143811
Book
In basket
(Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych ; Cz. C)
(Instrukcje, Wytyczne, Poradniki / Instytut Techniki Budowlanej Cz. C)
W niniejszych warunkach technicznych podano wymagania projektowe i wykonawcze związane z zabezpieczeniem wodochronnym fragmentów konstrukcji budynków wykonanych z betonu o stopniu wodoszczelności W8, położonych w częściach podziemnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc newralgicznych, do których można zaliczyć: - przerwy w betonowaniu w obrębie płyty dennej i ścian wraz z uszczelnieniem styków ścian i płyty dennej, - rozwiązania dylatacji konstrukcyjnych, - uszczelnienia miejsc przebić instalacyjnych. Pracę uzupełniono o zalecane wartości wymagań dla wyrobów przeznaczonych do stosowania do wyżej wymienionych uszczelnień oraz o wymagania formalne odnośnie do: - dokumentacji technicznej, według której realizowane są ww. roboty, - podstawowych zasad dopuszczenia do obrotu i stosowania wyrobów budowlanych.[www.arkady.info].
Spis treści: Przedmowa ; 1. Wstęp ; 2. Dokumentacja techniczna ; 3. Wymagania w zakresie zapewnienia szczelności podziemnej budynku ; 4. Wymagania dotyczące wyrobów stosowanych do uszczelnień miejsc newralgicznych ; 5. Wyroby stosowane do odbioru wody z powierzchni posadzki ; 6. Wymagania odnośnie do wykonania uszczelnień części podziemnych budynków ; 7. Wykonanie odprowadzenia wody z powierzchni posadzki ; 8. Uszczelnienia miejscowych pęknięć konstrukcji betonowej oraz dodatkowe powierzchniowe zabezpieczenie konstrukcji ; 9. Odbiór robót ; Bibliografia.
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 247 (1 egz.)
Notes:
General note
numer w serii według https://itb.pl/.
Bibliography, etc. note
Bibliografia: strony 39-40.
Language note
Streszczenie polskie i angielskie
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again