244859
Book
In basket
Praca dr Magdaleny Arczewskiej jest bardzo obszerną monografią naukową, w której po raz pierwszy poruszone zostało tak szeroko i wnikliwie zagadnienie "dobra dziecka" w świadomości przedstawicieli kilku środowisk związanych w swej działalności zawodowej ze sprawami życiowymi dziecka. To niewątpliwie pierwsza w Polsce a jednocześnie niezwykle ważna monografia poruszająca w tak szerokim ujęciu "dobro dziecka" z perspektywy kilku dyscyplin naukowych, głównie zaś z dwóch - prawa i socjologii. Monografia ta ma wysokie walory naukowe, jest pracą pionierską, świadczy o głębokim zaangażowaniu autorki oraz o jej dojrzałym i poważnym stosunku do badan empirycznych. Bogactwo treści dowodzi, że pracę tę napisała korzystając z przemyślanej koncepcji i oparła ją na kompetentnie dobranych źródłach. Książka może być adresowana do bardzo szerokiego kręgu odbiorców profesjonalnie zajmujących się rodziną traktowaną jako przedmiot pracy socjalnej oraz jako przedmiot badań socjologicznych i socjopedagogicznych. [Z recenzji dr hab. Anny Michalskiej, prof. UAM]
Spis treści; Wstęp ; Społeczne konstruowanie dobra dziecka a historia dzieciństwa ; Dobro dziecka - ochrona praw dziecka w ujęciu prawa międzynarodowego i krajowego ; Ujęcie socjologiczne ; Metodologia badań ; Analiza wyników badań w świetle metody opisowo-ilustracyjnej ; Analiza pola sematycznego pojęcia "dobra dziecka".
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 80 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych, orzecznictwo na stronach 461-489.
Funding information note
Publikacja dofinansowana przez Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, Kancelarię Prawną Safjan Witucki, Kancelarię Adwokacką Marek Małecki, Polskie Towarzystwo Zespołu Aspergera.
Language note
Streszczenie w języku angielskim.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again