143837
Book
In basket
Prawo rzeczowe / Edward Gniewek. - 13. wydanie zmienione i zaktualizowane. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. - XXVI, 367 stron ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Podręcznik Prawo rzeczowe oparty jest przede wszystkim na systematyce Kodeksu cywilnego. Obejmuje on pełny zakres materii prawa rzeczowego, ze wszystkimi jego instytucjami. Najwięcej miejsca zajmuje oczywiście problematyka prawa własności. Niemniej uwagi poświęcono również tematyce nieruchomości. Książka składa się z VI części. Każda z nich stanowi szczegółowe omówienie podejmowanego zagadnienia: Część I - Prawo rzeczowe: pojęcie, instytucje i źródła prawa rzeczowego, podmiotowe prawa rzeczowe, przedmioty praw rzeczowych. Część II - Prawo własności: pojęcie, funkcja ustrojowa i współczesna stratyfikacja własności, treść i wykonywanie prawa własności, własność nieruchomości – ustawowe granice treści i wykonywania własności, nabycie i utrata własności, obrót nieruchomościami, ochrona własności, współwłasność, odrębna własność lokali. Część III - Użytkowanie wieczyste: geneza, funkcja i przyszłość prawa użytkowania wieczystego, przedmiot, treść i charakter prawa użytkowania wieczystego, powstanie i wygaśnięcie użytkowania wieczystego. Część IV - Ograniczone prawa rzeczowe: przepisy ogólne, użytkowanie, służebności, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, zastaw, hipoteka. Część V - Posiadanie: pojęcie, rodzaje, funkcje i skutki posiadania, ochrona posiadania. Część VI - Księgi wieczyste: znaczenie i ustrój ksiąg wieczystych, prowadzenie ksiąg wieczystych; postępowanie sądowe, materialnoprawne zasady systemu prawnego ksiąg wieczystych. W opracowaniu została zastosowana rozbudowana systematyka rozważań, która pozwala na łatwe i szybkie odnalezienie poszczególnych zagadnień. W wydaniu trzynastym podręcznika uwzględniono wiele nowości legislacyjnych, przede wszystkim dotyczących nieruchomości, w szczególności obejmujących nowelizacje: ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, ustawy o własności lokali, Prawa o notariacie, ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz nową ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. [ksiegarnia.beck.pl]
Availability:
All copies are currently on loan: sygn. 57 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach XXV-XXVI i bibliografia przy rozdziałach. Indeks.
Target audience note
Dla studentów prawa.
Reviews:
Other editions:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again