243617
Książka
W koszyku
Współczesna makroekonomia / Stanisław Lis. - Wydanie II zmienione. - Warszawa : CeDeWu, 2020. - 454 strony : wykresy ; 24 cm.
Podręcznik stanowi systematyczny, interesujący i nowoczesny wykład fundamentalnych problemów współczesnej gospodarki światowej. Prezentacja i interpretacja złożonych zjawisk i procesów makroekonomicznych prowadzona jest na gruncie powszechnie akceptowanych teorii głównego nurtu oraz doświadczeń praktycznych krajów wysoko rozwiniętych, w tym Polski. W podręczniku zwrócono szczególną uwagę na: - wyjaśnienie podstawowych kategorii makroekonomicznych, procesów gospodarczych i współzależności pomiędzy podmiotami gospodarującymi i głównymi rynkami; - analizę funkcjonowanie mechanizmów dostosowawczych zarówno w gospodarce zamkniętej i otwartej (w warunkach integracji ekonomicznej i globalizacji); - determinanty równowagi globalnej na podstawowych rynkach: rynku dóbr i usług, rynku pieniądza, rynku pracy i rynku walutowym; - pokazanie zasad i skutków działania mechanizmu dostosowawczego cen, płac, stopy procentowej oraz kursu walutowego zarówno w krótkim jak i w długim okresie; - zastosowanie narzędzi i instrumentów ekonomicznych oraz skuteczności odziaływania polityki makroekonomicznej na stabilizacje gospodarki; w tym kontekście zaprezentowano kontrowersje wokół roli rynku i państwa w gospodarce; - źródła i skutki społeczno-ekonomiczne bezrobocia i inflacji; - nowoczesne czynniki wzrostu gospodarczego i wahania koniunkturalne. Podręcznik wyróżnia się także ważnymi walorami dydaktycznymi, interesującym sposobem narracji i ciekawymi przykładami praktycznymi. [wydawca]
Pliki multimedialne:
Status dostępności:
Są egzemplarze dostępne do wypożyczenia: sygn. 19.6 (1 egz.)
Strefa uwag:
Uwaga dotycząca bibliografii
Bibliografia na stronach 439-448.
Recenzje:
Pozycja została dodana do koszyka. Jeśli nie wiesz, do czego służy koszyk, kliknij tutaj, aby poznać szczegóły.
Nie pokazuj tego więcej