244860
Book
In basket
Publikacja podejmuje ważną tematykę zatrudnienia wspomaganego osób z niepełnosprawnością. Poznawcze skupienie się na tej problematyce zasługuje na podkreślenie i uwagę, tym bardziej, że praca wprowadza w niezbyt często jeszcze podejmowane obszary rozważań dotyczące takiej formy zatrudnienia. Tytuł pracy wyznacza kierunek tematyczny podejmowanych zagadnień. Występowanie niepełnosprawności w znaczący sposób ogranicza szansę na podjęcie i utrzymanie zatrudnienia, a niektóre psychospołeczne czynniki mogą determinować kwestię aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością [...]. Problematykę poruszoną w publikacji należy uznać za szczególnie ważną, zwłaszcza w dobie przemian systemu niesienia pomocy osobom z niepełnosprawnością. Sądzę, że mimo pojawiających się wcześniej w polskiej literaturze przedmiotu opracowań, omawiających w pewnym zakresie niektóre z wymienionych zagadnień, tak zaproponowane ujęcie w prezentowanym zbiorze jest w pełni uzasadnione. Większość zamieszczonych w publikacji artykułów odznacza się nowatorstwem i wysokim poziomem refleksji nad rolą pracy i zatrudnieniem wspomaganym osób z niepełnosprawnością. [Z recenzji dr hab., prof. APS Bernadety Szczupał]
Spis treści: Osoby niepełnosprawne w etosie współczesnego rynku pracy ; Zatrudnienie wspomagane stan obecny - perspektywy ; Zatrudnienie wspomagane - niemożliwe staje się możliwe ; Zarządzanie różnorodnością w miejscu pracy a niepełnosprawność ; Możliwości komunikacyjne pracowników z niepełnosprawnością intelektualną a funkcjonowanie w środowisku pracy ; Zadania warsztatów terapii zajęciowej a zatrudnienie wspomagane ; Jak inaczej uczyć osoby z niepełnosprawnością intelektualną w szkole specjalnej przysposabiającej do pracy? ; Rola środowiska rodzinnego i szkolnego w przygotowaniu osób z niepełnosprawnością do wejścia na rynek pracy ; Rodzice wobec zatrudnienia swoich dorosłych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną ; Dziesięć lat doświadczeń a aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami na przykładzie działań Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół "Ognisko" ;
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 28.1 (1 egz.)
Notes:
General note
Rozdziały lub artykuły tej książki skatalogowano pod własnymi tytułami. Dostępne pod tytułem pracy zbiorowej.
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia, wykaz aktów prawnych przy pracach.
Funding information note
Publikacja dofinansowana przez Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ze środków na działalność statutową
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again