144534
Book
In basket
BHP w praktyce / Bogdan Rączkowski. - Wydanie 18., stan prawny na dzień 1 marca 2020 r. - Gdańsk : ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, 2020. - 1156 stron, [7] stron tablic : ilustracje ; 24 cm.
Poradnik BHP w praktyce to kompendium wiedzy na temat aktualnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, które wynikają z obowiązujących przepisów i Polskich Norm. To praktyczne wskazówki pomocne w codziennej pracy – obowiązki pracodawcy, wzory niezbędnej dokumentacji, skorowidz, wykazy: akty prawne, normy, przydatne adresy, znaki bezpieczeństwa. W osiemnastym wydaniu uwzględniono ostatnie nowelizacje Kodeksu pracy oraz zmiany w rozporządzeniach i Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem: zasad różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zagrożeń spowodowanych zimnem, zmian w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, zmian w sposobie i trybie sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych, zmian w warunkach eksploatacji, modernizacji i napraw Urządzeń Transportu Bliskiego (UTB), niebezpiecznych substancji chemicznych i preparatów chemicznych oraz zmian w wykazie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, uaktualnienia przepisów dotyczących transportu materiałów niebezpiecznych, zgodnie z regulacjami ADR, zmian w przepisach oceny zgodności wyrobów i nadzoru rynku zgodnie z nowym podejściem prawodawstwa unijnego (NLF), uaktualnienia, zgodnie z NLF, przepisów dotyczących zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej, zmian w systemie szkolenia pracowników (w tym pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych), zmian w przepisach dotyczących bhp przy urządzeniach energetycznych, uaktualnień w wykazie przepisów prawnych i norm. [allegro.pl]
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 73 (1 egz.)
Informacje o pracy bibliotek w czasie pandemii są publikowane na stronie www.mbp.olsztyn.pl
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia na stronach 1113-1114. Indeks.
Target audience note
Poradnik pracowników służb BHP, pracodawców, inspektorów pracy, społecznych inspektorów pracy, projektantów, wykładowców, rzeczoznawców, uczniów i studentów kierunków bhp.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again