143017
Książka
W koszyku
Postępowanie karne / prof zw. dr hab. Cezary Kulesza, dr Piotr Starzyński. - 3. wydanie, stan prawny na dzień 4.12.2019 r., uwzględnia nowelizację Kodeksu postępowania karnego. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2020. - XXI, [1], 523 strony ; 21 cm.
(Podręczniki Prawnicze)
Podręcznik "Postępowanie karne" przedstawia polską procedurę karną z perspektywy aktualnego stanu prawnego, a ten, jak wiadomo, w ostatnim czasie zmienia się nie tylko dynamicznie, ale również w sposób trudny do przewidzenia. W podręczniku ujęto nie tylko poglądy krajowej doktryny i judykatury, ale również punkt widzenia prezentowany przez przedstawicieli zagranicznej literatury przedmiotu. Zaktualizowany podręcznik prezentuje stan prawny na dzień 4.12.2019 r. Uwzględnia on ostatnią nowelizację Kodeksu postępowania karnego dokonaną ustawą z 19.7.2019 r. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: Zasad procesowych, Przesłanek procesu, Organów procesu, Stron oraz innych uczestników procesu, Czynności procesowych, Środków przymusu procesowego, Postępowania przygotowawczego, Postępowania przed sądem pierwszej instancji, Postępowania odwoławczego i postępowania szczególnego, Nadzwyczajnych środków zaskarżenia, Postępowania karnego ze stosunków międzynarodowych, Kosztów procesu. [ksiegarnia.beck.pl]
Status dostępności:
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 74.1 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia na stronach XVII-XVIII i przy rozdziałach. Indeks.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej