143008
Book
In basket
Spis treści: Problemy i hipotezy badawcze oraz zagadnienia metodologiczne ; Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej - definicje, historia, skala zjawisk ; Stalking i inne formy przemocy emocjonalnej - regulacje prawne w państwach Unii Europejskiej oraz w Polsce ; Sprawca stalkingu i innych form przemocy emocjonalnej ; Ofiara stalkingu i innych form przemocy emocjonalnej ; Reakcja na stalking i inne czyny o charakterze przemocy emocjonalnej ; Wnioski końcowe.
Autorka podejmuje temat uporczywego nękania (stalkingu) oraz innych form prześladowania emocjonalnego (mobbingu, bullyingu i molestowania seksualnego). Prezentuje wyniki ogólnopolskich, reprezentatywnych badań aktowych dotyczących stalkingu. Przedstawia usystematyzowane definicje psychologiczne i kryminologiczne zjawisk zaliczanych do przemocy emocjonalnej, a ponadto także ich historię i uwarunkowania kulturowe oraz informacje o skali występowania w Polsce i na świecie. Szczegółowo analizuje przepisy państw Unii Europejskiej kryminalizujące stalking oraz polskie przepisy karne i wykroczeniowe dotyczące uporczywego nękania, a także regulacje dotyczące mobbingu, molestowania seksualnego i bullyingu. Opisuje sylwetki sprawcy i ofiary przemocy emocjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem typologii sprawców i ofiar stalkingu. Odnosi się do reakcji (formalnej i nieformalnej) na stalking i inne czyny o charakterze przemocy emocjonalnej.[gandalf].
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 35.4 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, filmografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 349-366. Indeks.
Funding information note
Publikacja dofinansowana przez Rektora UW oraz Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji UW
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again