143913
Książka
W koszyku
Zbiór opracowań analizujących administracyjnoprawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dotyczą one aktualnej dziś problematyki mixu energetycznego, efektywności energetycznej oraz roli odnawialnych źródeł energii w rozwoju polskiej energetyki.[księgarnia techniczna].
Spis treści : Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju - zarys problematyki ; Mechanizmy wsparcia sprzedaży energii prosumenckiej ; Szanse i zagrożenia związane z warunkami wytwarzania energii elektrycznej ze żródeł odnawialnych w mikroinstalacjach ; Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarznia energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów - zakres problematyki ; Plan gospodarki odpadami jako podstawa organizacji pozyskiwania energii cieplnej z przetwarzania odpadów komunalnych ; Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych jako źródło energii odnawialnej ; Ramy prawne aplikowania o środki unijne na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie finansowej 2014-2020 ; Obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 września 2015 r.
Pliki multimedialne:
Status dostępności:
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga ogólna
Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym - szanse i zagrożenia ", 26 stycznia 2016 r., Warszawa.
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia przy referatach.
Uwaga dotycząca języka
Spis treści także w języku angielskim.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej