a także wykaz aktualnych przepisów i norm oraz spis literatury.[www.ksiegarniatechniczna.com.pl].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 116 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
Autorzy opracowania przywiązują dużą wagę do rosnącej roli instytucji na wszystkich poziomach procesu gospodarowania. Instytucje mogą i powinny stanowić czynnik sprzyjający wzrostowi potencjału rynkowego przedsiębiorstw. Problematyka ta przenika, w różnym stopniu, poszczególne rozdziały niniejszego opracowania. Na uznanie zasługuje obecna w większości prac charakterystyka gospodarki cyfrowej i analiza społeczno-gospodarczych skutków jej funkcjonowania (...). Cyfryzacja gospodarki i przeobrażenia społeczne przyczyniają się do wzrostu roli zasad w kształtowaniu źródeł konkurencyjności firm, co znajduje odzwierciedlenie m.in. w rozwoju gospodarki współdzielenia i - szerzej - w instytucjonalnych uwarunkowaniach funkcjonowania rynków. (...) Relacje instytucji formalnych, nieformalnych i organizacji stanowię istotę równowagi instytucjonalnej jako jednego z warunków efektywności adaptacyjnej systemu instytucjonalnego. Podmioty gospodarcze coraz częściej poszukuję zaś nowych źródeł konkurencyjności w swoim otoczeniu instytucjonalnym. Z recenzji dr. hab. Zbigniewa Stańka, profesora Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
(Materiały Dydaktyczne ; 338)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 13.1; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Publikacja jest przeznaczona dla studentów uczęszczających na zajęcia z marketingu oraz dla osób, które chciałyby rozwijać praktyczne umiejętności tworzenia i wdrażania strategii marketingowej firmy na rynku zagranicznym.
Spis treści : Studia przypadków (IKEA, Disneyland, LEGO, OKNOPLAST, Peroni Nastro Azzurro, Netguru, brand24, OTCF) ; Zadania.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 13.1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
(Psychologia Teoria Badania)
Nazwisko i imię: Gamian-Wilk Małgorzata
Hasło korporatywne: Wydawnictwo Naukowe PWN
Praca jest ważnym aspektem życia człowieka, najważniejszym obok rodziny. Jest źródłem zdrowia zarówno psychicznego, jak i somatycznego, przyczynia się do poczucia szczęścia i sensu życia. Może się jednak wiązać z cierpieniem, odrzuceniem, poczuciem niższości, może być też źródłem pogorszenia zdrowia psychicznego. Występowanie mobbingu jest silnym stresorem i prowadzi do poważnych konsekwencji dla pracowników. Badacze i praktycy mierzą się z problemem prawidłowego postępowania w sytuacji mobbingu oraz udzielania adekwatnej pomocy jego ofiarom. Poznanie organizacyjnych i indywidualnych uwarunkowań tego zjawiska pozwala na skuteczniejsze prognozowanie przebiegu destrukcyjnego konfliktu oraz bardziej efektywne interwencje. W książce przedstawiono wyniki badań poszerzające wiedzę na indywidualnych i organizacyjnych uwarunkowań mobbingu. Wiedza w niej zawarta może przyczynić się do budowania skuteczniejszej prewencji tego zjawiska.[empik].
Spis treści: Wykaz definicji ; Metody pomiaru ; Indywidualne uwarunkowania mobbingu ; Konsekwence mobingu ; Badanie: Organizacyjne czynniki pojawienia sie mobbingu ; Podsumowanie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 80.1; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Program nauczania dla zawodu technik ochrony fizycznej osób i mienia uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole policealnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań: - organizowania i realizowania ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego, - organizowania i realizowania ochrony obszarów, obiektów, urządzeń i transportów podlegających obowiązkowej ochronie, - organizowania i realizowania ochrony wartości pieniężnych, - organizowania i realizowania zabezpieczenia imprez masowych. [Ze wstępu]
Spis treści : Wybrane zagadnienia prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń ; Wybrane zagadnienia przwa karnego procesowego ; Wybrane zagadnienia prawa cywilnego ; Podstawy prawne wykonywania ochrony i mienia ; Obszary, obiekty, urządzenia i tyransporty podlegające obowiazkowej ochronie ; Wymagania kwalifikacyjne pracowników ochrony ; Zasady współpracy z policją ; Zasada prowadzenia ochrony osób i mienia ; Ochrona osób ; Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń ; Konwojowanie : Zabezpieczenie imprez masowych.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 80.1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
(Bezpieczeństwo i Obronność : seria wydawnicza Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego ; 8)
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 84.1; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Autor ograniczony rozmiarami opracowania skupił się na syntetycznym przedstawieniu problematyki "zarządzania kryzysowego" w ukierunkowaniu na zapisy ustawowe, tak by studenci korzystający z niniejszej pracy oswoili się z terminologią, poznali struktury organizacyjne na poszczególnych szczeblach administracji państwowej i samorządów powołanych do działania antykryzysowego oraz poznali zasady opracowania planów działania antykryzysowego w tych strukturach administracji. Doświadczenia innych państw, które wyciągnęły wnioski z różnych sytuacji kryzysowych o zasięgu lokalnym i ogólnokrajowym wskazują na konieczność rozwoju i doskonalenia systemów ochrony ludności oraz innych instytucji powołanych do zapobiegania tym sytuacjom, a także likwidowania skutków klęski i innych zdarzeń powodujących zagrożenie bezpieczeństwa publicznego. z Wprowadzenia. [ksiegarnia-ekonomiczna.com].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 84.1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
Polskie migracje w świetle procesów globalnych / J. Paweł Gieorgica. - Wrocław : Presscom, 2018. - 384 strony : fotografie, wykresy ; 21 cm.
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 28.5; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Recenzowane dzieło stanowi cenne, socjopolityczne ujęcie problemu masowych migracji dotykających współczesny świat. (...) Walorem dzieła jest ukazanie dynamiki uwarunkowań prowadzących obecnie do intensyfikacji procesów migracyjnych, szczególnie w krajach rozwijających się. Analiza odnosi się też do nowych wyzwań cywilizacyjnych i procesów obejmujących nie tylko kraje rozwinięte, ale także znajdujące się w procesie modernizacji i przeobrażeń. (...) pracę należy uznać za cenny wkład w rozwój nauki. Jest to dzieło oryginalne i wartościowe poznawczo. Wnosi wiele nowych informacji i ustaleń badawczych przydatnych dla politologów i socjologów. dr hab. Sebastian Kozłowski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW)
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ; cz. E)
Nazwisko i imię: Pykacz Sławomir
Hasło korporatywne: Instytut Techniki Budowlanej
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 152; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Prace publikowane w tej serii stanowią pomoc przy opracowywaniu specyfikacji technicznych wymaganych przy zawieraniu umów o roboty budowlane. Są one nowelizowane zgodnie ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi. Każdy zeszyt zawiera zasady przeprowadzania odbiorów robót zanikających, odbiorów fragmentów obiektu, odbiorów międzyoperacyjnych, a także odbiorów końcowych, tj. przed przekazaniem obiektu inwestorowi. [itb.pl]
Spis treści: Przedmowa ; Dokumentacja techniczna ; Zakres niezbędnych ustaleń w umowie między inwestorem a wykonawcą instalacji ; Wymagania dotyczące właściwości i wyrobów stosowanych w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ; Wymagania dotyczące wykonania robót ; Odbiór robót.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 152 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
(Materiały Dyaktyczne ; 339)
Nazwisko i imię: Misiejko Adrian
Hasło przedmiotowe: Samorząd terytorialny ; Prawo ; Polska ; Podręcznik
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 77; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
W ręce czytelników zostaje oddane opracowanie, którego celem jest usprawnienie dydaktyki w zakresie samorządu terytorialnego.
Spis treści : Materiały dydaktyczne ; Pojęcie i istota samorządu Struktura samorządu terytorialnego ; Zadania jednostek samorządu terytorialnego ; Ograny gminy ; Organy powiatu ; Organy województwa ; Wybory do organów i wygaśnięcie mandatu ; Referendum lokalne ; Gospodarka i mienie jednostek samorządu terytorialnego ; Nadzór nad działalnością samorządu terytorialnego.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 77 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
System bezpieczeństwa w powiecie / Robert Dynak. - Warszawa : Towarzystwo Wiedzy Obronnej, 2018. - 340 stron : ilustracje, wykres ; 21 cm.
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 84.1; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Publikacja dr. Roberta Dynaka jest pierwszym na rynku wydawniczym opracowaniem kompleksowo omawiającym system bezpieczeństwa w powiecie. Przedmiotem rozważań była bowiem organizacja bezpieczeństwa w powiecie, a w szczególności działalność powiatu w tym zakresie oraz regulacje prawne, rozwiązania organizacyjne, kompetencje organów i działania w tym obszarze w czasie pokoju, kryzysu i wojny. Monografia prezentuje bogate doświadczenie praktyczne w przedmiotowej materii, wzbogacając jednocześnie dość skromny dorobek naukowy i publicystyczno-naukowy w dziedzinie bezpieczeństwa na poziomie lokalnym, w szerokim interdyscyplinarnym ujęciu, związany z przygotowaniem i realizacją zadań wykonywanych przez powiat w dziedzinie bezpieczeństwa oraz z formułowaniem koncepcji organizacji i funkcjonowania powiatowego systemu bezpieczeństwa. Należy bowiem zwrócić uwagę na fakt, iż w dostępnych opracowaniach problematyka ta jest niedostatecznie zbadana, większą bowiem uwagę w literaturze przedmiotu poświęca się kwestiom szczegółowym, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej, porządku publicznego, przy jednoczesnym braku próby całościowego ujęcia problematyki bezpieczeństwa na szczeblu ponadgminnym. Na tym szczeblu dochodzi do zespolenia administracji rządowej z samorządową, to z tego faktu wynika też jego szczególna rola w zapewnieniu bezpieczeństwa na administrowanym terenie. Bez zbudowania jednolitego powiatowego systemu bezpieczeństwa nie jest możliwa właściwa realizacja misji, celów i zadań powiatu w sferze bezpieczeństwa w ogóle, a za kierowanie powiatowym systemem bezpieczeństwa powinny odpowiadać powiatowe organy władzy ogólnej.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 84.1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
Nazwisko i imię: Trojanek Radosław
Hasło przedmiotowe: Ceny ; Mieszkania ; Polska ; Monografia
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 64.1; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Recenzowana monografia bardzo dobrze wpisuje się w nurt badań o charakterze eksploracyjnym w dyscyplinie ekonomia. Koncentruje się ona w swej warstwie merytoryczno-metodycznej i empirycznej przede wszystkim na znakomitych badaniach literaturowych, z których Autor wyprowadza nowe, oryginalne w swej treści cele badawcze. Zarazem też wskazuje kierunki ewolucji badań w tym zakresie, prezentując nowe pola badawcze. Zgłaszaną przez Autora chęć wypełnienia owej luki dzięki konfrontacji doświadczeń zagranicznych z polskimi doświadczeniami empirycznymi należy odnotować ze szczególnym uznaniem. To rzadkie połączenie tych dwóch punktów widzenia doświadczeń krajowych i zagranicznych. Stąd monografia ta znakomicie wpisuje się także w aktualne potrzeby praktyki gospodarczej. [Z recenzji wydawniczej prof. dra hab. Stanisława Belniaka].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 64.1 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
Zbiór opracowań analizujących administracyjnoprawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dotyczą one aktualnej dziś problematyki mixu energetycznego, efektywności energetycznej oraz roli odnawialnych źródeł energii w rozwoju polskiej energetyki.[księgarnia techniczna].
Spis treści : Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju - zarys problematyki ; Mechanizmy wsparcia sprzedaży energii prosumenckiej ; Szanse i zagrożenia związane z warunkami wytwarzania energii elektrycznej ze żródeł odnawialnych w mikroinstalacjach ; Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarznia energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów - zakres problematyki ; Plan gospodarki odpadami jako podstawa organizacji pozyskiwania energii cieplnej z przetwarzania odpadów komunalnych ; Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych jako źródło energii odnawialnej ; Ramy prawne aplikowania o środki unijne na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie finansowej 2014-2020 ; Obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 września 2015 r.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 08.11.2018
Zarządzanie środowiskowe zgodne z ISO 14001:2015 / Andrzej Pacana. - Rzeszów : Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, copyright 2018. - 243, [2] : ilustracje, wykresy ; 24 cm.
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 175.3; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Niniejsze opracowanie - wynik doświadczeń autora - jest materiałem zawierającym kompedium wiedzy teoretycznej i praktycznej dla osób zainteresowanych efektywnym zarządzaniem środowiskowym, zwłaszcza zgodnym z aktualną normą ISO 14001:2015.
Spis treści : Ewolucja zarządzania środowiskowego ; Wymagania normy ISO 14001:2015 ; Przeglądy systemu zarządzania środowwiskowego ; Aspekty środowiskowe ; Projektowanie i wdrażanie SZŚ ; Udokumentowane informacje SZŚ ; Audity systemu zarządzania środowqiskowego ; Certyfikacja i doskonalenie.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 175.3 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 02.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 28.5; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Książka jest użytecznym kompendium wiedzy o jednym z najważniejszych procesów społecznych XX i XXI wieku – współczesnych migracjach ludności. Dlaczego historia człowieka to historia migracji? Kim jest migrant, uchodźca, repatriant? Jakie są przyczyny procesów migracyjnych i jakie są ich skutki dla jednostki, rodziny i społeczeństwa? Jaka będzie przyszłość migracji? Kim są i jak funkcjonują cudzoziemcy w Polsce? Dlaczego migranci są populacją trudną do zbadania? Na te i wiele innych ważnych pytań odpowiadają w prezentowanej pracy specjaliści z różnych dyscyplin naukowych, m.in.: demografii, socjologii, ekonomii, nauk politycznych, prawa, historii, geografii i antropologii.[empik].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 28.5 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 02.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: można wypożyczyć sygn. 83.9; Zarezerwuj egzemplarz (1 egz.)
Książka jest jednym z nielicznych opracowań z zakresu agroturystyki, w którym przedstawiono tak szerokie spektrum zagadnień dotyczących problematyki uwarunkowań rozwoju usług agroturystycznych i funkcjonowania gospodarstw agroturystycznych w Polsce. Temat jest bardzo aktualny i wychodzi naprzeciw potrzebom nauki oraz praktyki rolniczej i turystycznej. Książka powinna znaleźć szerokie grono odbiorców: studentów kierunku agroturystyka, turystyka i rekreacja i kierunków pokrewnych (przydatne w dydaktyce są m.in. zagadnienia do dyskusji i zalecana lektura – przedstawione w książce na zakończenie każdego rozdziału głównego), przedstawicieli samorządów lokalnych (zwłaszcza tych, które czynnie wspierają rozwój agroturystyki, ale i tych, które mają dopiero takie plany, przedstawicieli nauki, branży turystycznej i ekonomicznej, a także branży rolniczej czy ogrodniczej (zwłaszcza osób rozważających podjęcie działalności agroturystycznej), jak też samych usługodawców agroturystyki”. [znak].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 83.9 (1 egz.)
Książka
W koszyku
Nowość od: 02.11.2018
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
Celem książki jest pokazanie analizy finansowej jako narzędzia wykorzystywanego do oceny sytuacji finansowej podmiotów gospodarczych o różnej wielkości. Autorki pokazują, jak można stworzyć zestaw odpowiednio dobranych wskaźników pomocnych w jej przeprowadzeniu w zależności od posiadanych informacji. Autorki zwracają uwagę na aktualne rozwiązania prawne w zakresie sprawozdawczości finansowej, które porządkują i wprowadzają pewne obowiązki prezentacji danych finansowych, także dla mikroprzedsiębiorstw.[empik].
Spis treści: Sprawozdawczość finansowa według ustawy o rachunkowości ; Teoretyczne podstawy analizy finansowej ; Analiza wskaźnikowa jako narzędzie analizy finansowej ; Zasady sporządzania sprawozdań finansowych w mikro- i małych podmiotach gospodarczych w świetle polskich uregulowań prawnych ; Sprawozdawczość finansowa według międzynarodowych standardów ; Raport społeczny przedsiębiorstwa ; Studia przypadków.
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Książka
W koszyku
Nowość od: 02.11.2018
BIM w praktyce : standardy, wdrożenie, case study / Dariusz Kasznia, Jacek Magiera, Paweł Wierzowiecki. - Wydanie 1.(1 dodruk). - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, copyright 2017. - 306 stron : ilustracje, fotografie, wykresy ; 25 cm.
Biblioteka Ekonomiczno-Techniczna: wszystkie egzemplarze są wypożyczone Zamawiam wydanie
BIM to najgorętszy temat światowego budownictwa ostatnich lat. Ta nowoczesna, zyskująca w wielu krajach popularność metodologia realizowania inwestycji budowlanej, pozwala budować efektywniej i w sposób bardziej ekologiczny. Jak słusznie zauważyli autorzy - BIM, to realna budowa obiektu tyle, że w świecie wirtualnym, gdzie praktycznie zanim go wybudujemy można już znaleźć wiele kolizji i problemów, zaplanować i oszacować wartość budowy i eksploatacji, ograniczyć niekorzystny wpływ na środowisko, a nawet dostrzec potencjalne katastrofy. BIM to również zmiana relacji inwestor-projektant-wykonawca, czyli nowy wymiar współpracy wszystkich stron zaangażowanych w realizację inwestycji budowlanej. Książka ma charakter przystępnego poradnika skierowanego do osób praktycznie funkcjonujących w środowisku BIM. Wytyczne opisane w książce są autorską adaptacją do warunków polskich standardów zagranicznych, wraz obszernym komentarzem i case study głównych problemów, na które w praktyce napotyka się we wdrożeniu BIM. Pozycja ta jest skierowana do wszystkich uczestników procesu budowlanego – projektantów, wykonawców oraz inwestorów, w tym należących do sektora publicznego. Jej celem jest dostarczenie podstawowych informacji o BIM, które umożliwią uruchomienie inwestycji zgodnie z tą metodologią, z uwzględnieniem obowiązujących w Polsce regulacji prawnych. Dowiedz się: czy polskie prawo zamówień publicznych pozwala na wymaganie stosowania BIM-u, jakie są etapy i procesy związane z realizacją inwestycji zgodnie z BIM, na przykładzie standardów zagranicznych, jakie są zalety stosowania BIM podczas eksploatacji majątku trwałego, jak używać BIM w projektach infrastruktur.[empik].
1 placówka posiada w zbiorach tę pozycję. Rozwiń informację by zobaczyć szczegóły.
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej