240755
Book
In basket

Począwszy od lat 90. XX wieku w zarządzaniu strategicznym coraz większą rolę pełni nurt zasobowy. W ramach tego nurtu kluczowe znaczenie w tworzeniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przypisywane jest tzw. potencjałom strategicznym przedsiębiorstwa, obejmującym zasoby, zdolności i kompetencje. Wymienione potencjały strategiczne stanowią podstawę osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwo i z tego względu określane są mianem potencjałów sukcesu przedsiębiorstwa. Obok nich w zasobowym nurcie zarządzania strategicznego ważne miejsce zajmują tzw. wyznaczniki sukcesu przedsiębiorstwa, będące przejawami (symptomami) sukcesu osiąganego przez przedsiębiorstwo. Wyznacznikami tymi są efekty rynkowe i efekty ekonomiczne uzyskiwane przez przedsiębiorstwo. Efekty te stanowią podstawę tworzenia trwałej, długofalowej przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. W procesie tworzenia przewagi konkurencyjnej ważne miejsce zajmuje logistyka. Postępujący rozwój logistyki przyczynia się w coraz większym stopniu do jej postrzegania jako koncepcji zarządzania przepływami materiałów, towarów i informacji w skali przedsiębiorstwa, a nawet całego łańcucha dostaw.[nota wydawcy].
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 7 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 159-172.
Target audience note
Dla studentów kierunków ekonomicznych, zwłaszcza logistyki oraz zarządzania, słuchaczy studiów podyplomowych o profilu menedżerskim, praktyków biznesu, kadry menedżerskiej przedsiębiorstw.
Funding information note
Współfinansowanie: Uniwersytet Opolski
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again