143729
Book
In basket
(Monografie / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Prace Doktorskie, ISSN 1898-6439 ; nr 36)
Podstawowym celem badawczym monografii jest analiza uwarunkowań funkcjonowania odwróconej hipoteki w Polsce. Cześć teoretyczna pracy obejmuje przegląd piśmiennictwa dotyczącego usług equity release, charakterystykę funkcjonowania odwróconej hipoteki w Stanach Zjednoczonych, Australii i wybranych krajach Unii Europejskiej, a także analizę ram prawnych rynku odwróconej hipoteki w Polsce. W części empirycznej monografii dokonano wielowymiarowej analizy uwarunkowań funkcjonowania i rozwoju rynku odwróconej hipoteki w Polsce. Przeprowadzono również badanie popytu na odwróconą hipotekę. Dane niezbędne do wykonania badań empirycznych zebrane zostały za pomocą telefonicznych wywiadów wspomaganych komputerowo, tj. metodą CATI. Badanie popytu na odwróconą hipotekę przeprowadzone zostało metodą wyceny warunkowej w schemacie WTA. W celu identyfikacji determinant popytu analizie poddano związek pomiędzy różnymi predyktorami a skłonnością do oddania nieruchomości przy wykorzystaniu testu niezależności chi-kwadrat oraz dokładnego testu Fishera. Zastosowanie metody wyceny warunkowej w schemacie WTA pozwoliło na oszacowanie popytu potencjalnego. W celu określenia popytu efektywnego wykonano symulacje świadczeń z odwróconej hipoteki m.in. na podstawie rachunku rent życiowych.[wydawnictwo.uek.krakow.pl].
Spis treści: Charakterystyka i formy odwróconej hipoteki ; Funkcjonowanie odwróconej hipoteki w Polsce ; Uwarunkowania funkcjonowania odwróconej hipoteki w Polsce ; Analiza popytu na odwróconą hipotekę w Polsce.
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 63.1 (1 egz.)
Notes:
General note
Skrót dysertacji doktorskiej.
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na stronach 160-171.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again