244645
Book
In basket
(Pojazdy Samochodowe)
W podręczniku przedstawiono budowę, sposoby wykorzystania i możliwości przewozowe środków transportu drogowego, właściwości stosowanych opakowań zbiorczych i transportowych oraz urządzenia i maszyny do załadunku i rozładunku. Zawarto niezbędne informacje, dotyczące przygotowania i bezpiecznej realizacji procesu transportu ładunków. W celu scharakteryzowania właściwości użytkowych opisywanych pojazdów i urządzeń w książce podano przykładowe ich charakterystyki techniczne. Wiele miejsca poświęcono drogowym przewozom ładunków i procesom załadunku, metodom bezpiecznego mocowania ładunków oraz rozładunkowi, także w kombinacji transportu drogowo-kolejowego. Podręcznik jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów na specjalnościach związanych z transportem, logistyką i techniką samochodową oraz organizacją i zarządzaniem w transporcie drogowym. Jest on również przystosowany do samodzielnego studiowania materiału przez studentów studiów zaocznych. Książka może zdecydowanie przyczynić się do poszerzenia wiedzy pracowników firm transportowych i osób odpowiedzialnych za efektywność, racjonalność i bezpieczeństwo przewozów drogowych.[http://ksiegarnia.pwn.pl/].
Spis treści: Przygotowanie ładunków do transportu drogowego ; Bezpieczeństwo transportu ładunków ; Unormowania prawne w transporcie ładunków ; Samochody do przewozu ładunków ; Przyczepy i naczepy ; Nadwozia specjalizowane przyczep i naczep ; Przyczepy i naczepy do przewozu ładunków nienormatywnych ; Ocena przydatności pojazdów do transportu ładunków ; Urządzenia załadowcze i wyładowcze ; Mocowanie ładunków ; Transport z wykorzystaniem nadwozi wymiennych i pojemników ; Transport kombinowany i bimodalny ; Rozwój systemów transportu drogowego.
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 103.6 (1 egz.)
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again