243559
Book
In basket
Międzyregionalne różnice w poziomie rozwoju gospodarczego w województwie mazowieckim należą do jednych z największych w UE. Wartość PKB per capita w roku 2018 w regionie warszawskim stołecznym była ponad 2,6 razy wyższa niż w mazowieckim regionalny,. Duże dysproporcje odnotowano także na poziomie podregionów. PKB per capita miasta Warszawy w 2017 roku sięgał 296,6% średniej wartości tego wskaźnika dla kraju, z kolei w podregionie warszawskim wschodnim wynosił już tylko 83,1%. Duże różnice w poziomach rozwoju odnotowywano także w podregionach NUTS2 mazowieckiego regionalnego. Podregion płockim wyróżniał się wysokim PKB per capita (w roku 2017 149,9% średniej dla kraju), ale już w podregionach ciechanowskim czy ostrołęckim wartości tego wskaźnika to odpowiednio 75,1% i 74,2% średniej dla kraju. Autorzy opracowania podjęli się wyjaśnienia źródeł tego zróżnicowania w trzech fazach. Po pierwsze, dokonali oni diagnozy wielkości luki rozwojowej NUTS2 warszawskiego stołecznego i mazowieckiego regionalnego oraz ich podregionów na tle poziomu rozwoju całego województwa i Polski. Po drugie, dokonali oceny zasobności regionów NUTS2 województwa mazowieckiego w czynniki wytwórcze, a także wskazali, w jakim stopniu nierównomierność wyposażenia w te czynniki łączy się ze zróżnicowaniem rozwoju gospodarczego województwa. Po trzecie, wreszcie, dokonali oceny przepływu czynników wytwórczych pomiędzy NUTS2 warszawskim stołecznym a mazowieckim regionalnym w kontekście ich nierównomiernego rozwoju. Książka stanowi jeden z elementów realizacji projektu Mazovia 2.0 pt. Zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego w nowym układzie jednostek NUTS2 i NUTS3. Poziom metropolitalny, regionalny i subregionalny, którego głównym celem jest znalezienie sposobów na zrównoważenie dobrobytu i dyfuzję procesów rozwojowych na terenie Mazowsza.{SGH].
Media files:
Availability:
There are copies available to loan: sygn. 77.3 (1 egz.)
Notes:
Bibliography, etc. note
Bibliografia, netografia na stronach 143-145.
Funding information note
Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
Reviews:
The item has been added to the basket. If you don't know what the basket is for, click here for details.
Do not show it again