144484
Book
In basket
Zbiór opracowań analizujących administracyjnoprawne aspekty rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Dotyczą one aktualnej dziś problematyki mixu energetycznego, efektywności energetycznej oraz roli odnawialnych źródeł energii w rozwoju polskiej energetyki.[księgarnia techniczna].
Spis treści : Odnawialne źródła energii w aspekcie zrównoważonego rozwoju - zarys problematyki ; Mechanizmy wsparcia sprzedaży energii prosumenckiej ; Szanse i zagrożenia związane z warunkami wytwarzania energii elektrycznej ze żródeł odnawialnych w mikroinstalacjach ; Zasady i warunki wykonywania działalności w zakresie wytwarznia energii elektrycznej z biogazu rolniczego lub biopłynów oraz wytwarzania biogazu rolniczego lub biopłynów - zakres problematyki ; Plan gospodarki odpadami jako podstawa organizacji pozyskiwania energii cieplnej z przetwarzania odpadów komunalnych ; Termiczne przekształcenie odpadów komunalnych jako źródło energii odnawialnej ; Ramy prawne aplikowania o środki unijne na inwestycje z zakresu efektywności energetycznej w perspektywie finansowej 2014-2020 ; Obowiązek przedkładania taryf do zatwierdzania Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 10 września 2015 r.
Media files:
Availability:
There are copies available to loan (1 egz.)
Notes:
General note
Materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. "Tworzenie i wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w samorządzie terytorialnym - szanse i zagrożenia ", 26 stycznia 2016 r., Warszawa.
Bibliography, etc. note
Bibliografia przy referatach.
Language note
Spis treści także w języku angielskim.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again