244565
Book
In basket
(Fizyka Budowli)
Wielka Płyta. Analiza skuteczności podwyższania efektywności energetycznej „(…) cenne opracowanie naukowo-techniczne dotyczące jednego ze strategicznych celów społeczno-gospodarczego rozwoju kraju: racjonalizacji użytkowania energii. Budownictwo i gospodarka komunalna to dzisiaj nadal dziedzina bardzo energochłonna. Podjęcie przez Autorkę wnikliwych studiów teoretycznych i badań doświadczalnych uważam za bardzo trafne nie tylko ze względów techniczno-ekonomicznych, ale także ze względów naukowych”. /Z recenzji prof. zw. dr hab. inż. Tadeusza Bilińskiego/ To pierwsza na rynku publikacja w tak nowatorski sposób dotykająca aktualnego w Polsce problemu podwyższania efektywności energetycznej prefabrykowanych budynków wielorodzinnych. Podejmowane dotychczas działania zmierzające do ich ocieplania okazują się nie być w pełni skuteczne. Istnieje m.in. duży kłopot ze stabilnością warstwy fakturowej, czy też przemarzającymi balkonami, w których utrzymuje się zjawisko nadmiernej ucieczki ciepła (mostek liniowy). W celu rozwiązania tego problemu Autorka wskazuje i opisuje konkretne działania proenergetyczne, oparte na oryginalnej dwustopniowej koncepcji. Rozwiązanie to wykorzystuje analizę wyników połączonych - lotniczych oraz naziemnych - badań termograficznych. Na podstawie tak przyjętej diagnostyki techniczno-energetycznej Autorka opracowała praktyczne narzędzie w formie szablonu proenergetycznego. Co ważne, proponowane działania są możliwe do zrealizowania w warunkach polskich. Opisana w książce procedura może być skutecznie wykorzystywana przez samorządy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz podmioty działające w sferze gospodarki energetycznej. [PWN].
Spis treści: Energochłonność wielkopłytowych budynków mieszkalnych ; Program badań ; Współczesne tendencje podwyższania efektywności energetycznej w budynkach ; Badania struktury prefabrykowanych budynków mieszkalnych ; Ocena diagnostyczna za pomocą skojarzonej termografii ; Zastosowanie metody projektowania procesu proenergetycznego ; Podsumowanie i wnioski końcowe ; Spis literatury ; Spis ilustracji.
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 246.1 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr., netogr., wykaz aktów prawnych i norm s. 193-211.
Funding information note
Finansowanie: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again