244594
Book
In basket
Form of Work
Subject
Od pierwszego wydania "Chemii cementu" w roku 1991 nastąpił znaczny postęp w tej gałęzi chemii stosowanej. W drugim wydaniu książki przedstawiono więc nowe badania naukowe. Została ona znacznie rozszerzona i obejmuje teraz wiele zagadnień ważnych w chemii betonu, szczególnie dotyczących jego trwałości. Przedstawiono procesy powstawania klinkieru i hydratacji cementu oraz wpływ na nie dodatków mineralnych, a szczególnie dużo miejsca poświęcono czynnikom określającym porowatość zaczynu. Nie zabrakło również opisu cementów specjalnych, nieobjętych normami, w tym cementów glinowych i ekspansywnych. Do zagadnień dotyczących trwałości betonu włączono problem strefy przejściowej oraz różnych rodzajów korozji wewnętrznej i zewnętrznej (najczęściej spotykanej). Omówiono wpływ cementów z dodatkami mineralnymi na przebieg korozji. Wiele miejsca poświęcono nowym rodzajom domieszek i zagadnieniu ich zgodności z cementem. Krótko poruszono także tematykę nowych rodzajów betonów, m.in. samozagęszczających się i z proszków reaktywnych. Książka jest bogato ilustrowana wykresami, które ułatwiają szybkie poznanie wpływu różnych czynników na właściwości zaczynu i betonu. Zawiera także wiele tablic oraz bogatą literaturę obejmującą przede wszystkim prace oryginalne. "Chemia cementu i betonu" przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników naukowych wyższych uczelni i instytutów badawczych, lecz stanowić także będzie wartościowe źródło informacji dla specjalistów zajmujących się produkcją cementu i betonu, zwłaszcza że w coraz większym stopniu prowadzą oni własne badania w bardzo dobrze wyposażonych laboratoriach zakładowych. Nie należy również zapominać o studentach kierunków technicznych, chemii i inżynierii materiałowej, dla których ta książka może stanowić pomoc dydaktyczną. [nota wydawcy]
Spis treści: 1. Rodzaje cementów i zasady ich klasyfikacji 2. Klinkier portlandzki 3. Hydratacja faz klinkierowych 4. Hydratacja cementu 5. Właściwości zaczynu 6. Właściwości betonu 7. Dodatki do cementu 8. Hydratacja cementów z dodatkami 9. Cementy specjalne 10. Nowe rodzaje betonów.
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 106.1 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliogr. przy rozdz. Skorowidz.
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again