143813
Książka
W koszyku
Monografia autorstwa dr. Mariusza Wiktora Sienkiewicza podejmuje bardzo ważny, aktualny i interesujący temat badawczy dotyczący lokalnej polityki innowacji i jej roli w ramach lokalnej polityki rozwoju. Rozważania autora cechuje logiczne i precyzyjne dokonanie wywodu, poparte niemal pionierskimi badaniami na dużej próbie gmin i powiatów. Niewątpliwie zaletą pracy jest uporządkowanie pojęć i dokonanie licznych typologii dotyczących lokalnej polityki innowacji. Głównym wkładem autora w rozwój nauk społecznych, a nauk o polityce w szczególności, jest zaproponowanie nowego autorskiego paradygmatu lokalnej polityki innowacji. Walory pracy podnoszą liczne schematy i tabele. W pracy wykorzystano także obszerną i adekwatną do przedmiotu badań krajową i zagraniczną literaturę przedmiotu. [Z recenzji prof. dr. hab. Andrzeja Miszczuka]
Spis treści: Polityka rozwoju na poziomie lokalnym w perspektywie badawczej ; Specyfika systemu innowacji ; Znaczenie polityki innowacji w procesie kreowania rozwoju lokalnego ; Formy realizacji polityki innowacji w samorządzie lokalnym w świetle badań własnych ; Nowy paradygmat lokalnej polityki innowacji.
Pliki multimedialne:
Status dostępności:
Wszystkie egzemplarze są obecnie wypożyczone: sygn. 77.3 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia na stronach [459]-498.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej