144370
Book
In basket
Rewitalizacja obszarów wiejskich : uwarunkowania, modele, konsekwencje / Ewa Pałka-Łebek. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, copyright 2019. - 384 strony : ilustracje, fotografie, mapy, wykresy ; 24 cm.
Książka "Rewitalizacja obszarów wiejskich. Uwarunkowania - modele - konsekwencje" ukazuje rozległą wiedzę na temat procesów rewitalizacji zachodzących na terenach wiejskich. Praca powstała w odpowiedzi na niedosyt opracowań dotyczących tej problematyki w kontekście wsi. Stanowi ona również swoistą reakcję na aktualnie zachodzące procesy rewitalizacji na terenach wiejskich, w których upatruje się szans na rozwój obszarów, szczególnie tych, które doznały głębokiego kryzysu. Problemem badawczym rozpatrywanym w opracowaniu jest identyfikacja rewitalizacji jako drogi rozwoju obszarów wiejskich. Stan wiedzy na ten temat wskazuje, że jest to ważny i aktualny problem naukowy. Rewitalizacja jest jednym z większych wyzwań stojących przed obszarami wiejskimi w Polsce. Zyskuje ona coraz większe zainteresowanie naukowców, samorządów, lokalnych grup społecznych, organizacji pozarządowych i mediów. Publikacja, oprócz aspektów badawczych, może być pomocna dla praktyków, którzy czują potrzebę poszerzenia swojej wiedzy w tym zakresie. Opracowanie jest też skierowane do szerokiej grupy interesariuszy rewitalizacji, tj. władz samorządowych, organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji publicznych, służb społecznych, przedsiębiorców działających na obszarach wiejskich oraz wszystkich, którzy działają lub planują rozpocząć działania w obszarze rewitalizacji. [wydawca]
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 93 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, wykaz aktów prawnych na stronach 336-371.
Funding information note
Publikacja dofinansowana przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again