244860
Book
In basket
Przedmiotem przekazywanej do rąk Czytelników monografii są różne aspekty funkcjonowania bankowości spółdzielczej w XXI wieku. Część pierwsza obejmuje zagadnienia międzynarodowe oraz elementy analizy porównawczej, zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej. Istotnym elementem rozważań w tej części jest studium rozwoju niemieckiej bankowości spółdzielczej, a także próba określenia miejsca i szans bankowości spółdzielczej w procesach inkluzji finansowej. Druga cześć książki podejmuje kluczowe problemy rozwoju polskiej spółdzielczości bankowej. Omawia się w niej aspekty społeczne, kapitałowe, instytucjonalno-prawne oraz ludzkie (personalne) tego rozwoju, wskazując nie tylko na szanse, ale i zagrożenia (bariery), jakie mogą z nich wynikać. Ostatnia, trzecia część książki dotyczy problemów zarządzania operacyjnego i strategicznego w sektorze bankowości spółdzielczej. Autorzy poszczególnych rozdziałów rozważają wyzwania związane z implementacją pakietu Dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR, rolę analizy dyskryminacyjnej jako metody oceny indywidualnego ryzyka kredytowego w banku spółdzielczym, czynniki poprawy konkurencyjności banku spółdzielczego oraz specyfikę działalności marketingowej w tym banku... [ze wstępu]
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 38.6 (1 egz.)
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again