143831
Book
In basket
Nowość od: 25.03.2022
W 9 rozdziałach przedstawiono rozważania na temat tego, jak zmienia się rola państwa w dobie rosnącej niepewności i nieprzewidywalności otoczenia. Autorzy z najbardziej liczących się ośrodków naukowych w Polsce koncentrują się na analizie wielowątkowości zagadnień związanych aktywną polityką gospodarczą i jej skuteczności w warunkach rosnącej destabilizacji rynków i prezentują wyniki aktualnych badań i dociekań. Poruszają zagadnienia dotyczące wpływu zjawisk i decyzji związanych z COVID-19 na mechanizmy funkcjonowania poszczególnych rynków i podmiotów, ze szczególnym uwzględnieniem rynku pracy. Kolejne rozdziały są poświęcone transformacji cyfrowej, analizie czynników determinujących rozwój start-upów, skuteczności i kierunkom wsparcia fiskalnego wybranych sektorów gospodarki oraz ekspansywnym skutkom konsolidacji fiskalnej na rynkach wschodzących.
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 22 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografie, netografie, wykazy aktów prawnych przy pracach.
Language note
Streszczenie w języku angielskim.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again