144163
Książka
W koszyku
Społeczny charakter świadczeń w polskim prawie pracy / Małgorzata Mędrala. - Stan prawny na 18 grudnia 2018 r. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2019. - 611 stron ; 22 cm.
(Monografie, ISSN 1897-4392)
W publikacji autorka podejmuje problematykę – innych niż wynagrodzenie za pracę – świadczeń związanych z pracą o charakterze społecznym, do których wypłacania zobowiązani są w określonych sytuacjach pracodawcy na rzecz pracowników, pomimo niewykonywania przez nich pracy. Świadczenia te w ogromnej większości cechuje brak wzajemności, nieperiodyczność, obligatoryjny, roszczeniowy charakter oraz szeroko rozumiana aksjologia społeczna. Do takich świadczeń należą m.in.: wynagrodzenie chorobowe, wynagrodzenie urlopowe, odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy, świadczenia wypłacane w ramach zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Są one wypłacane ze względu na określone potrzeby społeczne, w tym potrzeby socjalne pracowników. Nie znajdują bezpośredniego odzwierciedlenia w pracy pracowników. W opracowaniu została podjęta analiza tych świadczeń w kontekście polityki społecznej państwa i społecznych praw socjalnych człowieka. Książka wpisuje się w coraz silniej występujący w literaturze naukowej nurt postrzegania prawa pracy z perspektywy społecznej. W publikacji poruszane są zarówno aspekty teoretyczne, jak i praktyczne, z uwzględnieniem regulacji prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa konstytucyjnego, prawa międzynarodowego, praw człowieka, jak również polityki społecznej państwa. [nota wydawcy]
Pliki multimedialne:
Status dostępności:
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 67.2 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 577-611.
Uwaga dotycząca przeznaczenia czytelniczego
Dla prawników, pracodawców, menedżerów działów HR.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej