145956
Book
In basket
Nowość od: 31.08.2020
Książka dotyczy niezwykle ważnej kwestii, jaką jest miejsce młodzieży w polityce rozwojowej Regionu Morza Bałtyckiego. Europa Bałtycka to obszar zróżnicowany, obejmujący zarówno znaczące metropolie, jak i obszary peryferyjne o dużych problemach gospodarczych, z których najważniejszym jes t pos tępujące wyludnienie, prowadzące do dezaktywizacji ekonomicznej i społecznej, a także marginalizacji przestrzennej regionu. Publikacja Kwestia młodzieży w polityce rozwoju regionu Morza Bałtyckiego jest efektem ponad dwuletnich badań, które realizowano w ramach projektu CASYPOT (Capacity Building for Strategic Youth Policy and Transnational Cooperation) w wybranych gminach Szwecji, Polski, Rosji i Litwy. W ramach projektu, w wymienionych powyżej państwach, przeprowadzono między innymi badania młodzieży oraz analizy dokumentów strategicznych, sporządzonych na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym. Rezultatem końcowym prowadzonych prac są opracowane dwa podejścia dotyczące rozwiązywania problemów młodzieży: autonomiczna polityka młodzieżowa oraz polityka młodzieżowa stanowiąca element polityki regionalnej. Wypracowanie dwóch modeli daje większe możliwości planistom społecznym i przestrzennym w zakresie wyboru narzędzi do interwencji publicznych. Analiza wspomnianych sposobów realizacji polityki młodzieżowej na poziomie regionalnym i lokalnym wskazuje, że oba modele są wartościowe i pozwalają na stworzenie strategii zintegrowanej – łączącej oba wcześniej wymienione podejścia. Jednym z ważniejszych wniosków płynących z przeprowadzonych badań jest sugestia zobowiązania władz regionalnych do uwzględnienia czynnika demografi cznego w planach regionalnych oraz w strategiach rozwoju.[kiw.ug.edu.pl].
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 92 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na stronach 243-246.
Funding information note
Współfinansowanie: Prorektor ds. Nauki (Uniwersytet Gdański) oraz Katedra Makroekonomii (Uniwersytet Gdański)
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again